*

Ο ΠΛΗΡΗΣ ΚΟΣΜΟΣ & Η ΥΛΗ  /  ΤΟ ΑΜΕΣΟ (ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΟ) ΣΥΝΟΛΟ & Η ΖΩΗ

Σκέψεις από την αρχή και για την αρχή... Γη

***                                                                                 comet

* ΑΡΧΙΚΗ |     | ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ |     | ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΟΥ! |     | ΚΟΣΜΟΣ & ΖΩΗ |     | ΚΟΣΜΟΣ & ΥΛΗ

*

(

ΓΝΩΣΗ & ΣΤΟΧΑΣΜΟΣ     |     ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΣΤΡΟΦΗ     |     ΑΝΘΡΩΠΟΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΑ     |     ΦΙΛΟΣΟΦΟΙ

)

 

ΠΑΡΑΠΛΑΝΗΣΗ

header message

Για σκεπτόμενους δημιουργικά!

 

 

 

 

ΚΥΚΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ – ΠΛΗΡΕΣ ΚΑΙ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΟ ΣΥΜΠΑΝ
Θεωρία του τελειωμένου χρόνου και της σχετικότητας της ενέργειας
(Ενιαία θεωρία περί χρόνου, χώρου και ύλης)

Η ΣΤΑΘΕΡΑ ΤΟΥ HUBBLE  (2)

Η σταθερά του Ηubble σε χιλιόμετρα, σε συχνότητα και σε περίοδο

 

Η ΣΤΑΘΕΡΑ Ηubble ΣΕ ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΑ, ΣΕ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΕ ΠΕΡΙΟΔΟ

 

H = 50km/sec /Mpc = 50km/sec / 3,086 x1019 km

 

f = V / S → ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ f Η = 50 / 3,086x1019 = 16,2022 x10-19 1/sec

 

T = S / V = 1/f → ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΤH = 3,086 x1019 / 50 = 0,06172 x1019 sec

 

1pc =3,086 x 1016 m - 1 Mpc = 3,086 x 1022 m = 3,086 x1019 km - 1έτος (y) = 31,5576 x106 sec

1έτος φωτός ly = 9,460730 x1015 m


 

● ΓΙΑ ΝΑ ΔΟΥΜΕ ΑΥΤΗ Η ΠΕΡΙΟΔΟΣ TH ΚΑΙ Η ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ fH ΠΟΥ ΕΜΦΑΝΙΖΕΤΑΙ ΣΤΗ ΣΤΑΘΕΡΑ Η ΤΟΥ HUBBLE ΤΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΝΕΙ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΤΟΥ ΦΩΤΟΣ c

 

ΜΗΚΟΣ SH : c / f = c x T = λ → 2,997924 x108 / 16,2022 x10-19 = 0,1850319 x1027 m

Αυτό το μήκος βγαίνει και με την απλή μέθοδο των τριών, όταν ζητήσουμε να βρούμε σε πόση απόσταση οι γαλαξίες θα βρίσκονται όταν η ταχύτητα απομάκρυνσης γίνει ίση με την ταχύτητα c

1Mpc x 2,997924 x108 / 5x104 m = 0,5995848 x104 Mpc ή

(3,086 x1022 m) x (2,997924 x108 ) / 5x104 m = 1,850319 x1026 m

 

● Η ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ Hubble fH = 16,2022 x10-19 ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΤΟΥ ΦΩΤΟΣ c ΔΙΝΕΙ ΕΝΑ ΜΗΚΟΣ 0,1850319 x1027 m. Η ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ fΣΥΜΠΑΝΤΟΣ (= 1 / ΤΣΥΜΠΑΝΤΟΣ = 2,225706 x10-19 ) ΠΟΙΟ ΜΗΚΟΣ ΔΙΝΕΙ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΙΔΙΑ ΑΥΤΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ c ;

 

ΜΗΚΟΣ SΣΥΜΠΑΝΤΟΣ (=c2 / G = TΣ x c) από ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ fΣΥΜΠΑΝ (G/c =2,225706 x10-19 ) :

c / f = c x T = λ → 2,997924 x108 / 2,225706 x10-19 = 1,34695 x1027 m

 

Παρατήρηση: Ο αριθμός 0,5995848 x104 εμφανίζεται και σαν λόγος ταχυτήτων αν διαιρέσουμε την ταχύτητα φωτός c με το ρυθμό αύξησης ταχύτητας των 5 x104 m / s :

2,997924 x108 / 5x104 m = 0,5995848 x104

Αντίστροφος του 0,5995848 x104 → 1/ 0,5995848 x104 = 1,667820 x10-4

 

 

● ΓΙΑ ΝΑ ΔΟΥΜΕ Η ΠΕΡΙΟΔΟΣ TH ΚΑΙ Η ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ fH ΠΟΥ ΕΜΦΑΝΙΖΕΤΑΙ ΣΤΗ ΣΤΑΘΕΡΑ Η ΤΟΥ HUBBLE ΤΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΝΕΙ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗ ΙΣΗ ΜΕ G ΤΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ

ΤΑΧΥΤΗΤΑ VH : a / fH = a x TH = V → 6,6725x10-11 / 16,2022x10-19 = 0,4118267x108 m/sec

 

● Η ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ Hubble fH = 16,2022 x10-19 ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗ ΙΣΗ ΜΕ G ΤΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ ΔΙΝΕΙ ΤΑΧΥΤΗΤΑ a / fH = 0,4118267 x108 m/sec. Η ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ f ΣΥΜΠΑΝΤΟΣ (= 1 / ΤΣΥΜΠΑΝΤΟΣ = 2,225706 x10-19 ) ΠΟΙΑ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΔΙΝΕΙ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΙΔΙΑ ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗ ΙΣΗ ΜΕ G ;

ΤΑΧΥΤΗΤΑ c : a / fΣΥΜΠΑΝΤΟΣ = 6,6725 x10-11 / 2,225706 x10-19 = 2,997925 x108 m /sec

 

● ΕΑΝ ΔΙΑΙΡΕΣΟΥΜΕ ΤΟ ΜΗΚΟΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΠΟΥ ΒΡΗΚΑΜΕ ΜΕΣΑ ΣΤΗ ΣΤΑΘΕΡΑ H ΤΟΥ HUBBLE ΒΡΙΣΚΟΥΜΕ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ T. ΔΗΛΑΔΗ S / V = T. ΠΟΣΟ ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΟ;
 

T = S/V = 0,1850319 x1027 m / 0,4118267x108 m /sec = 0,4492955 x1019 sec = c / G = TΣΥΜΠΑΝΤΟΣ !

 

 

0,1850319 x1027 x G = 0,4118267 x108 x c = 1,2346 x1016

 

 

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΣΕΛΙΔΑ

ΕΠΟΜΕΝΗ ΣΕΛΙΔΑ

ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ

 

 

 

 


*
 

 

fHubble =16,2022 x10-19 , SH =1,850319 x1026 m , VH =0,4118267x108 m/sec , ΤH = 6,172 x1017 sec

fΣΥΜ = 2,225706 x10-19 , SΣΥΜ = 1,34695 x1027 m, c= 2,9979245 x108 m/sec, TΣ = 4,4929546 x1018 sec

 

 

 

 

 

© copyright Κώστας Γ. Νικολουδάκης

Επιμέλεια-Σχεδίαση  2004 - 2012

 

Η ΘΕΟΛΟΓΙΑ                     http://www.kosmologia.gr                      ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ

ΤΗΣ

 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ

 

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ SITE

clock

Καλύτερη εμφάνιση σε ανάλυση 1024x768px | οθόνη τουλάχιστον 17" | codepage windows-1253 (Greek) | IE v.6.0 +