starcomet

  big bang  

 

 

cometline200x8

 

Για σκεπτόμενους δημιουργικά!

 

κυκλικός χρόνος - ταυτόχρονο και πλήρες 99,9% Σύμπαν

ΦΥΣΙΚΗ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΟΥ ΤΕΛΕΙΩΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ή ΤΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΥΜΠΑΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΧΕΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Προς Έλληνες Φυσικούς : Βοήθεια σε κάθε ενδιαφερόμενο φυσικό να προχωρήσει στην ολοκληρωμένη μαθηματική διατύπωση της θεωρίας.

 

 

 

προϋπάρχει το ολοκληρωμένο σύνολο... 

"Δεν είναι τα εξωτερικά υλικά πράγματα τα οποία με την κίνηση, με το πλησίασμα, την απομάκρυνση, την ένωση και το διαχωρισμό τους αυτά επιτυγχάνουν ένα ισορροπημένο σύνολο και τη διατήρηση της νομοτέλειας. Αντιθέτως, προϋπάρχει το ολοκληρωμένο σύνολο... "   

 

 

Πέρασαν 12 χρόνια από την αρχική δημοσίευση (2000) της φυσικής ερμηνείας για ένα Σύμπαν πλήρες και πάντοτε το ίδιο, το οποίο σχετικά συνεχίζει να γίνεται σαν ελλιπές με τη δυναμική συμμετοχή του κενού χώρου (δηλαδή, Θεωρία του Τελειωμένου Χρόνου και της Σχετικότητας της Ενέργειας, όπως ονομάστηκε, © 2000 εκδόσεις "Δωδώνη", ISBN 960-385-019-5, σελ. 448). Σε αυτό το διάστημα, που η φιλοσοφική θεωρία του Τελειωμένου-Κυκλικού Χρόνου παρέμεινε άγνωστη και χωρίς να βρεθεί κάποιος να την κατανοήσει με λίγη καλόπιστη προσπάθεια και χωρίς προκατάληψη, έγινε μεγάλη προσπάθεια διόρθωσης και αποσαφήνισης και διερεύνηση για να εντοπιστούν οι σχέσεις και οι ιδέες της "φιλοσοφικής" θεωρίας, οι οποίες θα μπορούσαν να παρατεθούν στα γνωστά ζητήματα της επίσημης φυσικής. Άλλη μια δεκαετία χαμένη για την Επιστήμη και την Ιστορία, όμως δημιουργικά και ωφέλιμα για τον εμπνευστή της.

 

Το τελευταίο χρονικό διάστημα (μετά το 2008) έγινε μεγάλη προσπάθεια να εντοπιστούν σχέσεις και ιδέες της φιλοσοφικής θεωρίας, οι οποίες θα μπορούσαν να εκφραστούν με τους γνωστούς τύπους της φυσικής και γρήγορα βρέθηκαν οι πρώτες σχέσεις και παρατηρήσεις για τη μαθηματική διατύπωσή της. Ιδιαίτερα μετά από την απλή μαθηματική διερεύνηση, οι βασικές σκέψεις της φυσικής ερμηνείας αποδείχτηκαν πολύτιμες και καθοδηγητικές για τα προβλήματα της σύγχρονης φυσικής και της αστρονομίας. Πέρα από κάθε προσδοκία, μπόρεσαν να γίνουν διορθώσεις σε γνωστές σχέσεις της φυσικής και η επιτυχημένη εφαρμογή τους για την περιγραφή των φυσικών φαινομένων που συνδέονται με τη δομή της ύλης.

 

Η μαθηματική διερεύνηση δεν θα είχε ξεκινήσει και δεν θα μπορούσε να προχωρήσει, εάν δεν ήταν από πριν οι καθοδηγητικές απόψεις της φυσικής ερμηνείας (ISBN 960-385-019-5, © 2000). Απόψεις και συμπεράσματα, όπως ενδεικτικά:

• Για τα όρια στην απόσταση και στο χρόνο.

• Για τη σχέση της σφαιρικότητας του χώρου με τα όρια του χρόνου, του χώρου και με την ύπαρξη μιας κοινής ποσότητας ενέργειας.

• Για τη σχέση των σωματιδίων και της μάζας με τη μεταβολή στη δυναμική ενέργεια του χώρου.

Για τη σχέση της ύλης με τη γρήγορη και τη κυκλική μεταβολή σε μία κοινή ουσία.

• Για τη σχέση της βαρύτητας με τη δυναμική και συγκεντρωτική ενέργεια του κενού χώρο.

• Για την σχέση της ύλης με την αυξομείωση στην ενέργεια του χώρου. 

• Για το σχετικό ξεκίνημα του Σύμπαντος σε ελάχιστες στιγμές από την απλή ύλη.

• Για τη σχέση της μείωσης της ενέργειας και της ταχύτητας με την παρουσία της ύλης.

• Για τη σχέση της αρχής της διατήρησης της ενέργειας με τη σταθερότητα του Ολοκληρωμένου Σύμπαντος, με την ασυνέχεια και με την τάση επαναφοράς στην ισορροπία

και πολλές άλλες εκπληκτικές διαπιστώσεις και συμπεράσματα σε φανερή λογική σύνδεση μεταξύ τους.

Τα σημάδια και οι παρατηρήσεις ενισχύουν την άποψη ενός Σύμπαντος με όρια στις μεταβολές των φυσικών μεγεθών, ένα Σύμπαν που δεν εξελίσσεται απεριόριστα στο χρόνο, το οποίο δεν εκτείνεται άπειρα σε επίπεδο χώρο και δεν περιέχει άπειρη ποσότητα ενέργειας... Ένα τέτοιο (πλήρες) Σύμπαν συμμετέχει διαρκώς για τη διατήρηση και το συγχρονισμό των μικρότερων υλικών στοιχείων του, ενώ εμείς το παρατηρούμε σαν κενό χώρο!

Αναζητούσα ένα φυσικό για να συνεργαστούμε και να ολοκληρώσει εκείνος τη μαθηματική διατύπωση της ονειρεμένης κοσμολογικής θεωρίας. Μερικοί φαντάστηκαν ένα πρόβλημα διατυπωμένο καθαρά με μαθηματικές σχέσεις, έτοιμο προς επίλυση, όπως είναι οι ασκήσεις των σχολικών εξετάσεων. Αν το πρόβλημα ήταν έτσι διατυπωμένο και δεν χρειαζόταν περισσότερη γνώση και σκέψη των φυσικών φαινομένων, τότε προφανώς αυτό θα το είχαν επιλύσει οι αναρίθμητοι καθηγητές, από παλαιότερα. Το πρόβλημα, όμως, ήταν να εντοπίσεις και να περιγράψεις το πρόβλημα, να κατανοηθεί η νέα φυσική ερμηνεία, να εκτιμηθούν τα νέα φυσικά φαινόμενα ή οι νέες σχέσεις μεταξύ των φαινομένων, να διαπιστώσεις το πλησίασμα στη λύση με μερικούς πρώτους υπολογισμούς και τελικά να διατυπωθεί το πρόβλημα με όλα τα κομμάτια, που χρειάζονται για τη μαθηματική λύση του και για την επέκταση της φυσικής ερμηνείας.

Από το καλοκαίρι του 2009 και σχεδόν για τρία έτη διατύπωνα προκλητικά και σύντομα τις πιο κάτω εύστοχες σκέψεις και ερωτήματα :

 

Ήταν πιο λογικό, πιο έξυπνο, πιο συνεπές για ένα αστροφυσικό ν' αντιστρέψει τη μέγιστη συχνότητα fmax του Σύμπαντος (στην οποία τελειώνει το ηλεκτρομαγνητικό φάσμα), να την κάνει ελάχιστο χρόνο 1/fmax = Tmin και μετά αυτός να ψάξει τι υπήρχε σε αυτό το ελάχιστο χρονικό διάστημα; Ελάχιστος χρόνος tmin στον οποίο ξεκίνησε κάποτε να δημιουργείται το Σύμπαν ή συχνότητα fmax και διαρκής δημιουργία από τις διακυμάνσεις του κενού χώρου;

Θα επιμείνουμε στην αναζήτηση τι υπήρχε στα πρώτα δευτερόλεπτα του Big Bang ;

Ή θ' αναζητήσουμε τι συμβαίνει με τα ηλεκτρομαγνητικά κύματα στο τέρμα του ηλεκτρομαγνητικού φάσματος και... πώς η σταθερή δομή της ύλης δημιουργείται από ηλεκτρομαγνητικά φαινόμενα του κενού χώρου, που διατηρούν μικρά ποσά ενέργειας σε στάσιμες καταστάσεις ;

 

► Γύρω μας γίνονται ανταλλαγές ενέργειας και αλληλεπιδράσεις με την ύλη σε συχνότητες άνω από 1020 Hz, σε μικροσκοπικές διαστάσεις και με την ταχύτητα του φωτός. Μέχρι τώρα, αυτή την πραγματικότητα δεν την υπολογίζαμε, την απλοποιούσαμε με την έννοια του "κενού" χώρου και αντιλαμβανόμασταν επιπόλαια την παρουσία της από τα ηλεκτρομαγνητικά φαινόμενα και από τη βαρύτητα. Μια αόρατη πραγματικότητα συμμετέχει μόνιμα στις υλικές εξελίξεις με ποσά ενέργειας, που ανταλλάσσονται και μεταβάλλονται μεταξύ 1020 - 1042 Hz και αυτή την πραγματικότητα την αγνοούσαν στην επιστήμη. Αυτή συμμετέχει μόνιμα και ταυτόχρονα για ολόκληρο τον υλικό κόσμο, από το ένα άκρο μέχρι το άλλο... Στη φυσική, αυτά τα ποσά ενέργειας που ανταλλάσσονται και μεταβάλλονται σε τόσο σύντομα χρονικά διαστήματα (t=1/f) ονομάζονται "σωματίδια".

Εσείς μιλάτε ακόμα για τη συνολική δημιουργία του Σύμπαντος και για τη φαντασίωση του Big Bang ;

 

Η 1η ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗ ΓΗ

www.kosmologia.gr ©2009-10

ISBN 978-960-93-2431-1

 

 

Από τον πληθυσμό μιας ολόκληρης χώρας και από την (υπερήφανη) επιστημονική κοινότητά της δεν βρέθηκε ούτε ένας να κάνει ένα σχόλιο ή να ρωτήσει από ενδιαφέρον πώς θα μπορούσε να βοηθήσει και μέχρι που έχω προχωρήσει με τις εξισώσεις. Αυτό το γεγονός είναι ένα από τα πολλά που φανερώνει την πιο στενή σχέση της νοημοσύνης με τον εγωκεντρισμό και γενικότερα με τη νοοτροπία ενός προσώπου. Διότι, όπως τονίζω, υποστηρίζω και επαναλαμβάνω: Η γνώση χωρίς ηθική και αμεροληψία γίνεται άσκοπη και παραπλανητική, όπως και αντιστρόφως, η ηθική χωρίς γνώση είναι αβάσιμη και ανεπαρκής! Το συγκεκριμένο γεγονός να μην επικοινωνήσει κανένας... εκθέτει την επιστημονική κοινότητα της χώρας μου διεθνώς και στον ιστορικό του κοντινού μέλλοντος!

 

 ΑΝΑΖΗΤΟΥΣΑ ΕΝΑ ΦΙΛΟΔΟΞΟ ΕΡΕΥΝΗΤΗ ΓΙΑ ΦΙΛΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ...

[-]

 

ΑΝΑΖΗΤΕΙΤΑΙ ΦΙΛΟΔΟΞΟΣ ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ ΓΙΑ ΦΙΛΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ

 

Αναζητείται κάποιος/α πνευματικά καλλιεργημένος/η που να γνωρίζει από σύγχρονη φυσική (κυρίως πυρηνική φυσική, φυσική στοιχειωδών σωματιδίων, τη θεωρία της σχετικότητας, εξισώσεις της κυματικής φυσικής) και να ασχολείται με αυτά από προσωπικό ενδιαφέρον ή λόγω της δουλειάς του' με σκοπό να προχωρήσει και να ολοκληρώσει εκείνος (φιλική συνεργασία χωρίς αμοιβή) τη μαθηματική περιγραφή της φυσικής ερμηνείας, η οποία έχει ήδη ξεκινήσει από τις πιο απλές σχέσεις και την οποία ο πνευματικός δημιουργός της σαν ηλεκτρονικός και φιλόσοφος δεν έχει τα απαραίτητα εφόδια για να την περατώσει.

Φυσικά, η αμοιβή του, εκτός από τη συναισθηματική ικανοποίηση, θα είναι η πνευματική ιδιοκτησία της εργασίας του και τα όποια οφέλη τυχόν προκύψουν από τη δημοσίευσή της σε κάποιο επιστημονικό περιοδικό ή από οποιοδήποτε άλλο μέσο αυτή αναπαραχθεί ή από την επιβράβευσή της.

 

Είναι σημαντικό να υπάρχει σχέση εμπιστοσύνης και φιλίας, διότι θα χρειαστεί χρόνος, συχνή επικοινωνία, συζήτηση, συνεννόηση και θεωρητική καθοδήγηση. Πρόκειται για θεωρητικά προβλήματα, που ακόμα δεν έχουν διατυπωθεί με σαφήνεια και για τη λύση τους θα χρειαστεί πρώτα να γίνουν δοκιμαστικοί υπολογισμοί, υποθέσεις και έρευνα για τη μαθηματική σύνδεση των φαινομένων και όχι αμέσως η απλή εφαρμογή όσων γνωρίζουμε (όπως σε ένα πρόβλημα που γνωρίζουμε από πριν πως λύνεται ).

Αναζητείται ένας δύσκολος συνδυασμός χαρακτηριστικών, αφού ο άνθρωπος πρέπει τουλάχιστον να έχει τη συγκεκριμένη επιστημονική μόρφωση, να έχει διαθέσιμο χρόνο και όρεξη για σκέψη... και η ερευνητική προσπάθεια να τον ξεκουράζει !  Ίσως, πρέπει να διευκρινιστεί, ότι δεν είναι απαραίτητο ο επιστήμονας που αναζητείται, να έχει τους περισσότερους τίτλους σπουδών, πολλές συνεργασίες και ερευνητικό έργο. Οι ιδέες και τα θεωρητικά προβλήματα που θα πρέπει τουλάχιστον στην αρχή να σκεφτεί και να ερευνήσει είναι για το επίπεδο ενός καλού φοιτητή, ενώ αποτελούν μια σπάνια ευκαιρία για να επιτύχει εκεί που απέτυχαν οι διάσημοι φυσικοί και για να συνδέσει το όνομά του με την πρόοδο στην επιστήμη.

Με δεδομένο, ότι χρειάζεται ένας άνθρωπος με τις σχετικές γνώσεις που αναφέρθηκαν, θα είναι πιο καθοριστικό για το αποτέλεσμα, αν αυτός έχει χρόνο, όρεξη και φιλοδοξία, κάτι που τελικά ίσως είναι πιο δύσκολο να βρει κανείς, παρά να λύσει ορισμένα θεωρητικά προβλήματα της φυσικής!

 

Εάν καταλάβεις τουλάχιστον τις κεντρικές απόψεις της νέας κοσμολογικής θεωρίας και νομίζεις ότι μπορείς να τις ελέγξεις και να δώσεις μαθηματικές λύσεις σε σύγχρονα προβλήματα της αστροφυσικής και της μικροφυσικής, δοκίμασε να επικοινωνήσεις μαζί μου. Στις σελίδες της τοποθεσίας www.kosmologia.gr, εκτός από μία εξελιγμένη φυσική ερμηνεία, θα βρεις τις πρώτες μαθηματικές σχέσεις και παρατηρήσεις που ενισχύουν και αναπτύσσουν τη φυσική ερμηνεία και θα σου δείξουν την κατεύθυνση για τη δική σου επιστημονική προσπάθεια. Από την προσωπική επικοινωνία και τη συνεργασία μαζί μου, θα μπορέσεις να καταλάβεις τη φυσική ερμηνεία καλύτερα και πιο γρήγορα και θα σου παραδοθεί έντυπο υλικό με τη μαθηματική προσπάθεια η οποία έχει γίνει μέχρι τώρα επιτυχώς και θα συμπεριληφθεί στο βιβλίο που θα εκδοθεί σύντομα.

Κιν. τηλ. 6932773373 

E-mail: info@kosmologia.gr 

 

 

 

 

© copyright Κώστας Γ. Νικολουδάκης

Επιμέλεια-Σχεδίαση  2004-12

 

Η ΘΕΟΛΟΓΙΑ                     http://www.kosmologia.gr                      ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ

ΤΗΣ

Καλύτερη εμφάνιση σε ανάλυση 1024x768px | οθόνη τουλάχιστον 17" | codepage windows-1253 (Greek) | ΙΕ v.6.0 +