*

Ο ΠΛΗΡΗΣ ΚΟΣΜΟΣ & Η ΥΛΗ  /  ΤΟ ΑΜΕΣΟ (ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΟ) ΣΥΝΟΛΟ & Η ΖΩΗ

Σκέψεις από την αρχή και για την αρχή... Γη

***                                                                                 comet

* ΑΡΧΙΚΗ |     | ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ |     | ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΟΥ! |     | ΚΟΣΜΟΣ & ΖΩΗ |     | ΚΟΣΜΟΣ & ΥΛΗ

*

(

ΓΝΩΣΗ & ΣΤΟΧΑΣΜΟΣ     |     ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΣΤΡΟΦΗ     |     ΑΝΘΡΩΠΟΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΑ     |     ΦΙΛΟΣΟΦΟΙ

)

 

ΠΑΡΑΠΛΑΝΗΣΗ

header message

Για σκεπτόμενους δημιουργικά!

 

 

 

 

ΚΥΚΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ – ΠΛΗΡΕΣ ΚΑΙ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΟ ΣΥΜΠΑΝ
Θεωρία του τελειωμένου χρόνου και της σχετικότητας της ενέργειας
(Ενιαία θεωρία περί χρόνου, χώρου και ύλης)

Η ΣΤΑΘΕΡΑ ΤΟΥ HUBBLE  (4)

(Οι πρώτες αριθμητικές σχέσεις)

 

χρονικό διάστημα 2008~2009  ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ 

 

Για σταθερά Η= 50 Km / sec / Mpc (Για κάθε 1Mpc απόσταση, η ταχύτητα αυξάνεται 50Km/sec).

Με την απλή μέθοδο των τριών στο 1sec αντιστοιχεί μήκος 5 x104 m. Το μήκος SH =1,850319 x1026 m σε πόσο χρονικό διάστημα αντιστοιχεί; Στο ερώτημα εδώ, το μήκος 5 x104 m εκλαμβάνεται σαν σταθερή ποσότητα για κάθε sec ενώ γνωρίζουμε ότι είναι ποσότητα ταχύτητας που προστίθεται στην ταχύτητα απομάκρυνσης των γαλαξιών σε κάθε 1 Mpc απόσταση. Βρίσκουμε :

1sec x 1,850319 x1026 m / 5 x104 m = 0,3700638 x1022 sec

 

Ο αριθμός 0,3700638 εμφανίζεται με άλλη δύναμη : 1,850319 x1026 m x 2 = 3,700638 x1026

 

 

Ο αριθμός 0,5995848 x104 εμφανίζεται και σαν λόγος ταχυτήτων αν διαιρέσουμε την ταχύτητα φωτός c με το ρυθμό αύξησης ταχύτητας των 5 x104 m / s :

2,997924 x108 / 5x104 m = 0,5995848 x104

Αντίστροφος του 0,5995848 x104 → 1/ 0,5995848 x104 = 1,667820 x10-4

 

Ο αριθμός 0,5995848 x104 εμφανίζεται και σαν λόγος μηκών αν διαιρέσουμε το μήκος SH= 0,1850319 x1027 m με το μήκος του ενός Mpc=3,086 x1022 m

0,1850319 x1027 / 3,086 x1022 = 0,05995 x105

 

Δηλαδή c / 5 x104 m = SH / 3,086 x1022

ή c / 50 km = SH / 1Mpc

 

Άλλη παρατήρηση: Ο αριθμός 0,1850319 x1027 x 2π = 1,16258965 x1027

 

ΑΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΟΥΜΕ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΑ ΠΩΣ ΒΓΑΙΝΕΙ Η ΤΑΧΥΤΗΤΑ 5 x104

 

SH / 3,086 x1022 = 0,5995848 x104 ΛΟΓΟΣ ΜΗΚΩΝ (ΜΑΧ/1Mpc)

ΤH / 0,5995848 x104 = 0,1029378 x1015 sec (ΧΡΟΝΟΣ)

c / 0,5995848 x104 = 5 x 104 m/sec (ΤΑΧΥΤΗΤΑ) = 3,086 x1022 / ΤH

0,5995848 x104 / G = 0,0898590 x1015 (1/ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗ)

VH / 0,5995848 x104 = 0,686853 x 104 m/sec (ΤΑΧΥΤΗΤΑ)

 

ΑΣ ΚΑΝΟΥΜΕ ΤΗΝ ΙΔΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΕ ΤΑ ΜΕΓΕΘΗ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΣΤΑΘΕΡΕΣ

 

SΣ / 3,086 x1022 = 0,4364718 x105 ΛΟΓΟΣ ΜΗΚΩΝ (Μax/1Mpc)

ΤΣ / 0,4364718 x105 = 1,029378 x1014 sec (ΧΡΟΝΟΣ)

c / 0,4364718 x105 = 6,868539 x 103 m/sec (ΤΑΧΥΤΗΤΑ) = 3,086 x1022 / ΤΣ

0,4364718 x105 / G = 0,06541353 x1016

 

VH / SH = G / c = c / SΣ = fΣ

 

c = G x SH / VH

G = c x VH / SH

VH = G x SH / c

SH = c x VH / G

       
G / VH = fH c / SH = fH G / c = fΣ c / G = ΤΣ
SH / VH =ΤΣ VH / SH = fΣ SH / c =ΤH VH / G =ΤH
       

 

G = c x VH / SH = c2 / SΣ = c / ΤΣ = VH / ΤH = VH x fH

(Αντί να είναι c2 και μία απόσταση max , παρατηρούμε c V και μία πιο μικρή απόσταση SΗ στον παρανομαστή)

 

ΤΣ = SΣ / c = SH / VH                                                        fΣ = VH / SH = c / SΣ

                                                                                 (φαινόμενο όπως συμβαίνει στη διάθλαση. Ίδιο f άλλο V και S )

fH =16,2022 x10-19 , SH =1,850319 x1026 m , VH =4,118267x107 m/sec , ΤH = 6,172 x1017 sec

 

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΣΕΛΙΔΑ

ΕΠΟΜΕΝΗ ΣΕΛΙΔΑ

ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ

 

 

 

 


*

 

fHubble =16,2022 x10-19 , SH =1,850319 x1026 m , VH =0,4118267x108 m/sec , ΤH = 6,172 x1017 sec

fΣΥΜ = 2,225706 x10-19 , SΣΥΜ = 1,34695 x1027 m, c= 2,9979245 x108 m/sec, TΣ = 4,4929546 x1018 sec

 

 

 

 

 

© copyright Κώστας Γ. Νικολουδάκης

Επιμέλεια-Σχεδίαση  2004 - 2012

 

Η ΘΕΟΛΟΓΙΑ                     http://www.kosmologia.gr                      ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ

ΤΗΣ

 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ

 

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ SITE

clock

Καλύτερη εμφάνιση σε ανάλυση 1024x768px | οθόνη τουλάχιστον 17" | codepage windows-1253 (Greek) | IE v.6.0 +