*

Ο ΠΛΗΡΗΣ ΚΟΣΜΟΣ & Η ΥΛΗ  /  ΤΟ ΑΜΕΣΟ (ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΟ) ΣΥΝΟΛΟ & Η ΖΩΗ

Σκέψεις από την αρχή και για την αρχή... Γη

***                                                                                 comet

* ΑΡΧΙΚΗ |     | ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ |     | ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΟΥ! |     | ΚΟΣΜΟΣ & ΖΩΗ |     | ΚΟΣΜΟΣ & ΥΛΗ

*

(

ΓΝΩΣΗ & ΣΤΟΧΑΣΜΟΣ     |     ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΣΤΡΟΦΗ     |     ΑΝΘΡΩΠΟΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΑ     |     ΦΙΛΟΣΟΦΟΙ

)

 

ΠΑΡΑΠΛΑΝΗΣΗ

header message

Για σκεπτόμενους δημιουργικά!

 

 

 

ΠΙΝΑΚΕΣ

ΚΥΚΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΠΛΗΡΕΣ ΚΑΙ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΟ ΣΥΜΠΑΝ
Θεωρία του τελειωμένου χρόνου και της σχετικότητας της ενέργειας
(Ενιαία θεωρία περί χρόνου, χώρου και ύλης)

ΣΧΕΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΜΗΚΟΣ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΤΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΦΩΤΟΣ c

ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ΣΤΑΘΕΡΑ ΤΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ G

 

 

Για να βρούμε το μήκος του τόξου που αντιστοιχεί σε κάθε μοίρα για ένα τέλειο κύκλο μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τον απλό τύπο:

Μήκος τόξου = φ 2π r /360 (όπου φ είναι η γωνία σε μοίρες)

 

Θα παρατηρήσουμε παραδόξως τις σχέσεις που προκύπτουν όταν πάρουμε τη μονάδα μήκους από τη μέγιστη ταχύτητα c του φωτός = 2,9979245 x108 m/sec. Θα πάρουμε αυτό το μήκος m σαν ευθύγραμμο (ακτίνα) και σαν καμπύλο (τόξο), θα το μετατρέψουμε και θα δούμε ποιες αριθμητικές σχέσεις προκύπτουν με μερικά ενδεικτικά νούμερα.

 

c x φ / 360

=

(c x φ / 360) x

(c x φ / 360) /

c 2 /360 = 5,995848 x108 / 360

= 0,01665513 x108

x2π = 0,104647 x108

0,0026507 x108

c 18 /360 = 53,962641x108 / 360

= 0,14989622 x108

x2π = 0,941825 x108

0,0238567 x108

c 45 /360 = 134,9066 x108 / 360

= 0,3747405 x108

x2π = 2,354563 x108

0,0596418 x108

c 60 /360 = 179,87547 x108 / 360

= 0,499654 x108

x2π = 3,1394 x108

0,0795224 x108

c 90 /360 = 269,813205 x108 / 360

= 0,749481 x108

x2π = 4,709127 x108

0,1192836 x108

c 120 /360 = 359,75088 x108 / 360

= 0,999308 x108

x2π = 6,2788 x108

0,1590448 x108

c 160 /360 = 479,66792 x108 / 360

= 1,3324108 x108

x2π = 8,371783 x108

0,2120597 x108

c 180 /360 = 539,62632 x108 / 360

= 1,4989622 x108

x2π = 9,418257 x108

0,2385672 x108

c 240 /360 = 719,50188 x108 / 360

= 1,998616 x108

x2π = 12,557674 x108

0,3180896 x108

c 250 /360 = 749,481 x108 / 360

= 2,0818916 x108

x2π = 13,08091 x108

0,3313433 x108

c 270 /360 = 809,43948 x108 / 360

= 2,248443 x108

x2π = 14,127383 x108

0,3578508 x108

c 320 /360 = 959,33584 x108 / 360

= 2,664821 x108

x2π = 16,743563 x108

0,4241194 x108

c 340 /360 = 1019,2941 x108 / 360

= 2,8313726 x108

x2π = 17,790038 x108

0,4506269 x108

c 350 /360 = 1049,2734 x108 / 360

= 2,9146483 x108

x2π = 18,313274 x108

0,4638807 x108

 

 

 

 

c /√ 2 = 2,11985248 x108

 

c 2π =18,836514x108

c/2π=0,4771345x108


 

ΛΟΓΟΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΤΑΧΥΤΗΤΑ c

c / (c x φ / 360 )

c/ (...x )

c / (.../ )

 

 

 

c / 0,01665513 x108 = 180

c / 0,104647 x108 = 28,647968

c / 0,0026507 x108 = 1130,993

c / 0,14989622 x108 = 20

c / 0,941825 x108 = 3,183101

c / 0,0238567 x108 = 125,66383

c / 0,3747405 x108 = 8

c / 2,354563 x108 = 1,273240

c / 0,0596418 x108 = 50,265493

c / 0,499654 x108 = 6

c / 3,1394 x108 = 0,954935

c / 0,0795224 x108 = 37,699119

c / 0,749481 x108 = 4

c / 4,709127 x108 = 0,636620

c / 0,1192836 x108 = 25,132746

c / 0,999308 x108 = 3

c / 6,2788 x108 = 0,477467

c / 0,1590448 x108 = 18,849559

c / 1,3324108 x108 = 2,25

c / 8,371783 x108 = 0,358098

c / 0,2120597 x108 = 14,137172

c / 1,4989622 x108 = 2

c / 9,418257 x108 = 0,318309

c / 0,2385672 x108 = 12,566373

c / 1,998616 x108 = 1,5

c / 12,557674 x108 = 0,238732

c / 0,3180896 x108 = 9,4247799

c / 2,0818916 x108 = 1,44

c / 13,08091 x108 = 0,2291831

c / 0,3313433 x108 = 9,047788

c / 2,248443 x108 = 1,333333

c / 14,127383 x108 = 0,212206

c / 0,3578508 x108 = 8,3775822

c / 2,664821 x108 = 1,125

c / 16,743563 x108 = 0,179049

c / 0,4241194 x108 = 7,068586

c / 2,8313726 x108 = 1,0588235

c / 17,790038 x108 = 0,168517

c / 0,4506269 x108 = 6,652785

 

 

ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ

Το σταθερό μήκος που περιέχεται στη σταθερή ταχύτητα του φωτός c είναι το μήκος S=2,997924 x108 m . Το μήκος αυτό S δια το 2π δίνει μία ακτίνα r. Δηλαδή 2,997924 x108 m / 6,283185 = 0,4771345 x108 m. Αυτή η ακτίνα rc = 0,4771344 x108 m διαιρεμένη με την ακτίνα hbar μας δίνει λόγο 0,4771345 x108 / 1,0545715 x10-34 = 0,452444 x1042 . Δηλαδή προκύπτει η μέγιστη συχνότητα fc = 0,452444 x1042 και για μήκος λ = h

Για να δούμε μερικές τριγωνομετρικές σχέσεις που βγάζει αυτή η υποθετική ακτίνα c/2π=0,4771345 x108 = r .


 

Μοίρες

r x ημω

r ημω = b

r x συνω

r συνω = a

r x εφω

 

λόγοι

b / a = εφω

 

 

 

 

 

2

0,0166519 x108

0,476843 x108

0,0166615 x108

0,0349211

18

0,147444 x108

0,453783 x108

0,155030 x108

0,324921

45

0,337386 x108

0,337386 x108

0,477134 x108

1

60

0,413212 x108

0,238567 x108

0,826420 x108

1,732058

64

0,4288437 x108

0,209161 x108

0,978268 x108

2,050304

90

0,477134 x108

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΜΕΡΙΚΕΣ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗ ΣΤΑΘΕΡΑ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ G = 6,6725 x10-11
 

G x φ / 360

=

 

 

 

 

 

 

G 2 /360 = 13,345 x10-11 /360

= 0,0370694 x10-11

 

μο / G = 1,883306 x104

G 18 /360 = 120,105 x10-11 /360

= 0,333625 x10-11

 

εο / G = 1,326938 x10-1

G 45 /360 = 300,2625 x10-11 /360

= 0,8340625 x10-11

 

G x 1 / 360 = 0,01853472 x10-11

G 60 /360 = 400,35 x10-11 /360

= 1,1120833 x10-11

 

G 2π = 41,924552 x10-11

G 90 /360 = 600,525 x10-11 /360

= 1,668125 x10-11

 

G / 2π = 1,0619614 x10-11

G 120 /360 = 800,7 x10-11 /360

= 2,224166 x10-11

 

λe / G = 0,0363627

G 160 /360 = 1067,6 x10-11 /360

= 2,965555 x10-11

 

c G = 20,003647 x10-3

G 180 /360 = 1201,05 x10-11 /360

= 3,33625 x10-11

 

c G εο = 177,1123 x10-15

G 240 /360 = 1601,4 x10-11 /360

= 4,4483333 x10-11

 

c G μο = 251,373 x10-10

G 270 /360 = 1801,575 x10-11 /360

= 5,004375 x10-11

 

G / 2 = 3,33625 x10-11

G 320 /360 = 2135,2 x10-11 /360

= 5,9311111x10-11

 

G / 1836,15 = 3,63396 x10-14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΔΙΑΠΕΡΑΤΟΤΗΤΑ                                 ΔΙΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΤΑΘΕΡΑ

μο =x 10-7 Η/m = 12,566368 x10-7 Henry /m      |    εο = 1/36π 109 = 8,854 x 10-12 Farad /m

 

μο = 1 / c2 εο               κ α ι               εο = 1 / c2 μο

 

μο / εο = μο c = Ω = 1,2 x 102 π = 120 π 3,767 x102 Ω

 

μο x 50 / 360 = 1,745327 x10-7

→ 1,745327 x10-7 / 2π = 0,277777 x10-7

μο x 60 / 360 = 2,094393 x10-7

→ 2,094393 x10-7 / 2π = 0,333333 x10-7

μο x 90 / 360 = 3,14159 x10-7

→ 3,14159 x10-7 / 2π = 0,5 x10-7

μο x 120 / 360 = 4,188786 x10-7

→ 4,188786 x10-7 / 2π = 0,666666 x10-7

μο x 180 / 360 = 6,28318 x10-7

→ 6,28318 x10-7 / 2π = 1 x10-7

μο x 270 / 360 = 9,42477 x10-7

→ 9,42477 x10-7 / 2π = 1,499998 x10-7

 

 

 

 

 

 

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΣΕΛΙΔΑ

ΕΠΟΜΕΝΗ ΣΕΛΙΔΑ

ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ

 

 

 

 


* ημω 64  και  συνω 26 = 0,89879

 

Me = h 27,50067 / c G = h / c(G / 27,50067) = h / c λe = c Mmin / λe

0,5 x10-18 / cΜp  ≈  Mmax / 2 x 1018 = 0,16678 x10-26Μp

 

 

 

 

 

copyright Κώστας Γ. Νικολουδάκης

Επιμέλεια-Σχεδίαση  2004 - 2012

 

Η ΘΕΟΛΟΓΙΑ                     http://www.kosmologia.gr                      ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ

ΤΗΣ

clock

Καλύτερη εμφάνιση σε ανάλυση 1024x768px | οθόνη τουλάχιστον 17" | codepage windows-1253 (Greek) | IE v.6.0 +