*

Ο ΠΛΗΡΗΣ ΚΟΣΜΟΣ & Η ΥΛΗ  /  ΤΟ ΑΜΕΣΟ (ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΟ) ΣΥΝΟΛΟ & Η ΖΩΗ

Σκέψεις από την αρχή και για την αρχή... Γη

***                                                                                 comet

* ΑΡΧΙΚΗ |     | ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ |     | ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΟΥ! |     | ΚΟΣΜΟΣ & ΖΩΗ |     | ΚΟΣΜΟΣ & ΥΛΗ

*

(

ΓΝΩΣΗ & ΣΤΟΧΑΣΜΟΣ     |     ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΣΤΡΟΦΗ     |     ΑΝΘΡΩΠΟΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΑ     |     ΦΙΛΟΣΟΦΟΙ

)

 

ΠΑΡΑΠΛΑΝΗΣΗ

header message

Για σκεπτόμενους δημιουργικά!

 

ΕΠΑΝΩ • ΥΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΙΔΕΑΛΙΣΜΟΣ • ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ • ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ & ΘΡΗΣΚΕΙΑ

 

ΑΓΝΩΣΤΙΚΙΣΜΟΣ | ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ | Ο ΠΛΑΤΩΝ, Ο ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΚΑΙ Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥΣ | ΕΠΙΚΟΥΡΟΣΣΤΩΙΚΟΙ | ΕΡΙΓΕΝΗΣ 

ΑΡΑΒΕΣ | ΒΑΚΩΝΚΑΡΤΕΣΙΟΣ | ΣΠΙΝΟΖΑ | ΛΟΚ | ΛΑΪΜΠΝΙΤΣ | ΜΠΕΡΚΛΕΫ | ΧΙΟΥΜΚΑΝΤ | ΦΙΧΤΕ | ΣΕΛΛΙΝΓΚ | ΧΕΓΚΕΛ 

ΣΟΠΕΓΧΑΟΥΕΡ |  ΕΝΓΚΕΛΣ | Λ. ΜΠΥΧΝΕΡ | ΧΑΙΚΕΛ | ΧΟΥΣΕΡΛΑΪΝΣΤΑΪΝ | ΧΑΪΝΤΕΓΓΕΡ | ΤΕΙΛΑΡΝΤ ΝΤΕ ΣΑΡΝΤΙΝ | ΞΑΝΘΑΚΟΣ

 


Gr lang Eng language

ΥΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ  ΙΔΕΑΛΙΣΜΟΣ   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12

 ΘΕΟΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ         1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12

 

 

 

Θαλής ο Μιλήσιος ΠυθαγόραςΗράκλειτος ο ΕφέσιοςΠαρμενίδης ο ΕλεάτηςΔημόκριτος ο Αβδηρίτης Σωκράτης ο Αθηναίος Πλάτων ο Αθηναίος Αριστοτέλης ο Μακεδόνας

 Επίκουρος από ΣάμοΖήνων από ΚίτιοΧρύσιππος Πλωτίνος εξ' Αιγύπτου ibn Sina - Avicenna ibn Rushd - Averroes Bacon R.

Erasmus Descartes Rene Leibnitz Gottfriend Wilhelm Spinoza Baruch Locke John Berkeley George David Hume
  Kant Immanuel Fichte Johann Gottlieb Shelling Friedrich Hegel Georg Wilhelm Friedrich Schopenhauer Arthur Friedrich Nietzsche
    Friedrich Engels Bergson Henri Heidegger Martin Newton Isaac Einstein Albert

 

> Σύντομη αναδρομή και σχολιασμός στις φιλοσοφικές προσπάθειες από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα <

books Από την αρχαιότητα έως και σήμερα, πολλοί στοχαστές και φιλόσοφοι με τα σπουδαία έργα τους αντέδρασαν με τον ευφυέστερο και ισχυρότερο τρόπο στις προκαταλήψεις, στη μωρία, στην επιπολαιότητα και στον εγωκεντρισμό. Προσέγγισαν μεγάλες αλήθειες, έβαλαν φρένο σε μονόπλευρες θεωρήσεις και σε ακρότητες, ανέδειξαν τον πλούτο του εσωτερικού κό­σμου, κατέγραψαν πλήθος σκέψεων και επιχειρημάτων και υπερασπίστηκαν έναν φιλοσοφικό τρόπο ζωής. Αισθάνομαι την ανάγκη να εκφράσω το θαυμασμό και την αισιοδοξία μου και μαζί τη λύπη μου για όσους δεν έτυχε ή δεν μπόρεσα ακόμα να μελετήσω.

Αν κάποιος ανατρέξει στην περίληψη ενός φιλο­σοφικού λεξικού ή σε όποια άλλη περίληψη και σύντομη παρουσίαση, για να προσεγγίσει στις βασικές απόψεις ενός φιλοσόφου και για να εκτιμήσει το πνευματικό έργο του, δυστυχώς όχι μόνο δε θα γνωρίσει αρκετά τις απόψεις του φιλοσόφου, αλλά θα διαμορφώσει μία αρ­κετά παραμορφωμένη έως και άσχετη άποψη για όσα έχει διατυπώσει ο ίδιος ο φιλόσοφος. Συχνά εμείς οι συγγραφείς -ιδιαίτερα οι καθηγητές που διδάσκουν συστηματικά την ιστορία και τη διαδρομή της φιλο­σοφίας- αντί να συγκεντρώσουμε τις βασικές απόψεις των φιλοσόφων, αντιλαμβανόμαστε μόνο τις θέσεις τους εκείνες, που σχετίζονται με τα θεωρούμενα βασικά και κοινά ζητήματα της φιλοσοφίας. Ενώ οι ίδιοι οι πνευματικοί δημιουργοί φιλόσοφοι μπορεί να μην τα είχαν θεωρήσει βασικά, καθοριστικά και πρώτης προ­τεραιότητας ζητήματα, και προσέγγιζαν στις απόψεις τους με έναν ιδιαίτερο και ασυνήθιστο τρόπο, ακόμα και για τα πιο συνηθισμένα ζητήματα. Προχωρούσαν τις θεωρίες τους με διαφορετικούς προβληματισμούς από αυτούς, που μπορεί να φαίνονται από την τελική δια­τύπωση και την περάτωση του έργου τους και εξέ­φραζαν πολύτιμες σκέψεις, τις οποίες εμείς τις αφαιρέ­σαμε και αναδιατυπώσαμε για τις ανάγκες της περί­ληψης και από την προσπάθεια να τους καταλά­βουμε.

 

Η αναδρομή στις φιλοσοφικές προσπάθειες από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα δεν φιλοδοξεί να προ­σφέρει μια ολοκληρωμένη άποψη για το φιλοσοφικό έργο του κάθε δημιουργού ούτε να αποτελέσει μια ολο­κληρωμένη επιτομή για την ιστορία της Φιλοσοφίας. Αυτή η προσπάθεια έχει γίνει επιτυχημένα από μεμονω­μένους συγγραφείς και ομαδικά, και δεν έχει στα­ματήσει να επαναλαμβάνεται ανανεωμένη, με περισσό­τερη φιλο­δοξία και πιο συμπληρωμένα. Υπάρχουν πολύτο­μα φιλο­σοφικά λεξικά, εγκυκλοπαίδειες, εκπαι­δευ­τικά βιβλία, βιβλία και ιστοσελίδες με άφθονες ιστο­ρι­κές αναφορές και πληροφορίες... 

 

Η αναδρομή στις φιλοσοφικές προσπάθειες από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα, στοχεύει να υπεν­θυμίσει και να συγκεντρώσει τις σκέψεις εκείνες που σχετίζονται ιδιαίτερα με τα ζητήματα της φυσικής και της κοσμολογίας και να αποδείξει το πλεονέκτημα του ανθρώπου να σκέφτεται όχι μόνο δημιουργικά, αλλά και σε πολλές περιπτώσεις με μαθηματική και λογική συ­νέπεια και με επιτυχία, όταν η θεωρητική αναζήτηση γίνει ένας τρόπος ζωής και όταν η σκέψη παρατηρεί τις ίδιες τις σκέψεις της.

Αλλά αυτή η αναδρομή με τέτοια προοπτική, υποθέτει ότι έχουμε απαντήσεις σε άλυτα ζητήματα της φυσικής και της κοσμολογίας και γνώσεις που έλειπαν την εποχή των προηγούμενων δημιουργών. Αλλιώς, πώς θα μπο­ρούσαμε να αποφανθούμε ή να εκτιμήσουμε τις εύστο­χες απόψεις, τη συνέπεια στις παλαιότερες φιλο­σοφικές σκέψεις, το πλησίασμά τους στις σωστές απαντήσεις και τη συνεισφορά τους για την επιστημονική έρευνα; Γι' αυτό, με το πέρασμα του χρόνου που οι επιστήμες εξε­λίσσονται και οι άνθρωποι γνωρίζουν περισσότερα για τον κόσμο, επιβάλλεται εκ των πραγμάτων να γίνεται μια αναδρομή για την επανεκτίμηση, την αναθεώρηση και την εκ νέου παρατήρηση των προηγούμενων φιλο­σοφικών ή ερευνητικών προσπαθειών.

 

Οι τελευταίες απαντήσεις σε πολλά ζητήματα τα οποία τοποθετούμε στην περιοχή της φυσικής και της κο­σμολογίας και η τελευταία φιλοσοφική θεωρία που φέρνουν μια συνολική αναστάτωση στις απόψεις μας για τη φύση, το Σύμπαν και τη ζωή συνοψίζονται από τον τίτλο "Θεωρία του Τελειωμένου Χρόνου ή του Ολο­κληρωμένου Σύμπαντος και της Σχετικότητας της Ενέρ­γειας". Αυτό σημαίνει, ότι χρειάζεται να έχουμε μια σύν­τομη πληροφόρηση για τις απαντήσεις και τις απόψεις αυτής της τελευταίας κοσμολογικής θεωρίας για να μπορέσουμε να σκεφτούμε κάτω από το νέο φως τις προηγούμενες φιλοσοφικές σκέψεις και θεωρίες. Έτσι και αντίστροφα, μέσα από τις παρατηρήσεις και τα σχόλια που θα κάνουμε στις παλαιότερες φιλοσοφικές απόψεις θα δοθεί η ευκαιρία να παρακολουθήσουμε πιο χαλαρά τις κεντρικές απόψεις της νέας κοσμολογικής θεωρίας και να δούμε που υπήρχαν οι δυσκολίες της έρευνας και ποια προβλήματα λύνονται, που δεν μπόρε­σαν να λύσουν οι παλαιότεροι φιλόσοφοι και ερευνητές.

 

 

 

 

 

ΥΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ  ΙΔΕΑΛΙΣΜΟΣ   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11| 12

 ΘΕΟΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ         1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11| 12 

Χρονολογικός πίνακας αρχαίων Ελλήνων φιλοσόφων >>>

Για την αναξιοπιστία και για την ανωριμότητα στη θρησκεία >>>

Η Μπαγκαβάτ Γκιτά (Το θείο τραγούδι). Αποσπάσματα με φιλοσοφικό ενδιαφέρον >>>

Υπάρχει νεότερος Έλληνας φιλόσοφος που δεν αναμασάει τα γνωστά και εισχωρεί σε βάθος; >>>

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ: Διαθέσιμες πληροφορίες στο CD-Rom

©2000 ISBN 960-385-019-5 | ©2010 ISBN 960-93-2431-1 | ©2012 ISBN 960-93-4040-3

Τ' αποσπάσματα από τα φιλοσοφικά έργα έχουν επιλεγεί και δακτυλογραφηθεί από τον Κ. Γ. Νικολουδάκη

 

 

 

© copyright Κώστας Γ. Νικολουδάκης

Επιμέλεια-Σχεδίαση  2004 - 2018

 

Η ΘΕΟΛΟΓΙΑ                     http://www.kosmologia.gr                      ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ

ΤΗΣ

 ΚΑΘΑΡΕΣ ΣΕΛΙΔΕΣ

 

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ SITE

clock

Καλύτερη εμφάνιση σε ανάλυση 1024x768px | οθόνη 15" - 19" | codepage windows-1253 (Greek) | IE v.6.0 - 8.0

Άλλοι προτεινόμενοι φυλλομετρητές: Mozilla Firefox, Google Chrome, MS Edge, Safari. Ελάχιστη διαγ. οθόνης 7"/ 960px