*

Ο ΠΛΗΡΗΣ ΚΟΣΜΟΣ & Η ΥΛΗ  /  ΤΟ ΑΜΕΣΟ (ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΟ) ΣΥΝΟΛΟ & Η ΖΩΗ

Σκέψεις από την αρχή και για την αρχή... Γη

***                                                                                 comet

* ΑΡΧΙΚΗ |     | ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ |     | ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΟΥ! |     | ΚΟΣΜΟΣ & ΖΩΗ |     | ΚΟΣΜΟΣ & ΥΛΗ

*

(

ΓΝΩΣΗ & ΣΤΟΧΑΣΜΟΣ     |     ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΣΤΡΟΦΗ     |     ΑΝΘΡΩΠΟΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΑ     |     ΦΙΛΟΣΟΦΟΙ

)

 

ΠΑΡΑΠΛΑΝΗΣΗ

header message

Για σκεπτόμενους δημιουργικά!

 

 

 

"ΜΕΓΑΛΑ" ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ - ΣΥΝΤΟΜΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

 

 

 

 
   

> 14 Υπάρχει, λοιπόν, Θεός, πώς, πού και ποιος είναι ο ρόλος της Ύπαρξης του;

 

Από τα πιο μεγάλα και πολυσυζητημένα ερωτήματα επί πολλές χιλιετίες, από φιλόσοφους και από αγράμματους ανθρώπους. Η σπουδαι­ότητά του παρασέρνει σε τυφλές απαντήσεις, σε προκαταλήψεις, σε κοινωνικά φαινόμενα.

Ο Θεός είναι η Αμεσότητα στην Ύπαρξη του Κοινού Συνόλου της υλικής πραγματικότητας στο σύνολο του Χρόνου. Είναι η συνολική και κοινή Ενέργεια, η οποία σχετικά έμμεσα-εξωτερικά αποτελεί την αρχή για την ύπαρξη όλων των επιμέρους πραγμάτων, μέσα από τις έμμεσες-υλικές αλληλεπιδράσεις στις μικρότερες χρονικές στιγμές. Ο Θεός είναι η κοινή πραγματικότητα, η οποία υπάρχει άμεσα, εσωτερικά, αυτο-προσδιορισμένα και όχι προσδιορισμένη από έξω ούτε με έμμεσο τρόπο. Η αυτοτέλεια και η ταυτόχρονη αμεσότητα του Σύμπαντος σχετίζονται με την εσωτερικότητα και τη διανοητική αυτενέργεια. Η ύπαρξη του Θεού αποδεικνύεται μόνο μετά από την εξήγηση για την εσωτερικότητα στο υλικό Σύμπαν. Και η εσωτερικότητα στο υλικό Σύμπαν δεν μπορεί να είναι κάτι διαφορετικό από αυτό που πλησιάζουν οι λέξεις “άμεσο, ταυτόχρονο και αυτοτελές Σύμπαν”.

 

Με άλλα λόγια, το Σύμπαν είναι αυτοτελές και υπάρχει σαν κοινό σύνολο για όλα τα επιμέρους πράγματα μέσα στο χώρο και στο χρόνο και το ίδιο δεν έχει δημιουργηθεί από κάτι άλλο ούτε με τη μεσολάβηση εξωτερικών πραγμάτων. Πολλοί στοχαστές και φιλόσοφοι επικαλούνται αυτή την άποψη του αυτοτελούς Σύμπαντος για να απομακρύνουν το ρόλο του Θεού, αντιθέτως από εδώ και όπως το σκέφθηκε ο Σπινόζα. Ένα Σύμπαν το οποίο είναι αδημιούργητο και υπάρχει ταυτόχρονα προς τον εαυτό του, ένα τέτοιο Σύμπαν που υπάρχει χωρίς ενδιάμεσες φάσεις, χωρίς τη μεσολάβηση άλλων πραγμάτων, χωρίς να βρίσκεται σε περιβάλλον (δηλαδή που υπάρχει άμεσα), ένα τέτοιο Σύμπαν στο οποίο δεν γίνεται τίποτε που δεν είχε ξαναγίνει και παραμένει το ίδιο στο σύνολο των μεταβολών του, ένα τέτοιο Σύμπαν είναι ενεργό με κάποιο άλλο τρόπο. Τα "πράγματα" και οι εξελίξεις στο εσωτερικό του υπάρχουν σαν διανοητικές πράξεις του και όχι μόνο σαν εξωτερικά υλικά φαινόμενα που συναντήθηκαν και συνδυάστηκαν τυχαία. Τα πράγματα και οι εξελίξεις στο εσωτερικό του υπάρχουν και γίνονται όχι μόνο με τις εξωτερικές επιδράσεις των άλλων υλικών πραγμάτων με τα οποία συνδέονται, αλλά και με τις "προδιαγραφές" που έχει όλο το Σύμπαν σαν ά-μεσο (και με την ενέργεια του οποίου συνδέονται άμεσα τα υλικά πράγματα). Σε ένα τέτοιο ά-μεσο και ταυτόχρονο Σύμπαν γίνονται νοητικές πράξεις ή σκέψεις που στα μάτια μας έμμεσα και εξωτερικά φαίνονται σαν υλικές μεταβολές. Εάν αποδείξουμε ότι η εμφάνιση του εσωτερικού φαινομένου που υποδηλώνουμε με τη βολική χρήση της λέξης "ψυχή" σχετίζεται με την παρουσία μιας ταυτόχρονης ενέργειας του Σύμπαντος, τότε θα φθάσουμε πολύ κοντά στο ρόλο του Θεού.

 

Βλέπε και ΘΕΟΣ & ΣΥΜΠΑΝ

 

 

Εάν δεχτούμε αλματωδώς, ότι το αυτοτελές, πλήρες και σταθερό Σύμπαν είναι ταυτόσημο με το Θεό, τότε ο ρόλος του διαφαίνεται από την Ύπαρξή του και μόνο. Με το να είναι το πλήρες Σύμπαν σταθερό και επαρκώς αυτο-προσδιορισμένο, αυτό και μόνο προκαθορίζει τη δυνατότητα εξέλιξης της ύλης, μέσα από σταθερούς τρόπους συνδυασμού των στοιχείων της. (Για τη δυνατότητα εξέλιξης της ύλης, βλέπετε και στις άλλες απαντήσεις). Το πλήρες Σύμπαν είναι, ας πούμε, έτσι προρυθμισμένο και οργανωμένο, ώστε η ροή όλων των εξελίξεων στους επιμέρους χρόνους και χώρους να γίνεται μη υπερβαίνοντας ορισμένα όρια και με τις ίδιες “προδιαγραφές” του ίδιου Συνόλου. Η Ηθικός ρόλος του Θεού έχει ξεκινήσει...

 

Από τα επιμέρους πράγματα εξαρτώνται η πορεία των σχετικών εξελίξεων και οι συνέπειες. Αντιστρόφως, οι εξελίξεις και οι δράσεις διαμορφώνουν τα πράγματα με την ανάλογη ποιότητα και στην ανάλογη θέση. Ποτέ δεν “βλέπουν” το Σύμπαν τελειωμένο. “Βλέπουν” δια μέσου υλικών μερών, μέσα σε ένα μεταβαλλόμενο περιβάλλον, ποικιλία συνδυασμένων πραγμάτων. Ο σκοπός ποιος είναι; Ο σκοπός δεν είναι τίποτε το μεμονωμένο, το επιμέρους και κάτι το ξεχωριστό. Ο τελικός Σκοπός είναι ανέκαθεν πραγμα­τοποιημένος και είναι αυτός ο ίδιος ο Θεός. Όλα υπάρχουν και γίνονται με τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματά τους, με τις σχέσεις και με τις συνέπειές τους. Από άλλη οπτική γωνία, εμείς οι ίδιοι είμαστε μέρη μίας και της ίδιας αυτο-προσδιορισμένης  Ποιότητας, είμαστε ο Θεός σαν ελλιπής και περιορισμένος μέσα στο χρόνο. Ο σκοπός είναι όλη αυτή η ποικιλοτροπία, η δράση και οι σχέσεις που δημιουργούν τα πράγματα και κατ' επέκταση, η απόλαυση που προκαλούν σε εμάς τα έμβια πράγματα, με την ομορφιά της ισορροπίας τους και με τη χρησιμότητά τους στη σταθερότητα της περιορισμένης μας ύπαρξης.

 

 

Θα μου πείτε, ότι ένα τέτοιο αυτοτελές Σύμπαν δεν θυμίζει το Θεό, όπως τον επιθυμούμε και το φανταζόμαστε εμείς οι άνθρωποι. Πιστέψετέ με κι εγώ θα ήθελα ο Θεός να έχει έναν πιο φανερό ρόλο στην καθημερινή, σκληρή  ζωή μας. Πάντως, ένας τέτοιος “αυτο­περιορισμένος” Θεός  σαν του Σπινόζα είναι πιο λογικός, πιο εξηγήσιμος, πιο κοντά στην εμπειρία μας και πιο ξεκούραστος θα έλεγα αστειευόμενος. Μην αποκλείουμε, όμως, ότι ένας τέτοιος ουδέτερος και “αδρανής” Θεός, ο οποίος με την Ύπαρξή του προκαθορίζει τα δυνατά όρια των εξελίξεων και συντηρεί την ενότητα στην ποικιλο­τροπία του υλικού κόσμου, αυτός ο Θεός  ίσως να διαδραματίζει πολύ έμμεσα τον ίδιο σημαντικό ρόλο, όπως εκείνος ο Θεός που θα θέλαμε να ενεργεί πιο άμεσα και πιο απεριόριστα, εδώ και τώρα. Υποψιάζομαι ότι από την Ύπαρξή του και μόνο,  ίσως  να είναι προκαθορισμένα για να γίνονται μόνα τους στην πορεία, όσα θα έπρεπε να γίνουν με την πιο άμεση επέμβαση του Θεού.

Πρέπει να αναθεωρήσουμε πολλές από τις συνηθισμένες απόψεις μας για το Θεό και το ρόλο του και έχουμε αποδώσει φανταστική χρησιμότητα σε όρους όπως είναι η ελευθερία, η βούληση, η αγάπη και σε ορισμένα ανθρωποκεντρικά ιδεώδη.

 

 

1η δημοσίευση στη Γη  www.kosmologia.gr

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

© copyright Κώστας Γ. Νικολουδάκης

Επιμέλεια-Σχεδίαση  2004 - 2018

 

Η ΘΕΟΛΟΓΙΑ                     http://www.kosmologia.gr                      ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ

ΤΗΣ

 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ

 

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ SITE

clock

Καλύτερη εμφάνιση σε ανάλυση 1024x768px | οθόνη 15" - 19" | codepage windows-1253 (Greek) | IE v.6.0 - 8.0

Άλλοι προτεινόμενοι φυλλομετρητές: Mozilla Firefox, Google Chrome, MS Edge, Safari. Ελάχιστη διαγ. οθόνης 7"/ 960px