*

Ο ΠΛΗΡΗΣ ΚΟΣΜΟΣ & Η ΥΛΗ  /  ΤΟ ΑΜΕΣΟ (ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΟ) ΣΥΝΟΛΟ & Η ΖΩΗ

Σκέψεις από την αρχή και για την αρχή... Γη

***                                                                                 comet

* ΑΡΧΙΚΗ |     | ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ |     | ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΟΥ! |     | ΚΟΣΜΟΣ & ΖΩΗ |     | ΚΟΣΜΟΣ & ΥΛΗ

*

(

ΓΝΩΣΗ & ΣΤΟΧΑΣΜΟΣ     |     ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΣΤΡΟΦΗ     |     ΑΝΘΡΩΠΟΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΑ     |     ΦΙΛΟΣΟΦΟΙ

)

 

ΠΑΡΑΠΛΑΝΗΣΗ

header message

Για σκεπτόμενους δημιουργικά!

 

 

ΟΙ  ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΜΕΓΑΛΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ     ΜΕ  ΤΟΝ  ΠΙΟ  ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟ  ΤΡΟΠΟ !  ΧΩΡΙΣ  ΦΑΝΤΑΣΙΟΠΛΗΞΙΑ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ ΤΥΦΛΗ ΑΠΟΔΟΧΗ ΤΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ !

 

Ολοκληρωμένες Απαντήσεις

 

1

Τα γενικά ερωτήματα: Γιατί αρχίζει η ζωή; Ποια η σχέση της με την ύλη; Τι είναι η ύλη και τι η ζωή; Έχει αρχή δημιουργίας το σύνολο της ύλης; Υπάρχει Θεός και ποια η σχέση του με τη ζωή και με τον υλικό κόσμο;

 

Αυτά τα βασικά ερωτήματα δεν μπορούν να απαντηθούν και να εξηγηθούν με συνέπεια σαν άσχετα το ένα από το άλλο. Ένας βασικός λόγος για τον οποίο δεν έχουν δοθεί ικανοποιητικές απαντήσεις στις πιο μεγάλες και διαχρονικές φιλοσοφικές απορίες είναι η διαδεδομένη και προκατειλημμένη άποψή μας, ότι μπορούν να απαντηθούν ξεχωριστά, από διαφορετικές επιστήμες και με την πιο προ­χωρημένη γνώση των ιδιαίτερων πραγμάτων που μας περιβάλλουν.

Τα παραπάνω ζητήματα  αφορούν πολυ­σύνθετα φαινόμενα, που σχετίζονται άμεσα με τη δομή όλου του Σύμπαντος και δεν πρέπει να ανα­φερόμαστε σε αυτά όπως αν ήταν  τεμαχισμένα πράγματα ή δημιουργημένα από τον περιστασιακό συνδυασμό κάποιων εξωτερικών πραγμάτων. Στο χώρο της Φιλοσοφίας ο ανθρώπινος στοχασμός επέτυχε τεράστια άλματα και έφθασε σχεδόν σε όλες τις πιθανές λύσεις αυτών των ζητημάτων. Δεν είναι τυχαίο που ο άνθρωπος, μπόρεσε από τα αρχαία χρόνια να θέσει δημιουργικά αυτά τα ερωτήματα, να φανταστεί τις απαντήσεις και να κάνει σκέψεις και λογικές παρατηρήσεις.

Όποιος λοιπόν, επιθυμεί και διαθέτει χρόνο για πιο ικανοποιητικές απαντήσεις δεν πρέπει να αρκεστεί στην ανάγνωση  αποσπασματικών απαν­τήσεων. Πρέπει  να καταλάβει τη λογική  σύνδεση που έχουν οι βασικές απαντήσεις μεταξύ τους και σε ποια αδιέξοδα οδηγεί η άρνησή τους.

 

Περιττό να το πούμε, θα είναι καλύτερα προ­ετοιμασμένος κάποιος για να παρα­κολουθήσει και να καταλάβει αυτά τα ζητήματα,  εάν έχει ήδη μελετήσει τους θησαυρούς της Φιλο­σοφίας.

 

2

 

Επίσης, απαντώ προκαταβολικά σε όσους έχουν μία αυθαίρετη άποψη για το Θεό:

Η δυνατότητά μας να γνωρίζουμε την πραγ­ματικότητα προέρχεται από αυτήν την ίδια, που υπάρχει με ορισμένα σταθερά και κοινά όρια για όλα τα μέρη της και στην οποία βρισκόμαστε σαν ένα από τα μέρη της σε άμεση επαφή μαζί της και όχι μόνο σαν ένα εξωτερικό της φαινόμενο. Από τη στιγμή που μπορούμε και αντλούμε πληροφορίες για τα πράγματα που μας περιβάλλουν και με τα οποία είμαστε σε επαφή, είναι εξασφαλισμένο ένα μέρος γνώσης της πραγματικότητας και αδύνατο να αγνοούμε ή να μη γνωρίζουμε σωστά τα πράγματα

Το πρόβλημα να γνωρίσουμε αν υπάρχει Θεός, τι είναι η ζωή και αν η ζωή τελειώνει θα ήταν οριστικά άλυτο και άσκοπο να το θέτουμε, αν ο Θεός και η αρχή της ζωής (ή της εσωτερικότητας) ήταν έξω από την πραγματικότητα, μέρος της οποίας είμαστε, αντιλαμβανόμαστε και γνωρί­ζουμε ή αν η πραγ­ματικότητα ήταν κάτι το τελείως διαφορετικό από εμάς.

 Όμως, το ζήτημα για την ύπαρξη του Θεού θα αποδειχθεί άμεσα συνδεδεμένο με το ζήτημα για την αρχή της ζωής (δηλ. η  αμεσότητα του Σύμπαντος με την αμεσότητα σε ένα μέρος του μέσα στον εξωτερικό χρόνο των «έμμεσων» υλικών πραγμάτων).

 

3

Αν η πραγματικότητα σαν σύνολο δεν ήταν ά-μεσα από τον εαυτό της σαν ανεξάρτητη και αυτο­καθορισμένη ύπαρξη, τότε θα ήταν αδύνατη η σταθερότητα, η ενότητα, η συνέχεια, η ποιότητα και η αμεσότητα μέσα στις έμμεσες αλληλεπι­δράσεις των υλικών φορέων. Επομένως θα ήταν αδύνατη κάθε διανοητική εξέλιξη μέσα στο χρόνο.

«Στα μεγάλα ερωτήματα ακόμα δεν έχουν δοθεί οριστικές απαντήσεις, ενώ επί πολλούς αιώνες έχει χυθεί πολύ μελάνι και έχουν γίνει μεγάλες προσπάθειες από πολλούς κορυφαίους στοχαστές και επιστήμονες. Σε μερικές περιπτώσεις δια­ψεύστηκαν όσοι ισχυρίστηκαν ότι ανακάλυψαν την τελική αλήθεια ή απλώς ήταν γραφικοί τύποι».

Με αυτές τις διαπιστώσεις πολλοί θα υπο­στήριζαν πόσο δύσκολο είναι να απαντηθούν τα μεγάλα ερωτήματα, αν όχι αδύνατο, έχοντας πιστέ­ψει έτσι εύκολα ότι αυτό δεν έχει γίνει ακόμα!

Αλλά, πολλές φορές μας είναι δυσκολότερο να ανα­γνωρίσουμε την αλήθεια, η οποία είναι γνωστή αλλά δεν έχει αποδειχθεί και γι’ αυτό θα πρέπει να είμαστε πιο προσεκτικοί και καλό­πιστοι, όταν διαβάζουμε ένα φιλοσοφικό έργο. Απαντήσεις που κατά κάποιο τρόπο έχουν δοθεί ωστόσο δεν διαδίδονται, αμφισβητούνται, παρα­μένουν αναπό­δεικτες, ασαφείς, αναζητούνται σε λάθος κατεύθυνση και αγνοούνται από εκείνους που είναι σε θέση να τις καταλάβουν και να τις αποδείξουν.

 

Κ. Ν.

 

 

 

 

Β Ο Η Θ Ε Ι Α  ΣΤΗΝ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ >>>

 

 

 

 

© copyright Κώστας Γ. Νικολουδάκης

Επιμέλεια-Σχεδίαση  2004 - 2018

 

Η ΘΕΟΛΟΓΙΑ                     http://www.kosmologia.gr                      ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ

ΤΗΣ

 ΚΑΘΑΡΕΣ ΣΕΛΙΔΕΣ

 

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ SITE

clock

Καλύτερη εμφάνιση σε ανάλυση 1024x768px | οθόνη 15" - 19" | codepage windows-1253 (Greek) | IE v.6.0 - 8.0

Άλλοι προτεινόμενοι φυλλομετρητές: Mozilla Firefox, Google Chrome, MS Edge, Safari. Ελάχιστη διαγ. οθόνης 7"/ 960px