ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΚΑΙ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΣΥΜΠΑΝ

Όπως η έννοια της ισορροπίας και της σταθερότητας δεν θα είχε νόημα χωρίς την έννοια της κίνησης και της αλλαγής, έτσι επίσης η έννοια της διατήρησης της ενέργειας δεν θα είχε νόημα χωρίς την παραβίασή της.

 

 
 

Η ΚΟΣΜΟΛΟΓΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΤΟΥ ΤΕΛΕΙΩΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ή ΤΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΥΜΠΑΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΧΕΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΠΡΟΣ ΕΛΛΗΝΕΣ ΕΡΕΥΝΗΤΕΣ ΦΥΣΙΚΟΥΣ