*

Ο ΠΛΗΡΗΣ ΚΟΣΜΟΣ & Η ΥΛΗ  /  ΤΟ ΑΜΕΣΟ (ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΟ) ΣΥΝΟΛΟ & Η ΖΩΗ

Σκέψεις από την αρχή και για την αρχή... Γη

***                                                                                 comet

* ΑΡΧΙΚΗ |     | ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ |     | ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΟΥ! |     | ΚΟΣΜΟΣ & ΖΩΗ |     | ΚΟΣΜΟΣ & ΥΛΗ

*

(

ΓΝΩΣΗ & ΣΤΟΧΑΣΜΟΣ     |     ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΣΤΡΟΦΗ     |     ΑΝΘΡΩΠΟΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΑ     |     ΦΙΛΟΣΟΦΟΙ

)

 

ΠΑΡΑΠΛΑΝΗΣΗ

header message

Για σκεπτόμενους δημιουργικά!

 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ

ΚΥΚΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΠΛΗΡΕΣ ΚΑΙ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΟ ΣΥΜΠΑΝ
Θεωρία του τελειωμένου χρόνου και της σχετικότητας της ενέργειας
(Ενιαία θεωρία περί χρόνου, χώρου και ύλης)

ΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ  0,16 - 16 1/ 2π - 100/ 2π

 

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΤΥΠΩΣΗ


ΤΗΣ ΚΟΣΜΟΛΟΓΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ


" ΤΟΥ ΤΕΛΕΙΩΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΧΕΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ "

 

Η διερεύνηση για την ανεύρεση μαθηματικών σχέσεων ξεκίνησε από τις πιο απλές αριθμητικές πράξεις και με την καταγραφή των αριθμών σε πίνακες. Γρήγορα προέκυψαν οι πρώτες συμπτώσεις και απρόσμενες σχέσεις μεταξύ τυχαίων αριθμών, που προκάλεσαν το ενδιαφέρον και ενεθάρρυναν την προσπάθεια. Ο αυτοσχεδιασμός, οι τυχαίες μαθηματικές πράξεις, η προσωρινή παράβλεψη των κανόνων της φυσικής και ιδιαίτερα, η παρατήρηση των συμπτώσεων, έγιναν με συστηματικό τρόπο... Η διερεύνηση για τη μαθηματική διατύπωση θα ήταν τυφλή και αφελής, εάν από πριν δεν υπήρχαν οι καθοδηγητικές απόψεις της φυσικής ερμηνείας.

 

 

Λp2 = 0,164090 x 10-68

e = 1,602176462 x10-19 J = 1eV

Mpl x c = 16,357412 = h /Λp

Mp = 1,672621 x10-27 kg = Me x 0,183615 x104

Me / Mpl = 1,66953 x10-23

0,183615 x c2 = 1,6502489 x1020

50 / c = 16,67823 x 10-8

Ep / Me = 1,650258 x1020

h x 25 = 165,65172 x 10-34

h x λe = 1,6076809 x10-45 = h x c / fe

G x 25 = 166,78125 x 10-11

G x λe = 1,618948 x10-22

50 / π = 15,915507

c / 2π x re = 1,6932 x1022

(1/c) / 2 = 0,16678205 x10-8

Te = 0,8093 x10-20 sec x 2 = 1,6186 x10-20

(1/c2) / h = 0,016792 x1018

1/ c x 1836,15 = 1,816649 x10-12 = Tp / λe

(1/c2) / G = 0,016675 x10-5  ≈ 50 / c  1/G c2

Mpl / (0,183615 x104 )2 = 1,6183675 x10-14

 

Mpl λe / Ee = 1,6169919 x10-6

1 / 2π = 0,1591549

H = 50km/sec /3,086 x1019 km =16,2022 x10-19

Mpl / Mc = 16,357 = Epl / Ec = 16,357 = Mpl c

√50h x c2 = 16,357

h / 0,405080 x10-34p) = 16,3574

G / 4 = 1,6681 x10-11

hbar / 2π = 0,16784 x10-34

h / 4 = 1,656515 x10-34

(1/G) / c2 = 0,016667x10-5 ≈ 50 / c

(√ h) 2π = 16,173628 x10-17

(1/G) / Me = 0,016452 x1042

c x zo / G = 169,3394 x1019

(1/Me) / G = 0,016452 x1042 = c2 / Ee G

Tmin / amax = 1,6299 x10-92

Me / λe2 = 1,62127 x108

 

Mp / λe = 1,685599 x10-2

 

Mp / Me = 0,183615 x104 x c2 = 1,6502 x1020

mu (atomic mass) = 1,660538 x10-27 kg

c / 0,183615 x104 = 16,3272 x104 = fe λp = ae/fp

 

4π εο / G = 16,67516 x10-1

4π x 50 / 120π = 1,66667

Me x c / 16,357= 1,6695 x10-23 = Me / Mpl

Vge/ c = 5x10-15 / c = 1,66782 x10-23 =(1/c) x Vge

c2 x fe / h = 16,75947 x1069 = Gmax / Te

G / λplanck = 16,47205 x1023

fe/h = 1,8646 x1053 →fe Me / h =16,9852 x1022

 

μο x c x G2 = 1,67698 x10-18

μο x G / 50 = 1,67698 x10-18 = zo x G2

 

μο x 50 / 377 = 1,6666 x 10-7 ≈ 50/c ≈ (1/G) /c2

Ee / EPlanck = 1,66953 x10-23

 

Me x 0,02 x c2 = 1,6374 x10-15

h G c2 / λe = 1637,7241 x10-18 = 1,6377 x10-15

ωe2 re = 1,698398 x1027

 

Ee / Vge = 16,370

0,1/0,6 = 1/6 = 2/12 = 3/18 = 60/360 = 0,166666

Ee x 2 = 16,3742 x10-14

Φ =1+√5 / 2 =1,618034

μο x c2 / G = 16,9263 x1020

G Te λe / Ee = 1,600398 x10-29

[1/(c2/G)] / (c/G) = 1,652405 x10-46

G / fp x λp2 = 1,684343 x10-4

 

Στην περιστροφική κίνηση, ο λόγος της περιόδου προς την ακτίνα T / r βγάζει αριθμό κοντά 2π ≈ 6,283185 ή 1/ 6,283185 = 0,159154. Τους αριθμούς αυτούς συναντούμε επίσης πολύ συχνά. Λ.χ. η ακτίνα τροχιάς του ηλεκτρονίου re = 2,81793 x10-15 x G / c = 6,27188 x10-34 . To μο /c G = 6,28318 x 10-7 αφού το μο= 4π x 10-7.

Άλλες ομοιότητες και συμπτώσεις :
 

2 / π = 0,45015 → π / √2 = 2,22146 (Θυμίζω c / h = 0,452444 x1042 , G/c = 2,2257 x10-19 )

2 / 0,45015 = 3,1416

2,22146 x √2 = 3,1416

0,02 / 2π = 3,18309 x10-3 = c G /2π

Mp ≈ Mmax x10-18 / 2 Mmax / 2 x1018

2 / c = 0,667128 x10-8 = Mmax x 2 = G / 10-2

 

 

 

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΣΕΛΙΔΑ

ΕΠΟΜΕΝΗ ΣΕΛΙΔΑ

ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ

 

 

Διερεύνηση τριγωνομετρικών σχέσεων στην κυκλική και στην περιοδική κίνηση, αφού από την αρχή της διερεύνησης με τις πρώτες πληροφορίες για τη δομή της ύλης και τις φυσικές σταθερές παρατηρήθηκαν συγκεκριμένοι αριθμοί να εμφανίζονται συχνά.

 


*
 

Φυσική: χρόνος, περίοδος, συχνότητα, μήκος, απόσταση, διάστημα, χώρος, ακτίνα, κύκλος 2πr, περιστροφή, τροχιά, ταχύτητα φωτός, ενέργεια, ακτινοβολία, κύμα, ηλεκτρομαγνητισμός, χερτζ, υπεριώδες, υπέρυθρο, στάσιμα κύματα, επιτάχυνση-επιβράδυνση, κεντρομόλος δύναμη, μετατόπιση, ταλάντωση, συντονισμός, συμβολή, έλξη, βαρυτητα, σωματίδιο, μάζα, ορμή. Physics: time, period, frequency, length, distance, space, free space, radius, circle, rotation, orbit, velocity of light, radiation, wave, electromagnetism, Hertz, ultraviolet, infrared, standing wave, acceleration-deceleration, centripetal force, movement, oscillation, co-ordination, interference, attraction, gravity, particle, mass, momentum.

 

 

 

 

 

copyright Κώστας Γ. Νικολουδάκης

Επιμέλεια-Σχεδίαση  2004 - 2012

 

Η ΘΕΟΛΟΓΙΑ                     http://www.kosmologia.gr                      ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ

ΤΗΣ

 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ

 

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ SITE

clock

Καλύτερη εμφάνιση σε ανάλυση 1024x768px | οθόνη τουλάχιστον 17" | codepage windows-1253 (Greek) | IE v.6.0 +