*

Ο ΠΛΗΡΗΣ ΚΟΣΜΟΣ & Η ΥΛΗ  /  ΤΟ ΑΜΕΣΟ (ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΟ) ΣΥΝΟΛΟ & Η ΖΩΗ

Σκέψεις από την αρχή και για την αρχή... Γη

***                                                                                 comet

* ΑΡΧΙΚΗ |     | ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ |     | ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΟΥ! |     | ΚΟΣΜΟΣ & ΖΩΗ |     | ΚΟΣΜΟΣ & ΥΛΗ

*

(

ΓΝΩΣΗ & ΣΤΟΧΑΣΜΟΣ     |     ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΣΤΡΟΦΗ     |     ΑΝΘΡΩΠΟΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΑ     |     ΦΙΛΟΣΟΦΟΙ

)

 

ΠΑΡΑΠΛΑΝΗΣΗ

header message

Για σκεπτόμενους δημιουργικά!

 

 

 

 

ΚΥΚΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΠΛΗΡΕΣ ΚΑΙ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΟ ΣΥΜΠΑΝ
Θεωρία του τελειωμένου χρόνου και της σχετικότητας της ενέργειας
(Ενιαία θεωρία περί χρόνου, χώρου και ύλης)

 

ΟΙ ΑΠΛΕΣ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ - Μ Ε Γ Ι Σ Τ Α  ΚΑΙ  Ε Λ Α Χ Ι Σ Τ Α  Ο Ρ Ι Α

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ

 

<> Μπορούμε και υπολογίζουμε την επιτάχυνση, το χρόνο, το μήκος, τη συχνότητα στη βάση ενός μέγιστου ορίου ταχύτητας (που φαίνεται να συμπίπτει με του φωτός c), χωρίς το αντικείμενο που κινείται και επιταχύνεται και χωρίς τη σχέση του αντικειμένου με κάποια δύναμη. Η δύναμη F (kg m /s2 ) και η ορμή p (kg m / s ) στις μονάδες τους περιέχουν ποσότητα kg (μάζα) που ανήκει στο αντικείμενο, το οποίο μπορούμε να αγνοήσουμε για τα πειράματα της σκέψης. Αν, όμως, το αντικείμενο το οποίο επιταχύνεται είναι δημιούργημα κάποιας κίνησης και δεν υπάρχει από πριν σαν ανεξάρτητο; Αυτό φαίνεται πως συμβαίνει με την περίπτωση της μάζας, από την παρατήρηση στις μικροσκοπικές διαστάσεις...

Πρέπει να εξηγήσουμε πώς η μάζα καταφέρνει και παρουσιάζεται με σταθεροποιημένη ύπαρξη από εκεί που ήταν ένα φαινόμενο μεταβολής σε μία κίνηση παρόμοια όπως είναι των ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων. Σημαντική για τη διερεύνηση αυτού του φαινομένου της αδράνειας και της σταθεροποιημένης παρουσίας της στη μορφή της ύλης, εκτός από τη σχέση της ταχύτητας, της περιόδου, του μήκους κύματος και της μεταβολής τους, είναι η σχέση με τη καμπυλότητα αυτών των φαινομένων. Μία από τις πιο μεγάλες ανατροπές και πολλά υποσχόμενες ανακαλύψεις στο χώρο της φυσικής θα προέλθει από αυτή τη στενή σχέση μεταξύ της μάζας, ηλεκτρομαγνητισμού και βαρύτητας. Οι παραπάνω ενδιαφέρουσες παρατηρήσεις έγιναν και επιχειρήθηκαν να εξιχνιαστούν στη ξεχωριστή διερευνητική εργασία στην προσπάθεια να βρεθεί μία άκρη για τη μαθηματική διατύπωση της φυσικής ερμηνείας της Θεωρίας του Τελειωμένου Χρόνου. Η πιο στενή σχέση τους προδίδεται ακόμα και από τη διερεύνηση του πιο απλού φαινομένου που είναι η μεταβολή της κίνησης και από την παρατήρηση των ομοιοτήτων και των συμπτώσεων που εμφανίζονται ιδιαίτερα με τη χρησιμοποίηση και των παγκόσμιων φυσικών σταθερών.

 

 

Vmax / Vm = Mmax / M = Emax / Em = amax / am = λm / λmin = fmax / fm = f↑

 

   

ΠΙΘΑΝΑ ΟΡΙΑ

Vmax = λmin x fmax

= λmin / Tmin = amax x Tmin = amax / fmax

= 2,997924 x108 m/s

 

 

 

Tmax = Vmax / amin

= λmax / Vmax = 1/ fmin = λmax / fmax x λmin

= 0,449295 x1019 sec

Tmin = λmin / Vmax

= Vmax /amax = 1/ fmax = λmin / fm λm = Vm / fm2 λm = M λm

= 2,210216 x10-42 sec

fmax = Vmax / λmin

= amax / Vmax = amax x Tmin / λmin = Mmax x Vmax2 / λmin

= 0,452444 x1042 Hz

fmin = amin / Vmax

= Vmax / λmax = amin x Tmax / λmax

= 2,225706 x10-19 Hz

 

 

 

λmin = Vmax x Tmin

= Vmax2 / amax = Vmax / fmax = Vmax x Tmin = Tmin/ Mmax

= amax x Tmin2

= 6,62606 x10-34 m

λmax =Vmax2 / amin

= Vmax x Tmax = amin x Tmax2

= 1,346953 x1027 m

 

 

 

amax = Vmax2 / λmin

= fmax x λmin / Tmin = Vmax x fmax = Vmax / Tmin = λmin x fmax2

= 1,356394 x1050 m/s2

amin = Vmax / Tmax = fmax x λmin / Tmax = Vmax2 / λmax = amax x Tmin / Tmax = 6,6725 x10-11 m/s2
     
Emax = h / Tmin = h x fmax = Mmax x Vmax2 = Fmax x λmin = 2,997924 x108 J
     

 

Mmax = fmax / amax

 

 

= 1/ Tmin x amax = 1/ Vmax = 1/ λmin x fmax = Tmin / λmin

 

= 0,333564 x10-8 kg

Mmax = h / c λmin

= λmin / Vmax x λmin = 1/ Vmax = λmin x fmax / Vmax2

 

Mmin = Mmax / fmax

= fmin /amax = h/ c λmax = Mmax λmin / Vmax = M λm/ Vmax

= 0,737248 x10-50 kg s

     
Fmax = Emax / λmin = Mmax x Vmax2 / λmin = Mmax x amax = Mmax x Vmax x fmax = 0,452444 x1042 N
     
V2 = Vmax x λmin / Tmin = Vmax x λmin x fmax = fmax x λmin / Mmax = amax λmin  

 

 

 

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΣΕΛΙΔΑ

ΕΠΟΜΕΝΗ ΣΕΛΙΔΑ

ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ

 

 

 

 


*

Φυσική: χρόνος, περίοδος, συχνότητα, μήκος, απόσταση, διάστημα, χώρος, ακτίνα, κύκλος 2πr, περιστροφή, τροχιά, ταχύτητα φωτός, ενέργεια, ακτινοβολία, κύμα, ηλεκτρομαγνητισμός, χερτζ, υπεριώδες, υπέρυθρο, στάσιμα κύματα, επιτάχυνση-επιβράδυνση, κεντρομόλος δύναμη, μετατόπιση, ταλάντωση, συντονισμός, συμβολή, έλξη, βαρυτητα, σωματίδιο, μάζα, ορμή. Physics: time, period, frequency, length, distance, space, free space, radius, circle, rotation, orbit, velocity of light, radiation, wave, electromagnetism, Hertz, ultraviolet, infrared, standing wave, acceleration-deceleration, centripetal force, movement, oscillation, co-ordination, interference, attraction, gravity, particle, mass, momentum.

 

 

 

 

 

copyright Κώστας Γ. Νικολουδάκης

Επιμέλεια-Σχεδίαση  2004 - 2012

 

Η ΘΕΟΛΟΓΙΑ                     http://www.kosmologia.gr                      ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ

ΤΗΣ

 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ

 

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ SITE

clock

Καλύτερη εμφάνιση σε ανάλυση 1024x768px | οθόνη τουλάχιστον 17" | codepage windows-1253 (Greek) | IE v.6.0 +