ΕΠΙΣΤΗΜΗ  ΚΑΙ  ΘΕΟΣ >  ΕΙΣΟΔΟΣ

 

ΘΕΟΣ ΚΑΙ EΠΙΣΤΗΜΗ - ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΥΜΠΑΝ - ΨΥΧΗ ΚΑΙ ΥΛΗ, η σχέση του Θεού με τη Ζωή, με την αυτοτέλεια του Σύμπαντος και με το συγχρονισμό των δομικών στοιχείων. Αναρωτηθήκατε πόσο ολοκληρωμένη μπορεί να είναι μία φυσική ερμηνεία του Σύμπαντος, όταν δεν προσφέρει την ελάχιστη γνώση για να εξηγηθεί η παρουσία της ζωής μέσα στο Σύμπαν; Οι κοσμολογικές θεωρίες που έχουν διατυπωθεί με μαθηματικά και θεωρούνται οι επικρατέστερες δεν ανοίγουν κανένα δρόμο προς αυτή τη κατεύθυνση της φύσης και αυτό έπρεπε να τους προβληματίσει περισσότερο σαν φυσικούς, αντί να αφήνουν το πρόβλημα άλυτο ή προς απάντηση από τη θεολογία. Αναρωτηθήκατε γιατί η ζωή και η ψυχή ξεκινάνε από τις μικροσκοπικές διαστάσεις και όχι με το συνδυασμό χονδροειδών υλικών σωμάτων;