*

Ο ΠΛΗΡΗΣ ΚΟΣΜΟΣ & Η ΥΛΗ  /  ΤΟ ΑΜΕΣΟ (ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΟ) ΣΥΝΟΛΟ & Η ΖΩΗ

Σκέψεις από την αρχή και για την αρχή... Γη

***                                                                                 comet

* ΑΡΧΙΚΗ |     | ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ |     | ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΟΥ! |     | ΚΟΣΜΟΣ & ΖΩΗ |     | ΚΟΣΜΟΣ & ΥΛΗ

*

(

ΓΝΩΣΗ & ΣΤΟΧΑΣΜΟΣ     |     ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΣΤΡΟΦΗ     |     ΑΝΘΡΩΠΟΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΑ     |     ΦΙΛΟΣΟΦΟΙ

)

 

ΠΑΡΑΠΛΑΝΗΣΗ

header message

Για σκεπτόμενους δημιουργικά!

 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ

ΚΥΚΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΠΛΗΡΕΣ ΚΑΙ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΟ ΣΥΜΠΑΝ
Θεωρία του τελειωμένου χρόνου και της σχετικότητας της ενέργειας
(Ενιαία θεωρία περί χρόνου, χώρου και ύλης)

ΕΠΙΛΕΚΤΙΚΗ ΠΑΡΑΘΕΣΗ ΣΧΕΣΕΩΝ (3)

προς διερεύνηση

 

Διερεύνηση

 

εο, μο, Vmax, amax, λmin, fmax

Έχει γίνει κάτι περισσότερο από υποψία, ότι ορισμένα από τα φαινόμενα που περιγράφονται στη φυσική σαν άσχετα και ξεχωριστά είναι ενδιάμεσες καταστάσεις ή ιδιαίτερες περιπτώσεις των πιο γνωστών φαινομένων της κίνησης. Μεταξύ αυτών των φαινομένων, προσδοκούμε ότι είναι η διηλεκτρική σταθερά του κενού χώρου εο = 8,8542 x10-12 F/m και η μαγνητική διαπερατότητα μο = 12,56636 x10-7 H/m , από τα οποία προκύπτει η μέγιστη ταχύτητα των ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων c = 1 / √ (εο μο). Πρέπει να βρούμε μία σχέση από την οποία αυτά θα προκύπτουν.


 

ΑΠΟ ΤΗ ΓΝΩΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ

c = 1 / √εο μο = 1 / zo εο = zo / μo = √ E / M

E = M / μο εο

 

c = fmax x λmin = 120π / 4π x 10-7

 

 

c2 = 1 / εο μο

1/c2 = εο μο

M = E μο εο = h f μο εο = h f x εο x zo / c

M = h f x εο x zo / fmax x λmin = h f x μο / zo x c


 

μο εο = 111,26262 x 10-19 = 1/c2 = sec2 /m2

εο = Μ / Εm μο = Μ / h f μο

 

μο εο =√111,26262 x 10-19 =3,33560 x10-9 = 1/c

μο = M / Em εο = M / h f εο

 

μο c = 37,672992 x 101 = Ω (ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ)

εο = 1 / c2 μο = 1 / c x zo

 

εο c = 26,544218 x 10-4 = Ω-1 (ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ)

μο = 1 / c2 εο = zo / c

 

μο εο h = 737,2489 x10-53 = 0.737249 x10-50 =Mmin

 

 

zo = √ μο / εο = μο c = Henry / sec

 

 

 

εο = e2 / 4π Εe re

 

μο = Henry / m εο = Farad / m

 

 

εο λ = Farad = sec / zo

Farad = sec / zo → zo = sec / F → sec = F x zo

 

μο λ = Henry = zo x sec

Henry = zo sec → zo = H / sec → sec = H / zo

 

 

 

 

zo = sec / Farad = Henry/sec = H x f = 1/ Farad f

εο = 1/a μο λ = 1/ c2 μο = f / a μο c

 

sec = Henry/zo = Farad x zo = T

μο = 1/a εο λ = 1/ c2 εο = f / a εο c

 

Henry x Farad = sec2

zo = f / a εο f / a μο = Ω-1

 

 

ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ (ΠΡΟΣ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ)

Tmin = λmin εο zo = μο λmin / zo

fmax = zo / μο x λmin = 1/ zo x εo x λmin

 

 

 

 

a = λ / Henry x Farad = c / T = c2 / λ = λ x f2

λmin = zo / μο x fmax = 1/ zo εo x fmax

 

 

 

 

 

c2 = 1/ εο μο = amax λmin

 

 

 

 

 

h = Mmax / μο εο fmax

 

μο amin / 377 = 0,22247 x10-18 = G / c = fΣ

Mmax = μο εο Emax = μο εο Fmax λmin

 

εο amin 377 = 22266,6 x10-23 = G / c = fΣ

Mmin = μο εο h

 

377 / μο amin = 4,496177 x1018 = c / G

εο = Mmax / zo


 

 

μο = Mmax zo

 

 

zo = Mmax / εο = μο / Mmax = Mmax2 / εο μο

 

fΣ = μο x G / zo = μο x εo x c x G

 

 

ΤΣυμπ = zo / μο x G = 1/ zo εo x G

εο c = εο x fmax x λmin

 

amin = zo / μο x ΤΣ = fΣ x zo / μο

μο c = μο x fmax x λmin = zo

 

 

 

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΣΕΛΙΔΑ

ΕΠΟΜΕΝΗ ΣΕΛΙΔΑ

 

 

 

 


* Ε=ενέργεια, Μ=μάζα, f=συχνότητα, v=ταχύτητα, λ=μήκος κύματος, F=δύναμη, t, T=χρόνος,περίοδος

 

 

 

 

 

copyright Κώστας Γ. Νικολουδάκης

Επιμέλεια-Σχεδίαση  2004 - 2012

 

Η ΘΕΟΛΟΓΙΑ                     http://www.kosmologia.gr                      ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ

ΤΗΣ

 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ

 

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ SITE

clock

Καλύτερη εμφάνιση σε ανάλυση 1024x768px | οθόνη τουλάχιστον 17" | codepage windows-1253 (Greek) | IE v.6.0 +