*

Ο ΠΛΗΡΗΣ ΚΟΣΜΟΣ & Η ΥΛΗ  /  ΤΟ ΑΜΕΣΟ (ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΟ) ΣΥΝΟΛΟ & Η ΖΩΗ

Σκέψεις από την αρχή και για την αρχή... Γη

***                                                                                 comet

* ΑΡΧΙΚΗ |     | ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ |     | ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΟΥ! |     | ΚΟΣΜΟΣ & ΖΩΗ |     | ΚΟΣΜΟΣ & ΥΛΗ

*

(

ΓΝΩΣΗ & ΣΤΟΧΑΣΜΟΣ     |     ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΣΤΡΟΦΗ     |     ΑΝΘΡΩΠΟΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΑ     |     ΦΙΛΟΣΟΦΟΙ

)

 

ΠΑΡΑΠΛΑΝΗΣΗ

header message

Για σκεπτόμενους δημιουργικά!

 

ΕΠΑΝΩ • ΘΑΝΑΤΟΣ ΣΤΟΥΣ ΔΟΛΟΦΟΝΟΥΣ

 


Gr-lang Eng language

ΖΩΗ ΚΑΙ ΔΡΑΣΗ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΣΤΗ ΦΑΝΤΑΣΙΑ ΜΑΣ ΚΑΙ ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΜΕ ΓΝΩΣΗ !

???

 

 

Η ΗΘΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟ ΡΟΛΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

 

Η ΦΥΣΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΙΝΑΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΣΤΗ ΦΑΝΤΑΣΙΑ ΜΑΣ. ΑΥΤΗ ΕΙΝΑΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΓΝΩΣΤΗ.

Ο ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ ΓΕΝΙΚΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΣΤΟΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΚΟΣΜΟ...

 

<•> Ο ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ ΚΑΙ Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΥΝΑΜΗ ΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΣΚΕΨΗΣ (2)

 

pdf >>>► Κατεβάστε αυτό το τμήμα της παγκόσμιας διακήρυξης της κοσμολογικής Ηθικής

 

ανήθικη συνεργασία

 Μέχρι πότε θα δημο­σιεύονται και θα ονομά­ζονται «δυστυχή­ματα», τα εγκλήματα από αμέλεια και παρα­λείψεις του κράτους; Αυτή η αμέλεια δεν είναι στενά συνδεδεμένη με την αδυναμία του να εξασφα­λίσει τα ελάχιστα ανταλ­λάγματα για την επι­βίωση όλων των πολιτών και με την αδυναμία να προστα­τέψει την κοινωνία από την εκμετάλ­λευση των προνο­μιούχων. Το κράτος προ­σφέρει νομική κάλυψη, συν­εργάζεται και συμμε­τέχει στις κερδο­σκοπικές εργα­σίες των ιδιωτών και των νομικών προσώπων και έχει το πλεο­νέκτημα να επιλέγει τις πιο μεγάλες εταιρείες. Ένα πλήθος επαγ­γελμάτων, συ­νερ­γασιών, εται­ρικών και εμπορικών δρα­στηριο­τήτων ευνοούνται, ενώ η ασφάλεια και η πρόνοια υπο­βαθμίζονται και όλες οι "παρά­πλευρες" απώλειες ερμηνεύονται σαν κακή τύχη ή σαν ανευθυνότητα των πολιτών. Όταν τα εγκλήματα είναι μαζικά και συνεχίζονται για πολλά χρόνια, τότε δεν μπορούν να κρυφτούν και ανα­γνωρίζονται σαν λάθη, σαν δικαιο­λογημένα από την έλλειψη γνώσης ή σαν αναπόφευκτα για την ανάπτυξη. Τέτοια είναι τα εγκλήματα από τη νομική κάλυψη και τη βιασύνη για τη χρήση και τη διακίνηση πολλών επικίνδυνων ουσιών, που προκαλούν βλάβες στην ανθρώπινη υγεία.1 Όπως έχουν γίνει πιο γνωστά με τη χρήση του αμιάντου, του υδράργυρου, του ραδίου, των PCBs2, με τη χρήση πολλών φυτο­φαρμάκων, λιπασμάτων, εντομοκτόνων, με φαρμακευτικές ουσίες, με ενώσεις πολλών πλαστικών3, με συμπληρώματα διατροφής και για τη διάπλαση του σώματος, με καλλυντικά και αποσμητικά, με βαφές και βερνίκια, με επικίνδυνα εμβόλια για ζώα και ανθρώπους, με τοξικά και πυρηνικά απόβλητα και λοιπά. Αυτά τα μαζικά εγκλήματα κουκουλώνονται και υπο­βαθμίζονται επειδή έχουν αφήσει τον κόσμο να συμμετέχει νόμιμα για τη χρήση και το εμπόριό τους, με ανάληψη της ευθύνης από τους ίδιους και με το δόλωμα της ελευθερίας, όπως τη φαντάζονται οι απερίσκεφτοι σαν έλλειψη περιορισμού και εμποδίου. Αφού υποβαθμίζονται τα μαζικά εγκλήματα και μετακυλίονται οι ευθύνες, επόμενο είναι να ονομάζονται «ατυχήματα» τα εγκλήματα που γίνονται από λίγα ή ξεχωριστά πρόσωπα, λιγότερο συχνά και χωρίς αιτιώδη σύνδεση μεταξύ τους. Αυτά είναι τα εγκλήματα και τα θύματα της ειρήνης.

εγκλήματα με νομική κάλυψη

Το νήπιο δεν ξεχωρίζει τον κίνδυνο από τα πράγματα που το περιβάλλουν και έτσι όπως αυτά έχουν τοποθετηθεί με την αντίληψη των ενηλίκων. Για να μη χτυπήσουν και εκτεθούν στον πιθανό κίνδυνο αλλάζουμε την τοποθέτηση και λαμβάνουμε διάφορες προφυλάξεις. Το ίδιο θα έπρεπε να φροντίζει το κράτος. Να φροντίζει έτσι ώστε ο κόσμος να είναι καλύτερα πληροφο­ρημένος, να μη βιάζεται στη χορήγηση των αδειών, να μη συνεργάζεται με την κερδο­σκοπική άποψη των ιδιωτών, να γίνονται αρκετοί έλεγχοι και να προβλέπονται όροι με τους οποίους ένα πλήθος προϊόντων θα φτάνει πιο δύσκολα ή καθόλου στα χέρια τους. Δεν υπάρχει νομική διαδικασία, πρότυπο ή υπόδειγμα για την παραγωγή προϊόντων, κατασκευή, διακίνηση, υπηρεσία, άδεια, οδηγία και διαφημιστική εκστρατεία που δεν θα βρούμε την υπογραφή και την μισθωμένη εργασία ενός ειδικού, που δεν φέρει την έγκριση και την πιστοποίηση σύμφωνα με την επιστήμη. Δεν ζούμε στα χρόνια της αντίδρασης προς μια καταπιεστική θρησκευτική εξουσία για να επανα­λαμβάνουμε με το ένστικτο των ζώων, ότι η επιστήμη είναι πνευματικό έργο και έρευνα με αμεροληψία. Αν αναζητήσουμε πληροφορίες για τη σχέση της επιστήμης με τα καθημερινά και με τα μαζικά εγκλήματα μέσα στην κοινωνία, όπως και με την εξαπάτηση και τα λάθη, θα βρούμε δυσανάλογα λίγες. Όχι επειδή είναι έτσι αμερόληπτος και αθώος ο ρόλος της επιστήμης, αλλά επειδή αυτοί που γράφουν τα βιβλία και δημοσιεύουν επιστημονικές εργασίες είναι αυτοί εταιρική παρουσίασηπου συμμετέχουν στις έρευνες και στην έκδοση αδειών, που εκπαι­δεύουν τους μαθητές και τους σπουδα­στές, που εργάζονται σε υπεύθυνες θέσεις στις εταιρείες, αυτοί που κατα­γράφουν τις εξε­λίξεις, που αντι­γράφουν τα βιβλία και συμ­μετέχουν σε εκδοτικές και επιχειρη­ματικές δράσεις, αυτοί που συνερ­γάζονται με δημόσιες υπη­ρεσίες. Δεν σπούδασαν για να στραφούν ενάντια στην προοπτική των σπουδών τους και για να απαξιώσουν την ερευνητική περιοχή τους και δεν αντιλήφθηκαν ένα σημαντικό λόγο για να σκεφτούν έτσι αυτοκαταστρο­φικά και αντιδραστικά για το ρόλο της επιστήμης.

 

το τροχαίο... μια προσφορά της Good Luck

Οι οικολογικές οργανώσεις έχουν αντιληφθεί την "κορυφή του παγό­βουνου" και συχνά εστιάζουν σε πιο έμμεσες και πιο αμφίβολες συνέπειες και στην καταστροφή του φυσικού περι­βάλλοντος. Όλοι συμ­μετέχουν με άγνοια, εργάζονται με τις οδηγίες και τις εντολές των ανωτέρων τους, συνεργάζονται και διαπραγ­ματεύονται, αλλά κανένας δεν γνωρίζει τίποτα για τα εγκλήματα της ειρήνης. Ούτε φαντάζονται, ούτε υπο­ψιάζονται, αλλά από την ευθιξία όλοι γνωρίζουν να μιλήσουν πονηρά όταν χρειαστεί. Τα ιατρικά πειράματα των Γερμανών Ναζί (από τις στιγμές της ιστορίας που δεν πρέπει να ξεχάσουμε) είναι λίγα σε σύγκριση με όσα ακολούθησαν και ακόμα γίνονται. Τα «δυστυχήματα» από τη χρήση και τη διακίνηση των ουσιών αποτελούν ένα μεγάλο κομμάτι της πίτας των εγκλημάτων με νομική κάλυψη. Δυστυχώς όμως, δεν θα μπορούσαν να είναι μόνο αυτά. «Δυστυχήματα» γίνονται στους δρόμους, στη θάλασσα και στον αέρα. Με τις λέξεις "ηλεκτροσόκ" και "λοβοτομή"4 ο κόσμος ίσως σκέφτεται κάποιο βασανιστήριο, όμως έχουν χρησιμοποιηθεί σαν θεραπευτικές μέθοδοι. Οι νόμοι μπορούν να επιτρέπουν τα πειράματα σε ανθρώπους σαν διόρθωση και θεραπεία χωρίς τη συγκατάθεσή τους. Όπως έχουν γίνει τέτοιες "θεραπείες" σε ομοφυλόφιλους, σε αντιφρονούντες, σε διαταραγμένους πνευματικά, σε φυλα­κισμένους, σε στρατιώτες, ιδιαίτερα σε χώρες που η ενημέρωση και η έκφραση της άποψης εμποδίζονται.5 Αλλά γίνονται και κρυφά, μέσα σε βιολογικά εργαστήρια, σε κλινικά νεκρούς και σε νοσοκομεία, χωρίς να ενημερώνονται οι ασθενείς και όλοι όσοι προσφέρουν ιατρικές υπηρεσίες. Πολλές πυρηνικές δοκιμές στις πρώτες δεκαετίες έγιναν κοντά σε νησιά6 και χωρίς προφυλάξεις. Δεν θα επαναλάβουμε τα πιο γνωστά, όπως για τα πειράματα στα ζώα και την εκμετάλλευσή τους για κάθε επιθυμία. Εμείς εστιάζουμε γενικά στο φαινόμενο της εγκληματικής και δολοφονικής δράσης με νομική κάλυψη και σε επινοήσεις που εφαρμόζονται με τέτοιο σκοπό και μερικές φορές βραβεύονται! Για να αποβάλουμε τη ψευδαίσθηση ότι οι εγκληματίες βρίσκονται μέσα στη φυλακή, ότι αυτά τα άτομα είναι κακοντυμένα και τριγυρίζουν στους δρόμους και ότι το κράτος υπάρχει με σκοπό να μας προστατεύσει από τους ατημέλητους αλήτες.

διεθνής συνάντηση κέρδη εκτοξεύονταιΣτην πολιτική του κράτους εύκολα γίνονται λάθη προτεραιότητας για δράσεις, τα οποία θα σκεφτόταν και δεν θα έκανε κάποιος μέσα στο σπίτι με την οικογένειά του. Μπορούμε να κατα­λάβουμε πολλούς από τους λόγους που γίνονται τέτοια προκλητικά λάθη (όπως από κακή συνεργασία των υπουργείων και μεροληπτική εξυπηρέτηση ορισμέ­νων επενδυτών). Δεν έχει νόημα και χρησιμότητα να έχεις μια ποσότητα ύλης (π.χ. χρυσό) για αντάλλαγμα, όταν στερείσαι τα πιο απαραίτητα για να επιβιώσεις, για να συνεργαστείς πιο αποτελεσματικά, για να αποδόσεις στην εργασία σου και αν οι συνθήκες γύρω σου δεν στο επιτρέπουν και γίνονται ακόμα χειρότερες. Το αντάλλαγμα κινδυνεύει να χάσει την αξία του, είτε με τεχνάσματα, είτε από απρόβλεπτη αλλαγή των συνθηκών, όπου ενδέχεται τότε να επανεκτιμηθούν κάποιες αξίες και να εκτιμηθούν νέοι τρόποι επένδυσης και νέοι τρόποι υπολογισμού και συμβολισμού. Έτσι λανθασμένη είναι η προτεραιότητα σε πολλές δράσεις και συνεργασίες, αν προηγουμένως δεν εφαρμόζεται μια πλήρης πολιτική για την προετοιμασία απέναντι σε πιθανές απειλές, που μπορούν εύκολα να βάλουν σε κίνδυνο ομαδικά τις ανθρώπινες ζωές, την ομαλή παροχή όλων των κρατικών υπηρεσιών και να διαλύσουν την κοινωνία. Και δεν είναι μόνο η φανερή προτεραιότητα σε αυτή την προετοιμασία.

κράτος για... φτύσιμο

Αν οι άνθρωποι δεν ευνο­ούνται (οικο­νομικά, πνευματικά και ψυχο­λογικά) μέσα στην κοινωνία για να προσφέρουν τον καλύτερο εαυτό τους, αυτό από μόνο του είναι αδυναμία -αν όχι αποτυχία και αναξιοπιστία- του κράτους και ελάττωμα της κοινωνίας, με συνέπειες που ξεπερνούν τη φαντασία μας. Με πολίτες που σπρώχνονται στα δίχτυα των απατεώνων και μάλιστα, ενώ δυσκο­λεύονται να επιβιώσουν και εξαναγκάζονται σε εργασίες που κατα­στρέφουν το σώμα και το πνεύμα τους. Οι οποίοι σκέφτονται με δόλο για να προκαλέσουν κάποια ζημιά ή για να αποφύγουν ορισμένες υποχρεώσεις τους και δεν έχουν χρόνο ούτε υπομονή για να καλλιεργήσουν το πνεύμα τους. Οι οποίοι δεν μπορούν να συνεννοηθούν, είναι φορτισμένοι με επιθετικά συναισθήματα ή με μόνιμη αίσθηση ανασφάλειας. Οι οποίοι αντιμετωπίζονται σαν εργατικό δυναμικό και σαν πιθανοί πελάτες, αντί σαν άνθρωποι με αδυναμίες. Οι οποίοι τραυματίζονται και ακρω­τηριάζονται από την κατάχρηση της τεχνολογίας, από τη βιαστική εμπο­ρευματοποίηση κάθε κατασκευής και από την πνευματική τους αδυναμία να εκτιμήσουν σωστά τους κινδύνους. Οι οποίοι θα ήθελαν να προσφέρουν περισσότερα μέσα στην κοινωνία και αντί αυτού εμποδίζονται και αποθαρρύνονται. Όταν γύρω τους γίνονται ανεμπόδιστα συναλλαγές και ανταγωνισμοί μεταξύ κακοποιών και προ­ετοιμάζονται καταστροφές και προβλήματα για το κράτος. Ένα τέτοιο αναξιόπιστο κράτος ίσως να είναι χειρότερο από την αναρχία7.


ομιλητής Προβλήματα για τα οποία δεν έχουμε καμία σκέψη πώς να τα επιλύσουμε ή δεν μπορούμε εύκολα να τα επιλύσουμε, τα αφήνουμε έξω από τη συζήτηση και έξω από τους σχεδιασμούς μας ή τα υποβαθμίζουμε εύκολα, εκστομίζοντας ότι αυτά είναι "άσχετα" ζητήματα. Όπως, τους στρατιωτικούς εξοπλισμούς των εχθρικών κρατών, τις μαζικές κακές συνήθειες, το φυσικό τέλος της ζωής, την αυταρχική εξουσία ή την οικονομική δύναμη μερικών οικογενειών, τα παραδοσιακά ήθη, όπως εκείνα που επιβάλλουν ανόητες διακρίσεις στους ανθρώπους, το ρόλο των άστρων που παρατηρούμε στο σκοτεινό ουρανό, τις πιθανότητες μίας γενικής καταστροφής από μία θεομηνία, τον άδικο και απρόσμενο χαμό των συνανθρώπων, τα φιλοσοφικά ζητήματα για την ύπαρξη του θεού και για το ρόλο του, τις λανθασμένες επιλογές της πλειοψηφίας, την τρελή συμπεριφορά των λογικών ανθρώπων, την ανάγκη να τραφούμε θυσιάζοντας την "ιερή" ζωή που δεν έχει ανθρώπινη μορφή, την ακραία οικονομική ανισότητα, την καταστροφή του φυσικού περιβάλλοντος και τη ρυπογόνο δράση μερικών βιομηχανιών, την εξάρτηση της κοινωνικής ισορροπίας και της ανάπτυξης από τις ξένες παραγωγές και πηγές, τις επιπτώσεις της φτώχειας στην καθημερινή ζωή του ανθρώπου, τις επιπτώσεις της κοινωνικής ανισότητας και των διακρίσεων στην ανθρώπινη ψυχή κλπ. εφημερίδαΑν, όπως λένε μερικοί, η φιλο­σοφία μας απο­σπάει από την πραγμα­τικότητα, τότε οι πολιτικοί και οι δημοσιο­γράφοι επιβάλλουν σαν πραγμα­τικότητα πολλά ψέματα και συχνά τις πιο ασήμαντες στιγμές της!

 

 


ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

1 Σήμερα είναι διαπιστωμένο, ότι σχεδόν το σύνολο των τεχνητών προϊόντων περιέχουν σε ασήμαντη ή σε μεγαλύτερη ποσότητα τουλάχιστον μια ουσία που μπορεί να βλάψει την υγεία. Ακόμα και αυτά τα οποία χρησιμοποιούμε για να ζήσουμε πιο ασφαλείς. Σαπούνια, αφρόλουτρα, μαλακτικές κρέμες και σπρέι μαλλιών, σαμπουάν, βαφές μαλλιών, διαλύματα στοματικής υγιεινής, οδοντόκρεμες, λοσιόν περιποίησης, αποσμητικά σώματος και χώρου, ρουχισμός. Μερικές από τις βλαβερές ουσίες σχηματίζονται από την ανάμιξη των αβλαβών ουσιών με ορισμένες άλλες ή δημιουργούν τοξικές αναθυμιάσεις και δηλητηριώδη ενώσεις μορίων. Η ανάμιξή τους μπορεί να γίνεται τυχαία με ορισμένα συνηθισμένα υλικά και με τα χαλαρά μόρια με τα οποία έρχονται σε επαφή και στη συγκεκριμένη στιγμή, που εμείς χρησιμοποιούμε αυτά τα προϊόντα.

2 PCBs: Πολυχλωριομένα διφαινύλια. Ομάδα από 209 συνθετικούς χλωριομένους υδρογονάνθρακες. Έχουν χρησιμοποιηθεί σε μεγάλο αριθμό εφαρμογών. Ένας από αυτούς είναι το κλοφέν.

3 Πλαστικό: ποικιλία συνθετικών ή ημι-συνθετικών στερεών υλικών με οργανικές ενώσεις. Βασικό συστατικό τους είναι οι συνθετικές ρητίνες.

4 Ο Πορτογάλος Antonio Egas Moniz τιμήθηκε το 1949 με το βραβείο Νόμπελ.

5 Έχουν καταγραφεί τέτοια εγκλήματα σε πολλές χώρες και περισσότερα στο πρόσφατο παρελθόν όπως Ν. Αφρική, (πρώην) Αν. Γερμανία, Σοβιετική Ένωση κ.α. Αυτά που καταγράφονται είναι ένα πολύ μικρό δείγμα για όσα δεν φανερώνονται.

6 Όπως κοντά στα νησιά Marshall το 1954

7 Για παράδειγμα. Μια χώρα με τις πιο διεφθαρμένες κοινωνίες του πλανήτη, με το κράτος λάφυρο των κερδοσκόπων και των απατεώνων και με σημάδια τρέλας στη νομοθεσία είναι η Ελλάδα στις δεκαετίες του 1990 και του 2000.

 

 

 

"ΜΕΓΑΛΑ" ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ - ΣΥΝΤΟΜΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ - ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΚΠΛΗΞΕΙΣ !

 

left hand

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΣΕΛΙΔΑ

ΕΠΟΜΕΝΗ

 ΕΠΟΜΕΝΗ ΣΕΛΙΔΑ

 

 

 

 

 

Η διάνοια δεν έχει σπουδαιότερη δυνατότητα από το να γνωρίζει, να διατηρεί τον εαυτό της σαν αυτοσκοπό και να διαμορφώνει την αυτογνωσία της. Η αυτογνωσία είναι το νόημα της ευτυχίας, η ουσία της λογικής και ο σκοπός της ηθικής. Ο εγωκεντρισμός και η αυταπάτη είναι από μόνα τους, χωρίς καμιά πράξη, η πιο μεγάλη καταστροφή και σχετίζονται άμεσα με την παράδοση στην τύχη. Ζωή χωρίς διανοητική δραστηριότητα είναι ανύπαρκτη και χωρίς διαμόρφωση αυτογνωσίας ήταν, είναι και θα είναι για πάντα και παντού μέσα στο Σύμπαν ανεπαρκώς αξιοποιημένη και παρασυρμένη, με όποια δυνατότητα και αν τη φανταστούμε.

 

 

 

 

 

επιστημονικά όργανα

αράχνη

 

πυξίδα στον εγκφλ

αισθητήρια όργανα

σκέψηΟ υλιστικός τρόπος ζωής στηρίζεται σε πολλές φαντασιώσεις και σε ψέματα, όχι στην αυτογνωσία και συμπίπτει με εγωκεντρικό τρόπο ζωής και νοοτροπία. Ο εγωισμός, η μεροληψία, η ανοησία και το παρανοϊκό πνεύμα είναι οι άλλες απόψεις του υλιστικού τρόπου ζωής και αντίληψης.

 

Αν η Ηθική του εσωτερικού προσανατολισμού (με πνευματικές αξίες) δεν είναι Επιστήμη >>>► 

 

 

>>> Η ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΔΥΝΑΜΗ ΤΗΣ ΣΚΕΨΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝ­ΘΡΩΠΙΝΗ ΖΩΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕ­ΡΙΦΟΡΑ ΚΑΙ Η ΑΞΕΧΩΡΙ­ΣΤΗ ΣΧΕΣΗ ΤΟΥΣ. Η ΠΝΕΥΜΑ­ΤΙΚΗ ΣΧΕΣΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩ­ΠΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΕΑΥΤΟ ΤΟΥ* <<<

* Η διαίρεση όπως έχει γίνει με τους τίτλους της έντυπης έκδοσης. Τα κείμενα είναι από το 2ο μέρος του συντομευμένου βιβλίου "Η παγκόσμια ηθική του εσωτερικού προσανατο­λισμού" με τις πιο απαραίτητες σκέψεις

 

<©> ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΘΙΚΗ ΜΕ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟ­ΛΙΣΜΟ. ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΕΤΣΙ ΟΠΩΣ ΑΥΤΗ ΕΧΕΙ ΔΙΑΙΡΕΘΕΙ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΕΞΗΣ ΤΙΤΛΟΥΣ:

<•> Γνώση χωρίς Ηθική και Ηθική χωρίς γνώση (για πρόλογο) >>>

<•> Συνοπτικά για τη στροφή της σκέψης μέσα στο πνεύμα >>>

<•> Η εκτίμηση για βεβαιότητα και για αμφιβολία κινητοποιεί τη ζωή >>>

<•> Ο πρωταγωνιστικός ρόλος της (κοσμολογικής) ηθικής >>>

<•> Η σχετικότητα των εξωτερικών αξιών ή προτύπων >>> 

<•> Η καλοσύνη χωρίς την έννοια του δικαίου είναι τυφλή >>> 

<•> Η ηθική δεν είναι οπωσ­δήποτε κοσμική και κοινωνική συμπεριφορά >>>

<•> Η ηθική με το ρυθμιστικό ρόλο της σκέψης θεμελιώνει το δίκαιο >>>

<•> Η ηθική είναι τρόπος ζωής και όχι στιγμές συμπεριφοράς >>> 

<•> Ηθική και φιλανθρωπία (ακόμα και αντίθετα μπορούν να γίνουν) >>>

<•> Η ηθική και το δίκαιο ξεκινούν πριν από την εμφάνιση του ανθρώπου, από τις προ­διαγραφές του κόσμου >>> 

<•> Η ηθική βασίζεται σε αναμ­φισβήτητες γενικές αρχές >>>

<•> Για τη θεμελίωση μιας ηθικής που δεν αγνοεί την πραγματι­κότητα >>>

<•> Ψυχολογία και Ηθική. Η πνευματική ασθένεια του εγω­κεντρισμού >>>

<•> Ένας διαχωρισμός στην εσω­στρεφική ζωή. Η πνευματική ζωή σε αντίθεση με τη φυσιο­λογική >>> 

<•> Η ζωή χωρίς αυτογνωσία είναι φυσιολογική, δεν είναι ηθική >>> 

<•> Πνεύμα και βιολογικές ανάγκες >>> 

<•> Τα συναισθήματα συνδέονται στενά και διαρκώς με τη σκέψη και με τις πληροφορίες >>>

<•> Προκατάληψη για την προτεραιότητα που δίνουμε στη δική μας ζωή >>>

<•> Σκέψη και αγώνας για την επιβίωση >>>

<•> Ο εξωτερικός κόσμος χωρίς εσωτερική προοπτική είναι αδιέξοδος >>> 

<•> Συνοπτικά η στενή σύνδεση της ηθικής με την ψυχολογία >>>

<•> Αν η ζωή μας εκμηδενίζεται, αυτό δεν είναι το χειρότερο >>>

<•> Αποδεσμευμένη η ηθική από τη γνώση και την (ερευνητική) σκέψη στις δύο μεγάλες θρησκείες >>> 

<•> Φυγή από τα προβλήματα με φαντασιώσεις και με έξυπνες θεωρίες... >>> 

<•> Ηθική, ευτυχία και σκέψη >>>

<•> Σε λίγες σειρές τα γερά θεμέλια της παγκόσμιας (ή κοσμολογικής) ηθικής  >>>

<•> Μην πεις ότι δεν ήξερες...  >>>

<•> Η δραστηριότητα των βιολογικών σωμάτων και το νόημα γενικά της ζωής ερμηνεύονται σε δύο σειρές: >>>

 

>>> Η ΗΘΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟ ΡΟΛΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ <<<

 

<©> ΜΕΡΙΚΑ ΜΕΓΑΛΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΘΙΚΗ ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ. ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΕΞΗΣ ΤΙΤΛΟΥΣ:

<•> Η συντομευμένη διακήρυξη για τον πνευματικό προσανα­τολισμό της κοινωνίας >>>

<•> Σε λίγες σειρές τα θεμέλια της παγκόσμιας (ή κοσμο­λογικής) ηθικής >>>

<•> Μην πεις ότι δεν ήξερες... >>>

<•> Συνεργασία και ανταγωνισμός ξεκινούν μαζί >>>

<•> Πλούσιοι και φτωχοί, ηγέτες και υπηρέτες, αφεντικά και εργάτες, το ίδιο ανήθικοι (με αποστροφή για το πνεύμα) >>>

<•> Για την έννοια της κοινω­νίας και για τη δημοκρατία >>>

<•> Το πέρασμα από την Ηθική έρευνα στην πολιτική άποψη >>>

<•> Η ψευδαίσθηση ότι επιλύονται τα προβλήματα στις ανθρώπινες σχέσεις και συνεργασίες, ενώ αυτά ανα­παράγονται, μετακυλίονται και χρησιμο­ποιούνται >>>

<•> Τα κοινωνικά φαινόμενα δεν μπορούν να ερμηνευτούν με αφαίρεση της εσωτερικής πραγματικότητας >>>

<•> Με την πολιτική επιδιώ­κονται, εκπροσωπούνται και εξυπηρετούνται ομαδικά συμφέροντα και με σχέσεις ανήθικου ανταγωνισμού >>>

<•> Η αδικία μέσα στην κοινωνία αμφισβητεί (ή υπονομεύει) την πολιτική εξουσία και τη νομιμότητά της (όπως εκθέτει και το Θεό) >>>

<•> Η εξάρτηση της επιβίωσης από τη χρηματική αμοιβή >>>

<•> Η αδικία συντηρείται και αναπαράγεται με τους νόμους του κράτους. Η δράση των εκπαιδευμένων απατεώνων προσαρμόζεται στους νόμους >>>

<•> Ο μπερδεμένος ρόλος της επιστήμης >>>

<•> Η επαγγελματική εκμετάλλευση της άγνοιας και το ψέμα στην κοινωνία με την κάλυψη της επιστήμης >>>

<•> Ο πνευματικός πόλεμος και η πολιτική δύναμη της δημιουργικής σκέψης >>>

<•> Δεν είναι η ποινή του θανάτου στους αδίστακτους δολοφόνους που θα μας κάνει λιγότερο πολιτισμένους! >>> 

<•> Επιλέξτε φιλίες και συνεργασίες και προσέξτε ποιους ενισχύετε >>>

 

>>> Η ΣΧΕΣΗ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΥΛΗ ΚΑΙ Ο ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ<<<

(* Η διαίρεση και η απλοποίηση των απαντήσεων συνεχίζονται)

 

<©> ΜΕΡΙΚΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΧΕΣΗ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΥΛΗ. ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΕΞΗΣ ΤΙΤΛΟΥΣ:

<•> Οι αισθήσεις είναι τρόποι της νόησης και το φαινόμενο της ζωής/ψυχής επίσης ξεκινάει με αυτόματη αφαίρεση πληρο­φοριών >>>

<•> Ποια η σχέση των αφηρημένων χωρο-χρονικών υλικών (και εξωτερικών) αλλη­λεπιδράσεων με την εσωτερικότητα; >>>

<•> Η θέση μας στο ζήτημα αν υπάρχει "Θεός" >>>

<•> Συνοπτική εξήγηση για το παγκόσμιο πνεύμα >>>

<•> Μια ανάποδη λογική ερμηνεία για το Θεό >>>

<•> Από τα πιο σπουδαία μαθήματα κοσμολογίας στην εποχή του Πλάτωνα >>>

<•> Μια από τις πιο επιτυχημένες σκέψεις στην ιστορία της φιλοσοφίας >>>

<•> Συνοπτική εξήγηση για το παγκόσμιο πνεύμα - Περιοδικές & ρυθμικές μεταβολές >>>

 <•> Διακυμάνσεις με τους πιο γρήγορους ρυθμούς του κόσμου >>>

<•> Ο υλικός κόσμος θεμελιώ­νεται σε η/μ φαινόμενα >>>

<•> Περιοδικές μεταβολές και ρυθμοί με τις πιο υψηλές ταχύτητες σε μικροσκοπικές διαστάσεις >>>

<•> Λίγες φυσικές σταθερές επιβεβαιώνουν τη δημιουργία της ύλης από κυματικά φαινόμενα >>>

<•> Ουσία και ύλη >>>

<•> Σχεδόν 100 χρόνια παραπλάνησης... >>>

<•> Επιστήμη & Θεός >>>

 

 

 

© copyright Κώστας Γ. Νικολουδάκης

Επιμέλεια-Σχεδίαση  2004 - 2018

 

Η ΘΕΟΛΟΓΙΑ                     http://www.kosmologia.gr                      ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ

ΤΗΣ

 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ

 

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ SITE

clock

Καλύτερη εμφάνιση σε ανάλυση 1024x768px | οθόνη 15" - 19" | codepage windows-1253 (Greek) | IE v.6.0 - 8.0

Άλλοι προτεινόμενοι φυλλομετρητές: Mozilla Firefox, Google Chrome, MS Edge, Safari. Ελάχιστη διαγ. οθόνης 7"/ 960px