Η ΜΕΓΙΣΤΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ, Η ΚΥΜΑΤΙΚΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΚΑΙ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

 

ΕΙΣΟΔΟΣ

Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ (ΠΕΡΙΟΔΟΣ) ΚΑΙ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ