*

Ο ΠΛΗΡΗΣ ΚΟΣΜΟΣ & Η ΥΛΗ  /  ΤΟ ΑΜΕΣΟ (ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΟ) ΣΥΝΟΛΟ & Η ΖΩΗ

Σκέψεις από την αρχή και για την αρχή... Γη

***                                                                                 comet

* ΑΡΧΙΚΗ |     | ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ |     | ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΟΥ! |     | ΚΟΣΜΟΣ & ΖΩΗ |     | ΚΟΣΜΟΣ & ΥΛΗ

*

(

ΓΝΩΣΗ & ΣΤΟΧΑΣΜΟΣ     |     ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΣΤΡΟΦΗ     |     ΑΝΘΡΩΠΟΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΑ     |     ΦΙΛΟΣΟΦΟΙ

)

 

ΠΑΡΑΠΛΑΝΗΣΗ

header message

Για σκεπτόμενους δημιουργικά!

 

 

 

"ΜΕΓΑΛΑ" ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ - ΣΥΝΤΟΜΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

 

 

 

 
   

> 6 Τι είναι η ύλη και ποια η σχέση της με τη σύνθεση, με την ουσία και  με το Σύμπαν; Πώς δημιουργούνται τα πράγματα από τα απλούστερα στοιχεία;

 

Ένα από τα πιο μεγάλα φιλοσοφικά ζητήματα, με μεγάλες και εκπληκτικές αντιπαραθέσεις, με απρόσμενες και συνταρακτικές ανακαλύψεις στον 20ό αιώνα. Η έννοια της ύλης δεν έπαψε να είναι στην επιστήμη αναιτιολόγητα ορισμένη και διαστρεβλωμένη. Σε γενικές γραμμές, η ύλη είναι οι αρχικοί (ελάχιστοι) τρόποι με τους οποίους το Σύμπαν γίνεται σχετικά έμμεσα και εξωτερικά στις ευρύτερες εξωτερικές στιγμές του (οι ελάχιστες στιγμές του σταθερού ευρύτερου παρόντος). Είναι η σχετική πρώτη πραγματικότητα μέσα στο τελειωμένο σύνολό της, έξω από το οποίο δεν θα υπήρχε. Αυτοί οι αρχικοί τρόποι αποτελούν στοιχειώδη ποσά ενέργειας που μεταβάλλονται σταθερά στα πιο μικρά χρονικά διαστήματα της φύσης και αποτελούν τους φορείς της έμμεσης και εξωτερικής ύπαρξης, με άλλα λόγια τους φορείς των δυνατοτήτων για να υπάρχουν πιο πολύπλοκα πράγματα σε ευρύτερους χρόνους αλληλεπίδρασης (μετά από συγχρονισμό μεταξύ τους). Έξω από μία προηγούμενη και άμεσα τελειωμένη πραγματικότητα, τα υλικά στοιχεία θα αλλη­λεπιδρούσαν τελείως απροσδιόριστα, καθορισμένα μόνο από το εξωτερικό τους, χωρίς να έχουν σταθερές ιδιότητες, χωρίς να μπορούν να συνδυαστούν με σταθερούς τρόπους μεταξύ τους και να δημιουργήσουν πιο σύνθετες ποιότητες. Τα ίδια θα ήταν τελείως ασταθή και χωρίς προ­καθορισμένες δυνατότητες στον τρόπο δράσης και αντίδρασής τους.

 

Η αποκάλυψη του ρόλου της ύλης για τα σύνθετα πράγματα και η παρατήρηση, πως η ύλη χρειάζεται να υπάρχει σε ένα Σύμπαν  ολο­κληρωμένο μέσα στο διάστημα μιας Μέγιστης Περιόδου, μπορεί να γίνει από τις πιο απλές σκέψεις του κόσμου, από την αρχική (φιλοσοφική) ανάλυση των γενικών εννοιών. Κάθε πράγμα σαν μέρος ενός κοινού συνόλου εξαρτάται πιο έμμεσα από τα υπόλοιπα, ανεξάρτητα από τη θέση και τη στιγμή που υπάρχει. Τα πράγματα συνυπάρχουν μέσα στα όρια μίας κοινής συνολικής στιγμής και δεν υπάρχουν έμμεσοι επηρεασμοί, που να γίνονται ύστερα από ατελείωτο (άπειρο) χρόνο. Ο πιο έμμεσος τρόπος, με τον οποίο συνδέονται και επηρεάζονται τα πράγματα, πρέπει να έχει πραγματοποιηθεί ανέκαθεν, να είναι ο ίδιος για κάθε πράγμα και τα αποτελέσματά του κάπως να παραμένουν. Αυτά τα πιο έμμεσα αποτελέσματα αποτελούν τους σταθερο­ποιημένους τρόπους επηρεασμού, που ονομάζουμε ύλη. Βγάζοντας την έννοια της ύλης με τη σκέψη ότι τα πράγματα είναι ήδη (από πριν) δημιουργημένα και έχουν από πριν μια ορισμένη πιο μακρινή σχέση, η ύλη βγαίνει με το γνώρισμα του ελάχιστου αποτελέσματος, μιας ελάχιστης μεταβολής και σαν κοινό στοιχείο στα πράγματα και όχι σαν αρχική αιτία που δημιουργεί τα πράγματα.

 

Εκπληκτικό, ότι μπορούσε κάποιος να μιλήσει για την ύλη με περισσότερη ευστοχία από μερικούς αιώνες πριν! Μετά από την ανάπτυξη του συλλογισμού -εισάγοντας την έννοια της ευρύτερης  Συμπαντικής στιγμής- η ύλη προσδιορίστηκε σαν ένας αριθμός φορέων ελάχιστης αλληλεπίδρασης (οι ελάχιστες στιγμές δράσης) και νοήθηκε καθαρά η άμεση σχέση της με το χρόνο και τη περιοδική μεταβολή. Αργότερα, από τη σύζευξη της φυσικής με τη φιλοσοφική ερμηνεία, επιβεβαιώθηκαν ο γενικός ορισμός της και οι αρχικές φιλοσοφικές παρατηρήσεις: 1) για τη σχέση του ελάχιστου χρόνου με αντίστοιχες μεταβολές ενέργειας, 2) για τη σχέση της ύλης με τις πρώτες διακυμάνσεις που επίσης γίνονται στα πιο σύντομα χρονικά διαστήματα της φύσης και τις οποίες ονομάζουμε (ηλεκτρο­μαγνητική) ακτινοβολία.

 

 

1η δημοσίευση στη Γη  www.kosmologia.gr

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

© copyright Κώστας Γ. Νικολουδάκης

Επιμέλεια-Σχεδίαση  2004 - 2018

 

Η ΘΕΟΛΟΓΙΑ                     http://www.kosmologia.gr                      ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ

ΤΗΣ

 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ

 

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ SITE

clock

Καλύτερη εμφάνιση σε ανάλυση 1024x768px | οθόνη 15" - 19" | codepage windows-1253 (Greek) | IE v.6.0 - 8.0

Άλλοι προτεινόμενοι φυλλομετρητές: Mozilla Firefox, Google Chrome, MS Edge, Safari. Ελάχιστη διαγ. οθόνης 7"/ 960px