*

Ο ΠΛΗΡΗΣ ΚΟΣΜΟΣ & Η ΥΛΗ  /  ΤΟ ΑΜΕΣΟ (ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΟ) ΣΥΝΟΛΟ & Η ΖΩΗ

Σκέψεις από την αρχή και για την αρχή... Γη

***                                                                                 comet

* ΑΡΧΙΚΗ |     | ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ |     | ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΟΥ! |     | ΚΟΣΜΟΣ & ΖΩΗ |     | ΚΟΣΜΟΣ & ΥΛΗ

*

ΓΝΩΣΗ & ΣΤΟΧΑΣΜΟΣ     |     ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΣΤΡΟΦΗ     |     ΑΝΘΡΩΠΟΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΑ     |     ΦΙΛΟΣΟΦΟΙ

header message

ΠΑΡΑΠΛΑΝΗΣΗ

 

 

Για σκεπτόμενους δημιουργικά!

 

 

 

 

Ο χρόνος είναι κυκλικός. Όλα επιστρέφουν ξανά, όπως οι δείκτες και τα ψηφία του ρολογιού. Όπως οι τροχιές των πλανητών, οι εποχές του έτους, ο ήχος από αντανάκλαση, ο ρυθμός στη μουσική. Το ίδιο, η ανταλλαγή ενέργειας στα μικροσκοπικά υλικά στοιχεία διατηρεί την ύλη και τη δομή της. Η κίνηση διατηρεί την ισορροπία, όπως η κίνηση με το ποδήλατο και η περιστροφή της σβούρας. Όπως τα στάσιμα κύματα από την αντανάκλασή τους στο όριο της γραμμής. Όπως οι βιολογικές και κυτταρικές διαδικασίες διατηρούν την ενότητα και την ταυτότητα του προσώπου. Η επαναφορά, η επιστροφή στην αρχή, η επανάληψη, η περιο­δικότητα, η σφαιρικότητα, η κυκλικότητα, η συνέχεια, η συμμετρία εξυπηρετούν και προ­ϋποθέτουν τη σταθερότητα.

 

 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΜΠΑΝ 100%

 

   

Check this if your country use DST

Η εμφάνιση του ρολογιού απαιτεί να είναι εγκατεστημένο περιβάλλον για την εκτέλεση κώδικα java

 

Μαθηματικά,  Ποίηση, ΓλώσσαΣύμπαν.

 

Ποιο σημαντικό κοινό γνώρισμα έχουν αυτές οι τέσσερις ασύνδετες λέξεις, χωρίς το οποίο δεν θα ήταν δυνατή η εξέλιξή τους; Θα σας δείξω πως πίσω από διαφορετικά φαινόμενα και φαινομενικά άσχετα βρίσκεται η ίδια απλή προϋπόθεση για τις πολυποίκιλες δυνατότητές τους:

 

   

 

Στο χώρο των επιστημών, η γενίκευση, η αναφορά σε μεγάλο αριθμό φαινομένων και πραγμάτων γίνεται με μεγάλη προσοχή, μετά από παρατήρηση στην εμπειρία και με τρόπους που απο­καλύπτονται νέες σχέσεις των φαινομένων. Όχι ότι δεν ήταν δυνατό να αποκαλυφθούν πολλές από αυτές τις σχέσεις και να γίνει παρόμοια η ίδια αναφορά με πολύ πιο γρήγορο τρόπο. Πολλές μεγάλες ανακαλύψεις της ανθρωπότητας έγιναν με τυχαίο τρόπο. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν μπορούσαν να προκύψουν μετά από μία θεωρητική αναζήτηση ή με διαφορετική προ­τεραιότητα και ότι οι ανακαλύψεις μεταξύ τους συνδέονται τυχαία.

 

 

 

   

 

Σε πολλές περιπτώσεις δεν αναμιγνύουμε καθόλου αριθμούς και δεν τους έχουμε ανάγκη. Ξεχωρίζουμε και αναζητάμε την αλήθεια σε αστυνομικές και δικαστικές υποθέσεις με την παράθεση, αντιπαράθεση και το συσχετισμό όσων περισσότερων στοιχείων μπορούμε. Μέσα στην πληθώρα των στοιχείων, συχνά ένα μόνο στοιχείο είναι αρκετό για να προδώσει την αλήθεια. Ρωτήστε τους δικαστές και τους αστυνομικούς.

Ακόμα και οι πιο επιπόλαιες σκέψεις, κρίσεις και προβλέψεις μας συχνά επιβε­βαιώνονται ενώ οι έξυπνες αναλύσεις των ειδικών διαψεύδονται.

 

 

Στην καθημερινή ζωή, επιτυγχάνουμε ένα πλήθος σωστών παρατηρήσεων, εκτιμήσεων και κινήσεων μας, χωρίς αριθμητικές πράξεις και χωρίς την υπεροπτική επιδίωξη για αποδείξεις. Καθημερινά κάνουμε κινήσεις που κατευθύνονται σωστά από τις σκέψεις μας, ακόμα και κάτω από συνθήκες πίεσης του χρόνου και σκέψεις που προδιαγράφουν τις επόμενες κινήσεις και πράξεις μας. Δεν ζούμε με τη διστακτικότητα που θα επέβαλλε η τεράστια άγνοιά μας και αντί να βρισκόμαστε κρυμμένοι και φοβισμένοι, φθάνουμε στο άλλο άκρο να ξεπερνάμε τα όρια της βέβαιης γνώσης και εμείς να επιμένουμε και να παρα­μένουμε 100% βέβαιοι.

 

   

 

Οι γενικές έννοιες και οι γενικόλογες αναφορές στα πράγματα είναι «αντιπρο­σωπευτικές» όπως οι κυβερνήσεις των κρατών. Το κόμμα που καταλαμβάνει την εξουσία εκπρο­σωπεί μία ολόκληρη κοινωνία επί ένα ορισμένο χρονικό διάστημα. Σε πολλές περι­πτώσεις, οι εκπρόσωποι αποφασίζουν για ζητήματα που η πλειοψηφία αγνοεί, αδιαφορεί ή και διαφωνεί μαζί τους. Τα προγράμματα που ανακοινώνουν και οι υποσχέσεις τους είναι πιο ασαφή και πιο αμφίβολα από τη φιλοσοφία.

Τα σύμβολα, όπως η σημαία και ο ύμνος αντι­προ­σωπεύουν επίσης κάποιες ασαφείς αξίες, παραδόσεις, ιστορία, πολιτισμό, διαδρομή και προοπτική. "Σηκώνει" πολύ συζήτηση για να ξεκαθαριστεί τι ακριβώς σημαίνουν και για να προκύψει η συμφωνία όλων. Σε όλες αυτές τις περιπτώσεις υπάρχει μεγάλη ασάφεια και γι’ αυτό κάποιοι πονηροί μπορούν να τα εκμε­ταλλεύονται για διάφορες επιδιώξεις τους.

 

 

Δεν είναι τυχαίο, που ο άνθρωπος μπορεί να διανοείται και να διαμορφώνει απόψεις για πράγματα που ξεπερνούν την εμπειρία του, για τα πιο μακρινά, τα πιο μεγάλα και τα πιο μικρά, για τα αόρατα και για όλο το Σύμπαν. Και οι φιλόσοφοι δεν ήταν τόσο παραπλανημένοι και ξεροκέφαλοι, όσο φαίνεται από τις ασυνέπειες, τα λάθη και τις διαφορές τους.

Αντιθέτως, είναι συνηθισμένο στον επι­στημονικό χώρο να γίνονται διαπιστώσεις για μικρότερο αριθμό πραγμάτων απ’ όσο μας επιτρέπεται ή ν’ ανακαλύπτονται σχέσεις ανάμεσα σε πράγματα, για τα οποία είχαμε προκαταλάβει ότι δεν συνδέονται ή ότι οι σχέσεις αυτές αφορούν μόνο τα τοπικά φαινόμενα. Ο κίνδυνος της γενίκευσης και η μονομέρεια της εξειδίκευσης…θα μπορούσε να είναι ο τίτλος ενός διδακτικού βιβλίου. Ο τρόπος και ο χρόνος για να γίνουν οι περισσότερες επιστημονικές ανα­καλύψεις δεν ήταν ο μοναδικός, από τη ξαφνική διαίσθηση ορισμένων πρωτοπόρων.

 

 

Ένα πλήθος από τυχαίες και αποσπα­σματικές διαπιστώσεις στην εμπειρία και ένα πλήθος από ξεχωριστές εξηγήσεις μπορούν ν’ απο­καλυφθούν πιο γρήγορα, εύκολα και όχι τυχαία. Μπορούν από την λογική ανάλυση και μόνο των λέξεων και με τη δυνατότητά μας να γνωρίζουμε όλα τα πράγματα μέσα από την ανακάλυψη σχέσεων και ομοιοτήτων στα πλη­σιέστερα της εμπειρίας μας.

 

 

Η ανακάλυψη ομοιοτήτων και κοινών στοιχείων στο σύνολο των πραγμάτων δεν εκπλήσσει τους φιλόσοφους. Αντιθέτως, για πολλούς ερευνητές, θεωρητικούς και στοχαστές, αυτό ήταν κάτι το αναμενόμενο, από τα αρχαία χρόνια. Γι’ αυτό άλλωστε βρίσκουμε πολυάριθμες απόπειρες περιγραφής του Σύμπαντος από τα αρχαιότατα χρόνια. Μάλιστα, μερικές εξ’ αυτών οδήγησαν σε εκπληκτικές απόψεις και πλησίασαν σε σύγχρονες επι­στημονικές ανακαλύψεις.

Την εύκολη γενίκευση μέσα από ελάχιστο ποσοστό παρατηρήσεων -για την οποία επικρίνανε τους φιλόσοφους- τώρα αναγκάζονται να κάνουν ακόμα και στο χώρο των θετικών επιστημών και ιδιαίτερα στη φυσική και στην αστροφυσική.

 

 

 

Μερικοί άνθρωποι δεν κρύβουν τη δια­φορετική άποψή τους ή υποστηρίζουν και επι­μένουν σε διαφορετικές απόψεις, οι οποίες δεν ακούγονται ευχάριστα στην πλειοψηφία ή προ­καλούν ακόμα και τη βίαια αντίδρασή της. Η πλειοψηφία μπορεί να αντιδράει σε κάποιες απόψεις και να τις περιφρονεί για πολλά χρόνια και μερικές φορές για πολλούς αιώνες. Ακόμα και στη δική μας εποχή, μερικοί αναγκάζονται να κρατούν κλειστό το στόμα τους για να μην αντι­μετωπιστούν σαν τρελοί, σαν γελοίοι ή σαν διεφθαρμένοι και για να μη χάσουν τις ευκαιρίες που τους δίνονται. Όσοι προσπάθησαν να ενι­σχύσουν τις μειονοτικές απόψεις τους ή να τις υπε­ρασπιστούν με τη πνευματική δράση τους, συνάντησαν εμπόδια, όπως τη γελοιοποίηση και εμπόδια στη ζωή τους μέχρι και την επίσημη καταδίκη τους σαν εγκληματίες.

Κάποτε στο μέλλον, οι νεότερες γενιές, στις νέες κοινωνικές συνθήκες, ανακαλύπτουν τις απόψεις που είχαν αφήσει στο σκοτάδι ή κατα­δίκαζαν οι παλαιότεροι. Οι μειονοτικές και οι αδιάφορες απόψεις μέχρι τότε, βρίσκουν ευνοϊκές συνθήκες και διαδίδονται. Τότε οι περισσότεροι τις υιοθετούν, τις αποδέχονται και τις υπερασπίζονται σαν να ήταν αυτές φανερά σωστές. Οι τρελές, οι γελοίες ή οι διεφθαρμένες απόψεις ακούγονται από όλους με άνεση και επιχειρηματο­λογία και τίποτα δεν δείχνει, ότι αυτές οι απόψεις στο παρελθόν ήταν υπό διωγμό, απαγορευμένες και εμπόδιο στη ζωή όσων τις εξέφραζαν προσωπικά ή δημοσίως. Άλλοι υπερη­φανεύονται σαν "πρωτο­πόροι", σαν "επιστήμονες", σαν "πολιτισμένοι", σαν "εκσυγχρονιστές" και σαν πολιτευόμενοι και απο­λαμβάνουν οφέλη από τις απόψεις και τις σκέψεις, που κάποτε σε στιγμάτιζαν σαν τρελό και σε εμπόδιζαν να ζήσεις.

ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ

 

 

 

© copyright Κώστας Γ. Νικολουδάκης

Επιμέλεια-Σχεδίαση  2004 - 2016

 

Η ΘΕΟΛΟΓΙΑ                     http://www.kosmologia.gr                      ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ

ΤΗΣ

 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ

 

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ SITE

clock

Καλύτερη εμφάνιση σε ανάλυση 1024x768px | οθόνη τουλάχιστον 17" | codepage windows-1253 (Greek) | IE v.6.0 +