*

Ο ΠΛΗΡΗΣ ΚΟΣΜΟΣ & Η ΥΛΗ  /  ΤΟ ΑΜΕΣΟ (ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΟ) ΣΥΝΟΛΟ & Η ΖΩΗ

Σκέψεις από την αρχή και για την αρχή... Γη

***                                                                                 comet

* ΑΡΧΙΚΗ |     | ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ |     | ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΟΥ! |     | ΚΟΣΜΟΣ & ΖΩΗ |     | ΚΟΣΜΟΣ & ΥΛΗ

*

(

ΓΝΩΣΗ & ΣΤΟΧΑΣΜΟΣ     |     ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΣΤΡΟΦΗ     |     ΑΝΘΡΩΠΟΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΑ     |     ΦΙΛΟΣΟΦΟΙ

)

 

ΠΑΡΑΠΛΑΝΗΣΗ

header message

Για σκεπτόμενους δημιουργικά!

 

 

 

 

ΚΥΚΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΠΛΗΡΕΣ ΚΑΙ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΟ ΣΥΜΠΑΝ
Θεωρία του τελειωμένου χρόνου και της σχετικότητας της ενέργειας
(Ενιαία θεωρία περί χρόνου, χώρου και ύλης)

Η ΣΤΑΘΕΡΑ ΤΟΥ HUBBLE  (3)

(Σύγκριση με το σενάριο της επιταχυνόμενης μάζας 1kg...)

 

χρονικό διάστημα 2008~2009  ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ 

 

* Παρατηρήσεις: Χρόνος που διανύει το φως ένα μήκος τόξου 1 (3,74152 x1024 m) σε περίμετρο SΣΥΜΠΑΝΤΟΣ = 1,34695 x1027 m : 1,2480369 x1016 sec

Λόγος μήκους SH =0,1850319 x1027 με το μήκος τόξου 1 (3,74152 x1024 m) →

0,1850319 x1027 m / 3,74152 x1024 m ≈ 50 . Δηλαδή το μήκος SH είναι περίπου 50 τόξα 1 του μήκους SΣΥΜΠΑΝΤΟΣ =1,34695 x1027 m

Ο χρόνος 1,2480369x1016 sec x 50 = 62,401845 x1016 sec→1/62,401845 x101616,2022 x10-19

 

● Ο ΛΟΓΟΣ ΤΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ VH (0,4118267 x108 m/sec) ΜΕ ΤΗΝ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΦΩΤΟΣ c:

2,997924 x108 / 0,4118267 x108 = 7,279576

 

● Ο ΛΟΓΟΣ ΤΗΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑΣ Ηubble (fH =16,2022 x10-19 ) ΜΕ ΤΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ f ΣΥΜΠΑΝΤΟΣ (G/c = 2,225706 x10-19 ) Ή Ο ΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΠΕΡΙΟΔΩΝ (TΣ = c / G = 0,44929546 x1019 και TH = 3,086 x1019 / 50 = 0,06172 x1019 sec ):

 

2,225706 x10-19 / 16,2022 x10-19 = 0,1373706 → 16,2022 x10-19 / 2,225706 x10-19 = 7,27957

0,06172 x1019 / 0,44929546 x1019 = 0,1373706 → 0,44929546 x1019 / 0,06172 x1019 = 7,27957

 

● Ο ΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΜΗΚΩΝ SH (2,997924 x108 / 16,2022 x10-19 = 0,1850319 x1027 m ΚΑΙ S ΣΥΜΠΑΝΤΟΣ = c2 / G = TΣ x c =1,346952 x1027 )

 

1,346952 x1027 / 0,1850319 x1027 = 7,27957 → 0,1850319 x1027 / 1,346952 x1027 = 0,137370


 

ΜΗΚΟΣ SΣΥΜΠΑΝΤΟΣ / 7,27957 = 0,1850319 x1027 m    = SH

 

TΣΥΜΠΑΝΤΟΣ / 7,27957 = 0,06172 x1019 sec                  = TH

 

c / 7,27957 = 0,4118267x108 m / sec                            = VH

 

ΜΗΠΩΣ Ο ΛΟΓΟΣ ΤΟΥΣ ΠΛΗΣΙΑΖΕΙ ΤΟΝ ΑΡΙΘΜΟ 2π = 6,283185 ;

 

ΜΗΚΟΣ SΣΥΜΠΑΝΤΟΣ / 2π = 0,214374 x1027 m (Ακτίνα εάν το μήκος S είναι κυκλικό)

 

TΣΥΜΠΑΝΤΟΣ / 2π = 0,0715075 x1019 sec

 

c / 2π = 0,47713444 x108 m / sec

Εάν το μήκος SH = 0,1850319 x1027 m είναι ευθύγραμμο (όπως ακτίνα), αυτό συμφωνεί και με τον τρόπο που προκύπτει από την απλή μέθοδο των τριών σαν μήκος, όπου η ταχύτητα απομάκρυνσης με ρυθμό αύξησης 50km/Mpc θα γίνεται με την ταχύτητα του φωτός c.


 

● Η ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ Hubble fH = 16,2022 x10-19 ΔΙΝΕΙ ΤΗΝ ΤΑΧΥΤΗΤΑ 50 km/sec ανά 1 Mpc (V = f x S = S / T ) →

V = fH x 1 Mpc = 16,2022 x10-19 x 3,086 x1019 km = 50 km/sec

ή V = 3,086 x1019 km / TH = 50 km/sec

 

● Η ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ fΣΥΜΠΑΝΤΟΣ (= 1 / ΤΣΥΜΠΑΝΤΟΣ = 2,225706 x10-19 ) ΠΟΙΑ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΔΙΝΕΙ ανά 1 Mpc;

V = fΣΥΜΠΑΝΤΟΣ x 1 Mpc = 2,225706 x10-19 x 3,086 x1019 km = 6,868522 km

ή V = 1 Mpc / ΤΣ = 3,086 x1019 / 0,449295 x1019 = 6,86853 km


 

fH x c / G = ΤΣΥΜΠΑΝΤΟΣ x ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ Hubble fH = 7,27957

 

ΔΗΛΑΔΗ

(2,997924 x108 ) x (5 x104 m) / (6,6725 x10-11 ) x (3,086 x1022 m) = 14,98962 x1012 / 20,591335 x1011 = 7,27957

 

7,27957 / fH = ΤΣ = SH / VH = c / G = 0,449295 x1019 sec

 

όπου fH =16,2022 x10-19 , SH =1,850319 x1026 m , VH =0,4118267x108 m/sec

 

 

 

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΣΕΛΙΔΑ

ΕΠΟΜΕΝΗ ΣΕΛΙΔΑ

ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ

 

 

 

 


*
 

 

fHubble =16,2022 x10-19 , SH =1,850319 x1026 m , VH =0,4118267x108 m/sec , ΤH = 6,172 x1017 sec

fΣΥΜ = 2,225706 x10-19 , SΣΥΜ = 1,34695 x1027 m, c= 2,9979245 x108 m/sec, TΣ = 4,4929546 x1018 sec

 

 

 

 

 

copyright Κώστας Γ. Νικολουδάκης

Επιμέλεια-Σχεδίαση  2004 - 2012

 

Η ΘΕΟΛΟΓΙΑ                     http://www.kosmologia.gr                      ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ

ΤΗΣ

 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ

 

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ SITE

clock

Καλύτερη εμφάνιση σε ανάλυση 1024x768px | οθόνη τουλάχιστον 17" | codepage windows-1253 (Greek) | IE v.6.0 +