*

Ο ΠΛΗΡΗΣ ΚΟΣΜΟΣ & Η ΥΛΗ  /  ΤΟ ΑΜΕΣΟ (ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΟ) ΣΥΝΟΛΟ & Η ΖΩΗ

Σκέψεις από την αρχή και για την αρχή... Γη

***                                                                                 comet

* ΑΡΧΙΚΗ |     | ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ |     | ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΟΥ! |     | ΚΟΣΜΟΣ & ΖΩΗ |     | ΚΟΣΜΟΣ & ΥΛΗ

*

(

ΓΝΩΣΗ & ΣΤΟΧΑΣΜΟΣ     |     ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΣΤΡΟΦΗ     |     ΑΝΘΡΩΠΟΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΑ     |     ΦΙΛΟΣΟΦΟΙ

)

 

ΠΑΡΑΠΛΑΝΗΣΗ

header message

Για σκεπτόμενους δημιουργικά!

 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ

ΚΥΚΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΠΛΗΡΕΣ ΚΑΙ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΟ ΣΥΜΠΑΝ
Θεωρία του τελειωμένου χρόνου και της σχετικότητας της ενέργειας
(Ενιαία θεωρία περί χρόνου, χώρου και ύλης)

ΕΠΙΛΕΚΤΙΚΗ ΠΑΡΑΘΕΣΗ ΣΧΕΣΕΩΝ

προς διερεύνηση

 

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΤΥΠΩΣΗ


ΤΗΣ ΚΟΣΜΟΛΟΓΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ


" ΤΟΥ ΤΕΛΕΙΩΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΧΕΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ "

 

διερεύνησηΗ διερεύνηση για την ανεύρεση μαθηματικών σχέσεων ξεκίνησε από τις πιο απλές αριθμητικές πράξεις και με την καταγραφή των αριθμών σε πίνακες. Γρήγορα προέκυψαν οι πρώτες συμπτώσεις και απρόσμενες σχέσεις μεταξύ τυχαίων αριθμών, που προκάλεσαν το ενδιαφέρον και ενεθάρρυναν την προσπάθεια. Ο αυτοσχεδιασμός, οι τυχαίες μαθηματικές πράξεις, η προσωρινή παράβλεψη των κανόνων της φυσικής και ιδιαίτερα, η παρατήρηση των συμπτώσεων, έγιναν με συστηματικό τρόπο... Η διερεύνηση για τη μαθηματική διατύπωση θα ήταν τυφλή και αφελής, εάν από πριν δεν υπήρχαν οι καθοδηγητικές απόψεις της φυσικής ερμηνείας.

 

1 / c = zo εo = μο / zo = √ M /E = 4π x 10-7 /120π        και

 

c = 1/ zo εο = zo / μο = √ E / M = 120π / 4π x 10-7


 

1m /c = 0,3335641 x10-8 sec

c = 1/√(μο εο) = 1/50 G = 2,997924 x108

μο = 4π x10-7 Η/m = 12,56636 x10-7

εο = 1/36π x109 = 8,8542 x10-12 F /m

zo = 120π = 60 x 2π = 376,9 Ω = √ μο / εο = μο c

h = 6,62606 x10-34 = λmin = c Tmin

fmax = 0,452444 x1042 Hz = 1/Tmin = c / λmin

Tmin = 2,210218 x10-42 = 1 / fmax = λmin / c

λmin = 6,62606 x10-34 = c / fmax = h / Mmax c

Vc = fmax λmin = fmin λmax = λmin / Tmin = h / M λm

G = 0,02 /c = 1 / 50 c = 6,6712 x10-11

TΣ = c / amin = 0,4492954 x1019 = c / G

SΣ = c2 / amin = 1,346954 x1027 = c TΣ =c2 / G

fΣ = G/c = 2,225706 x10-19 = 1 / TΣ = μο G / zo

G = 6,6725 x10-11 = c / TΣ = c2 / SΣ = c fΣ = √μο εο / 50


 

M = E / c2 = h f / c2 = h / c λm = E μο εο

Tmin / λm = 1/ fmax x λm = f / amax = 1/ amax T

 

και

Ε = h c / λm = h f = M c2 = M / μο εο   = c2 / fmax λm


 

Emax = h / tmin = h fmax = Mmax c2 = h c / λmin

 

1 / c = √(μο εο )                                       c = 1 / √(μο εο )

 

 

 

[ 1/c ] = [ 50G ] = [ μο / zo ] = [ √μο εο ] = [ εο zo ] = [ zo / c ] = [ Tmin / λmin ] =

[ √(M / E) ] = [ M λm / λmin ] = [ x 10-7 / 120π ]


 

Tmin = h εο zo = μο h / zo

Gmin = c / TΣ = c2 / SΣ = 1 / 50 c = √μο εο / 50 → zo = 50 G / μο

 

fΣ / μο εο = c G = G / zo εο

 


 

ΒΑΣΙΚΗ ΣΧΕΣΗ ΠΡΟΣ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ:

 

c = G x ΤΣυμπ = SΣύμπ / TΣύμπαν = 1 / √(μο εο) = 1/zo εo = zo / μο = √(E / M) 

 

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΣΕΛΙΔΑ

ΕΠΟΜΕΝΗ ΣΕΛΙΔΑ

 

 

 

*μο = 4π x 10-7 Η/m = 12,566368 x10-7 Henry /m                *εο = 1/36π 109 = 8,854 x 10-12 Farad /m

* G = 6,6725 x10-11                                                               *zο = 120π = 376,9 Ω


*

 

 

 

 

 

 

copyright Κώστας Γ. Νικολουδάκης

Επιμέλεια-Σχεδίαση  2004 - 2012

 

Η ΘΕΟΛΟΓΙΑ                     http://www.kosmologia.gr                      ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ

ΤΗΣ

 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ

 

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ SITE

clock

Καλύτερη εμφάνιση σε ανάλυση 1024x768px | οθόνη τουλάχιστον 17" | codepage windows-1253 (Greek) | IE v.6.0 +