*

Ο ΠΛΗΡΗΣ ΚΟΣΜΟΣ & Η ΥΛΗ  /  ΤΟ ΑΜΕΣΟ (ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΟ) ΣΥΝΟΛΟ & Η ΖΩΗ

Σκέψεις από την αρχή και για την αρχή... Γη

***                                                                                 comet

* ΑΡΧΙΚΗ |     | ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ |     | ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΟΥ! |     | ΚΟΣΜΟΣ & ΖΩΗ |     | ΚΟΣΜΟΣ & ΥΛΗ

*

(

ΓΝΩΣΗ & ΣΤΟΧΑΣΜΟΣ     |     ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΣΤΡΟΦΗ     |     ΑΝΘΡΩΠΟΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΑ     |     ΦΙΛΟΣΟΦΟΙ

)

 

ΠΑΡΑΠΛΑΝΗΣΗ

header message

Για σκεπτόμενους δημιουργικά!

 

ΕΠΑΝΩ

 

 

Η  ΘΕΟΛΟΓΙΑ  ΤΗΣ  ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ

Υπότιτλος: Θεωρία του Τελειωμένου Χρόνου και της Σχετικότητας της Ενέργειας

©2000, ISBN 960-385-019-5

Η δύναμη της σκέψης, όχι του χρήματος!

 

φιλοσοφικό βιβλίο

Ένα πλήθος από τυχαίες και αποσπασματικές διαπιστώσεις στην εμπειρία και ένα πλήθος από ξεχωριστές εξηγήσεις μπορούν να προκύψουν πιο γρήγορα, πιο εύκολα και όχι τυχαία. Μπορούν μέσα από τη θεωρητική ανάλυση των εννοιών, από την ανάπτυξη και το συσχετισμό λίγων γενικών απόψεων και με τη δυνατότητά μας να γνωρίζουμε όλα τα πράγματα μέσα από την παρατήρηση σχέσεων και ομοιοτήτων στα πλησιέστερα και τα πιο συνηθισμένα πράγματα της εμπειρίας μας. Αυτό επιδίωξα να επιτύχω και να αποδείξω με τη «Θεολογία της Επιστήμης» και έγινα πολύ κουραστικός, χωρίς να γίνω πολύ κατανοητός! Το πώς γράφθηκε «Η Θεολογία της Επιστήμης» πρόκειται για ένα άλλο πιο ενδιαφέρον βιβλίο...

 

Ένα μεγάλο μέρος του γραπτού περιεχομένου της παρούσας ψηφιακής έκδοσης (που δημοσιεύεται στην διεύθυνση www.kosmologia.gr) προέρχεται (αυτούσιο ή τροποποιημένο) από τις σελίδες του φιλοσοφικού βιβλίου "Η Θεολογία της Επιστήμης". Αλλά και τα νέα βιβλία που σχηματίστηκαν στα χρόνια που ακολούθησαν είναι η συνέχεια και η αποσαφήνιση των αρχικών σκέψεων που διατυπώθηκαν σε αυτό το πρώτο βιβλίο.

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ΚΟΣΜΟΛΟΓΙΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΟ ΝΟΗΜΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΓΝΩΣΗ, ΣΚΕΨΗ ΚΑΙ ΑΙΣΘΗΣΕΙΣ

 

 

 

 

© copyright Κώστας Γ. Νικολουδάκης

Επιμέλεια-Σχεδίαση  2004 - 2013

 

Η ΘΕΟΛΟΓΙΑ                     http://www.kosmologia.gr                      ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ

ΤΗΣ

 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ

 

ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ

clock

Καλύτερη εμφάνιση σε ανάλυση 1024x768px | οθόνη τουλάχιστον 17" | codepage windows-1253 (Greek) | IE v.6.0 +