*

Ο ΠΛΗΡΗΣ ΚΟΣΜΟΣ & Η ΥΛΗ  /  ΤΟ ΑΜΕΣΟ (ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΟ) ΣΥΝΟΛΟ & Η ΖΩΗ

Σκέψεις από την αρχή και για την αρχή... Γη

***                                                                                 comet

* ΑΡΧΙΚΗ |     | ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ |     | ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΟΥ! |     | ΚΟΣΜΟΣ & ΖΩΗ |     | ΚΟΣΜΟΣ & ΥΛΗ

*

(

ΓΝΩΣΗ & ΣΤΟΧΑΣΜΟΣ     |     ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΣΤΡΟΦΗ     |     ΑΝΘΡΩΠΟΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΑ     |     ΦΙΛΟΣΟΦΟΙ

)

 

ΠΑΡΑΠΛΑΝΗΣΗ

header message

Για σκεπτόμενους δημιουργικά!

 

ΕΠΑΝΩ • ΘΕΜΕΛΙΑ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ Ή ΚΟΣΜΟΛΟΓΙΚΗΣ ΗΘΙΚΗΣ

 


Gr-lang Eng language

ΓΙΑ ΕΝΑ ΗΘΙΚΟ ΚΡΑΤΟΣ ΧΩΡΙΣ ΑΠΑΤΕΩΝΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΧΡΑΣΤΕΣ ΤΗΣ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ

???

 

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΣΤΡΟΦΗ | ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑ | ΚΟΣΜΟΣ ΚΑΙ ΖΩΗ - ΥΛΗ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑ

 

Η ΗΘΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟ ΡΟΛΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

 

Τα πάντα σου εγγυώνται... εκτός από τη ζωή και την τύχη σου! Για αυτά σε παραπέμπουν... στο Θεό ή όπως συνήθως σε εξαπατούν!

Ηθική χωρίς γνώση... και γνώση χωρίς ηθική

 

 

 

 

 

ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΦΙΛΙΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΕΞΤΕ ΠΟΙΟΥΣ ΕΝΙΣΧΥΕΤΕ!

 

απόσπασμα [Λερναία Ύδρα]

>>>► Με ένα σύντομο παράδειγμα θα φανεί τι απάντηση δίνει η ηθική για μια ζωή με πνευματικό προσανατολισμό και την προοπτική που αυτή δίνει στη δράση του βιο­λογικού σώματος. Η απάντηση πλησιάζει σε αυτή που θα δίνα­με με τη γνωστή αλληγορία του σπηλαίου, όπως ο Πλάτωνας εξέφρασε υπέρο­χα, με ένα υποδειγματικό συνδυασμό δημιουργικής σκέ­ψης, λογι­κής και μαζί ποιητικής τέχνης. Εμείς εδώ θα φανταστούμε μια σχέση με ομήρους και δούλους. Στη θέση των καταπιεστών και των εξουσιαστών μπορούμε να φα­νταστούμε το κράτος, αλλά και τον αισθητό κόσμο:

1) Οι όμηροι αντιδρούν βιαστικά, βίαια και επιθετικά, χωρίς να λογα­ριάσουν τις συνέπειες. (Καμία ηθική, απολίτιστη και απερίσκεφτη συμπερι­φορά και ανευ­θυνότητα).

2) Οι όμηροι δεν αντιδρούν, πειθαρχούν και αναμένουν με υπομονή μια ευκαιρία ή ευνοϊκές συνθήκες για να δραπε­τεύσουν. (Δειλία και άδολος συμβιβασμός).

3) Οι όμηροι όχι μόνο πειθαρ­χούν, αλλά προσφέρονται για να εξυπηρετήσουν τους εξουσιαστές τους, γίνονται καταδότες και σε κάθε ευκαιρία προσπαθούν να κερδίσουν την καλή εκτίμηση αυτών και να γίνουν συνεργάτες τους. Μερικοί δεν έχουν αντιληφθεί ότι είναι θύματα εκμε­τάλλευσης ή ονειρεύονται να βρεθούν στην άλλη πλευρά μαζί με τους κατα­πιεστές. (Συμβιβασμός, δόλος και περιπτώσεις μαζί με δειλία και ανευθυνότητα).

4) Οι όμηροι πειθαρχούν προσποιητά, προσφέρονται να εξυπηρετήσουν τους εξουσιαστές τους με τις όποιες ικανότητές τους, για να δημιουργήσουν ευκαιρίες και για να εκμεταλλευτούν πληροφορίες και μετά να αποδράσουν. (Ηθική με δόλο, με σχέδιο και υπομονή). Η τέταρτη περίπτωση είναι πιο κοντά στη δική μας επιλογή. Μήπως έτσι πρέπει να σκεφτούμε και για τον πολιτικό αγώνα; Επιλέξτε σε ποια από τις τέσσερις ομάδες θέλετε να είστε!

author 1985 sketchΗ αθόρυβη υπομονή, η αόρατη προνοητικότητα, η φαντασία και η σκέψη αποδεικνύονται το ίδιο, αν όχι περισσότερο απαραίτητα, με την πειθαρχία, την ευρυθμία και τη γενναιοψυχία που επιδεικνύονται. Ο εσωτερικός προσα­νατολισμός της ζωής είναι μία ήσυχη επα­νάσταση, που γίνεται με σκέψεις, με αμφισβητήσεις, με τη διαμόρφωση απόψεων και με την ανάλογη αντίσταση στις δελεαστικές εμπειρίες. Ενώ στρεφόμαστε πνευματικά στον εαυτό μας, αυτός ο τρόπος ζωής απο­τρέπει και ανατρέπει το εγωκεντρικό τέρας στους άλλους, μέσα από τις σχέσεις και με τις δραστη­ριότητές μας. Η επίγνωση της μεγά­λης άγνοιας, η συγκρατημένη δράση, η αμερόληπτη σκέψη και η δύναμη της λογικής είναι τα εκρηκτικά μας. Ηθική και αντίδραση δεν είναι ασυμβίβα­στα και η αντίδραση με ηθική δεν είναι τυ­φλή. Είναι έξυπνη αντίδραση και στρέφεται κατά της αδικίας, στο ψέμα, σε δράσεις που χρησιμοποιούν το ψέμα και σε συνεργασίες που συντηρούν ή εκ­μεταλλεύονται την αδικία. Να, λοιπόν, ο απαραίτητος και πρωταγωνιστικός ρόλος της Ηθικής (με εσωτερικό προσανατολισμό και σε σύζευξη με τη σκέ­ψη) και γιατί ο εσωτερι­κός προσα­νατολισμός της δεν πρέπει να ερμηνευτεί ως αντι­κοινωνικό φαινό­μενο. Χρειάζεται να είμαστε καλοί με επίγνωση πώς συ­μπεριφέρεται και διανοείται ένας κακός και έτοιμοι να αντιδράσουμε με γεν­ναιότητα και σκληρότητα όταν χρειαστεί. Όχι καλοί από ανοησία και από δειλία. Η διαφωνία, η αμφισβήτη­ση και η αντίδραση απογοητεύουν ή δυσκολεύουν τις ιδιοτελείς προσπάθειες μερικών φιλόδοξων και κερδοσκόπων και τότε ενδέχε­ται να στερηθούμε μερι­κές ευκαιρίες και πλεονεκτήματα. Αντιθέτως, ο συμβι­βασμός είναι δελεαστι­κός με τη σκέψη για ορισμένα ανταλλάγματα. Πολλές φορές φανερώνει υπευθυνότητα, όμως πιο πολλές φορές φανερώνει δειλία, ανευθυνότητα, αλλά και περιφρόνηση για το δίκαιο και ανήθικη συνέργεια. Η υπεράσπιση της αλήθειας, το θάρρος για την έκ­φραση της άποψης και η διεκδίκηση, συνήθως δεν εμφανί­ζουν τον άνθρωπο "κοινωνικό" και μερικές φορές αντιθέτως, τον εμφανίζουν "επιθετικό" και βέ­βαια προκλητικό. Η έννοια της "αμεροληψίας" και του "δικαίου" είναι αξεχώ­ριστες από την "ειλικρίνεια" και αυτά εύκολα τα θυ­σιάζουμε με το συμβιβασμό. Με τη συμβι­βασμένη ζωή και με την πιο ευχά­ριστη εικόνα ενός "κοινωνικού" ανθρώπου, ίσως να εγκαταλείπουμε και τον εαυτό μας, αντίθετα από αυτό που περιστασιακά φαίνεται. απόσπασμαΕπιθυμούμε την ειρήνη, την αρμονική συμβίωση, να επι­λύουμε τα προβλήματα με λογικό και φιλήσυχο τρόπο. Με ποιους όρους, όμως; Ποια ειρήνη όταν η αδικία θεριεύει, όταν η αλήθεια φυλακίζεται, όταν η ζωή πολλών συναν­θρώπων θυσιάζεται για τα φιλόδοξα σχέδια κάποιων ισχυρών, όταν επιβάλ­λονται ανόητες αξίες και πολλαπλα­σιάζονται οι αιτίες των διαφωνιών και των συγ­κρούσεων, όταν οι κερδο­σκόποι διοικούν το κράτος; Επιθυμούμε την ειρήνη χωρίς αδικία, εκ­μετάλλευση, καταπίεση, αυταπάτες, χωρίς παράλογους όρους και υποχρεώ­σεις. Κάποιοι θα ήθελαν όλα τα πλεονεκτήματα δικά τους και κάθε αντίδραση απαγορευμένη, αλλά ο κόσμος δεν είναι έτσι όπως φαντάζονται. Αν ο κόσμος που ζούμε δεν μπορεί να διορθωθεί κι εμείς σαν άτομα δεν μπορούμε να κά­νουμε τίποτα, αυτό δεν σημαίνει ότι θα δεχτούμε ανε­νόχλητοι τον κόσμο έτσι όπως είναι και ότι θα επιβρα­βεύσουμε τους συμβιβασμένους! Πολλά είναι αυτά που δεν περιμένουμε να τα αλλάξουμε, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι όλοι μένουν απαθείς και συμβιβασμένοι.

 

earth in blood>>>► Οι κατευθυντήριες απόψεις και οι εσω­τερικές αξίες για την πορεία της ζωής μέχρι σήμερα υπο­βαθμίζονται και αντι­μετωπίζονται σαν μεταφυσικά ζητήματα, διότι δεν ευνοούν τα σχέδια, τις επιθυμίες και τους στόχους των φιλόδοξων και των "υλιστών" ανθρώπων... Ανα­ρωτήθηκες πόσα λες και κάνεις καθημερινά με 100% βεβαιότητα, ενώ αυτά είναι πιο αμφίβολα από φιλο­σοφικές θεωρίες; Για τα θεολογικά και τα φιλο­σοφικά ζητήματα έχουν γραφτεί ανυπο­λόγιστοι τόνοι χαρτιού και επί πολλούς αιώνες μέχρι σήμερα. Πιστεύεις ότι χρειαζόταν να γραφτούν όλα αυτά για να βρεθούν μερικές απαντήσεις, που μέχρι σήμερα θεωρούνται έξω από το πεδίο της Επιστήμης και υπο­βαθμίζονται σαν άσχετες από τα καθημερινά μας προβλήματα; Μάλλον δεν σκέφτηκες σοβαρά την περίπτωση, το νόημα και ο προορισμός της ζωής να χρειάζονται τη βλακεία (το ξεκίνημα από το μηδέν και το κατέβασμα των πιθήκων από τα δέντρα) ώστε τα "θηρία" να νοιάζονται υπερβολικά για την ύπαρξή τους, να αποκτούν εμπειρίες και για να βρίσκουν αφορμές για δράση... Οι πιο μεγάλες ανοησίες του ανθρώπου φυσικά αποκα­λύπτονται με τις πιο απλές σκέψεις. Γι' αυτό και είναι "μεγάλες" ανοησίες και εμποδίζουν την ειρήνη, τη δικαιοσύνη, την κατανόηση και την καλή διάθεση ανάμεσα στους ανθρώπους. Γι' αυτό και χρειάζονται μεγάλες και πολύπλοκες θεωρίες και μεγάλη φαντασία για να δικαιο­λογήσουμε τη ζωή και τη δράση μας με τέτοιες ανοησίες...

 

Η αποθέωση του πολέμου

 

<•> Στην άποψη για την παράνοια του υλιστικού τρόπου ζωής και για τον έξυπνο εγωκεντρισμό του αισθησιο­κρατικού ανθρώπου προσεγγίζουμε από τέσσερις διαφορετικές κατευθύνσεις της έρευνας:

· Αν συγκεντρώσουμε τις προσωπικές παρατηρήσεις εγωισμού και ανοησίας από την καθημερινή ζωή. (Κοινωνιολογικές και ψυχολογικές παρα­τηρήσεις). Η καταγραφή της ιστορίας επίσης ενισχύει αυτή την άποψη.

· Από τις σκέψεις για τη χρησιμότητα της γνώσης στη ζωή, για τη μερο­ληπτική λογική και τις πνευματικές αδυναμίες, πάλι παρατηρούμε την προοπτική της γνώσης για την εξαπάτηση, για την φλυαρία και για την άσκοπη δράση.

· Από τις σκέψεις απ' ευθείας για το νόημα της ζωής, πάλι θα βρούμε χάσματα γνώσης, περιστασιακές αξίες, εφήμερους στόχους, υπερβολικές εκτιμήσεις και την ανάγκη για έναν τελικό σκοπό, πέρα από την πραγμα­τοποίηση όλων των άλλων επιθυμιών.

· Από τις κοσμολογικές σκέψεις πάλι εξάγεται σαν συνέπεια η ανοησία και η πλάνη στην περιορισμένη ζωή σε αντίθεση με την ανωτερότητα ενός παγκόσμιου πνεύματος (Θεός) χωρίς εξωτερική δράση.

 

ΗΘΙΚΗ - ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗ - ΚΡΑΤΟΣ

 

Ποιος μπορεί να είναι ρεαλιστής, αξιόπιστος και υπεύθυνος, όταν αυτός αγνοεί ή συγκρούεται με τις διαπιστώσεις για τις αδυναμίες μιας ανήθικης ζωής, που κανένας δεν μπορεί να τις αναιρέσει; Οι νόμοι του Κράτους και οι θεμελιακές προτάσεις για τη συγκρότηση της Πολιτείας σέβονται την πραγματικότητα και στηρίζονται στη γνώση ή αξιώνουν πολίτες χαμηλής νοημοσύνης και το ψέμα, όπου διευκολύνεται η εξουσία; Δεν συζητάμε σοβαρά και με συνέπεια τα υπόλοιπα ζητήματα για την ανθρώπινη συμπεριφορά, για την κοινωνία και το κράτος, αν αφήνουμε έξω από τη σκέψη μας τις θεμελιώδεις διαπιστώσεις για ορισμένα ψυχολογικά και πνευματικά χαρακτηριστικά του ανθρώπου, πακέτο με τους κοσμολογικούς (ή παγκόσμιους) νόμους. Αντί σε μια διακήρυξη να εκκινούμε με τη φαντασία και το στόχο ότι όλοι οι άνθρωποι γεννιούνται σαν θεοί και έχουν λογική, θα ήταν ειλικρινές να εκκινούμε με τη διαπίστωση του εγωκεντρικού και παρανοϊκού πνεύματος. Η δημοκρατία χωρίς ηθικούς κανόνες για τον πνευματικό προορισμό του κράτους (και όχι μόνο για την οικονομική ανάπτυξη), δυστυχώς τέτοια δημοκρατία ευνοεί τους καλύτερους απατεώνες. Η δημοκρατία δεν μπορεί να είναι μόνο για όσους έχουν πολλά χρήματα και μπορούν να "παίζουν" αντα­γωνιστικά και απειλητικά.

 

 

pdf icon>>>► Κατεβάστε αυτό το τμήμα της παγκόσμιας διακήρυξης της κοσμολογικής Ηθικής

 

 

 

     
 

ΤΕΛΟΣ ΣΤΑ ΨΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΦΑΝΤΑΣΙΩΣΕΙΣ >>>

 
 

 

ΤΑ ΠΙΟ ΦΑΝΕΡΑ ΣΗΜΑΔΙΑ ΟΤΙ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΩΣΤΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΚΕΨΕΙΣ ΠΟΥ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΟΥΝ ΜΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ

 

Ενοποιημένη Απάντηση, όχι μονόπλευρη, δηλαδή:

checkΗθική    checkΨυχολογική    checkΛογική    checkΠολιτική    checkΚοσμολογική

 

 

 

 

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΣΕΛΙΔΑleft hand ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΣΕΛΙΔΑ

 

 

 

 

*

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ

*

 

earthΗ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΘΙΚΗ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ (ΜΕ ΤΙΣ ΑΙΩΝΙΕΣ ΑΞΙΕΣ ΚΑΙ ΣΕ ΣΥΖΕΥΞΗ ΜΕ ΤΗ ΣΚΕΨΗ) 

Υπότιτλος: Οι φαντασιώσεις και τα ψέματα του ανθρώπου χωρίς αυτογνωσία

 
 

book

 Ένα βιβλίο για τα ζητήματα που μπορούν ενοποιηθούν κάτω από το συνοπτικό τίτλο της Ηθικής (πρακτική φιλοσοφία, με ψυχολογικές και κοινωνιολογικές συνέπειες). Όλα τα βιβλία συμπεριλαμβάνονται με τη ψηφιακή μορφή τους σε ένα CD-R. Από τα αρχεία μορφοποιημένου κειμένου (όπως είναι τα PDF) μπορεί να γίνει εύκολα η ανάγνωση και η εκτύπωση όλων των κειμένων, χωρίς το γραφικό περιβάλλον των ιστοσελίδων.  

 

* Στις ιστοσελίδες, τα ζητήματα ΔΕΝ παρουσιάζονται ολοκληρωμένα, με συνάφεια, χωρίς περίσσιες σκέψεις και με την αποτελεσματική σειρά, που διευκολύνει την κατανόηση και με τις απαντήσεις στις απορίες που δημιουργούνται.

 

 

*

ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑ | ΚΟΣΜΟΣ ΚΑΙ ΖΩΗ

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΣΤΡΟΦΗ

*

 

"ΜΕΓΑΛΑ" ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ - ΣΥΝΤΟΜΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ - ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΚΠΛΗΞΕΙΣ !

 

 

 

 

 

Η διάνοια δεν έχει σπουδαιότερη δυνατότητα από το να γνωρίζει, να διατηρεί τον εαυτό της σαν αυτοσκοπό και να διαμορφώνει την αυτογνωσία της. Η αυτογνωσία είναι το νόημα της ευτυχίας, η ουσία της λογικής και ο σκοπός της ηθικής. Ο εγωκεντρισμός και η αυταπάτη είναι από μόνα τους, χωρίς καμιά πράξη, η πιο μεγάλη καταστροφή και σχετίζονται άμεσα με την παράδοση στην τύχη. Ζωή χωρίς διανοητική δραστηριότητα είναι ανύπαρκτη και χωρίς διαμόρφωση αυτογνωσίας ήταν, είναι και θα είναι για πάντα και παντού μέσα στο Σύμπαν ανεπαρκώς αξιοποιημένη και παρασυρμένη, με όποια δυνατότητα και αν τη φανταστούμε.

 

 

 

επιστημονικά όργανα

αράχνη

 

πυξίδα στον εγκφλ

αισθητήρια όργανα

σκέψηΟ υλιστικός τρόπος ζωής στηρίζεται σε πολλές φαντασιώσεις και σε ψέματα, όχι στην αυτογνωσία και συμπίπτει με εγωκεντρικό τρόπο ζωής και νοοτροπία. Ο εγωισμός, η μεροληψία, η ανοησία και το παρανοϊκό πνεύμα είναι οι άλλες απόψεις του υλιστικού τρόπου ζωής και αντίληψης.

 

Αν η Ηθική του εσωτερικού προσανατολισμού (με πνευματικές αξίες) δεν είναι Επιστήμη >>>► 

 

 

>>> Η ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΔΥΝΑΜΗ ΤΗΣ ΣΚΕΨΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝ­ΘΡΩΠΙΝΗ ΖΩΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕ­ΡΙΦΟΡΑ ΚΑΙ Η ΑΞΕΧΩΡΙ­ΣΤΗ ΣΧΕΣΗ ΤΟΥΣ. Η ΠΝΕΥΜΑ­ΤΙΚΗ ΣΧΕΣΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩ­ΠΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΕΑΥΤΟ ΤΟΥ* <<<

* Η διαίρεση όπως έχει γίνει με τους τίτλους της έντυπης έκδοσης. Τα κείμενα είναι από το 2ο μέρος του συντομευμένου βιβλίου "Η παγκόσμια ηθική του εσωτερικού προσανατο­λισμού" με τις πιο απαραίτητες σκέψεις

 

<©> ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΘΙΚΗ ΜΕ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟ­ΛΙΣΜΟ. ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΕΤΣΙ ΟΠΩΣ ΑΥΤΗ ΕΧΕΙ ΔΙΑΙΡΕΘΕΙ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΕΞΗΣ ΤΙΤΛΟΥΣ:

<•> Γνώση χωρίς Ηθική και Ηθική χωρίς γνώση (για πρόλογο) >>>

<•> Συνοπτικά για τη στροφή της σκέψης μέσα στο πνεύμα >>>

<•> Η εκτίμηση για βεβαιότητα και για αμφιβολία κινητοποιεί τη ζωή >>>

<•> Ο πρωταγωνιστικός ρόλος της (κοσμολογικής) ηθικής >>>

<•> Η σχετικότητα των εξωτερικών αξιών ή προτύπων >>> 

<•> Η καλοσύνη χωρίς την έννοια του δικαίου είναι τυφλή >>> 

<•> Η ηθική δεν είναι οπωσ­δήποτε κοσμική και κοινωνική συμπεριφορά >>>

<•> Η ηθική με το ρυθμιστικό ρόλο της σκέψης θεμελιώνει το δίκαιο >>>

<•> Η ηθική είναι τρόπος ζωής και όχι στιγμές συμπεριφοράς >>> 

<•> Ηθική και φιλανθρωπία (ακόμα και αντίθετα μπορούν να γίνουν) >>>

<•> Η ηθική και το δίκαιο ξεκινούν πριν από την εμφάνιση του ανθρώπου, από τις προ­διαγραφές του κόσμου >>> 

<•> Η ηθική βασίζεται σε αναμ­φισβήτητες γενικές αρχές >>>

<•> Για τη θεμελίωση μιας ηθικής που δεν αγνοεί την πραγματι­κότητα >>>

<•> Ψυχολογία και Ηθική. Η πνευματική ασθένεια του εγω­κεντρισμού >>>

<•> Ένας διαχωρισμός στην εσω­στρεφική ζωή. Η πνευματική ζωή σε αντίθεση με τη φυσιο­λογική >>> 

<•> Η ζωή χωρίς αυτογνωσία είναι φυσιολογική, δεν είναι ηθική >>> 

<•> Πνεύμα και βιολογικές ανάγκες >>> 

<•> Τα συναισθήματα συνδέονται στενά και διαρκώς με τη σκέψη και με τις πληροφορίες >>>

<•> Προκατάληψη για την προτεραιότητα που δίνουμε στη δική μας ζωή >>>

<•> Σκέψη και αγώνας για την επιβίωση >>>

<•> Ο εξωτερικός κόσμος χωρίς εσωτερική προοπτική είναι αδιέξοδος >>> 

<•> Συνοπτικά η στενή σύνδεση της ηθικής με την ψυχολογία >>>

<•> Αν η ζωή μας εκμηδενίζεται, αυτό δεν είναι το χειρότερο >>>

<•> Αποδεσμευμένη η ηθική από τη γνώση και την (ερευνητική) σκέψη στις δύο μεγάλες θρησκείες >>> 

<•> Φυγή από τα προβλήματα με φαντασιώσεις και με έξυπνες θεωρίες... >>> 

<•> Ηθική, ευτυχία και σκέψη >>>

<•> Σε λίγες σειρές τα γερά θεμέλια της παγκόσμιας (ή κοσμολογικής) ηθικής  >>>

<•> Μην πεις ότι δεν ήξερες...  >>>

<•> Η δραστηριότητα των βιολογικών σωμάτων και το νόημα γενικά της ζωής ερμηνεύονται σε δύο σειρές: >>>

 

>>> Η ΗΘΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟ ΡΟΛΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ <<<

 

<©> ΜΕΡΙΚΑ ΜΕΓΑΛΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΘΙΚΗ ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ. ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΕΞΗΣ ΤΙΤΛΟΥΣ:

<•> Η συντομευμένη διακήρυξη για τον πνευματικό προσανα­τολισμό της κοινωνίας >>>

<•> Σε λίγες σειρές τα θεμέλια της παγκόσμιας (ή κοσμο­λογικής) ηθικής >>>

<•> Μην πεις ότι δεν ήξερες... >>>

<•> Συνεργασία και ανταγωνισμός ξεκινούν μαζί >>>

<•> Πλούσιοι και φτωχοί, ηγέτες και υπηρέτες, αφεντικά και εργάτες, το ίδιο ανήθικοι (με αποστροφή για το πνεύμα) >>>

<•> Για την έννοια της κοινω­νίας και για τη δημοκρατία >>>

<•> Το πέρασμα από την Ηθική έρευνα στην πολιτική άποψη >>>

<•> Η ψευδαίσθηση ότι επιλύονται τα προβλήματα στις ανθρώπινες σχέσεις και συνεργασίες, ενώ αυτά ανα­παράγονται, μετακυλίονται και χρησιμο­ποιούνται >>>

<•> Τα κοινωνικά φαινόμενα δεν μπορούν να ερμηνευτούν με αφαίρεση της εσωτερικής πραγματικότητας >>>

<•> Με την πολιτική επιδιώ­κονται, εκπροσωπούνται και εξυπηρετούνται ομαδικά συμφέροντα και με σχέσεις ανήθικου ανταγωνισμού >>>

<•> Η αδικία μέσα στην κοινωνία αμφισβητεί (ή υπονομεύει) την πολιτική εξουσία και τη νομιμότητά της (όπως εκθέτει και το Θεό) >>>

<•> Η εξάρτηση της επιβίωσης από τη χρηματική αμοιβή >>>

<•> Η αδικία συντηρείται και αναπαράγεται με τους νόμους του κράτους. Η δράση των εκπαιδευμένων απατεώνων προσαρμόζεται στους νόμους >>>

<•> Ο μπερδεμένος ρόλος της επιστήμης >>>

<•> Η επαγγελματική εκμετάλλευση της άγνοιας και το ψέμα στην κοινωνία με την κάλυψη της επιστήμης >>>

<•> Ο πνευματικός πόλεμος και η πολιτική δύναμη της δημιουργικής σκέψης >>>

<•> Δεν είναι η ποινή του θανάτου στους αδίστακτους δολοφόνους που θα μας κάνει λιγότερο πολιτισμένους! >>> 

<•> Επιλέξτε φιλίες και συνεργασίες και προσέξτε ποιους ενισχύετε >>>

 

>>> Η ΣΧΕΣΗ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΥΛΗ ΚΑΙ Ο ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ<<<

(* Η διαίρεση και η απλοποίηση των απαντήσεων συνεχίζονται)

 

<©> ΜΕΡΙΚΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΧΕΣΗ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΥΛΗ. ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΕΞΗΣ ΤΙΤΛΟΥΣ:

<•> Οι αισθήσεις είναι τρόποι της νόησης και το φαινόμενο της ζωής/ψυχής επίσης ξεκινάει με αυτόματη αφαίρεση πληρο­φοριών >>>

<•> Ποια η σχέση των αφηρημένων χωρο-χρονικών υλικών (και εξωτερικών) αλλη­λεπιδράσεων με την εσωτερικότητα; >>>

<•> Η θέση μας στο ζήτημα αν υπάρχει "Θεός" >>>

<•> Συνοπτική εξήγηση για το παγκόσμιο πνεύμα >>>

<•> Μια ανάποδη λογική ερμηνεία για το Θεό >>>

<•> Από τα πιο σπουδαία μαθήματα κοσμολογίας στην εποχή του Πλάτωνα >>>

<•> Μια από τις πιο επιτυχημένες σκέψεις στην ιστορία της φιλοσοφίας >>>

<•> Συνοπτική εξήγηση για το παγκόσμιο πνεύμα - Περιοδικές & ρυθμικές μεταβολές >>>

 <•> Διακυμάνσεις με τους πιο γρήγορους ρυθμούς του κόσμου >>>

<•> Ο υλικός κόσμος θεμελιώ­νεται σε η/μ φαινόμενα >>>

<•> Περιοδικές μεταβολές και ρυθμοί με τις πιο υψηλές ταχύτητες σε μικροσκοπικές διαστάσεις >>>

<•> Λίγες φυσικές σταθερές επιβεβαιώνουν τη δημιουργία της ύλης από κυματικά φαινόμενα >>>

<•> Ουσία και ύλη >>>

<•> Σχεδόν 100 χρόνια παραπλάνησης... >>>

<•> Επιστήμη & Θεός >>>

 

 

 

© copyright Κώστας Γ. Νικολουδάκης

Επιμέλεια-Σχεδίαση  2004 - 2018

 

Η ΘΕΟΛΟΓΙΑ                     http://www.kosmologia.gr                      ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ

ΤΗΣ

 ΚΑΘΑΡΕΣ ΣΕΛΙΔΕΣ

 

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ SITE

clock

Καλύτερη εμφάνιση σε ανάλυση 1024x768px | οθόνη 15" - 19" | codepage windows-1253 (Greek) | IE v.6.0 - 8.0

Άλλοι προτεινόμενοι φυλλομετρητές: Mozilla Firefox, Google Chrome, MS Edge, Safari. Ελάχιστη διαγ. οθόνης 7"/ 960px