*

Ο ΠΛΗΡΗΣ ΚΟΣΜΟΣ & Η ΥΛΗ  /  ΤΟ ΑΜΕΣΟ (ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΟ) ΣΥΝΟΛΟ & Η ΖΩΗ

Σκέψεις από την αρχή και για την αρχή... Γη

***                                                                                 comet

* ΑΡΧΙΚΗ |     | ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ |     | ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΟΥ! |     | ΚΟΣΜΟΣ & ΖΩΗ |     | ΚΟΣΜΟΣ & ΥΛΗ

*

(

ΓΝΩΣΗ & ΣΤΟΧΑΣΜΟΣ     |     ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΣΤΡΟΦΗ     |     ΑΝΘΡΩΠΟΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΑ     |     ΦΙΛΟΣΟΦΟΙ

)

 

ΠΑΡΑΠΛΑΝΗΣΗ

header message

Για σκεπτόμενους δημιουργικά!

 

ΕΠΑΝΩ • ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΑΓΝΟΙΑΣ...

 


Gr-lang Eng language

ΖΩΗ ΚΑΙ ΔΡΑΣΗ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΣΤΗ ΦΑΝΤΑΣΙΑ ΜΑΣ ΚΑΙ ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΜΕ ΓΝΩΣΗ !

???

 

 

Η ΗΘΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟ ΡΟΛΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

 

Η ΦΥΣΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΙΝΑΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΣΤΗ ΦΑΝΤΑΣΙΑ ΜΑΣ. ΑΥΤΗ ΕΙΝΑΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΓΝΩΣΤΗ.

Ο ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ ΓΕΝΙΚΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΣΤΟΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΚΟΣΜΟ...

 

<•> Ο ΜΠΕΡΔΕΜΕΝΟΣ ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (2)

 

pdf >>>► Κατεβάστε αυτό το τμήμα της παγκόσμιας διακήρυξης της κοσμολογικής Ηθικής

 

IQ για υπνοβάτεςΔεν είναι μόνο η επικίνδυνη και η ανήθικη σχέση της Επιστήμης μέσα στην κοινωνία από τα πρόσωπα που την εκμεταλ­λεύονται, την οποία τώρα στην εποχή μας, μπορεί ν' αντιληφθεί πιο καθαρά κάποιος, που δεν κινείται μέσα σε επιστημονικά εργαστήρια και χωρίς να έχει άμεση εμπειρία από την επι­στημονική έρευνα. Μερικές φορές, η παρατήρηση από πολύ κοντά δεν αφήνει να δούμε κάποιες άλλες πλευρές, τις οποίες βλέπουν άλλοι από πιο μακριά. Στην ίδια αυτή την επιστημονική λογική μπορούμε να παρατηρήσουμε συχνά και συνη­θισμένα ελαττώματα όπως είναι: Η υπε­ρεκτίμηση των προσδοκιών, η υπο­βάθμιση στα κενά της γνώσης, η από­κρυψη των πιθανών ανατροπών, η υπο­βάθμιση και απόκρυψη των απο­τυχιών και των λαθών, η κακο­πιστία σε νέες σκέψεις και σε ζητήματα άλλων ερευ­νητικών περιοχών, η υπερβολική εξοικείωση που προκαλεί την εντύπωση για την επάρκεια και τη συνέπεια στη γνώση, σε πολλές περιπτώσεις η μεγάλη άγνοια και η αδυναμία σκέψης γύρω από ξένα ζητήματα, η βιαστική εκτίμηση των παρα­τηρήσεων ή η ανεπάρκεια για την εξαγωγή συμπε­ρασμάτων, η μεροληπτική επιλογή των παρατηρήσεων, τα "γραφειο­κρατικά" εμπόδια που δεν αφήνουν ή αποθαρρύνουν για να προχωρήσει μια έρευνα. Σε πολλές περιπτώσεις ανιχνεύουμε ελαττώματα όπως η υπερβολική επιμονή για αποδείξεις από τη μια και η βιαστική υποβάθμιση των ενδείξεων από την άλλη, η δυνατότητα για πρόχειρη αλλά σωστή γνώση με εύκολη γενίκευση, με την ανακρίβεια ενός μέσου όρου και δειγματο­ληπτικά, τη σπουδαιότητα να γνωρίζουμε πιθανές λύσεις και να δίνουμε σχεδόν σωστές απαντήσεις, η υποβάθμιση της δημιουργικής (ακόμα και λογο­τεχνικής) σκέψης και της φαντασίας για την έρευνα. κλπ. Όπως ένας τραμπούκος γίνεται πιο προσεκτικός και περιορίζει την προσδοκία του όταν βρεθεί απέναντι σε έναν άλλο πιο γυμνασμένο τραμπούκο, έτσι και η αδιάσειστη βεβαιότητα και η υπεροψία των καλά διαβασμένων και στην περιοχή της επιστήμης, γίνονται πιο συγκρατημένα και η υπεροπτική νοοτροπία απο­θαρρύνεται, με τη διαπίστωση για τους άλλους αντα­γωνιστές στη γνώση.

δοσοληψίες Στην ανήθικη κοινωνία με το νόμο της ζούγκλας, το ζήτημα της επιβίωσης αξιοποιείται σαν μοχλός πίεσης και εκβιαστικά για την εκμετάλλευση του ανθρώπινου δυναμικού από τους προνομιούχους και για τους πρωταγωνιστές της βιομηχανικής, της τεχνολογικής και οικονομικής ανάπτυξης. Αυτοί οι οποίοι έχουν το πλεονέκτημα της προτεραιότητας, που έχουν αναδειχτεί με τα δικά τους καλύτερα και κορυφαία πρότυπα, που έχουν σχηματίσει ομάδες με τους δικούς τους όρους και ηγούνται στην ανάπτυξη της τεχνολογίας, αυτοί συμμετέχουν στη διαμόρφωση της πολιτικής. Δεν επιλέγονται απλώς τα δικά τους επιτυχημένα και αξεπέραστα πρότυπα, αλλά συντάσσονται νόμοι και όροι που απαγορεύουν τις δράσεις με διαφορετικά πρότυπα και εμποδίζουν τις προσπάθειες που δεν συμφωνούν με τους δικούς τους όρους. Η επιστήμη δεν επηρεάζει εξωτερικά τις πολιτικές αποφάσεις σαν μια ξεχωριστή κοινωνία, με απλές ανακοινώσεις και δημοσιεύσεις και με την υποβολή σχεδίων. Η πολιτική του κράτους χρειάζεται τη συνεργασία των ειδικών για τα επιστημονικά ζητήματα, ενώ πρόσωπα με εμπειρία από υπεύθυνες επαγγελματικές θέσεις και επιτυχημένοι ως επιστημονικοί συνεργάτες συμμετέχουν στην πολιτική και εκπροσωπούν τα συμφέροντα μιας ομάδας ή μιας ένωσης. Λ.χ. πώς θα ετοιμαστούν οι νόμοι και πώς θα γίνουν οι απαραίτητες τροποποιήσεις σε ζητήματα για τα τρόφιμα, για τα φάρμακα, για τις ραδιοσυχνότητες, για την ενέργεια, για την ανοικοδόμηση κτιρίων, για τον έλεγχο των υπηρεσιών κλπ χωρίς τη συμμετοχή εκπροσώπων και υπεύθυνων της επιστήμης;

υποκρισία καλής γνώσηςΤο (ανώτερο) εκπαιδευτικό σύστημα και η επιστημονική κατάρτιση έχουν προ­σαρμοστεί στη δομή αυτής της ανήθικης κοινωνίας. Έτσι η επιστήμη είναι εξα­σφαλισμένη για όλα τα σχέδια που μπορούν να πραγματο­ποιηθούν από εκείνους που βάζουν τα μέσα παραγωγής και εφαρμογής, το δαπανηρό εξοπλισμό και τις έτοιμες δομές (ιδιωτικές και κρατικές) για την προσφορά υπηρεσιών. Όπως όλοι οι άνθρωποι, έτσι και οι πιο καλά εκπαιδευμένοι και ειδικευμένοι ανα­γκάζονται να εργαστούν και να συνερ­γαστούν για να επιβιώσουν. Το τελευταίο που θα σκεφτούν είναι τα ανήθικα σχέδια μερικών επενδυτών ή τα φαινόμενα εξαπάτησης (που επινοούνται για να επι­βιώσουν οι εταιρείες), και με ποιες άλλες εταιρείες εκείνοι συνερ­γάζονται, πόσο ωφέλιμες ή απαραίτητες είναι κάποιες τεχνολογίες και υπηρεσίες και ποιοι είναι κερδισμένοι από αυτές τις επιχειρήσεις. Αντίθετα, το πρώτο που όλοι σκέφτονται και προβληματίζονται είναι για το χρηματικό ποσό που προσφέρεται στη θέση εργασίας και τα κέρδη από τις συνεργασίες και τις επιχειρήσεις. Η επιστήμη με την πολιτική και την τεχνολογία είναι πιο αξεχώριστα μεταξύ τους απ' όσο είναι η θρησκεία. Μέσα σε μια ανισόρροπη κοινωνία, η οποία είναι οργανωμένη για την εξυπηρέτηση των κερδοσκόπων και λάμπουν τα πρότυπα του αισθησιοκρατικού ανθρώπου, η επιστήμη δεν είναι για άγιους ανθρώπους. Αυτή διασυνδέεται με όλα τα κακά που μπορεί να φέρει στη ζωή η εξαπλωμένη εφαρμογή της επιστημονικής γνώσης. Μερικοί επέλεξαν την ερευνητική περιοχή με ενδιαφέρον και πρόσφεραν χρήσιμο πνευματικό έργο χωρίς την κερδοσκοπική λογική και χωρίς να περιμένουν ότι έτσι θα λύσουν το οικονομικό τους πρόβλημα ή θα επιλεγούν για μια σχετική εργασία. Για τους υπόλοιπους, τα προβλήματα στις δημιουργικές προσπάθειες και στη ζωή και οι εξελίξεις στην επιστήμη δίνουν την ευκαιρία για να ειδικευτούν και για να εργάζονται, με την ανοχή της κοινωνίας, επειδή όλοι ελπίζουν από τον καλό προορισμό της επιστήμης, που είναι η διευκόλυνση της ζωής και η ασφάλειά της. Και αναμφίβολα, ένας μεγάλος αριθμός και ίσως η πλειοψηφία του επιστημονικού κόσμου έχει αντιληφθεί τα αναμενόμενα φαινόμενα, της καταχρηστικής εκμετάλλευσης της γνώσης και των πνευματικών ικανοτήτων, της εξαπάτησης για προσωπικά οφέλη, των παρανοϊκών ανταγωνισμών για μια θέση εργασίας, της τυφλής πίστης που μετά από κάποια χρόνια ανατρέπεται από νεότερες έρευνες, αφήνοντας την αίσθηση του θύματος και της συγκαλυμμένης ανευθυνότητας και την πνευματική ανωριμότητα σε πλήθος περιπτώσεων. Όσοι σε νεότερη ηλικία εκπαιδευόντουσαν με το όνειρο να προσφέρουν επιστημονικό έργο, μάλλον είχαν φανταστεί διαφορετικό το ρόλο της επιστήμης και το δικό τους μέλλον.

 

μαθήτρια... στην ιδιοτέλεια

- Θα δείξετε κάποτε την ίδια ευαισθησία για τους πελάτες σας, για τους συνεργάτες σας και για τους υπαλλήλους σας; Θα ενδιαφέρεστε το ίδιο για να προσφέρετε ασφαλή προϊόντα και υπηρεσίες αντάξιες; Θα αναγνωρίζετε τη βοήθεια που λάβατε και θα αμείβετε αντάξια τους υπαλλήλους σας;

 

Αν σ' εκείνους τους πρωτοπόρους ερευνητές των φυσικών φαινομένων, που φανέρωσαν στους Ευρωπαϊκούς λαούς τις θρησκευτικές φαντασιώσεις και την αδιαλλαξία τους, έλεγαν ότι κάποια μέρα η επιστήμη θα αξιοποιείται για τη μαζική εξαπάτηση του κόσμου και για κερδοσκοπία, με κίνητρα όπως των δολοφόνων, και ότι το κράτος θα εκπροσωπούσε και θα εξυπηρετούσε αυτούς τους σκοπούς, εκείνοι θα γελούσαν. Ο Πλάτων από τον 4ο αιώνα π.Χ. χωρίς να γνωρίζει την παγκόσμια ιστορία που ακολούθησε μέχρι σήμερα, έγραφε ότι "κάθε επιστήμη, όταν χωρίζεται από τη δικαιοσύνη και την αρετή, τότε γίνεται πανουργία κι όχι σοφία". Στην αρχαία Ελλάδα, με την μικρότερη εμπειρία εκείνης της εποχής και με την απλή λογική, οι στοχαστές πέτυχαν σημαντικές και θεμελιακές σκέψεις όχι μόνο για την έρευνα της φύσης (όπως λ.χ. ο Δημόκριτος για την άτμητη ουσία), αλλά εξίσου για την έρευνα της ανθρώπινης συμπεριφοράς και για την ανάπτυξη της Ηθικής. Όταν ο Πλάτων κατέγραφε αυτή τη σοφή σκέψη, μάλλον αυτός δεν είχε φανταστεί μέχρι πόσο μπορεί να εξαπλωθεί το φαινόμενο της εξαπάτησης' πώς ολόκληρη η κοινωνία μπορεί να οργανωθεί και να εξαρτηθεί έτσι, που όλοι να αναγκάζονται να γίνονται συνεργοί κακοποιών, ανεύθυνοι πολίτες, ασυγκράτητοι καταναλωτές και να ρυθμίζουν τη ζωή τους με παράδειγμα προς μίμηση τους μεγαλομανείς. Όταν μπορείς να κλέψεις και να εκμεταλλευθείς τις αδυναμίες του κόσμου με την προστασία των νόμων και του κράτους, τότε γιατί να βιαστείς να κλέψεις αυτοπροσώπως, με τον παραδοσιακό τρόπο, που γίνεται εύκολα αντιληπτός; Δηλαδή γιατί να κλέψεις βίαια, με τη φυσική παρουσία απέναντι στο θύμα, χωρίς τη συγκατάθεσή του, και γιατί να του αποσπάσεις πράγματα που του ανήκουν, αν μπορείς να τα αγοράσεις; Τα χρήματα κλέβονται και κρύβονται πιο εύκολα και έπειτα με αυτά αποκτάς όσα θα ήθελες! Με τον παραδοσιακό τρόπο δεν είναι εύκολο και έξυπνο να κλέψεις πολλές φορές, ενώ για να αποσπάσεις μεγάλα χρηματικά ποσά χρειάζεται να καταστρώσεις σχέδιο, να έχεις εμπειρία, να είσαι σωματικά εκπαιδευμένος, να έχεις τα ειδικά εργαλεία και οπλισμό, να έχεις βρει άλλους πρόθυμους για συνεργασία. Και πάλι έτσι, θα διακινδυνεύσεις να σε παγιδέψουν και να πας στη φυλακή για πολλά χρόνια. Σήμερα για να κλέψεις με τον αρχαίο τρόπο πρέπει να είσαι αγράμματος, ή ανόητος, ή με ασυγκράτητες ψυχικές ορμές. Η μόρφωση και η ειδίκευση προσφέρουν πολλά κλειδιά για να ανοίξουμε τις πιο απαραβίαστες θύρες και για να παγιδεύσουμε με το νόμο τα θύματά μας και με λαμπρό μέλλον. Τα εκπαιδευτικά ιδρύματα είναι αναμφίβολα οι ναοί της γνώσης και η εκπαίδευση μια από τις πρώτες υποχρεώσεις του κράτους. Από τη μικρή και εύπλαστη ηλικία, ένα σεβαστό κράτος αναλαμβάνει να υποστηρίξει οικονομικά την πνευματική καλλιέργεια, εφοδιάζει τον άνθρωπο με απαραίτητες γνώσεις και τον προετοιμάζει για να συμμετάσχει δημιουργικά στην κοινωνία. Αν όμως δίνεις τροφή σε κάποιον που έχει ανάγκη για να πάρεις ως αντάλλαγμα την εργασία του και για να τον χρησιμοποιήσεις σαν δούλο, φανερά ή από προνομιακή θέση, τότε αυτή η προσφορά χάνει το θεϊκό προορισμό της και γίνεται διαβολική.

θρησκεία και επιστήμη

 

Rousseau Όποιος νομίζει ότι αυτές οι εκτιμήσεις είναι υπερβολικές και σφαλερές, δεν γνωρίζει καλά τον (ανήθικο) άνθρωπο με τις προσδοκίες από τον αισθητό κόσμο, μάλλον στερείται εμπειριών και σίγουρα δεν έχει ερευνήσει τις σχέσεις συνεργασίας. Δεν γνωρίζει τις πνευματικές αδυναμίες του ανθρώπου, την ανησυχία του για να επιβιώσει, τον εγωκεντρισμό και την απληστία του και πού μπορεί αυτός να φτάσει για να πραγματοποιήσει τις εξωτερικές αξίες του. Η δυστυχία, η αδικία, τα ατυχήματα, οι πολεμικές συγκρούσεις, οι αριθμοί των θυμάτων και οι εχθρικές σχέσεις που παρατηρούμε σε όλα τα μήκη και πλάτη της γης δεν είναι οι υπερβολικές εκτιμήσεις ενός ανθρώπου. Κάποια ερμηνεία χρειάζονται και μάλιστα ενιαία για όλες τις περιοχές της γης... Ο Ζαν Ζακ Ρουσσώ (Rousseau 1712-1778) αξιοποίησε την εμπειρία του με θεμελιακές παρατηρήσεις για την ανάπτυξη των πολιτικών επιστημών. Αλλά για να μπορέσει να δώσει ένα καλό προορισμό στις σκέψεις του, βιάστηκε να ερμηνεύσει την ανισορροπία και την αδικία μέσα στην κοινωνία σαν αποτελέσματα κακών επιλογών και από την παραβίαση ενός κοινωνικού συμβολαίου από μερικούς προνομιούχους. Χρειάστηκε να φανταστεί μια πρότυπη πολιτεία και την αρχή της κοινωνίας σε επιλεγμένες συνθήκες, εκεί όπου ο άνθρωπος θα αποφάσιζε για τις σχέσεις συνεργασίας πριν ακόμα να σχηματίσει κοινωνία και όπως αν αυτός δεν ήταν δημιούργημα μιας προβληματικής φύσης. Μια περικοπή από το «κοινωνικό συμβόλαιο» του Ρουσσώ φανερώνει όμορφα, πώς αυτός ο ίδιος είχε αντιληφθεί μια πραγματική αδυναμία να ρυθμιστούν οι ανθρώπινες σχέσεις με τη φανταστική προοπτική των κοινωνιολογικών αναλύσεων και την απόσταση που χωρίζει τη θεωρία από την εφαρμογή της: "Για ν' ανακαλυφθούν οι καλύτεροι κοινωνικοί κανόνες που ταιριάζουν στα έθνη, θα χρειαζόταν μια διάνοια ανώτερη. Ένα μυαλό που να 'χει δει όλα τ' ανθρώπινα πάθη, δίχως να 'χει δοκιμαστεί από κανένα τέτοιο. Που να μην έχει καμιά σχέση με τη φύση μας, κι' ωστόσο να τη γνωρίζει κατάβαθα. Ένα μυαλό, τέλος, που, προετοιμάζοντας στο διάβα του χρόνου μια μελλούμενη δόξα για τον εαυτό του, να μπορεί να εργάζεται σ' έναν αιώνα και ν' απολαμβάνει σε άλλον. Θα χρειάζονταν θεοί για να δώσουν νόμους στους ανθρώπους".1

 

 


1 Ζαν-Ζακ Ρουσώ, Το Κοινωνικό Συμβόλαιο, εκδόσεις Δ. Δαρεμά, 3η έκδοση, σελ. 86

* Ο (ΜΠΕΡΔΕΜΕΝΟΣ) ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (Η αρχική δημοσίευση του Ιαν 2008)

 

 

 

"ΜΕΓΑΛΑ" ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ - ΣΥΝΤΟΜΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ - ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΚΠΛΗΞΕΙΣ !

 

left hand

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΣΕΛΙΔΑ

ΕΠΟΜΕΝΗ

 ΕΠΟΜΕΝΗ ΣΕΛΙΔΑ

 

 

 

 

 

Η διάνοια δεν έχει σπουδαιότερη δυνατότητα από το να γνωρίζει, να διατηρεί τον εαυτό της σαν αυτοσκοπό και να διαμορφώνει την αυτογνωσία της. Η αυτογνωσία είναι το νόημα της ευτυχίας, η ουσία της λογικής και ο σκοπός της ηθικής. Ο εγωκεντρισμός και η αυταπάτη είναι από μόνα τους, χωρίς καμιά πράξη, η πιο μεγάλη καταστροφή και σχετίζονται άμεσα με την παράδοση στην τύχη. Ζωή χωρίς διανοητική δραστηριότητα είναι ανύπαρκτη και χωρίς διαμόρφωση αυτογνωσίας ήταν, είναι και θα είναι για πάντα και παντού μέσα στο Σύμπαν ανεπαρκώς αξιοποιημένη και παρασυρμένη, με όποια δυνατότητα και αν τη φανταστούμε.

 

 

 

 

 

επιστημονικά όργανα

αράχνη

 

πυξίδα στον εγκφλ

αισθητήρια όργανα

σκέψηΟ υλιστικός τρόπος ζωής στηρίζεται σε πολλές φαντασιώσεις και σε ψέματα, όχι στην αυτογνωσία και συμπίπτει με εγωκεντρικό τρόπο ζωής και νοοτροπία. Ο εγωισμός, η μεροληψία, η ανοησία και το παρανοϊκό πνεύμα είναι οι άλλες απόψεις του υλιστικού τρόπου ζωής και αντίληψης.

 

Αν η Ηθική του εσωτερικού προσανατολισμού (με πνευματικές αξίες) δεν είναι Επιστήμη >>>► 

 

 

>>> Η ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΔΥΝΑΜΗ ΤΗΣ ΣΚΕΨΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝ­ΘΡΩΠΙΝΗ ΖΩΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕ­ΡΙΦΟΡΑ ΚΑΙ Η ΑΞΕΧΩΡΙ­ΣΤΗ ΣΧΕΣΗ ΤΟΥΣ. Η ΠΝΕΥΜΑ­ΤΙΚΗ ΣΧΕΣΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩ­ΠΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΕΑΥΤΟ ΤΟΥ* <<<

* Η διαίρεση όπως έχει γίνει με τους τίτλους της έντυπης έκδοσης. Τα κείμενα είναι από το 2ο μέρος του συντομευμένου βιβλίου "Η παγκόσμια ηθική του εσωτερικού προσανατο­λισμού" με τις πιο απαραίτητες σκέψεις

 

<©> ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΘΙΚΗ ΜΕ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟ­ΛΙΣΜΟ. ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΕΤΣΙ ΟΠΩΣ ΑΥΤΗ ΕΧΕΙ ΔΙΑΙΡΕΘΕΙ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΕΞΗΣ ΤΙΤΛΟΥΣ:

<•> Γνώση χωρίς Ηθική και Ηθική χωρίς γνώση (για πρόλογο) >>>

<•> Συνοπτικά για τη στροφή της σκέψης μέσα στο πνεύμα >>>

<•> Η εκτίμηση για βεβαιότητα και για αμφιβολία κινητοποιεί τη ζωή >>>

<•> Ο πρωταγωνιστικός ρόλος της (κοσμολογικής) ηθικής >>>

<•> Η σχετικότητα των εξωτερικών αξιών ή προτύπων >>> 

<•> Η καλοσύνη χωρίς την έννοια του δικαίου είναι τυφλή >>> 

<•> Η ηθική δεν είναι οπωσ­δήποτε κοσμική και κοινωνική συμπεριφορά >>>

<•> Η ηθική με το ρυθμιστικό ρόλο της σκέψης θεμελιώνει το δίκαιο >>>

<•> Η ηθική είναι τρόπος ζωής και όχι στιγμές συμπεριφοράς >>> 

<•> Ηθική και φιλανθρωπία (ακόμα και αντίθετα μπορούν να γίνουν) >>>

<•> Η ηθική και το δίκαιο ξεκινούν πριν από την εμφάνιση του ανθρώπου, από τις προ­διαγραφές του κόσμου >>> 

<•> Η ηθική βασίζεται σε αναμ­φισβήτητες γενικές αρχές >>>

<•> Για τη θεμελίωση μιας ηθικής που δεν αγνοεί την πραγματι­κότητα >>>

<•> Ψυχολογία και Ηθική. Η πνευματική ασθένεια του εγω­κεντρισμού >>>

<•> Ένας διαχωρισμός στην εσω­στρεφική ζωή. Η πνευματική ζωή σε αντίθεση με τη φυσιο­λογική >>> 

<•> Η ζωή χωρίς αυτογνωσία είναι φυσιολογική, δεν είναι ηθική >>> 

<•> Πνεύμα και βιολογικές ανάγκες >>> 

<•> Τα συναισθήματα συνδέονται στενά και διαρκώς με τη σκέψη και με τις πληροφορίες >>>

<•> Προκατάληψη για την προτεραιότητα που δίνουμε στη δική μας ζωή >>>

<•> Σκέψη και αγώνας για την επιβίωση >>>

<•> Ο εξωτερικός κόσμος χωρίς εσωτερική προοπτική είναι αδιέξοδος >>> 

<•> Συνοπτικά η στενή σύνδεση της ηθικής με την ψυχολογία >>>

<•> Αν η ζωή μας εκμηδενίζεται, αυτό δεν είναι το χειρότερο >>>

<•> Αποδεσμευμένη η ηθική από τη γνώση και την (ερευνητική) σκέψη στις δύο μεγάλες θρησκείες >>> 

<•> Φυγή από τα προβλήματα με φαντασιώσεις και με έξυπνες θεωρίες... >>> 

<•> Ηθική, ευτυχία και σκέψη >>>

<•> Σε λίγες σειρές τα γερά θεμέλια της παγκόσμιας (ή κοσμολογικής) ηθικής  >>>

<•> Μην πεις ότι δεν ήξερες...  >>>

<•> Η δραστηριότητα των βιολογικών σωμάτων και το νόημα γενικά της ζωής ερμηνεύονται σε δύο σειρές: >>>

 

>>> Η ΗΘΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟ ΡΟΛΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ <<<

 

<©> ΜΕΡΙΚΑ ΜΕΓΑΛΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΘΙΚΗ ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ. ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΕΞΗΣ ΤΙΤΛΟΥΣ:

<•> Η συντομευμένη διακήρυξη για τον πνευματικό προσανα­τολισμό της κοινωνίας >>>

<•> Σε λίγες σειρές τα θεμέλια της παγκόσμιας (ή κοσμο­λογικής) ηθικής >>>

<•> Μην πεις ότι δεν ήξερες... >>>

<•> Συνεργασία και ανταγωνισμός ξεκινούν μαζί >>>

<•> Πλούσιοι και φτωχοί, ηγέτες και υπηρέτες, αφεντικά και εργάτες, το ίδιο ανήθικοι (με αποστροφή για το πνεύμα) >>>

<•> Για την έννοια της κοινω­νίας και για τη δημοκρατία >>>

<•> Το πέρασμα από την Ηθική έρευνα στην πολιτική άποψη >>>

<•> Η ψευδαίσθηση ότι επιλύονται τα προβλήματα στις ανθρώπινες σχέσεις και συνεργασίες, ενώ αυτά ανα­παράγονται, μετακυλίονται και χρησιμο­ποιούνται >>>

<•> Τα κοινωνικά φαινόμενα δεν μπορούν να ερμηνευτούν με αφαίρεση της εσωτερικής πραγματικότητας >>>

<•> Με την πολιτική επιδιώ­κονται, εκπροσωπούνται και εξυπηρετούνται ομαδικά συμφέροντα και με σχέσεις ανήθικου ανταγωνισμού >>>

<•> Η αδικία μέσα στην κοινωνία αμφισβητεί (ή υπονομεύει) την πολιτική εξουσία και τη νομιμότητά της (όπως εκθέτει και το Θεό) >>>

<•> Η εξάρτηση της επιβίωσης από τη χρηματική αμοιβή >>>

<•> Η αδικία συντηρείται και αναπαράγεται με τους νόμους του κράτους. Η δράση των εκπαιδευμένων απατεώνων προσαρμόζεται στους νόμους >>>

<•> Ο μπερδεμένος ρόλος της επιστήμης >>>

<•> Η επαγγελματική εκμετάλλευση της άγνοιας και το ψέμα στην κοινωνία με την κάλυψη της επιστήμης >>>

<•> Ο πνευματικός πόλεμος και η πολιτική δύναμη της δημιουργικής σκέψης >>>

<•> Δεν είναι η ποινή του θανάτου στους αδίστακτους δολοφόνους που θα μας κάνει λιγότερο πολιτισμένους! >>> 

<•> Επιλέξτε φιλίες και συνεργασίες και προσέξτε ποιους ενισχύετε >>>

 

>>> Η ΣΧΕΣΗ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΥΛΗ ΚΑΙ Ο ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ<<<

(* Η διαίρεση και η απλοποίηση των απαντήσεων συνεχίζονται)

 

<©> ΜΕΡΙΚΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΧΕΣΗ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΥΛΗ. ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΕΞΗΣ ΤΙΤΛΟΥΣ:

<•> Οι αισθήσεις είναι τρόποι της νόησης και το φαινόμενο της ζωής/ψυχής επίσης ξεκινάει με αυτόματη αφαίρεση πληρο­φοριών >>>

<•> Ποια η σχέση των αφηρημένων χωρο-χρονικών υλικών (και εξωτερικών) αλλη­λεπιδράσεων με την εσωτερικότητα; >>>

<•> Η θέση μας στο ζήτημα αν υπάρχει "Θεός" >>>

<•> Συνοπτική εξήγηση για το παγκόσμιο πνεύμα >>>

<•> Μια ανάποδη λογική ερμηνεία για το Θεό >>>

<•> Από τα πιο σπουδαία μαθήματα κοσμολογίας στην εποχή του Πλάτωνα >>>

<•> Μια από τις πιο επιτυχημένες σκέψεις στην ιστορία της φιλοσοφίας >>>

<•> Συνοπτική εξήγηση για το παγκόσμιο πνεύμα - Περιοδικές & ρυθμικές μεταβολές >>>

 <•> Διακυμάνσεις με τους πιο γρήγορους ρυθμούς του κόσμου >>>

<•> Ο υλικός κόσμος θεμελιώ­νεται σε η/μ φαινόμενα >>>

<•> Περιοδικές μεταβολές και ρυθμοί με τις πιο υψηλές ταχύτητες σε μικροσκοπικές διαστάσεις >>>

<•> Λίγες φυσικές σταθερές επιβεβαιώνουν τη δημιουργία της ύλης από κυματικά φαινόμενα >>>

<•> Ουσία και ύλη >>>

<•> Σχεδόν 100 χρόνια παραπλάνησης... >>>

<•> Επιστήμη & Θεός >>>

 

 

 

© copyright Κώστας Γ. Νικολουδάκης

Επιμέλεια-Σχεδίαση  2004 - 2018

 

Η ΘΕΟΛΟΓΙΑ                     http://www.kosmologia.gr                      ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ

ΤΗΣ

 ΚΑΘΑΡΕΣ ΣΕΛΙΔΕΣ

 

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ SITE

clock

Καλύτερη εμφάνιση σε ανάλυση 1024x768px | οθόνη 15" - 19" | codepage windows-1253 (Greek) | IE v.6.0 - 8.0

Άλλοι προτεινόμενοι φυλλομετρητές: Mozilla Firefox, Google Chrome, MS Edge, Safari. Ελάχιστη διαγ. οθόνης 7"/ 960px