ΚΥΚΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ - (ΠΛΗΡΕΣ) ΣΥΜΠΑΝ - ΔΥΝΑΜΙΚΟΣ (ΚΕΝΟΣ) ΧΩΡΟΣ

 

Gr lang  Eng language  

 

 

atom waves

400 χρόνια στο δυτικό κόσμο, οι ερευνητές φιλοσοφούν με ένα δικό τους αξίωμα: ότι ο κόσμος είναι ένα πλήθος ξεχωριστών σωμάτων, τα οποία κινούνται με τους νόμους της μηχανικής (τράβα - σπρώξε, προσοχή εμπόδιο, στρίψε). Επομένως, ότι έτσι με νόμους μηχανικής κίνησης χρειάζεται να εξηγηθούν όλα τα φαινόμενα του κόσμου, ακόμα και η ζωή. Στην εποχή του Νεύτωνα ήταν άγνωστος ο ρόλος του ηλεκτρομαγνητισμού στη φύση. Από τότε, λίγοι ερευνητές και με αργό ρυθμό έχουν συνειδητοποιήσει μια διαφορετική πραγματικότητα από κυματικά φαινόμενα. Στις αρχές του 20ού αιώνα, πολλοί φυσικοί και τεχνικοί γοητεύτηκαν από τα φαινόμενα του ηλεκτρομαγνητισμού και τονώθηκε η φαντασία τους. Όμως, ακόμα γι' αυτούς, όλος ο κόσμος ήταν ο κόσμος των σωμάτων όπως γίνεται ορατός και οι εξωτερικές δυνάμεις που εφαρμόζονται μεταξύ τους. Οι άνθρωποι που δεν ερευνούν, δεν μπορούν να φανταστούν τι άλλο μπορεί να υπάρχει χωρίς να είναι απτό σαν σώμα. Και αν φανταστούν, τότε εύκολα φαντάζονται πνεύματα, ψυχές και μαγικές δυνάμεις. Και ακόμα σχεδόν κανένας δεν μπορεί να πιστέψει, ότι ο κενός χώρος είναι η συνολική ενέργεια της φύσης (μια ποσότητα ενέργειας σε κατάσταση ισορροπίας στάσιμων κυμάτων). Η συνολική ενέρ­γεια του κόσμου εμ­φανίζεται σαν κενός χώρος, επειδή αυτή η ενέργεια δεν επιδρά από μεγάλα μήκη στην ύλη, αλλά από μικρο­σκοπικές δια­στάσεις. Και επιδρά σε μικρο­σκοπικές. δια­στάσεις, διότι η "κίνηση" του κενού χώρου είναι ταχύ­τατες αυξο­μειώ­σεις και κύματα με πολύ μικρά μήκη κύματος και όχι η Νευτώνεια/­μηχανική κίνηση των σωμάτων. Ένα μέρος αυτών των διακυμάνσεων της ενέργειας τις ανιχνεύουμε σαν σωματίδια, ως ύλη και ως εξ αποστάσεως δυνάμεις. Ο κόσμος και η νομοτέλειά του δεν μπορούν να εξηγηθούν από τα ξεχωριστά σώματα που περιέχει και από τις μάζες τους. Αντιθέτως, το φαινόμενο της μάζας και της δημιουργίας σωματιδίων πρέπει να εξηγηθεί από φαινόμενα που δεν είναι εντοπισμένα σαν σώματα μέσα στο χώρο.

 

 

 

Για την κίνηση και την ισορροπία δείτε ένα δείγμα από εικόνες >>>

 

 

© copyright Κώστας Γ. Νικολουδάκης

Επιμέλεια-Σχεδίαση  2004 - 2018

 

Η ΘΕΟΛΟΓΙΑ                     http://www.kosmologia.gr                      ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ

ΤΗΣ

 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ

 

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ SITE

clock

Καλύτερη εμφάνιση σε ανάλυση 1024x768px | οθόνη 15" - 19" | codepage windows-1253 (Greek) | IE v.6.0 - 8.0

Άλλοι προτεινόμενοι φυλλομετρητές: Mozilla Firefox, Google Chrome, MS Edge, Safari. Ελάχιστη διαγ. οθόνης 7"/ 960px