Το μάτι συμβολίζει την άμεση σχέση της ύλης με το Σύμπαν και την εσωτερική παρουσία του,πέρα από την εξωτερική εικόνα των εκρήξεων...

    

 

 

Για δημιουργικά σκεπτόμενους!star

"Στερνή μου γνώση να σε είχα πρώτα..." Λαϊκή ρήση

κοσμολογία, cosmology, in German: Kosmologie, in Italian and Portuguese: cosmologia, in France: cosmologie, in Spanish: cosmología, in Russian: космология, in Chinese: 宇宙论, in Hindi: ब्रह्मांड विज्ञान (), in Turkish: kozmoloji, in Swedish and Norwegian: kosmologi, in Arabic: الكوزمولوجيا علم الكونيات , in Hebrew: קוסמולוגיה

φιλοσοφία, philosophy, in German: Philosophie, in Italian and Portuguese: filosofia, in France: philosophie, in Spanish: filosofía, in Russian: философию, in Chinese: 哲学, in Hindi: दर्शन (tattvadnyaan), in Turkish: felsefe, in Swedish and Norwegian: filosofi, in Arabic: الفلسفة , in Hebrew: פילוסופיה


Gr lang Eng language

Σχετικότητα του χρόνου και της ενέργειας  -  Οι "μικρές εκρήξεις" του άτμητου χώρου    -   Απαντήσεις που δημοσιεύονται για 1η φορά στη Γη   -   Η υπερεκτίμηση της εξειδίκευσης και η υποτίμηση της εύκολης γενίκευσης!

????????????????????????????????????????????????????????????

ΜΕΓΑΛΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ - ΣΥΝΤΟΜΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ!  

????????????????????????????????????????????????????????????

 

 

 

c =2,997924 x108 m/s

 

h = 6,62606 x 10-34 kg m2 / sec

 

π = 3,141592...

 

2π = 6,283185

 

c2 =8,98755 x1016

 

μο = 4π x 10-7 H/m

 

εο=1/36π 109 F/m

 

μο/εο =zo =μο c

 

c = 1 / μο εο

 

c2 = 1 / μο εο

 

Ε = h f = hc / λ

 

Εo = m c2 = F λ

 

Fη = k q1 q2 / r2  

 

 

c=120π /4π x10-7  

 

 

zo=120π   

 

 

c / h =fmax  

 

 

 c = fmax λmin

 

 

 c = amax tmin

 

 

c = zo / μ

 

 

 fmax=Vmax /λmin

 

 

Fmax=Emax /λmin

 

 

  λmin = c2 /amax

 

 

  amax = c2 / λmin

 

 

amax=λmin fmax2

 

 

Emax=Fmax λmin

 

 

 Emax = fmax h

 

 

Henry Farad =sec2

 

 

e=1,602176 x10-19

 

 

√2 = 1,4142135

 

 

 

0,452444 x1042

 

 

 

1,35639 x1050 

 

 

 

1,23559 x1020

 

 

 

2,26873 x1023

 

 

 

h / c λmin = Mmax

 

 

 

Vmax = Mmax V / M

 

 

 

h c  / λ = Mpl G / λ

 

 

 

 

λe / re 2π = c / Vκ

 

 

 

 

1rad / s ~ 0,1591 Hz

 

 

Σχετικότητα του χρόνου ή της ενέργειας ; - Οι μεγάλες παγίδες της εμπειρίας - Οι "μικρές εκρήξεις" του άτμητου χώρου...

 

 

THEORY OF THE COMPLETED TIME AND RELATIVITY OF ENERGY

 

 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣαστερίσκος

ΣΤΑ ΜΕΓΑΛΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ  

ΟΣΑ ΔΕΝ ΣΚΕΦΤΗΚΑΝ ΚΑΙ ΔΕΝ ΠΡΟΣΕΞΑΝ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΙ ΣΤΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΣΤΟΥΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥΣ ΑΙΩΝΕΣ

 

 

 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟ ΣΥΝΑΠΑΝΤΗΜΑ ΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΜΕ ΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ  

≈ Είναι αλήθεια, όλη η (ισοδύναμη) μάζα του Σύμπαντος "υπάρχει" σε ένα σημείο, με τη μέγιστη ελκτική δύναμη, μόνο που το σημείο αυτό δεν βρίσκεται στο μακρινό παρελθόν. Βρίσκεται στο παρόν και παρουσιάζεται με τη μορφή του κενού, όμως, πεπερασμένου χώρου (μη Ευκλείδειας γεωμετρίας). Η "Μεγάλη Έκρηξη" συντελείται διαρκώς  και ο υλικός κόσμος διαρκώς δημιουργείται παντού από το διαταραγμένο κενό χώρο, στις πιο μικρές διαστάσεις του με τις μικροσκοπικές " εκρήξεις " του. Το Σύμπαν ήταν πάντοτε πλήρες και ποτέ δεν δημιουργήθηκε. Όχι μόνο αυτό δεν απουσιάζει, αλλά αντιθέτως ο κόσμος ο οποίος λείπει χρησιμεύει άμεσα για να υπάρχουν το φως, η θερμότητα, τα ραδιοκύματα και από την αρχή η δομή της ύλης, με την οποία εμείς παρουσιαζόμαστε σαν ξεχωριστά πράγματα μέσα στο χώρο και στο χρόνο. Ο κενός χώρος είναι το Σύμπαν που αναζητούν πριν από τη στιγμή του Big Bang και συμμετέχει στη δομή της ύλης με τα κυματικά φαινόμενα τα οποία προκαλούνται από τη διατάραξη της ισορροπημένης ενέργειάς του! 

Στο εξής θα λένε: Ταυτόχρονο Σύμπαν, ά-μεσα και ανέκαθεν ολοκληρωμένο, το οποίο φαίνεται "ισότροπα" απών και ελλιπές σαν ένα άδειο δοχείο (όταν εμείς το κοιτάζουμε πολύ μακριά), ενώ αυτό ενεργεί μονίμως με τη μέγιστη δύναμη από την ελάχιστη απόσταση με το φαινόμενο της πυρηνικής έλξης (όταν το κοιτάζουμε πολύ κοντά). Η ενέργειά του είναι πάντα η ίδια και παρούσα με κύματα της πιο υψηλής συχνότητας, που συντηρούν τον "αφρό" της ύλης, (η οποία υπάρχει όπως τα στάσιμα κύματα, στα ελάχιστα χρονικά διαστήματα που γίνονται οι αυξομειώσεις και η μεταβίβαση της ενέργειας). Η παρουσία των μικροσκοπικών σωματιδίων σαν ποσά ηλεκτρομαγνητικής ενέργειας σε στάσιμες καταστάσεις ή όχι, με τις πιο υψηλές συχνότητες των κυμάτων (1020 Hz - 0,45244 x1042 Hz) θα αποτελέσει τη νέα θεωρητική ενοποίηση, που οδηγεί με μαθηματική ακρίβεια στην ταυτότητα του κενού χώρου με τη σταθερή ενέργεια όλου του Σύμπαντος. Και θα καταλήξουν να  πουν: Ά-μεση, δηλαδή εσωτερική και αυτενεργή Παρουσία → Κοινό, σταθερό και αυτοτελές Σύνολο, το οποίο συμμετέχει άμεσα στις ξεχωριστές υλικές εξελίξεις → Γενική Ιδέα → Παγκόσμια Νόηση = "Θεό"... 

♪♪♫

1η δημοσίευση στη Γη

 

 

Κοσμολογία ή κοσμονομία: 

1) Κλάδος της αστρονομίας μαζί με την αστροφυσική, ο οποίος περιγράφει και ερμηνεύει την προέλευση, τη δομή και τον προορισμό του κόσμου ως σύνολο των φαινομένων, στη βάση αστρονομικών παρατηρήσεων και με την εφαρμογή των γνωστών νόμων της φυσικής

 

2) Κατεύθυνση ή κλάδος της φιλοσοφίας που σχηματίζει θεωρία και ερμηνεία για την προέλευση, τους νόμους και τον προορισμό του κόσμου ως ένα σύνολο, μέσα από την  παρατήρηση τοπικών φαινομένων και με σκέψεις που διέπονται από κανόνες της λογικής. Αποδίδονται κοινά χαρακτηριστικά στα πράγματα, προσδιορίζεται η ουσία των πραγμάτων και γενικεύονται ερμηνείες, οι οποίες συνήθως ισχύουν σε συγκεκριμένες περιπτώσεις τοπικών φαινομένων. Στη φιλοσοφία, οι ερμηνείες επιχειρούνται ακόμα και με σχήματα του λόγου και διερευνώνται οι ενδεχόμενες σχέσεις μεταξύ ζωής, θεού και υλικής φύσης.

 ΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΣΚΕΨΗ

 

 ΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

 

 ΝΟΗΣΗ ΚΑΙ ΑΙΣΘΗΣΕΙΣ

 

 ΖΩΗ ΚΑΙ ΑΓΝΟΙΑ

 

 ΗΘΙΚΗ ΚΑΙ ΓΝΩΣΗ

 

 ΗΘΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

 

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ

 

Ο ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ

 

ΘΕΟΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΑΝ

 

 ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΘΕΟΣ

 

 ΥΛΗ ΚΑΙ ΨΥΧΗ

 

  ΦΥΣΙΚΗ & ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ

 

 ΘΡΗΣΚΕΙΑ & ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ

 

 ΤΑ ΛΑΘΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ

 

 ΟΥΣΙΑ & ΣΧΕΣΕΙΣ

 

  • Ποιους βολεύει ανέκαθεν να μην υπάρχουν βέβαιες  απαντήσεις στα Μεγάλα Ερωτήματα της Φιλοσοφίας

  • Εσωτερικές αναζητήσεις και Ηθική

  • Εξωτερική δράση και άγνοια

  • Η "μυωπία" στην πολιτική

  • Γενικό, όμως σημαντικό!

  • Σκέψη και συμπεριφορά

ΚΡΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΥΠΛΕΥΡΗ ΑΠΟΨΗ ΣΤΗ  www.kosmologia.gr

 

Οι φιλοσοφικές απόψεις και η κοσμολογική θεωρία που παρουσιάζονται από τη Διαδικτυακή τοποθεσία www.kosmologia.gr στο μεγαλύτερο μέρος τους έχουν διατυπωθεί και αναπτυχθεί  μακροχρόνια από τον συγγραφέα που τις υπογράφει και ακόμα βρίσκονται υπό επεξεργασία. Η παρουσίασή τους δεν γίνεται με την απρόσωπη λογική μίας εγκυκλοπαίδειας ή με τη ψυχρή λογική μίας εξειδικευμένης μελέτης, που περιορίζεται αποκλειστικά σε ένα αντικείμενο της έρευνας ή μελέτης που προέκυψε ομαλά από τη μισθωμένη εργασία ενός επαγγελματία. Θα παρατηρηθεί η έκφραση συναισθημάτων και διαφωνίας, γίνεται αναφορά σε παραλείψεις, σε λάθη και σε ασυνέπειες άλλων απόψεων και κριτική σε προσπάθειες από το χώρο της επιστήμης και της φιλοσοφίας, με το πλεονέκτημα που προσφέρουν οι απαντήσεις στα μεγάλα ζητήματα της κοσμολογίας. Δεν θα μπορούσε να μη γίνει αναφορά, ιδιαίτερα σε ορισμένα ζητήματα που αφορούν την ανθρώπινη συμπεριφορά, το νόημα της ζωής και τις δυσκολίες που συναντάει ο φιλόσοφος άνθρωπος από το κοινωνικό περιβάλλον. Η πληρέστερη φιλοσοφική και κοσμολογική θεωρία όλων των εποχών, για την οποία θα μάθετε μέσα από τις σελίδες της www.kosmologia.gr θα γίνει ακόμα περισσότερο εντυπωσιακή, όταν κάποτε θα γίνει γνωστή η πορεία της διαμόρφωσης αυτής της θεωρίας, όπως αυτή ξεκίνησε από μία νεανική φιλοσοφική έμπνευση το 1986 !

 

 

 

 

 

 

ΑΝΑΚΑΛΥΠΤΕΙΣ ΤΩΡΑ ΤΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ;

ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ;

ΓΙΑ ΕΡΕΥΝΗΤΕΣ ΦΥΣΙΚΟΥΣ

Ερμηνεία και μαθηματική διερεύνηση

ΓΙΑΤΙ ΣΤΗ ΘΕΩΡΙΑ BIG BANG ΕΓΙΝΕ ΑΠΟ ΤΙΣ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΕΣ ΓΚΑΦΕΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ !

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΔΩ

ΘΕΩΡΙΑ ΤΟΥ ΤΕΛΕΙΩΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 

ΛΗΜΜΑ

 

ΕΙΣΟΔΟΣ

ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ  ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

[-]

 Στις ιστοσελίδες, τα ζητήματα ΔΕΝ πα­ρουσιάζονται ολοκληρωμένα και έτσι όπως διευκολύνεται η κατανόηση

English version is under construction

ΣΥΝΤΟΜΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ - MΕΓΑΛΕΣ ΕΚΠΛΗΞΕΙΣ !

ΠΡΟΣΟΧΗ !

ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΟΥΣ ΘΕΛΟΥΝ ΝΑ ΤΑ ΚΑΝΟΥΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑ ΜΑΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ.

ΓΙΑ ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΤΟΥΣ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΟΥΝ ΕΜΑΣ.

ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΕ ΤΑ ΕΠΙΚΑΙΡΑ ΓΙΑ ΝΑ ΑΝΕΒΕΙΣ ΨΗΛΑ ΚΑΙ ΝΑ ΔΕΙΣ ΜΑΚΡΙΑ

ΟΤΑΝ ΚΑΤΕΒΕΙΣ, ΘΑ ΓΝΩΡΙΖΕΙΣ ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΝΑ ΚΙΝΗΘΕΙΣ...

 

"ΜΕΓΑΛΑ" ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ - ΣΥΝΤΟΜΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ !

 

 

 

 

 

 

 

G = 6,6725 x10-11

m3 kg-1 s-2

 

M=E/c2 = h / f λ2

 

   M = h f μο εο

 

V = S / t

 

  p = M V = E / V

 

aκ = V2 / r

 

S = 1/2 a t2

 

g = G M / r2

 

F = M a

 

   a = V2 /λ = λ f2

 

V =GM / r

 

Fg = G M1 M2 / r2

 

G=c2 / Smax

 

 

zo=50G /μο

 

 

Mmax=Fmax / amin

 

 

c2 / λmin = Gmax

 

 

   c2 = amax λmin  

 

 

   ω = 2 π f = V/ r

 

 

  2π = T Vκ / r 

 

 

  f =ω / 2π =V/2π r

 

 

λmax=amin Tmax2

 

 

 λmax = c2 /amin   

 

 

  amin = c / Tmax

 

 

   amax = c / Tmin

 

 

  c = h / M λ  

 

 

  M=m c / √c2- V2

 

 

L = M V r

 

 

0,73725 x10-50

 

 

cos 90° = 0

 

 

 

c  G = 0,02

 

 

 

0,44929 x1019  

 

 

 

9,10938 x10-31   

 

 

 

1,67262 x10-27 

 

 

 

Mpl2 =h c / G

 

 

 

F r2 = M1M2 G

 

 

 

G = Fλ2 / Mpl2

 

 

 

 

DH / 1Mpc = c / VH

 

 

 

 

parsec~3,086x1016 m

 

 

 

 

© Κώστας Γ. Νικολουδάκης, Επιμέλεια-Σχεδίαση 2004 -2014

Καλύτερη εμφάνιση σε ανάλυση 1024x768px | οθόνη τουλάχιστον 17" | codepage windows-1253 (Greek) | ΙΕ v.6.0 +