*

Ο ΠΛΗΡΗΣ ΚΟΣΜΟΣ & Η ΥΛΗ  /  ΤΟ ΑΜΕΣΟ (ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΟ) ΣΥΝΟΛΟ & Η ΖΩΗ

Σκέψεις από την αρχή και για την αρχή... Γη

***                                                                                 comet

* ΑΡΧΙΚΗ |     | ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ |     | ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΟΥ! |     | ΚΟΣΜΟΣ & ΖΩΗ |     | ΚΟΣΜΟΣ & ΥΛΗ

*

(

ΓΝΩΣΗ & ΣΤΟΧΑΣΜΟΣ     |     ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΣΤΡΟΦΗ     |     ΑΝΘΡΩΠΟΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΑ     |     ΦΙΛΟΣΟΦΟΙ

)

 

ΠΑΡΑΠΛΑΝΗΣΗ

header message

Για σκεπτόμενους δημιουργικά!

 

 

 

"ΜΕΓΑΛΑ" ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ - ΣΥΝΤΟΜΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

 

 

 

 
   

> 9 Γιατί η μετακίνηση δεν είναι δυνατή πέρα από ένα όριο επιτάχυνσης και ταχύτητας και γιατί η ύλη είναι μία δραστήρια ουσία σαν μία άλλη μορφή της ενέργειας;

 

Δύο φημισμένες μαθηματικές εξισώσεις του Alb. Einstein αποκάλυψαν με εκπληκτικό τρόπο, πως η ύλη με τη μορφή σωματιδίων και η ενέργεια δεν είναι αντίθετες ή διαφορετικές ουσίες και πως σαν δύο μορφές της ίδιας ουσίας μπορούν να γίνονται η μία από την άλλη. Το πλήθος των περιπτώσεων που παρατηρούμε να μεταβιβάζεται ενέργεια στον ορατό κόσμο εμφανίζει την ενέργεια σε πλήρη αντίθεση με το φαινόμενο της ύλης που συγκροτεί τα σταθερά σώματα. Από την άλλη πλευρά, οι μαθηματικές σχέσεις που εξισώνουν την ύλη με την ενέργεια και ο μετασχηματισμός των σωματιδίων που γίνεται μεταξύ τους στις μικροσκοπικές διαστάσεις, και η δημιουργία σωματιδίων μέσα από διαδικασίες που η κινητική ενέργεια είναι αυξημένη, εμφανίζουν την ενέργεια και την ύλη σαν να μην έχουν διαφορά μεταξύ τους. Η συνηθισμένη εμπειρία από τη μια πλευρά και η ασυνήθιστη επιστημονική εμπειρία από την άλλη, έκαναν παρεξηγήσιμες τις μαθηματικές διατυπώσεις των σχέσεων μεταξύ της ύλης και της ενέργειας.

 

Έπρεπε να έχει καθοριστεί η θεμελιώδης διαφορά στις έννοιες της ενέργειας και της ύλης, ώστε να σταματήσει να γίνεται η συνταύτισή τους, όπως αν δεν υπήρχε καμία διαφορά μεταξύ τους, αλλά και για να σταματήσει η αντιπαράθεσή τους σαν να ήταν τελείως διαφορετικά φαινόμενα. Η θεμελιώδης διαφορά μεταξύ της ενέργειας και της ύλης, σε τελική ανάλυση ανάγεται (ή προέρχεται) σε μια διαφορά μεταξύ της κίνησης που μεταβάλλεται ομαλά και ανεμπόδιστα και της κίνησης που εμποδίζεται ή γίνεται σαν ισορροπημένη όπως μια στάσιμη κυματική μεταβολή. Ή, με άλλη διατύπωση, ανάγεται σε μια διαφορά μεταξύ μιας ποσότητας που μεταβιβάζεται και μιας ποσότητας που εμποδίζεται και καθυστερεί ή δεν μπορεί να μεταβιβαστεί. Υπάρχει πράγματι μια αντίθεση στα δυο φαινόμενα (την οποία συναντάμε και στις μαθηματικές σχέσεις), αυτή όμως η αντίθεση είναι σύμφυτη με την κίνηση, διότι ακόμα και η ευθύγραμμη ομαλή κίνηση αν δεν γίνεται σε μηδενικό χρόνο ή δεν γίνεται με άπειρη ταχύτητα, τότε περιέχει την έννοια της καθυστέρησης, της έλλειψης χρόνου μέχρι την άφιξη και την έλλειψη κίνησης. Η ύπαρξη και μόνο ενός ορίου ταχύτητας στην κίνηση μέσα στη φύση, αποτελεί ένα εμπόδιο στην κίνηση και την φέρνει σε αντίθεση με τον εαυτό της, αφού η χρονική καθυστέρηση μπορεί να θεωρηθεί σαν αδράνεια και το όριο της ταχύτητας μπορεί να αποδοθεί επίσης σε κάποια αδράνεια. Επομένως, η κίνηση και η αδράνεια δεν λείπουν ποτέ από τη φύση και αυτά είναι τα θεμελιώδη φαινόμενα που δημιουργούν και διατηρούν τη φύση. Η κίνηση με τις πιο υψηλές ταχύτητες ή συχνότητες προκαλείται από την διατάραξη μιας ελάχιστης αδράνειας (που έχει ο κενός χώρος) ενώ η ελάττωση της ταχύτητας και η ακινησία επιτυγχάνονται με τις συγχρονισμένες κινήσεις ή ανταλλαγές ενέργειας των σωματιδίων και με την αύξηση της αδράνειας, που τελικά ελαττώνει και το ρυθμό ανταλλαγής της ενέργειας μεταξύ των σωμάτων που κινούνται με χαμηλές ταχύτητες.

 

Η κίνηση δεν λείπει από την ύλη ούτε η αδράνεια από την ενέργεια. Η αδράνεια που έχει ένα πράγμα χρησιμεύει για να μπορέσει να λάβει ενέργεια, για να κινηθεί και να αναμεταδώσει μια ποσότητα ενέργειας. Η κίνηση πάλι, προκαλεί τη μεταβίβαση ενέργειας και μεταβολή σε μια σταθερή ποσότητα που απελευθερώνει ενέργεια, αργά ή γρήγορα, συχνά ή σπανιότερα. Όπως δεν έχει νόημα η κίνηση χωρίς την ακινησία, την ισορροπία και τη μεταβολή, το ίδιο δεν έχει νόημα η ενέργεια χωρίς την ύλη και αντιστρόφως. Στη φύση δεν προηγείται το ένα φαινόμενο από το άλλο και δεν παράγει συνολικά το ένα το άλλο. Στην περίπτωση της ύλης, η κίνηση γίνεται έτσι συγχρονισμένα και περιοδικά μεταβαλλόμενη με τους πιο γρήγορους ρυθμούς, που δημιουργεί κατάσταση ισορροπίας.

 

Η ίδια η ύλη είναι τρόποι αλληλεπίδρασης και μεταβολή ενέργειας σε πολύ μικρό χρόνο και επαναλαμβανόμενα. Η ενέργεια δεν είναι μόνο εξωτερική μετακίνηση, περαστική μεταβίβαση και κυματική διάδοση, για τον ίδιο λόγο, που η κίνηση δεν είναι μόνο ευθύγραμμη και ομαλή. Τα υλικά στοιχεία γίνονται και διατηρούνται με ροή και ανταλλαγή ενέργειας (με σταθερο­ποιημένο τρόπο, που ερμηνεύεται από το φαινόμενο της διακύμανσης). Ο τρόπος ν’ αλλάξουν θέση τα πράγματα μέσα στο χώρο και η εφαρμογή δυνάμεων επηρεάζει τον τρόπο και το χρόνο στη ροή ενέργειας, που γίνεται ασταμάτητα στα δομικά στοιχεία της ύλης τους. Πέρα από ένα όριο μεταβολής της κίνησης των σωμάτων ή μεταβίβασης ενέργειας σε αυτά, τα δομικά στοιχεία και οι συνδυασμοί τους αποσταθεροποιούνται. Με τις πιο γενικές σκέψεις, οι σχέσεις και οι αλληλεπιδράσεις των υλικών πραγμάτων μέσα στο χρόνο είναι ξανά τα πράγματα, όταν αυτά θεωρηθούν στο σύνολο του χρόνου (σαν έξω από το χρόνο). Οι σχέσεις και οι αλληλεπιδράσεις τους «υλο­ποιούνται» και γίνονται πράγματα και τα τελευταία «ενεργούν» και δημιουργούν τα πρώτα. 

 

1η δημοσίευση στη Γη  www.kosmologia.gr

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

© copyright Κώστας Γ. Νικολουδάκης

Επιμέλεια-Σχεδίαση  2004 - 2018

 

Η ΘΕΟΛΟΓΙΑ                     http://www.kosmologia.gr                      ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ

ΤΗΣ

 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ

 

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ SITE

clock

Καλύτερη εμφάνιση σε ανάλυση 1024x768px | οθόνη 15" - 19" | codepage windows-1253 (Greek) | IE v.6.0 - 8.0

Άλλοι προτεινόμενοι φυλλομετρητές: Mozilla Firefox, Google Chrome, MS Edge, Safari. Ελάχιστη διαγ. οθόνης 7"/ 960px