*

Ο ΠΛΗΡΗΣ ΚΟΣΜΟΣ & Η ΥΛΗ  /  ΤΟ ΑΜΕΣΟ (ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΟ) ΣΥΝΟΛΟ & Η ΖΩΗ

Σκέψεις από την αρχή και για την αρχή... Γη

***                                                                                 comet

* ΑΡΧΙΚΗ |     | ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ |     | ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΟΥ! |     | ΚΟΣΜΟΣ & ΖΩΗ |     | ΚΟΣΜΟΣ & ΥΛΗ

*

(

ΓΝΩΣΗ & ΣΤΟΧΑΣΜΟΣ     |     ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΣΤΡΟΦΗ     |     ΑΝΘΡΩΠΟΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΑ     |     ΦΙΛΟΣΟΦΟΙ

)

 

ΠΑΡΑΠΛΑΝΗΣΗ

header message

Για σκεπτόμενους δημιουργικά!

 

 

 

 

ΚΥΚΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ – ΠΛΗΡΕΣ ΚΑΙ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΟ ΣΥΜΠΑΝ
Θεωρία του τελειωμένου χρόνου και της σχετικότητας της ενέργειας
(Ενιαία θεωρία περί χρόνου, χώρου και ύλης)

Η ΣΤΑΘΕΡΑ ΤΟΥ HUBBLE  (5)

(Οι πρώτες παρατηρήσεις)

 

χρονικό διάστημα 2008~2009  ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ 

 

fHubble =16,2022 x10-19 , SH =1,850319 x1026 m , VH =4,118267x107 m/sec , ΤH = 6,172 x1017 sec

fΣΥΜ = 2,225706 x10-19 , SΣΥΜ = 1,34695 x1027 m , c= 2,9979245 x108 m/sec, TΣ = 4,4929546 x1018 sec

 

 

Οι παρατήρηση της σχέσης G = c x VH / SH = c2 / SΣ και των σχέσεων ΤΣ = SΣ / c = SH / VH και fΣ = VH / SH = c / SΣ ενισχύει τη σκέψη για τον ρόλο της καμπυλότητας του πεπερασμένου χώρου στη μεταβολή της ταχύτητας του φωτός και στην απόκλιση του μήκους κύματος προς το ερυθρό με την αύξηση της απόστασης. Οι θεωρητικές σκέψεις και παρατηρήσεις υποδεικνύουν να εισαχθεί με κάποιο τρόπο η μέτρηση της καμπυλότητας σε συνάρτηση με το μήκος, το χρόνο, την ακτίνα και η σχέση αυτών με την ταχύτητα.

 

Γραμμική ταχύτητα V =S/t    (μήκος τόξου που διανύθηκε / αντίστοιχος χρόνος)

Γωνιακή ταχύτητα ω =φ/t    (γωνία που διαγράφει η επιβατ ακτίνα/ αντ. Χρόνος)

Σχέση γραμμικής και γωνιακής ταχύτητας: V =2π r / t και ω =2π/t   Προκύπτει: V =ωR

Σχέση γωνιακής ταχύτητας και συχνότητας: ω =2π n

Κυκλικό μήκος = 2 π r → r = Sκ / 2 π

Κεντρομόλος ταχύτητα Vκ = 2π r / T → T = 2 π r / Vκ → 2 π = T x Vκ / r → r = T x Vκ / 2 π

Κεντρομόλος επιτάχυνση aκ = V2 / r

 

Ακόμα να θυμηθούμε: Vκ = 2π r / T = √ G M / r

 

Ο τύπος Vκ = 2π r / T έχει ιδιαίτερη σημασία για την περίπτωση διότι συνδέει την ταχύτητα και το χρόνο με την τέλεια κυκλική κίνηση και σε σχέση με την ακτίνα με την εισαγωγή της σχέσης 2π. Ο τύπος λυμένος ως προς περίοδο T , ως προς ακτίνα και ως προς 2π γίνεται:

 

Vκ = 2π r / TT = 2π r / Vκ r = T x V / 2π2 π = Τ x Vκ / r

 

 

Από μία πρώτη ματιά στους πιο απλούς τύπους της κλασικής φυσικής βλέπουμε πως αν γίνεται να μεταβάλλεται μόνο ένα από τα μεγέθη, μόνο η ακτίνα r ή η σχέση του 2π τότε θα προκύπτει μία διαφορετική τιμή στα υπόλοιπα. Στον πεπερασμένο και καμπύλο χώρο, οι αποστάσεις που χωρίζουν τους γαλαξίες δεν είναι ευθύγραμμες και ο χώρος "έχει" τη μέγιστη απόστασή του μόνο ως προς το φως. Το μήκος από το οποίο έρχεται το φως σε εμάς έχει τα χαρακτηριστικά της καμπύλης και συγχρόνως της ακτίνας σε σχέση με την απομακρυσμένη νοητή περιφέρεια στην οποία βρίσκονται οι πηγές του φωτός. Ενδέχεται λοιπόν και πρέπει να αναζητήσουμε ξεκινώντας από την πιο απλή και λογική περίπτωση, μήπως στις μετρήσεις που κάνουμε στις αποστάσεις και στις ταχύτητες εμπλέκονται και προκαλούν απόκλιση οι σχέσεις που περιγράφονται στην κυκλική κίνηση. Βλέπουμε λ.χ. στον τύπο Vκ = 2π r / T , ότι αν η ακτίνα r μεγαλώνει τότε και η λεγόμενη γραμμική ταχύτητα θα είναι πιο μεγάλη. Από τον τύπο 2 π = Τ x Vκ / r βλέπουμε ότι η σχέση 2π αντιθέτως θα είναι πιο μικρή για μεγαλύτερη ακτίνα r και το μήκος δεν θα είναι τέλειος κύκλος.

Αφού σε απόσταση μικρότερου μήκους παρατηρούμε μικρότερη ταχύτητα απομάκρυνσης ενώ στην πιο μεγάλη απόσταση παρατηρούμε τη μεγαλύτερη ταχύτητα, αυτό το φαινόμενο θυμίζει τη γραμμική ταχύτητα στην κυκλική κίνηση. Όπως αν παρατηρούσαμε μία ταχύτητα σε κίνηση που γίνεται στην περιφέρεια και η οποία σχετίζεται με το μήκος της ακτίνας παρατήρησης, ενώ δεν λείπει και ένας ρυθμός επιτάχυνσης που περιέχεται μέσα στη σταθερά της βαρύτητας G. Στην περίπτωση που διερευνούμε, αυτό δεν συνεπάγεται ότι το Σύμπαν περιστρέφεται και ότι εμείς το παρατηρούμε από το κέντρο της κυκλικής του περιφοράς. Αυτά τα χαρακτηριστικά εμφανίζονται σύμφωνα με την περιγραφή που ισοδυναμεί με τους όρους της κλασικής φυσικής και της μηχανικής. Η κυριολεκτική και πιο εύστοχη ερμηνεία του φαινομένου είναι άλλη και συνδέεται με την καμπυλότητα που παρουσιάζει ο πεπερασμένος χώρος και την οποία επιβάλει σε κάθε κίνηση που γίνεται εντός του, ακόμα και στη μετάδοση του φωτός, αλλά και στη στάσιμη παρουσία των μαζών. Ακόμα, να παρατηρήσουμε ότι εάν για κάθε 1 Mpc απόσταση υπάρχει ένας σταθερός ρυθμός στην αύξηση της ταχύτητας απομάκρυνσης των γαλαξιών, αυτό σημαίνει ότι και οι θέσεις όπου βρίσκονται οι γαλαξιακές μάζες έχουν μία σταθερή σχέση μεταξύ τους και κατά κάποιο τρόπο βρίσκονται ισότροπα κατανεμημένες.

 

 

 

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΣΕΛΙΔΑ

ΕΠΟΜΕΝΗ ΣΕΛΙΔΑ

ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ

 

 

 

 


*
 

 

fHubble =16,2022 x10-19 , SH =1,850319 x1026 m , VH =0,4118267x108 m/sec , ΤH = 6,172 x1017 sec

fΣΥΜ = 2,225706 x10-19 , SΣΥΜ = 1,34695 x1027 m, c= 2,9979245 x108 m/sec, TΣ = 4,4929546 x1018 sec

 

 

 

 

 

© copyright Κώστας Γ. Νικολουδάκης

Επιμέλεια-Σχεδίαση  2004 - 2012

 

Η ΘΕΟΛΟΓΙΑ                     http://www.kosmologia.gr                      ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ

ΤΗΣ

 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ

 

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ SITE

clock

Καλύτερη εμφάνιση σε ανάλυση 1024x768px | οθόνη τουλάχιστον 17" | codepage windows-1253 (Greek) | IE v.6.0 +