*

Ο ΠΛΗΡΗΣ ΚΟΣΜΟΣ & Η ΥΛΗ  /  ΤΟ ΑΜΕΣΟ (ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΟ) ΣΥΝΟΛΟ & Η ΖΩΗ

Σκέψεις από την αρχή και για την αρχή... Γη

***                                                                                 comet

* ΑΡΧΙΚΗ |     | ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ |     | ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΟΥ! |     | ΚΟΣΜΟΣ & ΖΩΗ |     | ΚΟΣΜΟΣ & ΥΛΗ

*

(

ΓΝΩΣΗ & ΣΤΟΧΑΣΜΟΣ     |     ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΣΤΡΟΦΗ     |     ΑΝΘΡΩΠΟΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΑ     |     ΦΙΛΟΣΟΦΟΙ

)

 

ΠΑΡΑΠΛΑΝΗΣΗ

header message

Για σκεπτόμενους δημιουργικά!

 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ

ΚΥΚΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΠΛΗΡΕΣ & ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΟ ΣΥΜΠΑΝ
Θεωρία του Τελειωμένου Χρόνου και της Σχετικότητας της Ενέργειας
(Ενιαία θεωρία περί χρόνου, χώρου και ύλης)

ΑΠΛΕΣ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ - Μ Ε Γ Ι Σ Τ Α  ΚΑΙ  Ε Λ Α Χ Ι Σ Τ Α  Ο Ρ Ι Α

ΔΕΙΓΜΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΙΤΕΛΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ

 

 

► Από τις πιο μεγάλες παραλήψεις στην επιστημονική έρευνα για τη δομή της ύλης και τη δημιουργία της φύσης υπήρξε η υποβάθμιση της παρατήρησης των περιοδικών φαινομένων (και του πλήθους των τριγωνομετρικών σχέσεων) που τα συναντάμε στις περισσότερες κινήσεις της φύσης και παρά τη γνώση των παγκόσμιων φυσικών σταθερών. Αντιθέτως, υπερεκτιμήθηκε η γνώση της μηχανικής καθαρά για λόγους πρακτικούς και κολλήσαμε σε κινήσεις που είναι σπάνιες μέσα στη φύση, ευθύγραμμες, ομαλές και χωρίς τέλος. Κανένας φυσικός δεν μπορεί να αφήσει αναξιοποίητη την παρατήρηση, ότι δεν γίνεται να διαταράσσεται περιοδικά ένα μέγεθος, δηλαδή να είναι περιοδικό ή σταθερά μεταβαλλόμενο φαινόμενο, χωρίς να λαμβάνει μια μέγιστη και μια ελάχιστη τιμή. Όπως θα δούμε, οι κορυφαίοι φυσικοί των δεκαετιών που πέρασαν δεν έκαναν τις πιο απλές σκέψεις και δεν έθεσαν τα πιο φανερά ερωτήματα, πριν να θέσουν ερωτήματα για πιο σύνθετα φαινόμενα και πριν αναζητήσουν λύσεις σε πιο πολύπλοκα προβλήματα.

 

Όταν προσδιοριστούν τα ελάχιστα και τα μέγιστα όρια στη μεταβολή της κίνησης και στα μεγέθη ορισμένων άλλων φαινομένων, τότε οι μαθηματικές σχέσεις αποδεικνύουν ότι συγκεκριμένες ποσότητες δεν έχουν σταθερά τις ίδιες μονάδες για ένα μόνο και το ίδιο φαινόμενο. Συγκεκριμένες ποσότητες, όπως είναι η ταχύτητα του φωτός, συγχρόνως έχουν διαφορετικές μονάδες σε σχέση με τη μεταβολή που γίνεται σε ένα άλλο εξαρτημένο φαινόμενο. Ο χρόνος 1 sec δεν είναι μόνο η μονάδα στην οποία το φως διανύει ένα μέγιστο μήκος (2,997924 x108 m), αλλά και η μονάδα στην οποία φθάνουν στα όριά τους πολλές άλλες φυσικές μεταβολές ή διεργασίες. Έτσι, αποδεικνύεται μαθηματικώς, ότι όχι μόνο εμφανίζονται όρια στις φυσικές μεταβολές, που ξεκινούν από το πιο απλό φαινόμενο της κίνησης, αλλά τα όρια υπάρχουν από πριν στη φύση και ρυθμίζουν τις φυσικές μεταβολές και τις πιο πολύπλοκες διεργασίες και επιβάλλουν σε ορισμένες ποσότητες να μην έχουν προσδιορισμένες (απόλυτες) μονάδες !

 

 

ΠΙΘΑΝΑ ΜΕΓΙΣΤΑ Max ΚΑΙ ΕΛΑΧΙΣΤΑ Min ΟΡΙΑ

Mpl c2 = Eplanck

Eplanck / h = 7,4008 x1042 Hz

 

c / hbar =ωmaxω / 2π = fmax

= 0,452444 x1042 Hz

h fmax = Ec

 

Mpl =√(hc /G) = 5,456246 x10-8 kg

fpl = 7,4008 x1042 Hz

Tpl = 0,13512 x10-42 sec

Epl = 49,038293 x108 J

Emin = h 1Hz = 6,62606 x10-34

Mmin = h 1Hz/c2 = 0,73725 x10-50 kg

λpl = c / fpl = 0,405080 x10-34 m


 

 

Mc = 0,3335641 x10-8 kg = Mpl / 16,3574

fc = 0,452444 x1042 Hz

Tc = 2,210218 x10-42 sec

Ec = 2,997924 x108 (kg m2 /s ?)

 

Mmin = Mc/fc = 0,73725 x10-50 kg/Hz

λc = λmin = 6,62606 x10-34 m

 

fmax = Vmax / λmin               λmin = Vmax / fmax = Vmax x Tmin    | όπου λmin h   

 

Emax = h fmax = h / Tmin = h c / λmin = Mmax c2      |     Mmax = h fmax / c2 = h / c λmin

 

Tmax = Vmax / amin        |        Tmin = λmin / Vmax = Vmax / amax  

 

Θεμελιώδης σχέση για την ενοποίηση των φυσικών φαινομένων

Vmax = amin Tmax = amax Tmin

 

 

ΑΡΧΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ ΚΑΙ ΟΧΙ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Emax / Emin = Tmax / Tmin                 P = h fmin / Tmin =  h fmax / Tmax

 

 

ΙΣΟΔΥΝΑΜΕΣ ΘΕΜΕΛΙΩΔΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕ ΟΡΙΑ

Vmax / Vm = Mmax / M = Emax / Em = amax / am = λm / λmin = fmax / fm = d

 

Mmax = Emax / c2 = h fmax / c2 = h / c λmin

 

Fmax x λmin = Emax = Mmax x c2 =  h x fmax

 

Fmax x Vmax = Pmax = fmax x Emax = h x fmax2

 

fmax x λmin = Vmax = amax x Tmin = amin x Tmax

 

 

 

 

Ένα από τα πιο απλά ερωτήματα, που μπορεί να σκεφτεί ακόμα και ένα παιδί και συνδέεται σχεδόν με το σύνολο της φυσικής επιστήμης είναι το εξής: Υπάρχει ένα τέλος στο φάσμα της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας, ναι ή όχι;

 

Κανένας ερευνητής δεν μπορεί να μη θέσει αυτό το ερώτημα, όταν σκεφτεί ότι ένα πλήθος φυσικών φαινομένων αποδείχτηκε ότι προκαλούνται από ηλεκτρομαγνητικές μεταβολές, οι οποίες μπορούν να γίνονται σε ένα τεράστιο εύρος συχνοτήτων, το οποίο υποδιαιρούμε σύντομα με μια σειρά. Ποιος δεν έχει κοιτάξει τον πίνακα, όπου το ηλεκτρομαγνητικό φάσμα ξεκινάει από μια ελάχιστη συχνότητα λίγων Hz και φθάνει στις πιο υψηλές συχνότητες που τις παρατηρούμε στην ακτινοβολία των άστρων ή σε ραδιενεργή ύλη... Σπάνια, όμως, αν όχι ποτέ, δεν διαβάζουμε την υπόνοια ή το ερώτημα για το τέρμα του ηλεκτρομαγνητικού φάσματος, ενώ αυτό το φάσμα το γνωρίζουν όλοι οι ερευνητές και κάποιο μέρος του φάσματος σχετίζεται με πολλά επαγγέλματα και ειδικότητες, από πολλές δεκαετίες. Επί πολλά χρόνια, διαβάζουμε ένα μεγάλο αριθμό βιβλίων, τεχνικών, επιστημονικών και εκπαιδευτικών βιβλίων, σχετικά άρθρα και δημοσιεύματα σε πολλά έντυπα και δεν περνάει μια μέρα που να μην σκεφτούμε το φαινόμενο της ακτινοβολίας και της ύπαρξης των ηλεκτρομαγνητικών πεδίων. Ο ηλεκτρομαγνητισμός και ένα πλήθος σχετικών φαινομένων βρίσκονται στη σκέψη μας σχεδόν καθημερινά και ένα πλήθος συσκευών χρησιμοποιούν τα ηλεκτρομαγνητικά φαινόμενα και παράγουν ακτινοβολία. Τα ηλεκτρομαγνητικά πεδία και οι ακτινοβολίες δεν είναι κάτι σπάνιο και μακρινό, δεν είναι κάτι που γνωρίζουν μόνο λίγοι κορυφαίοι ερευνητές, ενώ όλοι οι υπόλοιποι δεν μπορούν να πουν τίποτα. Ακόμα και ένα παιδί μπορεί να εκφράσει την απορία, έτσι όπως μπορεί να ρωτήσει, για την άκρη της θάλασσας: Υπάρχει ένα τέλος στο φάσμα της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας, ναι ή όχι;

Μετά από τις προηγούμενες διαπιστώσεις, πώς είναι δυνατό να μη συναντάμε ποτέ τη διατύπωση αυτής της απλής απορίας, η οποία σχετίζεται σχεδόν με το σύνολο της φυσικής επιστήμης και με την τεχνολογία; Αυτό δεν είναι από τα γενικά ερωτήματα, που δεν μπορούμε να σκεφτούμε καμία απάντηση. Μπορούμε να υποθέσουμε δυο-τρεις πιθανές απαντήσεις και να δοκιμάσουμε να βρούμε ποιες συνέπειες ακολουθούν και αν αυτές συμβαδίζουν με τη γνωστή φυσική. Ήταν δύσκολο να δοκιμάσουμε μερικές πιθανές λύσεις και χωρίς προοπτική να ελέγξουμε τη θεωρία μας; Αυτό το ερώτημα δεν είναι μεταφυσικό, όπως εύκολα αποκαλούμε ορισμένα άλλα ερωτήματα και αντιθέτως, είναι από τα πιο σημαντικά για την έρευνα και την επιστήμη. Και σας ερωτώ: Με τόσο μεγάλη έλλειψη δημιουργικής σκέψης, τι νόημα έχει η επιστημονική έρευνα με τέτοιους ρυθμούς και για ποια επιστημονική σκέψη μιλάμε όταν η παρατήρηση είναι ένα ατύχημα στη σκέψη; Αν η ζωή δεν τελείωνε, θα μπορούσε και ο πιο χαζός να κάνει πολλές σπουδαίες επιστημονικές ανακαλύψεις. Οι σπουδαίες ανακαλύψεις και παρατηρήσεις δεν αποδεικνύουν ένα σπουδαίο πνεύμα ούτε μια επιτυχημένη έρευνα.

 

 

 

Έχεις διαβάσει πουθενά ή σου έχουν μάθει πού τερματίζει το ηλεκτρομαγνητικό φάσμα; Κοίταξε εδώ

 

 

 

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΣΕΛΙΔΑ

ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ

 

 


*

Φυσική: χρόνος, περίοδος, συχνότητα, μήκος, απόσταση, διάστημα, χώρος, ακτίνα, κύκλος 2πr, περιστροφή, τροχιά, ταχύτητα φωτός, ενέργεια, ακτινοβολία, κύμα, ηλεκτρομαγνητισμός, χερτζ, υπεριώδες, υπέρυθρο, στάσιμα κύματα, επιτάχυνση-επιβράδυνση, κεντρομόλος δύναμη, μετατόπιση, ταλάντωση, συντονισμός, συμβολή, έλξη, βαρυτητα, σωματίδιο, μάζα, ορμή. Physics: time, period, frequency, length, distance, space, free space, radius, circle, rotation, orbit, velocity of light, radiation, wave, electromagnetism, Hertz, ultraviolet, infrared, standing wave, acceleration-deceleration, centripetal force, movement, oscillation, co-ordination, interference, attraction, gravity, particle, mass, momentum.

 

 

 

 

 

 

copyright Κώστας Γ. Νικολουδάκης

Επιμέλεια-Σχεδίαση  2004 - 2012

 

Η ΘΕΟΛΟΓΙΑ                     http://www.kosmologia.gr                      ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ

ΤΗΣ

 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ

 

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ SITE

clock

Καλύτερη εμφάνιση σε ανάλυση 1024x768px | οθόνη τουλάχιστον 17" | codepage windows-1253 (Greek) | IE v.6.0 +