*

Ο ΠΛΗΡΗΣ ΚΟΣΜΟΣ & Η ΥΛΗ  /  ΤΟ ΑΜΕΣΟ (ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΟ) ΣΥΝΟΛΟ & Η ΖΩΗ

Σκέψεις από την αρχή και για την αρχή... Γη

***                                                                                 comet

* ΑΡΧΙΚΗ |     | ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ |     | ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΟΥ! |     | ΚΟΣΜΟΣ & ΖΩΗ |     | ΚΟΣΜΟΣ & ΥΛΗ

*

(

ΓΝΩΣΗ & ΣΤΟΧΑΣΜΟΣ     |     ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΣΤΡΟΦΗ     |     ΑΝΘΡΩΠΟΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΑ     |     ΦΙΛΟΣΟΦΟΙ

)

 

ΠΑΡΑΠΛΑΝΗΣΗ

header message

Για σκεπτόμενους δημιουργικά!

 

 


 Eng language

ΑΓΩΝΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΠΑΡΑΠΛΑΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΟΜΑΝΙΑΣ...

???

ΑΓΩΝΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΠΑΡΑΠΛΑΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΟΜΑΝΙΑΣ...

 

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΕΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΟΣ ΤΡΟΠΟΣ ΖΩΗΣ

 

 

 

προσωπική σφραγίδα

Ο πνευματικός δημιουργός αισθάνεται την ανάγκη να αποφύγει μια αρνητική εκτίμηση για το πρόσωπό του, η οποία ίσως σχηματιστεί από τρεις παρατηρήσεις στην προβολή των απόψεων από τις ιστοσελίδες: Μερικές φορές αυτός εκφράζεται με το πρώτο πρόσωπο του ενικού αριθμού. Μερικές άλλες φορές εκφράζει σκέψεις από την προσωπική εμπειρία του. Κυρίως, όμως, ίσως κάποιος αναγνώστης να αναρωτηθεί, γιατί στις ιστοσελίδες δημοσιεύονται απόψεις σχεδόν αποκλειστικά από ένα μόνο πρόσωπο και όλο το πνευματικό περιεχόμενο είναι της δικής του επιλογής. Αυτή η τακτική του πνευματικού δημιουργού δεν οφείλεται στην υπεροψία του ή σε περι­φρόνηση. Ο αρχικός λόγος ήταν οι δυσκολίες για να δημιουργήσει την τοποθεσία στο Ίντερνετ, ο μεγάλος αριθμός σελίδων που χρειαζόταν για να παρουσιάσει τις φιλοσοφικές απόψεις του και μαζί ο χρόνος, που χρειάστηκε μέχρι να τις απο­σαφηνίσει και για να τις συμπεριλάβει όσο γίνεται πιο αναπτυγμένες. Για έναν ακόμα σημαντικό λόγο ο πνευματικός δημιουργός* περιορίστηκε σε δικές του δημοσιεύσεις: Για να φανεί από την πραγματική ζωή η δυνατότητα ενός μόνο ανθρώπου για προ­χωρημένη έρευνα με παρατηρήσεις στην προσωπική εμπειρία του και με ορθο­λογική σκέψη -χωρίς τεχνικά μέσα- και αναπόφευκτα για την πνευματική του καλ­λιέργεια, όταν η ερευνητική σκέψη γίνει τρόπος ζωής και όταν η εξωτερική ζωή περιοριστεί. Αυτή είναι μια προσφορά που ξεχωρίζει την διαδικτυακή τοποθεσία. Για τις άλλες απόψεις μπορείτε να ψάξετε εύκολα και θα βρείτε ανεξάντλητες δημοσιεύσεις, ιστο­σελίδες και συζητήσεις σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Εξάλλου, γι' αυτό τον ίδιο λόγο, μια από τις εντυ­πωσιακές επιλογές του πνευματικού δημιουργού στη ζωή του ήταν να παραμείνει αυτο­δίδακτος (με δικές του επιλογές) μαθητής έξω από τα εκπαιδευτικά ιδρύματα, με κόστος πιο μεγάλο απ' όσο αυτός είχε εκτιμήσει στη νεότερη ηλικία.

ΔΕΝ ΧΡΕΙΑΖΟΤΑΝ ΝΑ ΠΑΜΕ ΜΕΡΙΚΟΥΣ ΑΙΩΝΕΣ ΕΜΠΡΟΣ για να δώ­σουμε μερικές  σημαντικές απαντήσεις... ΑΦΑΙΡΕΣΤΕ ΠΟΛ­ΛΟΥΣ ΑΙΩΝΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ και σκεφτείτε χωρίς τυχαίες εμπειρίες και πληροφορίες, χωρίς τυφλές βεβαιότητες και χωρίς φαντα­σιώσεις.

Τέλος, ο πνευματικός δημιουργός ζητεί συγγνώμη αν μερικές φορές στο γραπτό λόγο εκφράστηκε με ύφος περιφρονητικό και προσβλητικό. Θα ήταν θεατρινισμός να κρύψει τα συναισθήματα που δημιουργούνται σε κάθε ευσυγκίνητο και ευσυνείδητο άνθρωπο, όταν αυτός μέσα στη σκέψη του βάζει τον εαυτό του στη θέση όσων αδικήθηκαν ή πέφτουν θύματα με οποιοδήποτε τρόπο, αλλά ιδιαίτερα από ανθρώπινη συμ­περιφορά (με μια συνηθισμένη ειρωνεία μέχρι μια ασυνήθιστη... δολο­φονία). Και δυστυχώς έτσι χρειαζόταν να σκεφτεί, αφού τα ζητήματα σχετικά με την ανθρώπινη συμπεριφορά και με την τύχη της ανθρώπινης ζωής δεν τα άφησε έξω από την έρευνά του και αντιθέτως είχε δια­πιστώσει, ότι συνδέονται αξεχώριστα με τα ζητήματα για την ανθρώ­πινη σκέψη και γνώση. Επίσης για τη διαφωνία του απέναντι σε απόψεις που πλειο­ψηφούν δεν θα μπορούσε να μην εκφράσει πιο έντονα τη διαφωνία και την αντί­δρασή του. Ιδιαίτερα όταν οι δικές του σκέψεις και απόψεις δεν εκφράζονται από κανέναν άλλο και έχοντας διαπιστώσει ότι οι απόψεις των ανθρώπων παρακινούν σε συμπεριφορές και τις προ­ετοιμάζουν. Ο πνευματικός δημι­ουργός αγωνίστηκε πνευματικά και επί δεκαετίες μόνος, έξω από κάθε ομάδα και έχοντας μια φιλήσυχη ζωή, που καθόλου δεν φανερώνει την ψυχολογική και πνευματική του δύναμη. Δεν αντλεί το θάρρος του από την υποστήριξη κανενός, δεν προβάλλει τις απόψεις του "προσαρ­μοσμένες"  προσδο­κώντας ανταλ­λάγματα από ευχαρι­στημένους ανα­γνώστες ή συνεργάτες ή πελάτες και δεν αισθάνεται αδιά­σειστες τις απόψεις του έχοντας την υποστήριξη μιας ομάδας ανθρώπων που συμφωνούν μαζί του.

 

ΑΛΛΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΤΟΠΟΘΕΣΙΕΣ http:// >>>

 

     
 

 

 
 

* Συμπληρωματικές σειρές για την εκτίμηση της αλήθειας, έτσι όπως είχαν δια­τυπωθεί πολλά χρόνια πριν, για να τονιστεί ότι η αξιοπιστία έχει νόημα όταν κερδίζεται με γνώση την οποία μπορούμε εύκολα και γρήγορα να την επι­βεβαιώσουμε. Απλές σκέψεις, με τις οποίες πολλοί θα συμφωνήσουν, όμως πολύ συχνά αυτές δεν εφαρ­μόζονται:

cover of 1st book“Δε δικαιολογείται με τίποτε να μας εκτρέπουν από την αναγνώριση της αξιοπιστίας: Η «τυφλή» πίστη, ο αριθμός εκείνων που συμφωνούν ή διαφωνούν, οι διαθέσεις μας, η ευκολία ή η δυσκολία να κατα­λάβουμε, η ευκολία ή η δυσκολία της ανακάλυψης, η αξιοπιστία όσων υπο­στηρίζουν, η χρησιμότητα για τους σκοπούς μας, η αμφισβήτηση χωρίς όρους, οι ομοιότητες, όπως γενικά οι ενδείξεις. Πρέπει να εκτιμάμε την ορθότητα και τη βεβαιότητα της γνώσης παρόμοια, όπως αποφασίζουμε για την τύχη μιας ανθρώπινη ζωής στο ποινικό δικαστήριο, ανα­γνωρίζοντας έτσι τα όρια της πραγματικής γνώσης μας και περι­ορίζοντας τη δυνατότητα να μας παρασύρουν, να μας εκμεταλλευτούν, να μας «παρα­μυθιάσουν» και να βρεθούμε απροετοίμαστοι. Η σταθερή πίστη σε αβάσιμες, ανα­πόδεικτες, απρόσεκτες και απο­σπασματικές απόψεις, τις οποίες αποκαλούμε «γνώμες», αναμφίβολα εξυπηρετεί όσους έχουν λόγους να μπορούν να μας τις αλλάξουν, όταν και όπως εκείνοι το καθορίσουν, μ' έναν από τους αναρίθμητους ευφυείς τρόπους. Εξυπηρετεί και εμάς τους ίδιους... για να μην τις αλλάξουμε, γιατί φοβόμαστε τις συνέπειες και θεωρούμε ανώφελο να στο­χαζόμαστε με σκοπό την ανακάλυψη της άγνοιας και της βάσιμης βεβαιότητας. Ανάμεσα στα δυο άκρα, της ευπιστίας και της δυσπιστίας, θα είμαστε πιο κοντά στην πραγ­ματικότητα, ισχυρότεροι, προετοιμασμένοι και με πιο απεριόριστη διάνοια, όταν ρέπουμε στην αμφισβήτηση και στην αναζήτηση”. (Η Θεο­λογία της Επιστήμης, ©2000)

ηθική χωρίς γνώση... και γνώση χωρίς ηθική...

 

 

ΤΕΛΟΣ ΣΤΑ ΨΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΦΑΝΤΑΣΙΩΣΕΙΣ >>> 

[-]

ΤΑ ΠΙΟ ΦΑΝΕΡΑ ΣΗΜΑΔΙΑ ΟΤΙ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΩΣΤΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΚΕΨΕΙΣ ΠΟΥ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΟΥΝ ΜΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ

 

Ενοποιημένη Απάντηση, όχι μονόπλευρη, δηλαδή: >>>

checkΗθική    checkΨυχολογική    checkΛογική    checkΠολιτική    checkΚοσμολογική

 

>>>ΤΑ ΒΙΒΛΙΑ <<< 

 

"ΜΕΓΑΛΑ" ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ - ΣΥΝΤΟΜΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ - ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΚΠΛΗΞΕΙΣ !

 

ΕΙΚΟΝΕΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ (σε περιορισμένο αριθμό)

Όσα δεν σκέφτηκαν στη Φυσική και στη Φιλοσοφία... με το κοινό λεξιλόγιο

 

 

 

Η διάνοια δεν έχει σπουδαιότερη δυνατότητα από το να γνωρίζει, να διατηρεί τον εαυτό της σαν αυτοσκοπό και να διαμορφώνει την αυτογνωσία της. Η αυτογνωσία είναι το νόημα της ευτυχίας, η ουσία της λογικής και ο σκοπός της ηθικής. Ο εγωκεντρισμός και η αυταπάτη είναι από μόνα τους, χωρίς καμιά πράξη, η πιο μεγάλη καταστροφή και σχετίζονται άμεσα με την παράδοση στην τύχη. Ζωή χωρίς διανοητική δραστηριότητα είναι ανύπαρκτη και χωρίς διαμόρφωση αυτογνωσίας ήταν, είναι και θα είναι για πάντα και παντού μέσα στο Σύμπαν ανεπαρκώς αξιοποιημένη και παρασυρμένη, με όποια δυνατότητα και αν τη φανταστούμε.

 

 

 

επιστημονικά όργανα

spider

 

oriented

αισθητήρια όργανα

σκέψη

Εξακολουθούν να γίνονται τροποποιήσεις στα κείμενα και στη σχεδίαση των ιστοσελίδων.

 

Ανακαλύπτεις τώρα τη Φιλοσοφία; Τι είναι Φιλοσοφία. Φιλοσοφία & πραγματικότητα  >>>►

 

 

 

© copyright Κώστας Γ. Νικολουδάκης

Επιμέλεια-Σχεδίαση  2004 - 2018

 

Η ΘΕΟΛΟΓΙΑ                     http://www.kosmologia.gr                      ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ

ΤΗΣ

 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ

 

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ SITE

clock

Καλύτερη εμφάνιση σε ανάλυση 1024x768px | οθόνη 15" - 19" | codepage windows-1253 (Greek) | IE v.6.0 - 8.0

Άλλοι προτεινόμενοι φυλλομετρητές: Mozilla Firefox, Google Chrome, MS Edge, Safari. Ελάχιστη διαγ. οθόνης 7"/ 960px