*

Ο ΠΛΗΡΗΣ ΚΟΣΜΟΣ & Η ΥΛΗ  /  ΤΟ ΑΜΕΣΟ (ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΟ) ΣΥΝΟΛΟ & Η ΖΩΗ

Σκέψεις από την αρχή και για την αρχή... Γη

***                                                                                 comet

* ΑΡΧΙΚΗ |     | ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ |     | ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΟΥ! |     | ΚΟΣΜΟΣ & ΖΩΗ |     | ΚΟΣΜΟΣ & ΥΛΗ

*

(

ΓΝΩΣΗ & ΣΤΟΧΑΣΜΟΣ     |     ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΣΤΡΟΦΗ     |     ΑΝΘΡΩΠΟΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΑ     |     ΦΙΛΟΣΟΦΟΙ

)

 

ΠΑΡΑΠΛΑΝΗΣΗ

header message

Για σκεπτόμενους δημιουργικά!

 

 

 

 

ΚΥΚΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ – ΠΛΗΡΕΣ ΚΑΙ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΟ ΣΥΜΠΑΝ
Θεωρία του τελειωμένου χρόνου και της σχετικότητας της ενέργειας
(Ενιαία θεωρία περί χρόνου, χώρου και ύλης)

Η ΣΤΑΘΕΡΑ ΤΟΥ HUBBLE

(Οι πρώτες σκέψεις)

 

χρονικό διάστημα 2008~2009 διερεύνηση

<·> Πώς μια φιλοσοφική ερμηνεία για τη διατήρηση του κόσμου ως ένα σύνολο συναντήθηκε με τη φυσική.

 

Νόμος του Hubble V=H d (ο ρυθμός διαστολής). Η σχετική ταχύτητα απομάκρυνσης μεταξύ δύο γαλαξιών (εξ αιτίας του φαινομένου της λεγόμενης διαστολής του χώρου) είναι ανάλογη της μεταξύ τους απόστασης. Ο ρυθμός απομάκρυνσης αρχικά είχε βρεθεί με πιο υψηλή ταχύτητα και τώρα υπολογίζεται κοντά στα 50 km /sec ανά 1Mpc. Σε ορισμένες θεωρίες προβλέπεται ότι η τιμή αυτή της ταχύτητας δεν ήταν πάντα η ίδια και μεταβάλλεται στο χρόνο.

Η σταθερά Η= 50 km / sec / Mpc (Για κάθε 1Mpc απόσταση, η ταχύτητα αυξάνεται 50km/sec)

(1 Mpc= 106 pc, 1pc= 3,2615 ly έτη φωτός = 3,08567782 ×1016 ± 6×106 m )

1 Mpc = 3,086 x1016 x 106 = 3,086 x 1022 m

Εάν η μέγιστη ταχύτητα απομάκρυνσης οριστεί σε 300 000 km/sec (v=c στρογγυλοποιημένα) τότε βρίσκουμε σαν μέγιστη απόσταση:

d =c /H = (3x 105 km/s) /50 = 6 x 103 Mpc = 6 x103 x 106 pc = 6 x 109 pc → 6 x 109 pc

6 x 109 pc x 3,086ly = 18,516 x 109 ly

Παρατηρούμε μία μικρή σύμπτωση. Η μέγιστη απόσταση μέσα στο χώρο (6 x 109 pc), όπως προκύπτει από τη σταθερά του Hubble (η οποία προήλθε από την παρατήρηση πολυάριθμων μακρινών γαλαξιών, με τα πιο σύγχρονα τεχνικά μέσα και από την ανάλυση της ερυθράς απόκλισης του φωτός), πλησιάζει ύποπτα τη μέγιστη απόσταση που προκύπτει όταν συνδυάσουμε τις σταθερές G και c (με απλοϊκό νοητικό πείραμα, όπου υποθέσαμε μία μάζα 1kg να επιταχύνεται με σταθερά εφαρμοσμένη τη δύναμη F=G της βαρύτητας μέχρι την ταχύτητα c και βρήκαμε διάμετρο D ή ακτίνα R ≈ 6,92591 x 109 pc)*. Όμως ο ρυθμός "απομάκρυνσης" των γαλαξιών θεωρείται σταθερός. Για κάθε 1Mpc απόσταση, η ταχύτητα αυξάνει με την ίδια ποσότητα των 50Km ή παραπλήσια άλλη ταχύτητα.

Αντιθέτως, η μάζα του ενός κιλού που υποθέτουμε ότι αποκτάει ομαλή επιτάχυνση από μία σταθερή δύναμη F= 6,6725 x10-11 Ν, δεν αυξάνει την ταχύτητα της με την ίδια ποσότητα στη μονάδα του χρόνου. Όσο πλησιάζει στην οριακή ταχύτητα του φωτός, η αύξηση της ταχύτητας πρέπει να μειώνεται. Λογικό το ερώτημα: Η απομάκρυνση των γαλαξιών ή η διαστολή του χώρου γίνεται επιταχυνόμενα ή με σταθερή ταχύτητα? Εάν θεωρήσουμε ότι η μάζα του 1kg διανύει μία κυκλική πορεία, τότε ποιος θα είναι ο μέσος ρυθμός της επιτάχυνσής της?

Παρατηρούμε ακόμα, ότι ο χρόνος t ( 4,49295x1018 sec ≈ 14,2372994125 x1010 έτη) που υποθετικά χρειάζεται η μάζα m του ενός κιλού για να αποκτήσει την ταχύτητα του φωτός c δεν φαίνεται άσχετη από την λεγόμενη ηλικία του Σύμπαντος. Θα μπορούσε να είναι ένας τελείως άσχετος αριθμός, πολύ μικρός, μικρότερος της μονάδας, αρνητικός ή πολύ μεγαλύτερος. Με λίγα αριθμητικά τεχνάσματα μπορεί να αποκαλυφθούν οι σχέσεις του με άλλα γνωστά νούμερα της φυσικής. Αν υποθέσουμε ότι το χρονικό αυτό διάστημα αποτελεί μία περίοδο μίας πλήρους κυκλικής κίνησης, τότε η μέγιστη απόσταση ευθύγραμμης απομάκρυνσης (σαν διάμετρος) και ο χρόνος που αναλογεί μειώνονται με την ποσότητα π του κύκλου.

 

 

 

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΣΕΛΙΔΑ

ΕΠΟΜΕΝΗ ΣΕΛΙΔΑ

ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ

 

 

1pc =3,086 x 1016 m    -    1 Mpc = 3,086 x 1022 m = 3,086 x1019 km    -    1έτος (y) = 31,5576 x106 sec

1έτος φωτός ly = 9,460730 x1015 m

 


*
 

 

fHubble =16,2022 x10-19 , SH =1,850319 x1026 m , VH =0,4118267x108 m/sec , ΤH = 6,172 x1017 sec

fΣΥΜ = 2,225706 x10-19 , SΣΥΜ = 1,34695 x1027 m, c= 2,9979245 x108 m/sec, TΣ = 4,4929546 x1018 sec

 

 

 

 

 

© copyright Κώστας Γ. Νικολουδάκης

Επιμέλεια-Σχεδίαση  2004 - 2012

 

Η ΘΕΟΛΟΓΙΑ                     http://www.kosmologia.gr                      ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ

ΤΗΣ

 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ

 

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ SITE

clock

Καλύτερη εμφάνιση σε ανάλυση 1024x768px | οθόνη τουλάχιστον 17" | codepage windows-1253 (Greek) | IE v.6.0 +