ΚΥΚΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ – ΠΛΗΡΕΣ & ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΟ ΣΥΜΠΑΝ
Θεωρία του τελειωμένου χρόνου και της σχετικότητας της ενέργειας
(Ενιαία θεωρία περί χρόνου, χώρου και ύλης)

Ο ελάχιστος χρόνος Tmin και το ελάχιστο μήκος λmin 

 

 

 

Αν θεωρήσουμε σαν ελάχιστη ποσότητα χρόνου, το χρόνο Tmin στον οποίο το φως θα διένυε απόσταση ίση με μήκος = 6,626026 x10-34 m ή θα αποκτούσε την ελάχιστη ποσότητα της ενέργειας h▪ 1Hz τότε βρίσκουμε :

 

2,997924 x108 m       σε       1 sec

6,62606 x10-34 m    σε   πόσα sec ?

 

Tmin = λ / c = 2,210216 x 10-42 →  Tmin x c = h = λmin

Αν Tmin = 2,210216 x 10-42 τότε  fmax = 1/Tmin = 0,452444 x1042

 

Ο χρόνος Tmin στον οποίο το φως θα διένυε απόσταση ίση με μήκος h= 6,626026 x10-34 m ή θα αποκτούσε την ελάχιστη ποσότητα της ενέργειας h▪ 1Hz είναι Tmin = λmin / c δίνει συχνότητα fmax = 0,452444 x1042 Hz.

Παράδειγμα με το μήκος λ=0,24263 x10-11 m του ηλεκτρονίου: Σε πόσο χρόνο t το φως θα διένυε απόσταση μήκους λe = 0,24263 x10-11 m. Απάντηση: Χρόνος t= 1 x λe / c = 0,0809326 x10-19 sec = 1 / fe .

 

Υπενθύμιση: Το σταθερό μήκος που περιέχεται στη σταθερή ταχύτητα του φωτός c είναι το μήκος S=2,997924 x108 m . Το μήκος αυτό δια το δίνει μία ακτίνα r. Δηλαδή 2,997924 x108 m / 6,283185 = 0,4771344 x108 m. Αυτή η ακτίνα rc = 0,4771344 x108 m διαιρεμένη με την ποσότητα hbar σαν στοιχειώδες μήκος ακτίνας μας δίνει λόγο 0,4771344 x108 / 1,0545715 x10-34 = 0,452444 x1042 .

 

Επίσης, με τη λογική ότι η ποσότητα h / 2π είναι στοιχειώδη ακτίνα r που όταν διαιρέσει τη μέγιστη ταχύτητα του φωτός c (c / hbar) μας δίνει αποτέλεσμα μία γωνιακή ταχύτητα ω. Η γωνιακή ταχύτητα ω / 2π = συχνότητα f. Από τη λογική αυτής της παρατήρησης προκύπτει ξανά σαν μήκος κύματος λ η σταθερά δράσης h και σαν μέγιστη συχνότητα fmax = 0,452444 x1042 Hz.

 

Η ίδια συχνότητα fmax = 0,452444 x1042 Hz προκύπτει από τη μαγνητική διαπερατότητα μο =12,56636 x10-7 Henry /m και τη διηλεκτρική σταθερά εο= 8,854 x 10-12 Farad /m του κενού χώρου όταν θεωρήσουμε ότι η σταθερά του Πλανκ h συμπίπτει με ένα θεμελιώδες μήκος λmin = 6,62606 x10-34 m και εφαρμόζοντας τη σχέση Vc =1/ √μο εο και το βασικό τύπο του συντονισμού στην ηλεκτροτεχνία T= 2π √L C :

μο λmin = 83,265508 x10-41 Henry

εο λmin = 58,667135 x 10-46 Farad

(83,26550 x10-41 ) (58,66713 x10-46 )=4884,95 x10-87 (Henry x Farad = sec2 )

4,88495 x10-84 = 2,2102 x 10-42 sec και 1/2,2102 x 10-42 = 0,45244 x1042 Hz

 

Για τον τύπο T= 2π √L C θεωρούμε ότι το μήκος λmin = hbar

 


 

ΝΕΑ ΟΡΙΑ προκύπτουν με την εκδοχή ότι η σταθερά h είναι και μήκος κύματος λ. Τα όρια fmax, Emax, Mmax, Tmin είναι ύποπτα πολύ κοντά στα ανώτατα όρια τα οποία προκύπτουν από τη μάζα και την ενέργεια Planck, της σταθεράς των ενοποιημένων σταθερών Mpl = √ h c /G .

 

 

 

www.kosmologia.gr  1η δημοσίευση στη Γη

 

 

 

* Σύμφωνα με τον Μπορ (1913) η στροφορμή L (=m v r) ενός ηλεκτρονίου που κινείται με ταχύτητα V σε απόσταση r από τον πυρήνα (στο απλούστερο άτομο του υδρογόνου) πρέπει να είναι ακέραιο πολλαπλάσιο της ποσότητας h/2π. Δηλαδή L= n h / 2π και m v r = n h / 2π = n r, όπου n = ακέραιοι 1,2,3...

 

 
 

ΚΟΣΜΟΛΟΓΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ

ΤΟΥ ΤΕΛΕΙΩΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΧΕΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

 

 

 

 

 

© copyright Κώστας Γ. Νικολουδάκης

Επιμέλεια-Σχεδίαση  2004 - 2018

 

Η ΘΕΟΛΟΓΙΑ                     http://www.kosmologia.gr                      ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ

ΤΗΣ

 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ

 

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ SITE

clock

Καλύτερη εμφάνιση σε ανάλυση 1024x768px | οθόνη 15" - 19" | codepage windows-1253 (Greek) | IE v.6.0 - 8.0

Άλλοι προτεινόμενοι φυλλομετρητές: Mozilla Firefox, Google Chrome, MS Edge, Safari. Ελάχιστη διαγ. οθόνης 7"/ 960px