*

big bang ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ

 

 

comet

 

Για σκεπτόμενους δημιουργικά!

*

 

 

 

Contact Me

Επικοινωνία

Η προσπάθεια και η ανάπτυξη του site συνεχίζονται...

   

Εισάγετε το όνομά σας :

Fill your name :

* Την ηλεκτρονική σας διεύθυνση :

* Fill in your e-mail address :

*Επιβεβαιώστε την ηλ. διεύθυνση :

*Please, confirm your e-mail address :

* Το θέμα σας - Your subject :

Διεύθυνσή σας - Your address :

Τηλέφωνο - Phone :

*Μπορείτε να προσθέσετε επιπλέον πληροφορίες και σημειώσεις :

 

*Use the box below for further  information or important notes :

 

You must fill in the fields marked with a *

                     Τα πεδία που φέρουν αστερίσκο είναι απαραίτητα

                                                                             Protected by: phpFormMailer the freely available PHP form mailer

 

Ασφάλεια Ο δικτυακός τόπος www.kosmologia.gr έχει δημιουργηθεί με μακροχρόνια μη κερδο­σκοπική προσπάθεια και αντιθέτως, με συνείδηση των δυσκολιών και των στερήσεων, που ο πνευματικός δημιουργός αντιμετώπισε από την πρώτη στιγμή της φιλοσοφικής του προσπά­θειας.

Τα προσωπικά δεδομένα δεν μοιράζονται, δεν πωλούνται και δεν χρησιμοποιούνται για την απο­στολή ενοχλητικών ή ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Εναλλακτικά μπορείτε να επι­κοινωνήσετε μαζί του μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: filosofiagre-mailyahoo.gr

 

ΠΡΟΣ ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ, ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ, ΣΧΟΛΕΣ ΚΑΙ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΚΑΙ ΟΠΟΙΟΝ ΑΛΛΟ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ: Μέσα από την ανά­γνωση των εκατοντάδων διαθέσιμων ιστοσελίδων έχετε τη δυνατότητα να εκτιμήσετε:

• Για την έκδοση ενός βιβλίου

• Για τη βελτίωση και την προετοιμασία ενός ή και περισσότερων βιβλίων

• Για την ανάπτυξη της κοσμολογικής θεωρίας και τη συμμετοχή στην προσπάθεια που έχει ξεκινήσει με μαθηματικούς υπολογισμούς. Κοιτάξτε τι έγραφε το παλαιότερο κάλεσμα για τη συνεργασία ενός φιλόδοξου φυσικού

• Για την αγορά ή τη δωρεά κάποιου βιβλίου

• Για παρατηρήσεις στο περιεχόμενο των βιβλίων και για την προσθήκη ενός προλόγου

• Για τη συμμετοχή σε άλλες ψηφιακές ή έντυπες εκδόσεις, με αποσπάσματα από τα βιβλία του συγγραφέα, με άρθρα του ίδιου και ενδεχομένως για κάποια πολιτιστική δράση.

• Για να στείλετε ένα δικό σας σκίτσο ή μια δική σας γελοιογραφία σχετική με τα ηθικά και πολιτικά ζητήματα (όπως για την απερισκεψία, την ευπιστία, την παραπλάνηση, την οργανωμένη εξαπάτηση, την κατάχρηση εξουσίας, την οικονομική εκμετάλλευση, γενικά για την αδικία, την καταπίεση και την υπεροψία). Το σκίτσο ή η γελοιογραφία σας, σχεδιασμένα με το χέρι ή ψηφιακά, να φέρουν την υπογραφή σας και μαζί να στείλετε μια διεύθυνση επικοινωνίας.

 

>>> Το πνευματικό έργο έχει διαιρεθεί σε ξεχωριστά βιβλία κάτω από τους τίτλους και με τις πληροφορίες που θα βρείτε στην ιστοσελίδα για τα βιβλία.

 

 ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ: Τα φιλοσοφικά κείμενα, τα βιβλία και οι εικόνες που ενδεχομένως χρειαστούν για το γραφικό περιβάλλον είναι διαθέσιμα σε ψηφιακή μορφή, από τα οποία μπορεί να γίνει εύκολα η ανάγνωση, η επεξεργασία και η εκτύπωση ή η μετατροπή τους σε κάθε άλλη ηλεκτρονική μορφή (όπως ePub).

Κώστας Γ. Νικολουδάκης
Συγγραφέας - Ραδιοηλεκτρονικός

 

 

Σε βρίσκουν σύμφωνο και αντιλαμβάνεσαι καλή προοπτική στις παρακάτω κεντρικές ιδέες της www.­kosmologia.gr; Βοηθήστε για να εκτιμηθεί περισσότερο η φιλοσοφική /­ ερευνητική σκέψη, τόσο για την καθημερινή ζωή όσο και για όλη την κοινωνία. Βοηθήστε για να σταματήσει η παρα­πλάνηση να χωρίζει τους ανθρώπους σε θύτες και σε θύματα και να τρέφει το τέρας του εγω­κεντρισμού.

 

 Σε γενικές γραμμές, στην τοποθεσία kosmologia.gr θα βρείτε:

Προσφορά στη σκέψη και στην έρευνα, όπως κάθε φιλοσοφική προσπάθεια. Μαζί με τις φιλοσοφικές σκέψεις, συνδυάζεται η εκμάθηση της σχολικής φυσικής, δίνονται ιδέες για συζήτηση και επιστημονική έρευνα και κυρίως δίνονται σοβαρές απαντήσεις και νέες λύσεις στα μεγάλα ζητήματα που απασχολούν τους φυσικούς όλου του κόσμου.

Ενιαία θεωρία και ερμηνεία με αξιώσεις για την προέλευση, τους νόμους και τον προορισμό του κόσμου.

Ενιαία απάντηση η οποία συνδέει μεταξύ τους διαφορετικά ζητήματα με λογική συνέπεια.

Διερεύνηση και επιδίωξη για την διατύπωση των φυσικών φαινομένων με την απλούστερη διατύπωση (σχολικό επίπεδο).

Διερεύνηση για τη διατύπωση και την επέκταση της φυσικής ερμηνείας με τα πλεο­νεκτήματα των απλών μαθηματικών.

Διερευνούνται οι ενδεχόμενες σχέσεις μεταξύ ζωής, θεού και υλικής φύσης με συνέπεια και σε σύνδεση με τους φυσικούς νόμους.

Θεμελιώνεται και προβάλλεται ο διαχρονικός ρόλος της Ηθικής σε σύζευξη με τη λειτουργία της σκέψης, τόσο για την προσωπική ζωή όσο και για τις ανθρώπινες σχέσεις μέχρι και την οικονομία μίας χώρας. Αποκαλύπτεται ο ρόλος της λογικής σκέψης και της γνώσης για την παραπλάνηση, την εξαπάτηση και τη δημιουργία ανόητων ή σχετικών αξιών.

Κατευθυντήριες απόψεις και γνώσεις για να σκεφτόμαστε δημιουργικά και ερευνητικά. 

 

Ιδιαίτερα υποστηρίζονται και διατυπώνονται οι απόψεις :  

[-]

 

• Δυνατότητα ερμηνείας και γνώσης της φύσης με την ανθρώπινη λογική και την παρατήρηση.

• Δυνατότητα να αποκαλύψουμε άγνωστες σχέσεις στα πράγματα μέσα από την ανάλυση μερικών εννοιών και από την ανεύρεση κοινών στοιχείων στα πλησιέστερα της εμπειρίας μας.

 

• Τον καθοριστικό ρόλο της σκέψης για την ανθρώπινη συμπεριφορά και την ψυχολογία. Από τη στιγμή, που η συμπεριφορά ενός ζώου σταματάει να ρυθμίζεται και να προσδιορίζεται απο­κλειστικά από τις πληροφορίες των αισθητηρίων οργάνων του, αναπόφευκτα η νόηση κάνει σκέψεις που δια­στρεβλώνουν την αντίληψη της περιβάλλουσας πραγματικότητας, όπως την εμφάνιζαν πιο άμεσα οι αισθήσεις.

Σχεδόν όλες οι δραστηριότητες του ανθρώπου και η διάθεσή του δημιουργούνται και επη­ρεάζονται διαρκώς από τις πληροφορίες της μνήμης του και από τις σκέψεις του πάνω στις πληρο­φορίες αυτές. Και όχι μόνο αυτό, αλλά ως το σημείο να συμπεριφέρεται και να ενεργεί περισσότερο επη­ρεασμένος από το έσω του παρά από εκείνα, τα οποία αντιλαμβάνεται πραγματικά έξω του. Την ψυχή χωρίς τη σκέψη, κοιτάξτε ποια είναι στα ζώα. Τη "σκέψη" χωρίς ψυχή, κοιτάξτε πως είναι στα κομπιούτερ.

 

• Η αισθητικότητα είναι στην ουσία η περιορισμένη -σε εξωτερικές επιδράσεις- διανοητικότητα και όχι το αντίθετό της. Η αντίληψη πρέπει να αρχίζει από κάποια αφαίρεση, που γίνεται μόνη της (απρόσεκτα), γιατί αν όχι, τότε δε θα υπήρχαν μη αντιληπτά μέρη της πραγματικότητας. Εάν η αφαιρετική δυνατότητα ονομάζεται διάνοια ή είναι μια διανοητική δραστηριότητα, τότε το ίδιο πρέπει να πούμε και για τη δυνατότητα της αισθητηριακής αντίληψης.

 

• Ανάδειξη των εσωτερικών αξιών στη ζωή που συνοψίζονται με λέξεις όπως αμεροληψία, αυτο­γνωσία, αυτο­συγκράτηση, αναζήτηση και ελευθερία της σκέψης.

• Τη σύνδεση της καλοσύνης και της καλής πρόθεσης με την επιτυχημένη σκέψη, με τη γνώση και την επίγνωση της άγνοιας και με την αντίδραση στην αδικία. Για τη σκέψη χωρίς πράξη, έχουμε ακούσει ότι είναι άχρηστη. Για την πράξη χωρίς σκέψη και χωρίς καλή γνώση κοιτάξτε τη ζωή και ρωτήστε το Θεό !

• Το ρόλο του ηθικού προσανατολισμού (στη ζωή των πολιτών) μέχρι και για την οικονομία μιας χώρας και για την οικονομική ανάπτυξη.

• Την υποβάθμιση και την απόρριψη της ανθρωποκεντρικής και της εγωκεντρικής λογικής. Ποιο είναι το νόημα της γνώσης και της λογικής, όταν αυτά είναι τα μέσα για την ευχάριστη αυταπάτη και πως μπορεί τότε να είμαστε δίκαιοι, καλοί και ευτυχισμένοι;

• Η ίδια η γνώση και η λογική δε εξασφαλίζουν το αλάθητο, ενώ αντιθέτως, η γνώση μπορεί να μας κάνει να λέμε περισσότερα από όσα πραγματικά γνωρίζουμε, να κατασκευάζει μισές αλήθειες και σκέψεις που θα ήταν καλύτερα να μην τις κάνουμε, ακόμα και να ξεχνάμε αυτά που μάθαμε !

 

• Μερικές από τις κατευθυντήριες απόψεις για την πορεία της ζωής και για τις αξίες της είναι προ­καθοριστικές για την απόδοση, την επιτυχία και την εξέλιξη του ανθρώπου σε όλους τους χώρους και σε όλες τις δραστηριότητές του. Οι κατευθυντήριες απόψεις και οι εσωτερικές αξίες για την πορεία της ζωής μέχρι σήμερα υποβαθμίζονται και αντιμετωπίζονται σαν μεταφυσικά ζητήματα, διότι δεν ευνοούν τα σχέδια, τις επιθυμίες και τους στόχους των φιλόδοξων και των "υλιστών" ανθρώπων...

 

• Η πολιτική αποσπασμένη από ηθικές αξίες και πρότυπα και χωρίς ηθική πρόνοια για τα σχέδια της θα εξυπηρετεί μεροληπτικά τα συμφέροντα κάποιων ομάδων, θα παράγει και θα συντηρεί την αδικία.

 

• Ανατροπή της ανορθολογικής ερμηνείας της δημιουργίας του κόσμου από τη θεωρία του Big Bang. Το Σύμπαν παραμένει πάντοτε το ίδιο, ενώ σχετικά γίνεται με τους τρόπους που επι­τυγ­χάνεται η ισορροπία και η συνολική σταθερότητα.

Πολλοί ξεκινούνε από την ελάχιστη πραγματικότητα που αποτελεί η ύλη, αφαιρούν όλη τη πραγ­ματικότητα που είναι το Σύμπαν και μετά προσπαθούν να φτιάξουν το Σύμπαν από την αρχική ύλη, δηλαδή από το σχεδόν τίποτα μίας ποσότητας σωματιδίων που θα υπήρχε πιο τυχαία από τα μόρια της σκόνης. Ενώ αντιθέτως, θα έπρεπε να αρχίσουν από το τελειωμένο σύνολο, από το κοινό προϋπάρχον, από το ολοκληρωμένο Σύμπαν στο συνολικό κοινό Χρόνο, για να εξηγήσουν πως προκαλούνται οι μεταβολές και τα ίδια τα πράγματα σαν ξεχωριστά μέρη μέσα στο χρόνο, από το σχετικό μηδέν (του κενού χώρου). Το Σύμπαν ήταν πάντα ολοκληρωμένο και σταθερο­ποιημένο εντός των ορίων ενός μέγιστου χρονικού διαστήματος και δεν δημιουργήθηκε ποτέ. Όχι μόνο αυτό δεν απουσιάζει, αλλά αντιθέτως, ο κόσμος που λείπει χρησιμεύει άμεσα για να υπάρχει το φως, η θερμότητα, τα ραδιοκύματα και εξ αρχής η δομή της ύλης, με την οποία εμείς εμφα­νιζόμαστε σαν ξεχωριστοί μέσα στο χώρο και στο χρόνο ! Ο κενός χώρος είναι το Σύμπαν που αναζητούν πριν από τη στιγμή του Big Bang και συμμετέχει στη δομή της ύλης με τα κυματικά φαινόμενα, τα οποία προκαλούνται από τη διατάραξη της ισορροπημένης ενέργειάς του!

 

• Αναρωτηθήκανε στο χώρο της σύγχρονης κοσμολογίας, πόσο ολοκληρωμένη μπορεί να είναι μία φυσική ερμηνεία του Σύμπαντος, όπως αυτή που ονειρεύονται, όταν δεν προσφέρει την ελάχιστη γνώση για να εξηγηθεί η παρουσία της ζωής μέσα στο Σύμπαν; Οι κοσμολογικές θεωρίες που έχουν διατυπωθεί με μαθηματικά και θεωρούνται οι επι­κρατέστερες δεν ανοίγουν κανένα δρόμο προς αυτή τη κατεύθυνση της φύσης και αυτό έπρεπε να τους προβληματίσει περισσότερο σαν φυσικούς, αντί να αφήνουν το πρόβλημα άλυτο ή προς απάντηση από τη θεολογία. Η ζωή και η ψυχή ξεκινάνε από τις μικρο­σκοπικές διαστάσεις και όχι με το συνδυασμό χονδροειδών υλικών σωμάτων. Καθόλου τυχαίο δεν είναι !

Το Σύμπαν είναι αυτοτελές, διότι με απλά φιλοσοφικά λόγια είναι παρών, αμετάβλητο και “συμπαγές” στα όρια ενός μέγιστου συνολικού χρόνου - γι' αυτό και “ά-μεσα” υπαρκτό. Με άλλα λόγια, όλο το Σύμπαν υπάρχει ταυτοχρόνως και η α-μεσότητα συμπίπτει με την εσωτερικότητα. Η ανάπτυξη της φαινομενικά παράλογης και αντιφατικής ιδέας οδηγεί σε απίστευτα λογικές συνέπειες και ΑΝΟΙΓΕΙ ΤΟ ΔΡΟΜΟ ΓΙΑ TH ΦΥΣΙΚΗ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΖΩΗΣ. Η αρχή της ζωής και του συγχρονισμού στην αλλη­λεπίδραση πολλών σωματιδίων επι­τυγχάνονται με τους πιο γρήγορους τρόπους αλλη­λεπίδρασης και οι τρόποι αυτοί προϋποθέτουν την ταυτό­χρονη παρουσία του 100% ολοκληρωμένου Σύμπαντος, το οποίο σε εμάς φαίνεται σαν απουσία του κενού χώρου...

 

• Στη θεωρία του Τελειωμένου Χρόνου δεν είναι η ύλη που εξελίσσεται και εμφανίζεται η ζωή, ώσπου να επιτευχθεί ένας τελικός σκοπός και μία ανώτατη κατάκτηση. Αντιθέτως, ο σκοπός του κόσμου είναι πραγματοποιημένος, ο Θεός υπάρχει ανέκαθεν σαν κάτι τελειωμένο και μόνο με εσωτερική παρουσία, ενώ σχετικά μέσα στο χρόνο εμφανίζεται σαν ατελής και περιορισμένος. Είμαστε ο Θεός σε light version και σε ιδιαίτερες χωρο­χρονικές συνθήκες !

 

• Από τις πιο μεγάλες ανατροπές και από τις πιο σημαντικές απόψεις που διατυπώνονται στις ηλεκτρονικές σελίδες, είναι η εμφάνιση της ζωής και της ψυχής σαν φαινόμενο αφαίρεσης του υλικού κόσμου και σαν νοητική διαδικασία διατήρησης των σταθερών και των κοινών στοιχείων των πραγμάτων με πρώτα αφηρημένα δεδομένα από τις αισθήσεις. Η ά-μεση σχέση της ύπαρξης με τον εαυτό της προϋπάρχει στο ολοκληρωμένο, ά-μεσο και ταυτόχρονο Σύμπαν και αυτή η σχέση εμφανίζεται σχετικά έμ-μεσα από την απλή ύλη που είναι θεμελιωμένη στην παρουσία ενός δυναμικού χώρου, υπό τις συνθήκες που ερευνάει η επιστήμη.

 

• Η θρησκεία να αποτελέσει μια τοπική παράδοση για εορταστικές εκδηλώσεις και σαν ένας φάρος για τον προ­σανατολισμό σε πνευματικές αξίες, χωρίς το ρόλο που ανήκει σε άλλες επιστήμες, όπως είναι η Ηθική, η Ψυχολογία, οι κοινωνικές επιστήμες, η Κοσμολογία. Να προ­τιμήσουμε τον συγκρατημένο και λογικό χαρακτηρισμό "ένθεος άθρησκος", για την πίστη στο Θεό επάνω σε λογικά και φιλοσοφικά επιχειρήματα και στην επιστημονική γνώση, χωρίς τις εκτροπές της σκέψης και της συμπεριφοράς, που προκαλούνται από τη δια­στρεβλωμένη και τη λανθασμένη άποψη.

 

>>> Πιο αναλυτικά διαβάστε και κατεβάστε τη διακήρυξη για μια παγκόσμια ηθική με πνευματικό προ­σανατολισμό >>>

.

.

.

βέλος επιστροφής ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

 

 

 

 

 

 

© copyright Κώστας Γ. Νικολουδάκης

Επιμέλεια-Σχεδίαση  2004-2018

 

Η ΘΕΟΛΟΓΙΑ                     http://www.kosmologia.gr                      ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ

ΤΗΣ

Καλύτερη εμφάνιση σε ανάλυση 1024x768px | οθόνη τουλάχιστον 17" | codepage windows-1253 (Greek) | ΙΕ v.6.0 +