*

Ο ΠΛΗΡΗΣ ΚΟΣΜΟΣ & Η ΥΛΗ  /  ΤΟ ΑΜΕΣΟ (ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΟ) ΣΥΝΟΛΟ & Η ΖΩΗ

Σκέψεις από την αρχή και για την αρχή... Γη

***                                                                                 comet

* ΑΡΧΙΚΗ |     | ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ |     | ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΟΥ! |     | ΚΟΣΜΟΣ & ΖΩΗ |     | ΚΟΣΜΟΣ & ΥΛΗ

*

(

ΓΝΩΣΗ & ΣΤΟΧΑΣΜΟΣ     |     ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΣΤΡΟΦΗ     |     ΑΝΘΡΩΠΟΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΑ     |     ΦΙΛΟΣΟΦΟΙ

)

 

ΠΑΡΑΠΛΑΝΗΣΗ

header message

Για σκεπτόμενους δημιουργικά!

 

ΕΠΑΝΩ • ΑΝΤΙ-ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

 


Gr-lang Eng language

ΖΩΗ ΚΑΙ ΔΡΑΣΗ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΣΤΗ ΦΑΝΤΑΣΙΑ ΜΑΣ ΚΑΙ ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΜΕ ΓΝΩΣΗ !

???

 

 

Η ΗΘΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟ ΡΟΛΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

 

Η ΦΥΣΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΙΝΑΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΣΤΗ ΦΑΝΤΑΣΙΑ ΜΑΣ. ΑΥΤΗ ΕΙΝΑΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΓΝΩΣΤΗ.

Ο ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ ΓΕΝΙΚΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΣΤΟΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΚΟΣΜΟ...

 

<•> ΠΛΟΥΣΙΟΙ ΚΑΙ ΦΤΩΧΟΙ, ΗΓΕΤΕΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΤΕΣ, ΑΦΕΝΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΤΕΣ, ΤΟ ΙΔΙΟ ΑΝΗΘΙΚΟΙ (ΜΕ ΑΠΟΣΤΡΟΦΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΝΕΥΜΑ)

 

pdf >>>► Κατεβάστε αυτό το τμήμα της παγκόσμιας διακήρυξης της κοσμολογικής Ηθικής

 

αγώνας δύναμηςΟι άνθρωποι, όπως εστιάζουν τη σκέψη τους για την επιβίωσή τους και για την ικανοποίηση των αναγκών τους, δεν αφιερώνουν χρόνο για να σκεφτούν και να ερευνήσουν ένα πλήθος απόψεων που ακούν ή διαβάζουν. Έτσι, μέσα στον κατακλυσμό των πληροφοριών και των σκέψεων που μεταδί­δονται με ή χωρίς επίγνωση από τη φλυαρία των ανθρώπων, και χρησιμο­ποιώντας όλα τα τεχνικά μέσα και με κάποιο σκοπό, πολύ συχνά δέχονται και συζητούν πολλές απόψεις, χωρίς να τις έχουν ερευνήσει και χωρίς να μπορούν να τις ελέγξουν. Ακόμα και ο πιο καλά προετοιμα­σμένος, ο οποίος σκέφτεται προσεκτικά, έχει μορφωθεί και φιλτράρει με δυσπιστία τις πληροφορίες, δύσκολα επιτυγχάνει ν' απαλλαγεί από τις φαντασιώσεις και να σκεφτεί μόνο με τις αξιόπιστες πληροφορίες. Μαζί με τις πληροφορίες και τη γνώση που μεταδίδονται και αναπαράγο­νται από τις αξιόπιστες πηγές, ένα πλήθος φαντασιώσεων, δια­στρεβλωμένων απόψεων, απο­σπασματικών παρατηρήσεων και πολλά ψέ­ματα εισέρχονται μέσα στο πνεύμα όλων των ανθρώπων. Προσθέστε ότι, αυτός ο κατακλυσμός των πληροφοριών, των σκέψεων και των φαντασιώσε­ων ξεκινούν από την πιο μικρή ηλικία, όταν ο άνθρωπος ακόμα δεν έχει εμπειρία, δεν έχει διδαχτεί και δεν μεταχειρίζεται προσεκτικά τη γλώσσα.

Οι περισσότεροι άνθρωποι μέχρι σήμερα εστιάζουν καθη­μερινά όλες τις δυνάμεις τους για την εξασφάλιση της παρουσίας τους, για τις κοινωνικές σχέσεις τους, για τη χαλάρωση και την ικανοποίηση των αναγκών τους, για την επίλυση των διενέξεών τους, κάτω από διαφορετικές περιστάσεις. Αυτό είναι ένα παγκόσμιο κοινωνικό φαινόμενο το οποίο δεν πρέπει να αγνοηθεί και να καλυφθεί, ούτε να υποβαθμιστεί με τις συνηθισμένες δικαιολογίες, όπως ότι ο αγώνας για την επιβίωση είναι σκληρός. Ένα από τα πιο μεγάλα ψέματα που ακούγεται στις περισ­σότερες περιπτώσεις είναι η εξής δικαιολο­γία: Οι άνθρωποι μέσα στη σκέψη τους έχουν το μέλλον των παιδιών τους και τον κόσμο που θα παραδώσουν. Στο τέλος θα μας πουν, ότι αναζητούν εργα­σία για να βοηθήσουν την κοινωνία. Με τέτοια ψέματα θα ήθελαν να απαλλα­γούν από τη μεγάλη ασυνειδησία και την απε­ρισκεψία τους, που δεν πε­ριορίζεται στα φιλοσο­φικά ζητήματα και αυτό κάπως το αντιλαμβάνονται.

(...)

ανθρώπινη απληστίαΟι άνθρωποι, λοιπόν, από την πρώτη εμφάνισή τους στον κόσμο, φυσιολο­γικά εστίασαν σε άλλα πράγματα, κυρίως σε αυτά που είναι μπροστά στα μά­τια τους ή τα συναντούν πιο συχνά. Υποβάθμισαν το μόνιμο ρόλο του πνεύματος για τη ψυχοσύνθεση και για την καταπολέμηση της άγνοιας και όχι για την τσέπη και το στομάχι. Ξεχνούν πόσο εύκολα τους πλήγωνε να βλέ­πουν ένα τραυματισμένο πουλί όταν ήταν παιδιά, ενώ σε μεγαλύτερη ηλικία δεν θέλουν να σκεφτούν τις ζωές (ανθρώπων και ζώων) που χάνο­νται μαζικά και παγκοσμίως κάθε δευτερόλεπτο, από τη δολοφονική και ομαδική δράση άλλων ανθρώπων. Είναι δικαίωμα και επιλογή τους... Αν κάποιος επιθυμεί να γίνει ή να ζήσει σαν ζώο, αυτό δεν είναι παράξενο ούτε χρειάζεται να το κα­τακρίνουμε. Η εξέλιξη του ανθρώπου, άλλωστε, δεν εξαφάνισε την υπόλοιπη πανίδα. Είναι φυσικό δικαίωμα κάθε ανθρώπου να επιλέξει να ζήσει με ψέμα­τα, με λανθασμένες απόψεις, να αδιαφορεί για την άγνοιά του, να αποφασίζει για τα ανταλλάγματα που προσφέρει και για τις επιλογές του. Είναι δικαίωμά μας να επιλέγουμε την από­λαυση μέσα από ψευδαισθήσεις, με περαστικές επιτυχίες και με αναισθησία για τον υπόλοιπο κόσμο. Κατανοητό και λογικό οι άνθρωποι να εστιάζουν στη δράση για την επιβίωση και την καλύτερη τύχη. Κατανοητή ακόμα και η ευκολία με την οποία οι άνθρωποι αμφισβη­τούν τις σκέψεις και τις απόψεις τα οποία ποτέ δεν διερεύνησαν και η διερεύνηση απαιτεί διακοπή από άλλες δραστηριότητες. Όμως δεν θα παίξουμε το παιχνίδι της σουπιάς και δεν θα εισέλθουμε μέσα σε ένα λαβύ­ρινθο γνώσεων και σκέψεων για να τους απο­δείξουμε ότι κάποιες σημαντικές παρατηρήσεις/αλήθειες είναι από τις πιο απλές (αφού αυτές είναι καθολικές, φυσικά φαινόμενα και αξιώνουν λογικές αρχές). Δεν θα εισέλθουμε μέσα σε ένα λαβύρινθο σκέψεων με το χρονόμετρο του λούνα παρκ, για να απο­δείξουμε σε ανθρώπους που έχουν υπερεκτιμήσει τις δυνατότητές τους, ότι οι βασικές αλήθειες για τον προορισμό και το νόημα της ζωής δεν χρειάζονται την εξέλιξη των επιστημών για να απο­δειχτούν ούτε την ειδίκευση και το υψηλό μορφωτικό επίπεδο, ούτε τη γνώση των σπάνιων πραγμάτων και τα ερ­γαλεία της πιο σύγχρονης τεχνολογίας. Δεν θ' αφήσουμε να βάλουν τη σκέψη μας μέσα στην αρένα των αιμοδιψών θεατών για να τους αποδείξουμε, ότι εκείνοι

καθημερινά ρυθμίζουν τη συμπεριφορά και τη ζωή τους με ένα πλήθος γελοίων, παρανοϊκών και βιαστικών απόψεων,

ότι μιλούν πολύ και για πολλά, ενώ γνωρίζουν λίγο

και ότι από τη δράση τους δεν λείπει ποτέ η σκέψη.

Khajuraho Temple

Δυστυχώς, η επιλογή της ευχάριστης ψευδαίσθησης και της απατηλής λο­γικής των ανθρώπων με εξωτερικές αξίες και συγκρίσεις δεν περιορίζεται στα φιλο­σοφικά και ηθικά ζητήματα. Η κοινωνία δεν είναι μια ένωση, συνεργα­σία και συμβίωση αξιαγάπητων, λογι­κών και κακόμοιρων ανθρώπων ("αγγε­λικά" πλασμένη), αλλά κυρίως από φυσιο­λογικούς ανθρώπους με φοβερές και μόνιμες αδυ­ναμίες, ψυχικές και πνευματικές. Φυσιολογικές αδυναμίες και ανα­σφάλεια, που ωστόσο τους μεταλ­λάσσουν σε τέρατα εγωισμού, απληστί­ας, μεγαλομανίας, υποκρισίας και με συμπεριφορές, οι οποίες προκαλούνται διαρκώς από τις παρανοϊκές και επι­πόλαιες σκέψεις τους. Κοινωνίες από απα­τεώνες, εκβιαστές, εκμεταλλευτές αδυναμιών, κατα­χραστές της εμπιστοσύ­νης, με υπερβολικές προσδοκίες από την εξωτερική ζωή και από φανταστι­κούς κόσμους, με εγωιστικές συγκρίσεις και άπληστοι άνθρωποι στον πλανή­τη Γη. Άπληστοι από υπεροψία ή από ψυχολογική ανα­σφάλεια και οπωσδή­ποτε από απερισκεψία. Μεταθέτουν τις ευθύνες τους στους άλλους, δί­πλα τους ή μακριά τους, για να μη σταματήσουν τη δική τους παρανοϊκή δρά­ση και την εργασία με την οποία επιβιώνουν. Έπειτα έρχονται σαν άκακοι, σαν ανεύθυνοι, σαν ανώτεροι και σαν πιο έξυπνοι και απορούν για τις αποτυ­χίες, τις ερμηνεύουν, καταγγέλλουν για τις καταστροφές, διαπι­στώνουν εχθρικές και αντίπαλες δράσεις και ζητούν υποχωρήσεις, προσπάθειες και συμβιβα­σμούς. Αυτή είναι η ανθρώπινη ζωή εδώ στη Γη. Για λίγο καιρό, οι άνθρωποι προλαβαίνουν να ευχαριστήσουν τις παρανοϊκές επιθυμίες τους και να απο­λαύσουν τις στιγμές επιτυχίας και αναρωτιούνται γιατί δεν είναι έτσι όμορφη η ζωή για όλους και για πάντα! Αχιλλέας - Αίας ~530 π.Χ.Αν βλέπουμε τη ρίζα των κακών στην ανθρώ­πινη ζωή, τη γενική αρχή τους που είναι πνευματική και πώς οι αδυναμίες μέσα στη σκέψη, ο περιορισμός της στο περιβάλλον και πώς οι σκέψεις μαζί με τα κενά της γνώσης «προγραμ­ματίζουν» προ­βληματικές συμπερι­φορές, με κακές εκτιμήσεις και παρακινούν σε ομαδική δράση, τότε δεν θα χρειαστεί να ενισχύσουμε την αξιο­πιστία της Ηθικής του εσωτερικού προσανατο­λισμού με εντυπωσιακές πληρο­φορίες από την παγκόσμια ζωή. Δεν θα χρειαστεί να μι­λήσουμε για τις δυσκολίες στη διαβίωση ενός πολύ μεγάλου πληθυσμού της γης, για τις μεταδοτικές ασθένειες και τα δυστυχήματα, για την έλλειψη τρο­φής, πόσιμου νερού και φαρμακευτικού υλικού, για την ανεξέλεγκτη κατα­στροφή του φυσικού περιβάλλοντος, για τους στρατιωτικούς εξοπλισμούς και τις ένοπλες διαμάχες που βρίσκονται σε εξέλιξη, για τα διεθνή κυκλώματα διακίνησης ναρκωτικών ουσιών, παιδικής πορνογραφίας και την προώθηση γυναικών στην πορνεία, για τη σχολική βία και την εγκληματικότητα στις με­γάλες πόλεις, για τα χημικά δηλητήρια που βρίσκονται σχεδόν παντού στην καθημερινή ζωή μας, για την εξάπλωση της δυστυχίας, για κάποιους επιτυχη­μένους που κερδίζουν την εμπιστοσύνη της κοινωνίας και μετά αυτοί απο­δεικνύονται αδίστακτοι δολοφόνοι και βασανιστές κλπ. Όλα αυτά τα τρομερά φαινόμενα στην κοινωνία, που περιμέναμε να έχουν απαλειφθεί με την οικο­νομική, βιομηχανική και τεχνολογική ανάπτυξη ή να μην έχουν δημιουργηθεί, ήταν πιθανά και να περιμένουμε ακόμα πολλά, που ξεπερνούν τη φαντασία μας. Και η παγκόσμια ιστορία με τη μεροληπτική λογική και τη μαζική τρέλα, κάτι θα έπρεπε να διδάσκει όλους εκείνους που νομίζουν ότι προσπαθούν για την ειρήνη και πολλές φορές με αυτοθυσία. Χωρίς να μαχόμαστε για την κα­ταπολέμηση της άγνοιας και των φαντασιώσεων στους ανθρώπους, όλων των μορφωτικών επιπέδων και ανε­ξάρτητα από την οικονομική τους κατάσταση, μάταιες είναι οι προσδοκίες.

ξαπλωμένος...επίδειξη μυϊκής δύναμηςγυναικεία περιποίηση

Οι πιο μεγάλες ανοησίες του ανθρώπου, φυσικά αποκαλύπτονται με τις πιο απλές σκέψεις και δεν χρειάζεται να γραφτούν πολλά βιβλία για να καταρρι­φθούν. Γι' αυτό και είναι "μεγάλες" ανοησίες.1 Η εξαντλητική προσπάθεια να αποδείξουμε τις πιο φανερές παρατηρήσεις, που μπορούν να γίνουν παντού και σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή, με την επιστράτευση των πιο έξυπνων σκέψεων και της πιο μεγάλης βιβλιογραφίας προκαλεί τη σύγχυση, περισσό­τερη αμφισβή­τηση και αναβαθμίζει τις ανώριμες απόψεις. Σα να προσπα­θούμε να πείσουμε ένα μεγάλο απατεώνα να σταματήσει να εξαπατάει ή όπως αν επιμέναμε να ανακαλύψουμε ένα μυστικό στην τέχνη ενός επαγγελματία ταχυδακτυλουργού. Τον παρανοϊκό δεν θα τον πείσεις ότι έχει υπερβολικές εκτιμήσεις για τα πράγματα, τον ανόητο ότι δεν μπορεί να σκεφτεί δημιουργι­κά και τον πληγωμένο δεν θα τον προκαλέσεις. Να σταματήσει, επιτέλους, το πλασάρισμα πολλών φαντασιώσεων και συνηθειών σαν βέβαιες γνώσεις, που εξασφαλίζουν την επιτυχία και την πραγματοποίηση των επιθυμιών μας ή την ειρηνική συνύπαρξη των ανθρώπων. Τώρα αμέσως να παραδεχτούμε την υπε­ροψία για το σημαντικό ρόλο μας στην κοινωνία. Ότι η ζωή μας είναι μειωμέ­νης αντίληψης και χρειάζεται την τεράστια άγνοια ενός ανόητου για να βρί­σκει αφορμές για δράση, ένα λόγο ύπαρξης και δικαιολογίες για τα λάθη μας. Να παραδεχτούμε ότι χρειαζόμαστε τα παραμύθια, το ψέμα και τη μισή αλή­θεια για να κάνουμε πιο όμορφη τη ζωή μας, χωρίς να απογοητευόμαστε με σκέψεις για τον υπόλοιπο κόσμο. Όχι ν' αντιδρούμε βίαια όταν αμφισβη­τούνται οι απόψεις μας, να εμποδίζουμε την έρευνα και τη ζωή όσων μας αμ­φισβητούν, μέχρι του σημείου να βάζουμε ομαδικά τους ανθρώπους να σκο­τώνονται. λυπημένο πρόσωποχαρούμενο πρόσωποΤην ώρα που κάποιος πανηγυρίζει και είναι ενθουσια­σμένος ή την ώρα που είναι ανήσυχος και θλιμμένος, ποια αλήθεια μπορεί αυτός να ακούσει; Ο πρώτος δεν θα ακούσει τις απόψεις που διακόπτουν τον εν­θου­σιασμό του και ο δεύτερος δεν θα ακούσει τις απόψεις που ενισχύουν την ανησυχία του. Όμως οι στιγμές του ενθουσιασμού και της ανησυχίας δεν είναι μόνο οι πιο φανερές. Ο άνθρωπος της δράσης, διαρκώς ζει με αυτά τα αντίθετα συναισθήματα και αυτά υποστηρίζει ή τα εξασθενεί με τις απόψεις και τις εκτιμήσεις του. Η ψυχολογική ηρεμία είναι μια σπάνια κατάσταση στην έξυπνη ζωή, είτε από υπερβολική δράση και συνεργασία, είτε από αδυ­ναμία και μοναξιά. απόσπασμαΑλλά εδώ κρύβεται η παγίδα: όταν από την εξυπνάδα, τις γνώσεις, τα πνευματικά πλεο­νεκτήματα και την ασταμάτητη δράση συμπε­ραίνουμε την αξιοπιστία. Δεν παρατηρούμε την επιλογή μερο­ληπτικής λογι­κής, τις βιαστικές εκτιμήσεις, την υπερβολική εμπιστοσύνη, την ανεπάρκεια στη γνώση, την ελλιπή πληροφόρηση, τα παιχνίδια με τις λέξεις, τον εξανα­γκασμό για ψέμα, την έντεχνη συγκάλυψη της αλήθειας κλπ.

(...)

 

 


ΣΗΜΕΙΩΣΗ

1 Σε παιδικές εκπομπές και σε κινούμενα σχέδια θα βρούμε ηθικά διδάγματα και σοφές σκέψεις, τα οποία οι πιο ώριμοι έχουν ξεχάσει και νομίζουν ότι αυτά δεν συνδέονται με ένα πλήθος κοινωνικών προβλημάτων.

 

 

 

"ΜΕΓΑΛΑ" ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ - ΣΥΝΤΟΜΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ - ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΚΠΛΗΞΕΙΣ !

 

left hand

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΣΕΛΙΔΑ

ΕΠΟΜΕΝΗ

 ΕΠΟΜΕΝΗ ΣΕΛΙΔΑ

 

 

 

 

 

Η διάνοια δεν έχει σπουδαιότερη δυνατότητα από το να γνωρίζει, να διατηρεί τον εαυτό της σαν αυτοσκοπό και να διαμορφώνει την αυτογνωσία της. Η αυτογνωσία είναι το νόημα της ευτυχίας, η ουσία της λογικής και ο σκοπός της ηθικής. Ο εγωκεντρισμός και η αυταπάτη είναι από μόνα τους, χωρίς καμιά πράξη, η πιο μεγάλη καταστροφή και σχετίζονται άμεσα με την παράδοση στην τύχη. Ζωή χωρίς διανοητική δραστηριότητα είναι ανύπαρκτη και χωρίς διαμόρφωση αυτογνωσίας ήταν, είναι και θα είναι για πάντα και παντού μέσα στο Σύμπαν ανεπαρκώς αξιοποιημένη και παρασυρμένη, με όποια δυνατότητα και αν τη φανταστούμε.

 

 

 

 

 

επιστημονικά όργανα

αράχνη

 

πυξίδα στον εγκφλ

αισθητήρια όργανα

σκέψηΟ υλιστικός τρόπος ζωής στηρίζεται σε πολλές φαντασιώσεις και σε ψέματα, όχι στην αυτογνωσία και συμπίπτει με εγωκεντρικό τρόπο ζωής και νοοτροπία. Ο εγωισμός, η μεροληψία, η ανοησία και το παρανοϊκό πνεύμα είναι οι άλλες απόψεις του υλιστικού τρόπου ζωής και αντίληψης.

 

Αν η Ηθική του εσωτερικού προσανατολισμού (με πνευματικές αξίες) δεν είναι Επιστήμη >>>► 

 

 

>>> Η ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΔΥΝΑΜΗ ΤΗΣ ΣΚΕΨΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝ­ΘΡΩΠΙΝΗ ΖΩΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕ­ΡΙΦΟΡΑ ΚΑΙ Η ΑΞΕΧΩΡΙ­ΣΤΗ ΣΧΕΣΗ ΤΟΥΣ. Η ΠΝΕΥΜΑ­ΤΙΚΗ ΣΧΕΣΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩ­ΠΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΕΑΥΤΟ ΤΟΥ* <<<

* Η διαίρεση όπως έχει γίνει με τους τίτλους της έντυπης έκδοσης. Τα κείμενα είναι από το 2ο μέρος του συντομευμένου βιβλίου "Η παγκόσμια ηθική του εσωτερικού προσανατο­λισμού" με τις πιο απαραίτητες σκέψεις

 

<©> ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΘΙΚΗ ΜΕ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟ­ΛΙΣΜΟ. ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΕΤΣΙ ΟΠΩΣ ΑΥΤΗ ΕΧΕΙ ΔΙΑΙΡΕΘΕΙ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΕΞΗΣ ΤΙΤΛΟΥΣ:

<•> Γνώση χωρίς Ηθική και Ηθική χωρίς γνώση (για πρόλογο) >>>

<•> Συνοπτικά για τη στροφή της σκέψης μέσα στο πνεύμα >>>

<•> Η εκτίμηση για βεβαιότητα και για αμφιβολία κινητοποιεί τη ζωή >>>

<•> Ο πρωταγωνιστικός ρόλος της (κοσμολογικής) ηθικής >>>

<•> Η σχετικότητα των εξωτερικών αξιών ή προτύπων >>> 

<•> Η καλοσύνη χωρίς την έννοια του δικαίου είναι τυφλή >>> 

<•> Η ηθική δεν είναι οπωσ­δήποτε κοσμική και κοινωνική συμπεριφορά >>>

<•> Η ηθική με το ρυθμιστικό ρόλο της σκέψης θεμελιώνει το δίκαιο >>>

<•> Η ηθική είναι τρόπος ζωής και όχι στιγμές συμπεριφοράς >>> 

<•> Ηθική και φιλανθρωπία (ακόμα και αντίθετα μπορούν να γίνουν) >>>

<•> Η ηθική και το δίκαιο ξεκινούν πριν από την εμφάνιση του ανθρώπου, από τις προ­διαγραφές του κόσμου >>> 

<•> Η ηθική βασίζεται σε αναμ­φισβήτητες γενικές αρχές >>>

<•> Για τη θεμελίωση μιας ηθικής που δεν αγνοεί την πραγματι­κότητα >>>

<•> Ψυχολογία και Ηθική. Η πνευματική ασθένεια του εγω­κεντρισμού >>>

<•> Ένας διαχωρισμός στην εσω­στρεφική ζωή. Η πνευματική ζωή σε αντίθεση με τη φυσιο­λογική >>> 

<•> Η ζωή χωρίς αυτογνωσία είναι φυσιολογική, δεν είναι ηθική >>> 

<•> Πνεύμα και βιολογικές ανάγκες >>> 

<•> Τα συναισθήματα συνδέονται στενά και διαρκώς με τη σκέψη και με τις πληροφορίες >>>

<•> Προκατάληψη για την προτεραιότητα που δίνουμε στη δική μας ζωή >>>

<•> Σκέψη και αγώνας για την επιβίωση >>>

<•> Ο εξωτερικός κόσμος χωρίς εσωτερική προοπτική είναι αδιέξοδος >>> 

<•> Συνοπτικά η στενή σύνδεση της ηθικής με την ψυχολογία >>>

<•> Αν η ζωή μας εκμηδενίζεται, αυτό δεν είναι το χειρότερο >>>

<•> Αποδεσμευμένη η ηθική από τη γνώση και την (ερευνητική) σκέψη στις δύο μεγάλες θρησκείες >>> 

<•> Φυγή από τα προβλήματα με φαντασιώσεις και με έξυπνες θεωρίες... >>> 

<•> Ηθική, ευτυχία και σκέψη >>>

<•> Σε λίγες σειρές τα γερά θεμέλια της παγκόσμιας (ή κοσμολογικής) ηθικής  >>>

<•> Μην πεις ότι δεν ήξερες...  >>>

<•> Η δραστηριότητα των βιολογικών σωμάτων και το νόημα γενικά της ζωής ερμηνεύονται σε δύο σειρές: >>>

 

>>> Η ΗΘΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟ ΡΟΛΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ <<<

 

<©> ΜΕΡΙΚΑ ΜΕΓΑΛΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΘΙΚΗ ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ. ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΕΞΗΣ ΤΙΤΛΟΥΣ:

<•> Η συντομευμένη διακήρυξη για τον πνευματικό προσανα­τολισμό της κοινωνίας >>>

<•> Σε λίγες σειρές τα θεμέλια της παγκόσμιας (ή κοσμο­λογικής) ηθικής >>>

<•> Μην πεις ότι δεν ήξερες... >>>

<•> Συνεργασία και ανταγωνισμός ξεκινούν μαζί >>>

<•> Πλούσιοι και φτωχοί, ηγέτες και υπηρέτες, αφεντικά και εργάτες, το ίδιο ανήθικοι (με αποστροφή για το πνεύμα) >>>

<•> Για την έννοια της κοινω­νίας και για τη δημοκρατία >>>

<•> Το πέρασμα από την Ηθική έρευνα στην πολιτική άποψη >>>

<•> Η ψευδαίσθηση ότι επιλύονται τα προβλήματα στις ανθρώπινες σχέσεις και συνεργασίες, ενώ αυτά ανα­παράγονται, μετακυλίονται και χρησιμο­ποιούνται >>>

<•> Τα κοινωνικά φαινόμενα δεν μπορούν να ερμηνευτούν με αφαίρεση της εσωτερικής πραγματικότητας >>>

<•> Με την πολιτική επιδιώ­κονται, εκπροσωπούνται και εξυπηρετούνται ομαδικά συμφέροντα και με σχέσεις ανήθικου ανταγωνισμού >>>

<•> Η αδικία μέσα στην κοινωνία αμφισβητεί (ή υπονομεύει) την πολιτική εξουσία και τη νομιμότητά της (όπως εκθέτει και το Θεό) >>>

<•> Η εξάρτηση της επιβίωσης από τη χρηματική αμοιβή >>>

<•> Η αδικία συντηρείται και αναπαράγεται με τους νόμους του κράτους. Η δράση των εκπαιδευμένων απατεώνων προσαρμόζεται στους νόμους >>>

<•> Ο μπερδεμένος ρόλος της επιστήμης >>>

<•> Η επαγγελματική εκμετάλλευση της άγνοιας και το ψέμα στην κοινωνία με την κάλυψη της επιστήμης >>>

<•> Ο πνευματικός πόλεμος και η πολιτική δύναμη της δημιουργικής σκέψης >>>

<•> Δεν είναι η ποινή του θανάτου στους αδίστακτους δολοφόνους που θα μας κάνει λιγότερο πολιτισμένους! >>> 

<•> Επιλέξτε φιλίες και συνεργασίες και προσέξτε ποιους ενισχύετε >>>

 

>>> Η ΣΧΕΣΗ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΥΛΗ ΚΑΙ Ο ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ<<<

(* Η διαίρεση και η απλοποίηση των απαντήσεων συνεχίζονται)

 

<©> ΜΕΡΙΚΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΧΕΣΗ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΥΛΗ. ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΕΞΗΣ ΤΙΤΛΟΥΣ:

<•> Οι αισθήσεις είναι τρόποι της νόησης και το φαινόμενο της ζωής/ψυχής επίσης ξεκινάει με αυτόματη αφαίρεση πληρο­φοριών >>>

<•> Ποια η σχέση των αφηρημένων χωρο-χρονικών υλικών (και εξωτερικών) αλλη­λεπιδράσεων με την εσωτερικότητα; >>>

<•> Η θέση μας στο ζήτημα αν υπάρχει "Θεός" >>>

<•> Συνοπτική εξήγηση για το παγκόσμιο πνεύμα >>>

<•> Μια ανάποδη λογική ερμηνεία για το Θεό >>>

<•> Από τα πιο σπουδαία μαθήματα κοσμολογίας στην εποχή του Πλάτωνα >>>

<•> Μια από τις πιο επιτυχημένες σκέψεις στην ιστορία της φιλοσοφίας >>>

<•> Συνοπτική εξήγηση για το παγκόσμιο πνεύμα - Περιοδικές & ρυθμικές μεταβολές >>>

 <•> Διακυμάνσεις με τους πιο γρήγορους ρυθμούς του κόσμου >>>

<•> Ο υλικός κόσμος θεμελιώ­νεται σε η/μ φαινόμενα >>>

<•> Περιοδικές μεταβολές και ρυθμοί με τις πιο υψηλές ταχύτητες σε μικροσκοπικές διαστάσεις >>>

<•> Λίγες φυσικές σταθερές επιβεβαιώνουν τη δημιουργία της ύλης από κυματικά φαινόμενα >>>

<•> Ουσία και ύλη >>>

<•> Σχεδόν 100 χρόνια παραπλάνησης... >>>

<•> Επιστήμη & Θεός >>>

 

 

 

© copyright Κώστας Γ. Νικολουδάκης

Επιμέλεια-Σχεδίαση  2004 - 2018

 

Η ΘΕΟΛΟΓΙΑ                     http://www.kosmologia.gr                      ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ

ΤΗΣ

 ΚΑΘΑΡΕΣ ΣΕΛΙΔΕΣ

 

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ SITE

clock

Καλύτερη εμφάνιση σε ανάλυση 1024x768px | οθόνη 15" - 19" | codepage windows-1253 (Greek) | IE v.6.0 - 8.0

Άλλοι προτεινόμενοι φυλλομετρητές: Mozilla Firefox, Google Chrome, MS Edge, Safari. Ελάχιστη διαγ. οθόνης 7"/ 960px