*

Ο ΠΛΗΡΗΣ ΚΟΣΜΟΣ & Η ΥΛΗ  /  ΤΟ ΑΜΕΣΟ (ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΟ) ΣΥΝΟΛΟ & Η ΖΩΗ

Σκέψεις από την αρχή και για την αρχή... Γη

***                                                                                 comet

* ΑΡΧΙΚΗ |     | ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ |     | ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΟΥ! |     | ΚΟΣΜΟΣ & ΖΩΗ |     | ΚΟΣΜΟΣ & ΥΛΗ

*

(

ΓΝΩΣΗ & ΣΤΟΧΑΣΜΟΣ     |     ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΣΤΡΟΦΗ     |     ΑΝΘΡΩΠΟΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΑ     |     ΦΙΛΟΣΟΦΟΙ

)

 

ΠΑΡΑΠΛΑΝΗΣΗ

header message

Για σκεπτόμενους δημιουργικά!

 

 

 

"ΜΕΓΑΛΑ" ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ - ΣΥΝΤΟΜΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

 

 

 

 
   

> 8 Τι είναι ο χώρος και γιατί σχετίζεται άμεσα με τα πράγματα και με το χρόνο;

 

Μία απλή έννοια, όπως ο χώρος, στη φυσική ανακάλυψαν τη φαινο­μενικότητα της απλότητάς του, αφού επί αιώνες είχαν καλλιεργήσει την άποψη του απόλυτου κενού. Για να απορήσει ένας άνθρωπος τι είναι ο κενός χώρος και για να σκεφτεί ότι ο κενός χώρος υπάρχει σαν ένα φαινόμενο από ορισμένες (δυναμικές) διαδικασίες, ξεπερνάει τα όρια της Φιλοσοφίας και πλησιάζει την τρέλα. Στη φυσική ακόμα αδυνατούν να εξηγήσουν τη σχέση του κενού χώρου με την ύλη και με τις άλλες φυσικές δυνάμεις και κατά συνέπεια δεν μπορούν να ορίσουν ακριβώς την έννοιά του.

 

Από πρώτη σκέψη, ο χώρος είναι η σχετική δυνατότητα να αλλη­λεπιδράσουν πιο άμεσα και με πολλούς τρόπους στην ίδια στιγμή (συγχρονισμένα), τα εξωτερικά και έμμεσα (με υλικούς φορείς) πράγματα, δυνατότητα αλληλεπίδρασης η οποία έχει ένα όριο (χρόνου και μήκους). Ο πεπερασμένος χώρος είναι ο σχετικά δυνατός χρόνος ν’ αλληλεπιδράσουν και να διαμορφώσουν ποιότητες τα υλικά στοιχεία, τα οποία σαν ελάχιστες διακυμάνσεις μιας σταθερής ποσότητας, επίσης ξεκινούν και γίνονται από τις πιο γρήγορες μεταβολές χρόνου και μήκους.

 

Ο χώρος σαν αφηρημένη πραγματικότητα χωρίς ποιότητα είναι η συνολική ενέργεια και το μέγιστο χρονικό διάστημα που μπορούν να γίνουν όλες οι αλλη­λεπιδράσεις με τους υλικούς φορείς. Με άλλα λόγια, το ολοκληρωμένο Σύμπαν στο σύνολο του χρόνου (μέγιστη χρονική περίοδος ΤΣυμπαν ) υπάρχει σχετικά σαν πεπερασμένος χώρος και σαν σταθερή ποσότητα ενέργειας για όσα μπορούν να συμβούν εμμέσως με τους υλικούς φορείς. Επειδή οι υλικοί φορείς αποτελούν γρήγορες διακυμάνσεις ενέργειας σε μια κοινή και σταθερή ποσότητα, αυτή η κοινή και σταθερή ποσότητα προκαθορίζει τα μέγιστα και τα ελάχιστα όρια (του μήκους και του χρόνου) στις διακυμάνσεις και στην ποσότητα της ενέργειας που μεταβιβάζεται ή μεταβάλλεται στη μονάδα του χρόνου μεταξύ των δομικών στοιχείων.

 

Ο χώρος σαν συνολική και κοινή ενέργεια του σταθεροποιημένου Σύμπαντος δεν είναι απεριόριστος. Αυτός ο περιορισμός και η σταθερότητα της συνολικής ενεργειακής ποσότητας, σημαίνουν για τα λεγόμενα πράγματα: ένα μέγιστο όριο μήκους στην απομάκρυνση, απόκλιση από την ευθεία απόσταση, κανένα ξεχωριστό σημείο για τη μέτρηση του μέγιστου μήκους, ισοτροπία, κύματα ενέργειας (βαρυτικό πεδίο) που συγκεντρώνονται προς τα σημεία ελαττωμένης ενέργειας που υπάρχουν στη δομή της ύλης και σφαιρικότητα του χώρου. Ο κενός χώρος και ο ρόλος του είναι αξεχώριστα από την παρουσία των δομικών στοιχείων της φύσης, τα οποία υπάρχουν και έχουν τη δομή τους, όχι μόνο επειδή αυτά βρίσκονται μέσα σε ένα κενό χώρο και μεταξύ άλλων πραγμάτων, αλλά διότι συγχρόνως αποτελούν διακυμάνσεις του χώρου.

 

Η ερμηνεία της παρουσίας της ύλης ως φαινόμενο από τη μεταβολή στην ενέργεια του ίδιου του χώρου ή από τη δυναμική μεσολάβηση του πεπερασμένου χώρου μας αποτρέπει από την παγίδα των αδιέξοδων ερωτημάτων και στρέφει την αναζήτηση στα πραγματικά φαινόμενα που μπορούν να ερμηνεύσουν τα μεγάλα κενά στο μοίρασμα της ύλης. Διότι αυτά τα κενά του χώρου "αντανακλούν" ποσότητα ενέργειας και χρόνου που λείπει από τις εξελίξεις του υλικού κόσμου. Έτσι ο χώρος επιτρέπει μέσα σε προκα­θορισμένα όρια χρόνου, μήκους και ενέργειας να εξωτερικευτούν (σχετικά και έμμεσα) δια μέσου των υλικών φορέων, όσα υπάρχουν ανέκαθεν με ταυτόχρονο και άμεσο τρόπο (στη μέγιστη χρονική περίοδο του Ολοκληρωμένου Σύμπαντος, το οποίο σχετικά είναι απών). Εάν το Σύμπαν δεν υπήρχε ταυτόχρονα σε πολλές υπο-στιγμές ή δεν ήταν τελειωμένο πριν από τη στιγμή, που ακόμα γίνεται ως προς εμάς, τότε δε θα υπήρχε ο κενός χώρος, ή αυτός θα ήταν μια τυχαία και ασταθής ποσότητα, όπως θα ήταν και τα δομικά στοιχεία. Το Σύμπαν στο σύνολο του χρόνου είναι ολοκληρωμένο πριν από τη σχετική στιγμή στην οποία ξεκινούν να υπάρχουν τα μέρη του και η σχετική και σταθερή απουσία του έχει τη μορφή του πεπερασμένου χώρου.

 

Τα χρονικά όρια για τις αλληλεπιδράσεις μεταξύ των επιμέρους πραγμάτων "εκφράζονται" από την παρουσία μίας σταθερής ποσότητας ενέργειας που για τον υλικό κόσμο φαίνεται απούσα με τη μορφή του κενού χώρου, επειδή αυτή η ενέργεια βρίσκεται σε κατάσταση ισορροπίας. Η παρουσία του ολοκληρωμένου Σύμπαντος είναι η ίδια για όλα τα επιμέρους πράγματα και δεν ξεχωρίζει σε κανένα σημείο με συνέπεια να φαίνεται σαν απούσα και ανενεργή! Η αόρατη παρουσία του αποκαλύπτεται από την ισότροπη μεταβίβαση ενέργειας προς τη δομή της ύλης (βαρυτικό πεδίο) και από το δυναμικό ρόλο του κενού χώρου στις μικροσκοπικές διαστάσεις, όπου το μήκος κάπου έχει ένα ελάχιστο όριο.

 

Ο κενός χώρος βρίσκεται σε κατάσταση ισορροπίας όχι επειδή απλώς είναι κάτι ακίνητο, αλλά επειδή ο χώρος ταλαντώνεται με τη μέγιστη δυνατή συχνότητα. Αυτή είναι μια νέα διαπίστωση, που προέκυψε από την πρώτη προσπάθεια να ανιχνευτούν μαθηματικές σχέσεις στη φυσική ερμηνεία του Τελειωμένου Χρόνου και καθοδηγήθηκε από την ανάγκη :

1) να ερμηνευτούν οι ταχύτατες μεταβολές σε μικροσκοπικά μήκη, οι οποίες δεν ξεκινούν και δεν συγχρονίζονται από τις κινήσεις των μεγάλων σωμάτων, αλλά από την άμεση σύνδεσή τους με μια κοινή ποσότητα,

2) να ερμηνευτεί η μέγιστη ταχύτητα μετάδοσης των κυματικών διαταραχών του χώρου (με την ταχύτητα του φωτός), η οποία δεν φαίνεται να ξεκινάει από μηδενική ταχύτητα και από μια κίνηση όπως των ορατών σωμάτων και

3) να ερμηνευτεί η δημιουργία των δομικών στοιχείων και η έννοια του σώματος, με κυματικές κινήσεις και φαινόμενα, τα οποία μπορούν να περιγραφούν χωρίς τον όρο του σώματος.

 

 

1η δημοσίευση στη Γη  www.kosmologia.gr

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

© copyright Κώστας Γ. Νικολουδάκης

Επιμέλεια-Σχεδίαση  2004 - 2018

 

Η ΘΕΟΛΟΓΙΑ                     http://www.kosmologia.gr                      ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ

ΤΗΣ

 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ

 

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ SITE

clock

Καλύτερη εμφάνιση σε ανάλυση 1024x768px | οθόνη 15" - 19" | codepage windows-1253 (Greek) | IE v.6.0 - 8.0

Άλλοι προτεινόμενοι φυλλομετρητές: Mozilla Firefox, Google Chrome, MS Edge, Safari. Ελάχιστη διαγ. οθόνης 7"/ 960px