*

Ο ΠΛΗΡΗΣ ΚΟΣΜΟΣ, Η ΥΛΗ & ΤΑ ΚΥΜΑΤΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ

*

 

 

 

*

 

*

"Στερνή μου γνώση να σε είχα πρώτα..." Λαϊκή ρήση

star ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ

Για δημιουργικά σκεπτόμενους!

 

 


Gr lang  Eng language

 

 

 

Οι "μικρές εκρήξεις" του άτμητου χώρου    -   Απαντήσεις που δημοσιεύονται για 1η φορά στη Γη   - 

??????????????????????????????????????????????????????????????????

   

??????????????????????????????????????????????????????????????????

???

spacer

 

c =2,997924 x108 m/s

 

 

h = 6,62606 x 10-34 kg m2 / sec

 

 

π = 3,141592...

 

 

2π = 6,283185

 

 

c2 =8,98755 x10e16

 

 

μο = 4π x 10e-7 H/m

 

 

εο=1/36π 10e9 F/m

 

 

√ μο/εο =zo =μο c

 

 

c = 1 / √ μο εο

 

 

c2 = 1 / μο εο

 

 

Ε = h f = hc / λ

 

 

Εo = m c2 = F λ

 

 

Fη = k q1 q2 / r2  

 

 

c=120π /4π x10e-7

 

 

zo=μο c = 120π

 

 

Emax / h = fmax  

 

 

c = fmax λmin

 

 

c = amax tmin

 

 

c = zo / μo

 

 

fmax=Vmax /λmin

 

 

Fmax=Emax /λmin

 

 

λmin = c2 /amax

 

 

 amax = c2 / λmin

 

 

amax=λmin fmax2

 

 

Emax=Fmax λmin

 

 

Emax = fmax h

 

 

Henry Farad =sec2

 

 

-e = 1,602176 x10e-19

 

 

√2 = 1,4142135

 

 

fplanck: 7,4008 x10e42 Hz

 

 

1,35639 x10e50 

 

 

fe: 1,23559 x10e20 Hz

 

 

fp: 2,26873 x10e23 Hz

 

 

Vmax = Mmax V /M

 

 

h c /λ = Mpl2 G / λ = E

 

 

0,452444 x10e42

 

 

1rad/sec ~ 0,1591 Hz

 

 

h / c λmin = Mmax

 

 

λe / re 2pi = c / V

 

 

Σχετικότητα του χρόνου ή της ενέργειας ; - Οι μεγάλες παγίδες της εμπειρίας - Οι "μικρές εκρήξεις" του άτμητου χώρου...

 

 

 

Η ΜΕΓΑΛΗ ΕΚΡΗΞΗ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ

ΠΟΥ ΘΑ ΑΝΑΣΤΑΤΩΣΕΙ  ΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΙ ΤΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΚΑΙ ΘΑ ΑΛΛΑΞΕΙ ΤΙΣ ΕΠΟΜΕΝΕΣ ΔΕΚΑΕΤΙΕΣ ΓΙΑ ΠΑΝΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΨΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ !

 

bang!Όπως η έννοια της ισορροπίας και της σταθερότητας δεν θα είχε νόημα χωρίς την έννοια της κίνησης και της αλλαγής, έτσι επίσης η έννοια της διατήρησης της ενέργειας δεν θα είχε νόημα χωρίς την παραβίασή της (...) Οι νόμοι που ρυθμίζουν την ύπαρξη και τη δομή των υλικών στοιχείων δεν είναι μηνύματα που έρχονται από έξω τους, εξ αποστάσεως και σαν εικονικοί. Οι νόμοι αυτοί ξεκινούν από το κοινό "σύνδεσμο" που έχουν όλα τα δομικά στοιχεία με έναν και τον ίδιο "κενό" χώρο, με μία και την ίδια ολοκληρωμένη πραγματικότητα, με την ίδια "κοινόχρηστη" ποσότητα ενέργειας, τελικά από την ίδια τους την (αόρατη) ουσία, στην οποία τα δομικά στοιχεία της φύσης υπάρχουν σαν μικρές διακυμάνσεις. Η συνολική ποσότητα ενέργειας είναι η ίδια για όλα τα πράγματα και όλα τα δομικά στοιχεία σχηματίζονται με τις ίδιες διακυμάνσεις ενέργειας ενός και του ίδιου δυναμικού χώρου.

  planet Earth

Η 1η δημοσίευση στη Γη

 

bang! "ΜΕΓΑΛΑ" ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ - ΣΥΝΤΟΜΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ !

 

 

Η λογική ξεπέρασε τα όρια της φαντασίας

 

 

 

Η αποκάλυψη του ρόλου της ύλης για τα σύνθετα πράγματα και οι καθοδηγητικές παρατηρήσεις για την έρευνα ξεκινούν από τη στιγμή που θα σχηματίσουμε την άποψη για ένα Σύμπαν ολοκληρωμένο μέσα στο διάστημα μιας Μέγιστης Περιόδου. Με θεωρητικές παρατηρήσεις και με μια σειρά συλλογισμών μπορούμε να σκεφτούμε και να παρατηρήσουμε :

 

1) Ο πεπερασμένος χώρος αναλογεί στο ολοκληρωμένο σύμπαν (με όλους τους δυνατούς τρόπους) το οποίο δεν είναι παρών προς τον υλικό κόσμο και

2) είναι με όριο μίας μέγιστης απόστασης απομάκρυνσης, ίδιας για όλα τα πράγματα (= πεπερασμένος μη Ευκλείδειας γεωμετρίας χώρος).

3) Το όριο στην αύξηση του μήκους και στη μέγιστη απόσταση απομάκρυνσης σηματοδοτεί ένα όριο ελάχιστης καμπυλότητας. Αντίστοιχα, το όριο ενός ελάχιστου μήκους σηματοδοτεί ένα όριο μέγιστης καμπυλότητας.

4) Ο πεπερασμένος χώρος προσφέρει συγχρόνως δύο όρια: της απομάκρυνσης και της προσέγγισης.

5) Η απόσταση στο χώρο είναι και απόσταση στο χρόνο.

6) Το όριο στην αύξηση του μήκους, με δεδομένο ότι υπάρχει μια ανώτερη ταχύτητα της κίνησης, είναι επίσης όριο στο μέγιστο χρόνο μιας αλληλεπίδρασης. Το όριο ενός ελάχιστου μήκους επίσης σηματοδοτεί ένα όριο για τον ελάχιστο χρόνο μιας αλληλεπίδρασης.

7) Ο κενός χώρος συνδέεται δυναμικά και με μαθηματικές σχέσεις με τα δομικά στοιχεία, αφού αυτός ταυτίζεται με μία σταθερή ποσότητα ενέργειας και τα δομικά στοιχεία με διακυμάνσεις αυτής της σταθερής ενέργειας.

8) Άμεση η σχέση του πεπερασμένου χώρου με τη δομή της ύλης, ταυτόχρονη με το σύνολο της ύλης και κυματική η συμπεριφορά του. Υπάρχει μόνιμη σχέση στο φαινόμενο της ορατής μάζας με τις αόρατες κυματικές μεταβολές, οι οποίες κατά ένα μέρος συμπεριλαμβάνουν τα ηλεκτρομαγνητικά φαινόμενα.

9) Η ισότροπη σχέση του κενού χώρου με τα υλικά πράγματα, αφού δεν υπάρχει απόλυτη αρχή και τέλος στο πεπερασμένο μήκος του.

10) Η ενέργεια του κενού χώρου βρίσκεται σε κατάσταση ισορροπίας και όταν διαταραχτεί αυτή η ισορροπία  μπορεί να επανέλθει στον ελάχιστο χρόνο (ελάχιστη αδράνεια Mmin = 0,737248 x10-50 kg·s).

11) Μια αυξομείωση της ενέργειας προκαλείται όταν αυτή μεταβιβάζεται (κυματισμός και ταλάντωση).

12) Η τάση του χώρου να μεταβιβάζει ενέργεια για να αντισταθμίσει τα σημεία όπου η ενέργεια είναι ελαττωμένη (προς τη δομή της ύλης).

13) Η παρουσία της ύλης θεωρείται σαν στιγμές στη μεταβολή της ενέργειας του κενού χώρου οφείλεται σε συνθήκες όπου η αναπλήρωση της ενέργειας εμποδίζεται ή γίνεται καθυστερημένα.

14) Τα δομικά στοιχεία χρειάζονται και στην περίπτωση του ολοκληρωμένου Σύμπαντος, αφού με αυτά επιτυγχάνονται οι αλλαγές και οι συνδυασμοί στα πράγματα,

15) χωρίς όμως να δημιουργούν τα πράγματα και το ολοκληρωμένο Σύμπαν από μόνα τους

16) και κατά συνέπεια πρέπει να σκεφτούμε, πως δεν είναι αυτόνομα πράγματα ούτε αδιαίρετες σταθερές ποσότητες που συναθροίζονται τυχαία και μόνο με εξωτερικές δράσεις,

17) αλλά είναι περιοδικές μεταβολές που γίνονται με την παρουσία μιας άλλης κοινής ποσότητας, χωρίς την οποία θα υπήρχαν τελείως ακαθόριστα. Η ύλη, είτε εδώ κοντά είτε μακριά μας, συνδέεται με κάτι κοινό, με μία κοινή πραγματικότητα και μάλιστα έτσι, που η ύλη διατηρεί παντού την ίδια δομή.

18) Δεν είναι πολλές ξεχωριστές δυνάμεις σε κάθε ένα μικροσκοπικό άτομο της ύλης. Μία μέγιστη κοινή δύναμη εφαρμόζεται (ή γίνεται η ελάττωση σε μία κοινή δύναμη) για όλα τα άτομα του κόσμου.

19) Δεν είναι τυχαίες και από μηδενική βάση οι προδιαγραφές του κάθε ατόμου της ύλης και συμπτωματικά οι ίδιες προδιαγραφές παντού μέσα στο Σύμπαν και μετά από κάποια τυχαία "αντιγραφή" της ατομικής δομής, μέσα στις τεράστιες αποστάσεις του κενού διαστήματος. Τα ξεχωριστά άτομα της ύλης συνδέονται και γίνονται διαρκώς από μία κοινή ποσότητα και με την αόρατη παρουσία μίας κοινής ενέργειας.

20) Ο συγχρονισμός των μικροσκοπικών σωματιδίων και η συγκρότηση σταθερών πραγμάτων και του ορατού κόσμου (έστω και για περιορισμένο χρονικό διάστημα) δεν γίνονται τυχαία και συμπτωματικά. Υπάρχουν από πριν τα όρια στις μεταβολές της κίνησης, στις ποσότητες της ενέργειας που ανταλλάσσεται (με μονάδα του χρόνου) και σταθερές σχέσεις (νόμοι) για την υλοποίηση της αόρατης ενέργειας του χώρου.  Η αρχή της μικροσκοπικής δομής της ύλης και η ενέργεια που τη διατηρεί δεν προέρχεται από μεταβίβαση ενέργειας μέσα στο χώρο, από κινήσεις εξωτερικές της ύλης.

 

Ο κενός χώρος βρίσκεται σε κατάσταση ισορροπίας όχι επειδή απλώς είναι κάτι ακίνητο, αλλά επειδή ο χώρος ταλαντώνεται με τη μέγιστη δυνατή συχνότητα. Αυτή είναι μία νέα άποψη στην κοσμολογική θεωρία του Ολοκληρωμένου Σύμπαντος, η οποία προέκυψε από τις πρώτες παρατηρήσεις  της μαθηματικής διερεύνησης (το 2008) και από την ανάγκη:

1) Να ερμηνευτούν οι ταχύτατες μεταβολές σε μικροσκοπικά μήκη, οι οποίες δεν ξεκινούν και δεν συγχρονίζονται από τις κινήσεις των μεγάλων σωμάτων, αλλά από την άμεση σύνδεσή τους με μια κοινή ποσότητα,

2) να ερμηνευτεί η μέγιστη ταχύτητα μετάδοσης των κυματικών διαταραχών του χώρου (με την ταχύτητα του φωτός), η οποία δεν φαίνεται να ξεκινάει από μηδενική ταχύτητα και από μια κίνηση όπως των ορατών σωμάτων και

3) να ερμηνευτεί η δημιουργία των δομικών στοιχείων και η έννοια του σώματος, με κυματικές κινήσεις και φαινόμενα, τα οποία μπορούν να περιγραφούν χωρίς τον όρο του σώματος. 

1986 ~ 2010

 

• Η δυνατότητα ν' αλληλεπιδρούν πολλά μαζί δομικά στοιχεία, από πολλές διευθύνσεις και να συγχρονίζονται μεταξύ τους, και όχι μόνο από ένα απομακρυσμένο μήκος, αυτή η δυνατότητα υπάρχει σαν κενός χώρος, διότι αυτός είναι εκ των προτέρων μια πραγ­ματικότητα με όλους τους δυνατούς τρόπους (μέσα στα όρια μιας μέγιστης κοινής στιγμής). Αυτή η πραγ­ματικότητα σχετικά προ­σφέρεται σαν κοινή ενέργεια για όσα γίνονται εκ των υστέρων και έμμεσα με τους υλικούς φορείς (που υπάρχουν σαν δια­κυμάνσεις).

 

• Η ερμηνεία του κενού χώρου με απλές σχέσεις και με φυσικά φαινόμενα "εγκλώβισε" στο ζήτημα της ερμηνείας ολόκληρο το Σύμπαν. Με αυτή τη φυσική ερ­μηνεία, ο κενός χώρος αυτο­μάτως, νοείται δυναμικός και γεννάει τις απορίες που κατευθύνουν την έρευνα επιτυχώς, αφού χρειάζεται να σκεφτούμε απο­φασιστικά, πως μπορεί ο κενός χώρος να συνδέεται δυναμικά με τα γνωστά φυσικά φαινόμενα... Από ένα μηδενικό, αόρατο φαινόμενο κι επουσιώδες ζήτημα, ο κενός χώρος ανα­δεικνύεται σε θεμελιώδες φαινόμενο για την ενο­ποιημένη ερμηνεία πολλών ξε­χωριστών φαινομένων και σ' ένα ζήτημα συνυφασμένο μα­θηματικά με το ζήτημα για τη δημιουργία ολό­κληρης της υλικής φύσης.

 

• Για τον καθοριστικό ρόλο του κενού χώρου στη δομή της ύλης, έχουν εκφραστεί σκέψεις και απόψεις ήδη από τον 20ο αιώνα. Από την έρευνα είχαν πληθύνει οι ενδείξεις και τα παράδοξα φαινόμενα και μερικοί φυσικοί αναγνώρισαν το αδιέξοδο μιας φυσικής ερμηνείας για τη δομή της ύλης αν ξεκινήσουμε από ξε­χωριστά σωματίδια. Όμως αυτές τις προ­χωρημένες σκέψεις τους, τις έκαναν με πλήρη αδυναμία να ερμηνεύσουν την παρουσία του κενού χώρου, μετα­θέτοντας ξανά το πρόβλημα της δημιουργίας της ύλης για επίλυση στο άγνωστο μέλλον, με βάρκα την ελπίδα. Έκαναν τις σκέψεις τους αξιο­λογώντας εύστοχα τις πλη­ροφορίες από τη σύγχρονη έρευνα,  χωρίς να ερ­μηνεύουν, έστω και γενικά, πώς ο ίδιος ο κενός χώρος συμμετέχει στο σχηματισμό της δομής της ύλης, πώς προκύπτουν οι ιδιότητές του, πώς όλα τα διαφορετικά φαινόμενα παράγονται από μεταβολές σε ορισμένες βασικές σχέσεις σαν μετα­σχηματισμοί μιας ποσότητας ενέργειας. Η συμβολή τους για την έρευνα θα ήταν πιο πρωτότυπη και χρήσιμη, αν προ­χωρούσαν στη λύση του προ­βλήματος, έστω και μόνο με τη διατύπωση των ερωτημάτων, εάν δεν ήταν δυνατό να προ­χωρήσουν με τη γλώσσα των μαθη­ματικών.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

<•> Τριγωνομετρικές σχέσεις

 

Το πιο σημαντικό για την έρευνα της φύσης είναι, ότι αυτές οι σχέσεις που εμφανίζονται στις υποδιαιρέσεις των μηκών και των γωνιών του κύκλου (τριγωνομετρικές) αυτές οι ίδιες σχέσεις εμφανίζονται σε όλες τις περιοδικές μεταβολές. Στη μικροσκοπική δομή της ύλης και στις μεταβολές της ενέργειας, αυτές οι σχέσεις εμφανίζονται σαν ξεχωριστά φαινόμενα και ιδιότητες, ενώ πρόκειται για στιγμές στην περιοδική μεταβολή της ενέργειας. Οι λόγοι των γεωμετρικών μηκών και των γωνιών αντιστοιχούν σε λόγους των μεγεθών και των τιμών που μεταβάλλονται ή αποκλίνουν περιοδικά.

Τώρα, οποιοσδήποτε, χωρίς να είναι πυρηνικός φυσικός ούτε ηλεκτρολόγος, μπορεί να καταλάβει πόσο πιο πολύ σημαντικές και χρήσιμες είναι οι γεωμετρικές σχέσεις που έχει κατα­γράψει ο κλάδος των μα­θηματικών, που ονομάστηκε τριγω­νομετρία. Και όταν μιλάμε για τα αόρατα φαινόμενα που μεταβάλλονται με τη μεγαλύτερη ταχύτητα στο μικρο­σκοπικό χώρο και θεμελιώνουν τη φύση, καταλαβαίνει και ο πιο κακός στα μαθηματικά, σε τι παγίδα έχουν πέσει πολλές φορές οι καλύτεροι φυσικοί: Καταγράφουν έναν ατελείωτο όγκο από άσχετες παρα­τηρήσεις των μικρο­σκοπικών φαινομέ­νων και στιγμιότυπα δράσης, χωρίς να έχουν επί­γνωση της πιο στενής σχέσης που αυτά έχουν πάντοτε μεταξύ τους.

 

Η σταθερότητα της ταχύτητας του φωτός, πίστευαν ότι δεν συμφωνεί με τη σχετικότητα των κινήσεων και των ταχυτήτων που αξίωναν μέχρι τότε. Η ιστορία εκείνων των εξελίξεων είναι καλά γνωστή και χιλιοειπωμένη. Μετά από μετρήσεις στις πειραματικές διατάξεις1, το μέσο διάδοσης δεν ανιχνευόταν με τις ιδιότητες που του απέδιδαν και απορρίφτηκε. Αυτό ήταν ένα από τα μεγαλύτερα λάθη στην ιστορία της φυσικής, αφού:

 

Θεμελίωσε στις σκέψεις των φυσικών όλου του κόσμου, την έννοια του απόλυτου κενού χώρου για πολλές δεκαετίες.

Απομάκρυνε τις υποψίες και τη συστηματική έρευνα των ιδιοτήτων του κενού χώρου.

Η έρευνα για την ερμηνεία της φύσης επικεντρώθηκε στη δομή της ύλης και στην αναζήτηση των στοιχειωδών σωματιδίων.

Η παρατήρηση των κυματικών φαινομένων υποβαθμίστηκε στην έρευνα για τη δομή της ύλης και προκαλούσε δυσκολίες σαν ένα αντίθετο φαινόμενο, που δεν μπορεί να συνυπάρχει με την κίνηση των σωματιδίων.

Αφαίρεσαν από τη φύση τα σταθερά όρια και τα πράγματα θεωρήθηκαν εξαρτημένα φαινόμενα μόνο από τις εξωτερικές τους συνθήκες, χωρίς κοινό σημείο αναφοράς. Όλες οι κινήσεις εξαρτώνται και καθορίζονται μόνο σε σχέση μεταξύ τους μέσα στον κενό χώρο.

Η ταχύτητα του φωτός εξισώθηκε με ταχύτητα σωμάτων και το φαινόμενο της παραγωγής του, αποσυνδέθηκε από τις φυσικές διεργασίες. Το φως είναι πάντα φως και πάντα με την ίδια ταχύτητα, όπως και όπου εμφανιστεί.

 

1 Διάσημο είναι το πείραμα των Μάικελσον - Μόρλεϋ (Michelson - Morley)

 

 

Έναν αιώνα μετά...

 

 

 

 

 

 

ΓΙΑΤΙ ΣΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΤΟΥ BIG BANG ΕΧΕΙ ΓΙΝΕΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΕΣ ΓΚΑΦΕΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ !  ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΔΩ

 

ΓΙΑ ΕΡΕΥΝΗΤΕΣ ΦΥΣΙΚΟΥΣ

Ερμηνεία και μαθηματική διερεύνηση

 

 

πίσω επόμενη

ΣΥΝΤΟΜΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ - ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΚΠΛΗΞΕΙΣ !

 

 

κοσμολογία, cosmology, in German: Kosmologie, in Italian and Portuguese: cosmologia, in France: cosmologie, in Spanish: cosmología, in Russian: космология, in Chinese: 宇宙论, in Hindi: ब्रह्मांड विज्ञान (), in Turkish: kozmoloji, in Swedish and Norwegian: kosmologi, in Arabic: الكوزمولوجيا علم الكونيات , in Hebrew: קוסמולוגיה

φιλοσοφία, philosophy, in German: Philosophie, in Italian and Portuguese: filosofia, in France: philosophie, in Spanish: filosofía, in Russian: философию, in Chinese: 哲学, in Hindi: दर्शन (tattvadnyaan), in Turkish: felsefe, in Swedish and Norwegian: filosofi, in Arabic: الفلسفة , in Hebrew: פילוסופיה

 

spacer

 

G = 6,6725 x10e-11 m3 kg-1 s-2

 

 

M=E/c2 = h / f λ2

 

 

M = h f μο εο

 

 

V = S / t

 

 

 p = M V = E / V

 

 

aκ = V2 / r

 

 

S = 1/2 a t2

 

 

g = G M / r2

 

 

F = M a

 

 

a = V2 /λ = λ f2

 

 

V =√GM / r = M c / Mplanck

 

 

Fg = G M1 M2 / r2

 

 

G=c2 / Smax

 

 

zo=50G /μο

 

 

Mmax=Fmax / amin

 

 

c2 / λmin = Gmax

 

 

c2 = amax λmin

 

 

ω = 2 π f = V/ r

 

 

 2π = T Vκ / r

 

 

 f =ω / 2π =V/2π r

 

 

λmax=amin Tmax2

 

 

 λmax = c2 /amin   

 

 

 amin = c / Tmax

 

 

amax = c / Tmin

 

 

c = h / M λ  

 

 

 M=m c / √c2- V2

 

 

L = M V r

 

 

0,73725 x10e-50 kg sec

 

 

cos 90° = 0

 

 

c  G ~ 0,02

 

 

0,44929 x10e19

 

 

Me: 9,10938 x10e-31 kg

 

 

Mp: 1,67262 x10e-27 Kg

 

 

Mplanck2 = h c / G

 

 

Mmax = Vmax M / V

 

 

F r2 = M1 M2 G

 

 

1parsec = 3,086 x10e16 m

 

 

G = F λ2 / Mplanck2

 

 

Dhubble / 1Mpc = C / Vhubble

 

 

 

© Κώστας Γ. Νικολουδάκης, Επιμέλεια-Σχεδίαση 2004 -2014

Καλύτερη εμφάνιση σε ανάλυση 1024x768px | οθόνη τουλάχιστον 17" | codepage windows-1253 (Greek) | ΙΕ v.6.0 +