Gr Eng language

 

???

 

(

 

)

 

(

ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ, ΚΟΣΜΟΛΟΓΙΑ, ΦΥΣΙΚΗ | ΚΟΣΜΟΣ, ΥΛΗ & ΖΩΗ | ΣΚΕΨΗ & ΓΝΩΣΗ

)

 

(

 

)

 
 

ΕΚΔΟΣΗ ΣΕ ΕΙΚΟΝΙΚΟ ΔΙΣΚΟ

 

 

σφραγίδα αυθεντικότητας

Τα μέσα αποθήκευσης έχουν βελτιωθεί και οι οπτικοί δίσκοι DVD/CD έχουν αρχίσει να φαίνονται ογκώδεις για τον αποθη­κευτικό χώρο που προσφέρουν. Πολλοί υπολο­γιστές (φορητοί και επι­τραπέζιοι) δεν έχουν συσκευή ανάγνωσης DVD/CD. Η ψηφιακή έκδοση όπως παρου­σιάζεται με το σύνολο των συγ­γραμμάτων και με το γραφικό περιβάλλον πρέπει να είναι διαθέσιμη χωρίς τον οπτικό δίσκο. Σε αυτή την προσπάθεια, δημι­ουργήθηκε μια εικονική έκδοση DVD/CD σε μορφή αρχείου ISO. Με αυτό το αρχείο, ο οπτικός δίσκος έχει αντικατα­σταθεί από ένα πιστό αντίγραφο που μπορεί να μεταφερθεί εύκολα στον υπολογιστή με κάποιον άλλο τρόπο, όπως με ένα USB Memory Stick. Η ανα­παραγωγή του εικονικού δίσκου έχει ακόμα το πλεονέκτημα ότι διαβάζεται αισθητά πιο γρήγορα και δεν ακούγεται ο θόρυβος από την περιστροφή του φυσικού δίσκου.

Για ανα­παραγωγή του εικονικού δίσκου στον υπολογιστή θα χρειαστεί ένα απλό πρόγραμμα που θα δημιουργεί εικονικά μια συσκευή ανα­παραγωγής (Virtual DVD Drive). Προαιρετικά για την εγγραφή του εικονικού δίσκου (με τη μορφή ενός αρχείου ISO) σε ένα φυσικό δίσκο DVD/CD θα χρειαστεί ένα οποιοδήποτε πρόγραμμα εγγραφής δίσκων. Αυτή τη στιγμή δύο γνωστά τέτοια προγράμματα που είναι ελεύθερα και μπορούν να κάνουν εγγραφή και δημιουργία εικονικών δίσκων είναι: Το Infra­Recorder και το ImgBurn. Για τη δημιουργία μιας εικονικής συσκευής DVD/CD είναι γνωστό και ελεύθερο το Virtual Clone­Drive (με μέγεθος αρχείου εγκατάστασης λιγότερο από 2 Mb για την έκδοση 5.5.2 του 2020).

> Στις νεότερες εκδόσεις των Windows 8 και μετά, η εισαγωγή (ή μοντάρισμα) εικονικού δίσκου ISO file είναι δυνατή από το λειτουργικό χωρίς την εγκατάσταση κάποιου προγράμματος. Αν όμως έχετε εγκαταστήσει κάποια εφαρμογή συμπίεσης αρχείων, ενδέχεται η επιλογή αναπαραγωγής του εικονικού δίσκου (μοντάρισμα) να μην εμφανίζεται και το αρχείο εικονικού δίσκου να φαίνεται ως ένα κοινό συμπιεσμένο αρχείο. Τότε ανατρέξτε στις ρυθμίσεις της εφαρμογής συμπίεσης για να αποδεσμεύσετε τα αρχεία ISO.

 

* ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ/ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΣΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ
Αν δυσκολευτείτε με την αναπαραγωγή του φυσικού ή του εικονικού δίσκου ISO, τότε μπορείτε να εκτελέσετε αποσυμπίεση του συμπιεσμένου αρχείου ή απλά να αντιγράψετε όλο το περιεχόμενο του φυσικού δίσκου και να το μεταφέρετε μέσα σε ένα φάκελο στη συσκευή σας. Από εκεί θα μπορείτε να ανοίξετε μια οποιαδήποτε σελίδα και θα δείτε τις επιλογές για την περιήγηση.

 

 

 

 

 

(

 

)

 

(

 

)

 

* Οι σελίδες εμφανίζονται με τον προεπιλεγμένο φυλλο­μετρητή (browser). Αν επι­θυμούμε μπορούμε να τις εμφανίσουμε με έναν άλλο φυλλο­μετρητή.

* Αν η παρουσίαση δεν ξεκινήσει αυτόματα, αυτό συχνά οφείλεται στις ρυθμίσεις του λειτουργικού συστήματος. Πολλοί χρήστες έχουν απενερ­γοποιήσει την αυτόματη εκτέλεση ή έναρξη για λόγους προστασίας από κακό­βουλες εφαρμογές. Η απενεργοποίηση ενδέχεται να οφείλεται σε αλλαγή των ρυθμίσεων του υπολογιστή από κάποια εφαρμογή και σε άλλους λόγους.

* Ενδέχεται να εμφανιστούν μηνύματα για την ασφάλεια του υπολογιστή. Οι σελίδες δεν περιέχουν επιβλαβή κώδικα, δεν εγκαθιστούν καμία εφαρμογή και δεν εκκινούν καμία εφαρμογή, πέραν όσων εφαρμογών ήδη βρίσκονται εγκατε­στημένες στον Η-Υ. Μάλιστα, οι ψηφιακές σελίδες είναι σχεδιασμένες έτσι ώστε να μπορούν να προβληθούν από παλαιότερους υπολογιστές με μικρότερες μνήμες και ταχύτητες και με τις χαμηλές απαιτήσεις του Ίντερνετ. Κανένας όμως δεν αποκλείει την περίπτωση κάποιου κολλήματος ή ενός άλλου προβλήματος, που μπορεί να προκληθεί από την εκτέλεση ενός κώδικα ή από την εγκατάσταση ενός προγράμματος. Αυτό είναι γνωστό και δεν υπάρ­χουν εγγυήσεις στην περίπτωση κάποιας δυσ­λειτουργίας ή αλλαγής στις ρυθμίσεις του υπολογιστή.

* Τα βιβλία και οι σελίδες που είναι διαθέσιμα στην πλήρη έκδοση εμφα­νίζονται από τα αρχεία index, the-books, the-books-

* Τα ψηφιακά βιβλία είναι μέσα στο εξωτερικό φάκελο the-books ή με το όνομα TheBooks. Μέσα στο φάκελο printed_pages βρίσκονται οι ξεχωριστές σελίδες και αποσπάσματα από τα βιβλία.

* Στους φακέλους gr και eng περιέχονται οι σελίδες με το γραφικό περι­βάλλον και όπως εμφανίζονται στο Διαδίκτυο. Μέσα από αυτές τις σελίδες ενδέχεται μερικά βιβλία ή μερικές καθαρές σελίδες να μην είναι διαθέσιμα.

 

(

 

)

 

planet Earth

Η 1η δημοσίευση

bang! 

ΚΟΣΜΟΣ, ΥΛΗ & ΖΩΗ | ΣΚΕΨΗ & ΓΝΩΣΗ

 

(

 

)

 

Back To Topεπάνω

 

(

 

)

 

(

 

)

 

 

 

αριστερό φτερό

δεξιό φτερό

 

 

"ΜΕΓΑΛΑ" ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ - ΣΥΝΤΟΜΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ - ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΚΠΛΗΞΕΙΣ !

 

Ζήτησες εμπιστοσύνη; Ανάλαβε τις ευθύνες σου!
 Εμπιστεύθηκες; Μη λες ότι δεν ήξερες!

Η γνώση δεν λείπει. Μάθε να αμφιβάλλεις!

Η ζωή είναι δική σου. Η σκέψη είναι δική σου;

 

 

 

 

επιστημονικά όργανα

spider

 

oriented

αισθητήρια όργανα

>ο<Ο υλιστικός τρόπος ζωής στηρίζεται σε πολλές φαντασιώσεις και σε ψέματα, όχι στην αυτογνωσία και συμπίπτει με εγωκεντρικό τρόπο ζωής και νοοτροπία. Ο εγωισμός, η μεροληψία, η ανοησία και το παρανοϊκό πνεύμα είναι οι άλλες απόψεις του υλιστικού τρόπου ζωής και αντίληψης.

 

 

 

the-background

Go to Top