Το μάτι συμβολίζει την άμεση σχέση της ύλης με το Σύμπαν και την εσωτερική παρουσία του,πέρα από την εξωτερική εικόνα των εκρήξεων...

100% ΣΥΜΠΑΝ