*

Ο ΠΛΗΡΗΣ ΚΟΣΜΟΣ & Η ΥΛΗ  /  ΤΟ ΑΜΕΣΟ (ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΟ) ΣΥΝΟΛΟ & Η ΖΩΗ

Σκέψεις από την αρχή και για την αρχή... Γη

***                                                                                 comet

* ΑΡΧΙΚΗ |     | ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ |     | ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΟΥ! |     | ΚΟΣΜΟΣ & ΖΩΗ |     | ΚΟΣΜΟΣ & ΥΛΗ

*

(

ΓΝΩΣΗ & ΣΤΟΧΑΣΜΟΣ     |     ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΣΤΡΟΦΗ     |     ΑΝΘΡΩΠΟΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΑ     |     ΦΙΛΟΣΟΦΟΙ

)

 

ΠΑΡΑΠΛΑΝΗΣΗ

header message

Για σκεπτόμενους δημιουργικά!

 

ΕΠΑΝΩ

 

ΠΙΣΩ ΓΝΩΣΗ  ΚΑΙ  ΣΤΟΧΑΣΜΟΣ 1 ΕΠΟΜΕΝΗ

 

 ΣΕΛ. 1 από 8

  προσανατολίσου!

"Ειδικός είναι αυτός που ξέρει όλο και περισσότερα για όλο και λιγότερα, μέχρι που γνωρίζει τα πάντα για το τίποτα"

                                        Νόμος του Μέρφυ

 

Υπάρχουν χίλιοι δύο λόγοι, για τους οποίους πολλοί άνθρωποι πιστεύουν σε ανόητες, φαντα­στικές και ανα­ξιόπιστες από­ψεις. Έτσι διδάχθηκαν, χωρίς οι ίδιοι ν’ ανα­ζητήσουν, έχουν ανάγκη να πιστέψουν για να μη χάσουν το σκοπό της ζωής τους, θέλουν να ξεφύγουν από τα καθημερινά προβλήματά τους, ελπίζουν ότι κάτι θ’ αλλάξει, μία σειρά συμπτώσεων επι­βεβαίωσαν αυτές τις απόψεις, δεν βρίσκουν άλλες καλύτερες, οι απόψεις είναι συν­δεδεμένες μ’ ένα μέρος της αλήθειας, το οποίο δεν μπορούν να ξεχωρίσουν, εκφρα­στική αδυναμία και τα λοιπά.

Από την άλλη πλευρά, υπάρχουν άλλοι τόσοι λόγοι, για τους οποίους πολλοί άνθρωποι δημιουργούν, υπο­στηρίζουν, διαδίδουν και συντηρούν τις ανόητες και τις φανταστικές απόψεις. Ανάμεσα στα εκατομμύρια των ανθρώπων βρίσκονται πολλοί ονειρο­παρμένοι, παρανοϊκοί, φιλόδοξοι, φαντασιό­πληκτοι συγγραφείς, αυτό­κλητοι σωτήρες, διάσημοι που επηρεάζουν, μισαλλό­δοξοι, επαγ­γελματίες, οι οποίοι ζουν από τις συνερ­γασίες τους με τέτοιους ανθρώπους και πολλοί απατεώνες, που εκμεταλ­λεύονται τους επιρ­ρεπείς. Κάποιος λόγος ή ένας συν­δυασμός πολλών λόγων οδηγούν πολλούς ανθρώπους -ανεξαρτήτως καλ­λιέργειας- να πιστέψουν σε τέτοιες απόψεις ή τους δυσκο­λεύουν να τις αρνηθούν.

head-boad

Μη φαίνεται παράξενο, ότι πολλοί και διαφορετικοί άνθρωποι μπορεί να υπο­στηρίζουν μία πλάνη και να μιλάνε υπερβολικά για κάποια πράγματα. Πολλές αβάσιμες, ανα­ξιόπιστες και παράλογες απόψεις είναι δια­δεδομένες, τις απο­δέχονται αστόχαστα και τις υπο­στηρίζουν από τον πιο αγράμματο έως τον πιο δια­βασμένο και εξειδι­κευμένο. Ακόμα δεν έχουν πάψει να διχάζονται  από τέτοιες απόψεις και να διαταράζουν την ειρηνική συνύπαρξή τους, για να υπο­στηρίξουν τη φαντασιο­κοπία ορισμένων.

Το πιο λαμπρό παράδειγμα, το φαινόμενο της θρησκείας. Έχετε διανοηθεί πόσοι κερδίζουν χρήματα από τη θρησκευτική δραστηριότητα, πόσοι άνθρωποι θα έχαναν τη δουλειά τους, πόσοι την ησυχία τους και πόσο φτωχότερη θα ήταν η κοινωνική ζωή, χωρίς τις θρησκευτικές εορτές; Οι ανάγκες που έχει δημιουργήσει η πολυ­πλοκότητα του φαινομένου το συντηρούν και όχι η χρησιμό­τητα ή η αξιοπιστία της θρησκευτικής διδασκαλίας. Όπως οι ανάγκες και οι αλλη­λεξαρτήσεις της καπνο­βιομη­χανίας τη συντηρούν, παρά τις προφανείς καταστροφικές συνέπειες της γνωστής καπνιστικής συνήθειας. Η θρησκεία αποτελεί το πιο λαμπρό παράδειγμα πλάνης, διότι επί πολλούς αιώνες, σε όλους τους λαούς βρίσκει απήχηση, φανατικούς πιστούς, υπηρέτες, σκεπτόμενους υπο­στηριχτές, διδάσκαλους, προκαλεί έντονες διαφωνίες και διχασμό μέχρι αιματοχυσίας και πλήθος άλλων κοινωνικών φαινομένων. Ενώ με την πιο απλή λογική του κόσμου και χωρίς ιδιαίτερες γνώσεις μπορεί κάποιος να παρατηρήσει αναρίθμητα κενά, ασάφειες, ψέματα, λάθη, πλήρη απουσία επιστημονικής γνώσης, αντιφάσεις και τόσα πολλά σημάδια ανα­ξιοπιστίας που σε καμία άλλη περίπτωση δεν θα ανεχόταν κανένας λογικός άνθρωπος. Αντί αυτού, γίνονται τα αδύνατα δυνατά για να παρα­βλέψουμε τα αρνητικά σημάδια και για να "βγάλουμε" θεό­πνευστες τις ιερές γραφές, δεν προσάπτουμε την παραμικρή ατέλεια και για διαφορετικούς λόγους ελάχιστοι τολμούν να αμφι­σβητήσουν δημόσια.

παπαγάλος Η συμφωνία των πολλών δεν είναι πάντοτε αποτέλεσμα σύμπτω­σης, που προήλθε από το ξεχωριστό, απομονωμένο και δημιουργικό στοχα­σμό του κάθε ατόμου. Συνήθως είναι αποτέ­λεσμα της τυφλής, επιπόλαιης, βιαστικής και συμφερον­τολογικής αποδοχής και της άκοπης αντιγραφής, ακόμα και στην περίπτωση της επιστημονικής γνώσης. Αν όχι από ευπιστία, η οποία προϋποθέτει και αυτή κάποια έλλειψη δημιουργικού στοχασμού,  φόβο για τη διαφορο­ποίηση και άγνοια να υπερα­σπιστούμε τον εαυτό μας. Για τον ίδιο λόγο, πολλοί συμπερι­φέρονται και πράττουν με τον ίδιο τρόπο, παρα­κινούμενοι και οδηγούμενοι από τις ίδιες απόψεις και συλλογισμούς. Ένας λόγος για τον οποίο διαιωνίζονται λάθη και παραλείψεις στην κοινωνία είναι η δυσκολία να διαδοθούν οι νέες απόψεις και να ανατρέψουν τις λανθασμένες, που έχουν επικρατήσει με τη γενικευμένη αντιγραφή τους από όλους και σε όλα τα μέσα της πληροφόρησης.

Η επιστημονική γνώση δεν έρχεται τόσο φανερά και ανεξήγητα σε σύγκρουση με την εμπειρία. Πιο συχνά, εμείς δεν είμαστε σε θέση να δια­σταυρώσουμε γρήγορα και εύκολα την αξιοπιστία της. Δεν μπορούμε να αρνηθούμε ούτε να αμφι­βάλλουμε το ίδιο, όπως με τις τυχαίες, αποσπα­σματικές και φανταστικές απόψεις, οι οποίες δημιουργούν περισσότερες απορίες, χωρίς να εξηγούν τίποτε. Μπορούμε όμως, να της βρούμε δύο μεγάλα μειο­νεκτήματα. Το πιο γνωστό μείον της είναι ο περιορισμός της γνώσης και της αναζήτησης προς μία μόνο κατεύθυνση, γύρω από ένα χώρο της εμπειρίας και στις λεπτο­μέρειες.

Η περιγραφή των πραγμάτων απο­σπασμένων, ενώ αυτά δεν μπορούν να υπάρχουν χωρίς τις σχέσεις τους με κάποια άλλα ή θα ήταν διαφορετικά χωρίς εκείνα, είναι η συνηθέστερη δια­στρέβλωση της πραγμα­τικότητας, με αφάνταστες συνέπειες. Σε κάποιες περι­πτώσεις ξεκινούν με βολικό δεδομένο μία ανοησία, ότι μερικά πράγματα δεν σχετίζονται και χάνουν χρόνο ώσπου να διαπιστωθεί η σχέση τους με ενθουσιασμό, μετά την τυχαία ανακάλυψη ορισμένων φαινομένων*. Σε πολλές άλλες, δεν μπορούν να εξηγήσουν για πόσο χρόνο θα παραμείνουν τα πράγματα όπως τα περιγράφουν και αν θα έπρεπε να είναι ή να γίνονται έτσι.  


* Υποσημείωση: Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα εδώ στη σεισμογενή χώρα μας. Από απαντήσεις και δηλώσεις πολλών καθηγητών σεισμολογίας έχουμε ακούσει πολλές φορές να αποκλείουν τη σύνδεση ενός σεισμού με το σεισμό που καταγράφτηκε περίπου την ίδια στιγμή κάπου αλλού ή με τη διέγερση σε ένα γειτονικό ρήγμα. Ασφαλώς, από τα δεδομένα τους δεν μπορούν να παρατηρήσουν μία βέβαιη συσχέτιση των φαινομένων και περιορίζονται να πουν το καλά γνωστό για την επιστήμη και όχι σενάρια και θεωρίες. Αυτή η συγκρατημένη έκφραση είναι κατανοητή. Δεν είναι όμως λογικό, κάποιος να αποκλείσει με βεβαιότητα τη συσχέτιση δύο ή περισσότερων σεισμών με τη γνώση του περιορισμένη στις κινήσεις του φλοιού της γης, όταν γνωρίζει ότι αγνοεί διαδικασίες και φαινόμενα που επηρεάζουν άμεσα ή συχνά τη γεωλογική κατάσταση σε ολόκληρο τον πλανήτη. Όπως είναι οι μικρές αποκλίσεις στο βαρυτικό πεδίο και στις κινήσεις των ουράνιων σωμάτων, οι ιδιαίτερες συνθήκες που επικρατούν στον πυρήνα της γης, η ηλιακή δραστηριότητα, οι μεταβολές στις θερμοκρασίες μέσα στα βάθη της γης κ.λπ. Εξάλλου, η συσχέτιση δύο φαινομένων δεν σημαίνει οπωσδήποτε αιτιώδη σχέση μεταξύ τους. Μπορεί τα δύο φαινόμενα να εκδηλώνονται κάπως μαζί, αλλά να προκαλούνται όταν συμπέσει ένα άλλο τρίτο φαινόμενο. Εάν γνωρίζαμε και μπορούσαμε να φανταστούμε όλα όσα αγνοούμε τότε μάλλον δεν θα αγνοούσαμε τίποτα. Η άγνοια δεν πρέπει να μας κάνει να αποκλείουμε τη σύνδεση των φαινομένων αλλά να την υποψια­ζόμαστε. Δεν είναι λογικό να εξισώνουμε τη βέβαιη γνώση με την επάρκεια της γνώσης. Με τη βέβαιη γνώση μπορούμε να αποκλείσουμε, όταν όμως γνωρίσουμε περισσότερο τότε μπορεί να χρειαστεί να ανα­θεωρήσουμε. Ας είμαστε λοιπόν πιο συγκρατημένοι !

 

 ΕΠΟΜΕΝΗ ΣΕΛΙΔΑ

 

 

© copyright Κώστας Γ. Νικολουδάκης

Επιμέλεια-Σχεδίαση  2004 - 2018

 

Η ΘΕΟΛΟΓΙΑ                     http://www.kosmologia.gr                      ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ

ΤΗΣ

 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ

 

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ SITE

clock

Καλύτερη εμφάνιση σε ανάλυση 1024x768px | οθόνη 15" - 19" | codepage windows-1253 (Greek) | IE v.6.0 - 8.0

Άλλοι προτεινόμενοι φυλλομετρητές: Mozilla Firefox, Google Chrome, MS Edge, Safari. Ελάχιστη διαγ. οθόνης 7"/ 960px