← ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ← ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ

*

Ο ΠΛΗΡΗΣ ΚΟΣΜΟΣ & Η ΥΛΗ  /  ΤΟ ΑΜΕΣΟ (ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΟ) ΣΥΝΟΛΟ & Η ΖΩΗ

* * * Σκέψεις από την αρχή και για την αρχή * * *comet Γη

***

Για σκεπτόμενους δημιουργικά!

* ΑΡΧΙΚΗ |     | ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ |     | ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΟΥ! |     | ΚΟΣΜΟΣ & ΖΩΗ |     | ΚΟΣΜΟΣ & ΥΛΗ

*

(

ΓΝΩΣΗ & ΣΤΟΧΑΣΜΟΣ     |     ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΣΤΡΟΦΗ     |     ΑΝΘΡΩΠΟΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΑ     |     ΦΙΛΟΣΟΦΟΙ

)

   

<•> Προς χρήστες φορητών συσκευών (όπως smartphones, tablets, ipad) με οθόνη μικρών διαστάσεων

 

Η τοποθεσία www.kosmologia.gr περι­λαμβάνει πολλές εκατον­τάδες ιστο­σελίδες, με περι­εχόμενο αναπτυγ­μένες σκέψεις, οι οποίες δύσκολα περιο­ρίζονται σε μικρότερο αριθμό σειρών ή σελίδων, αν θέλουμε να κατα­νοήσουμε και να πεισθούμε με λογική. Μια ιστο­σελίδα μπορεί να περιέχει περισ­σότερες από μία τυπωμένες σελίδες μεγέθους Α4. Η ανάγνωση αυτών των σελίδων από μια μεγάλη οθόνη και μάλιστα για δύσκολα ζητήματα και με νέες απόψεις, ήδη είναι κουραστική για πολλούς αναγνώστες. Ακόμα πιο αποθαρ­ρυντικό είναι όταν χάνεται η σειρά των ιστο­σελίδων και διακόπτεται η συνοχή των σκέψεων. Για κάθε ενδιαφερό­μενο, προ­τείνεται αυτός να μεταβεί στην ιστο­σελίδα (download_­­files.htm), η οποία έχει σχεδιαστεί για το άνοιγμα καθαρών αρχείων γραπτού κειμένου και για το κατέ­βασμα αυτών των αρχείων.  >>>

 

ΣΤΟ FB ΑΠΟ 28/5/2017

>>>► Κατεβάστε, αποθηκέψτε και εκτυπώστε

pdfσχεδόν το σύνολο των δημο­σιευ­μένων σκέψεων και για όλα τα ζητήματα, τα οποία εμ­φανίζονται ενο­ποιημένα στο web site. Διαβάστε τα πιο χαλαρά σε μια άλλη ώρα και χωρίς να χάσετε τη σειρά των σελίδων. Εκτυπώστε με το δικό σας εκτυπωτή ή σε ένα κατάστημα εκτυ­πώσεων  

 

Ελάχιστο μέγεθος οθόνης 3,5" / 320px

(Δοκιμαστική ιστοσελίδα νέας σχεδίασης)

 

ΤΑ ΠΙΟ ΦΑΝΕΡΑ ΣΗΜΑΔΙΑ ΟΤΙ ΠΡΟ­ΣΦΕ­ΡΟΝΤΑΙ ΣΩΣΤΕΣ ΑΠΑΝ­ΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΚΕΨΕΙΣ ΠΟΥ ΔΙΕΥΚΟ­ΛΥΝΟΥΝ ΜΙΑ ΘΕΩΡΗ­ΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ >>>

 

Ενοποιημένη Απάντηση, όχι μονόπλευρη, δηλαδή:

checkΗθική    checkΨυχολογική    checkΛογική    checkΠολιτική    checkΚοσμο­λογική

 

 

 

 

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ SITE left hand ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΡΧΕΙΑ ΚΕΙΜΕΝΟΥ

 

 

"ΜΕΓΑΛΑ" ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ - ΣΥΝΤΟΜΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ - ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΚΠΛΗΞΕΙΣ !

 

ΕΙΚΟΝΕΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ (σε περιορισμένο αριθμό)

CD-R printed

ΤΑ ΒΙΒΛΙΑ

case

 

 

 

Η διάνοια δεν έχει σπουδαιό­τερη δυνατότητα από το να γνωρίζει, να διατηρεί τον εαυτό της σαν αυτο­σκοπό και να διαμορ­φώνει την αυτο­γνωσία της. Η αυτο­γνωσία είναι το νόημα της ευτυχίας, η ουσία της λογικής και ο σκοπός της ηθικής. Ο εγω­κεντρισμός και η αυτα­πάτη είναι από μόνα τους, χωρίς καμιά πράξη, η πιο μεγάλη κατα­στροφή και σχετίζονται άμεσα με την παρά­δοση στην τύχη. Ζωή χωρίς διανοη­τική δραστη­ριότητα είναι ανύπαρκτη και χωρίς διαμόρ­φωση αυτο­γνωσίας ήταν, είναι και θα είναι για πάντα και παντού μέσα στο Σύμπαν ανε­παρκώς αξιο­ποιημένη και παρασυρ­μένη, με όποια δυνατό­τητα και αν τη φαντα­στούμε.  

 

 

 

επιστημονικά όργανα

spider

 

oriented

αισθητήρια όργανα

βέληΟ υλιστικός τρόπος ζωής στηρίζεται σε πολλές φαντα­σιώσεις και σε ψέματα, όχι στην αυτο­γνωσία και συμπίπτει με εγω­κεντρικό τρόπο ζωής και νοο­τροπία. Ο εγω­ισμός, η μερο­ληψία, η ανοησία και το παρα­νοϊκό πνεύμα είναι οι άλλες απόψεις του υλι­στικού τρόπου ζωής και αντί­ληψης

 

Back To Topεπάνω στη σελίδα

Αν η Ηθική του εσωτερικού προσανατολισμού (με πνευματικές αξίες) δεν είναι Επιστήμη >>>► 

 

 

© copyright Κώστας Γ. Νικολουδάκης

Επιμέλεια-Σχεδίαση  2004 - 2020

 

Η ΘΕΟΛΟΓΙΑ                     http://www.kosmologia.gr                      ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ

ΤΗΣ

 ΚΑΘΑΡΕΣ ΣΕΛΙΔΕΣ

 

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ SITE

clock

 

Προτεινόμενοι φυλλομετρητές: Mozilla Firefox, Google Chrome, MS Edge, Safari. Ελάχιστη οθόνη 3,5"/ 320px