*

Ο ΠΛΗΡΗΣ ΚΟΣΜΟΣ & Η ΥΛΗ  /  ΤΟ ΑΜΕΣΟ (ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΟ) ΣΥΝΟΛΟ & Η ΖΩΗ

**** * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  comet Γη

*ΑΡΧΙΚΗ | ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ | ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΟΥ! | ΓΝΩΣΗ & ΣΤΟΧΑΣΜΟΣ | ΚΟΣΜΟΣ & ΖΩΗ | ΚΟΣΜΟΣ & ΥΛΗ | ΦΙΛΟΣΟΦΟΙ

*

 

"Στερνή μου γνώση να σε είχα πρώτα..." Λαϊκή ρήση

 


 Eng language

Απαντήσεις που δημοσιεύονται για 1η φορά στη Γη   -   Η υπερεκτίμηση της εξειδίκευσης και η υποτίμηση της εύκολης γενίκευσης!

???

 

Οι μεγάλες παγίδες της εμπειρίας - Οι "μικρές εκρήξεις" του άτμητου χώρου...

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΒΙΒΛΙΑ

 

>>> Πώς έχουν μοιραστεί τα ερευνητικά πεδία <<<

[-]

 

Το σύνολο των φιλοσοφικών κειμένων και της κοσμο­λογικής θεωρίας, στο μεγαλύτερο μέρος τους, έχουν διατυπωθεί και αναπτυχθεί με μακροχρόνια χειρόγραφη επε­ξεργασία από τον συγγραφέα που τα υπογράφει. Η συγγραφή σε ηλεκτρονικό υπολογιστή με τις μεγάλες δυνατότητες μορ­φοποίησης και προβολής αρχείων εικό­νας, έδωσαν την ευκαιρία να γίνει η παρουσίαση του αρχικού βιβλίου πιο ελκυστικά και για πρώτη φορά στο Ίντερνετ το καλοκαίρι του 2004 (από την τότε δωρεάν υπη­ρεσία της Yahoo! στη διεύθυνση www.geo­cities.­com/filosofiagr, όπου και  παράμεινε 5 περίπου έτη). Ας σημειωθεί, ότι η ηλεκτρονική επεξεργασία των κειμένων με την προοπτική να αναγνωσθούν από το Ίντερνετ βοήθησε στην πιο πέρα ανάπτυξη της θεωρίας και στην απο­σαφήνιση των διατυπώσεων.

Ιδιαίτερα το χρονικό διάστημα μετά το 2008 έγινε μεγάλη προσπάθεια να εντοπιστούν σχέσεις και ιδέες της κοσμολογικής θεωρίας, που ο ίδιος ο συγγραφέας έχει ονομάσει "Θεωρία του Τελειωμένου Χρόνου και της Σχε­τικότητας της Ενέργειας", οι οποίες θα μπορούσαν να εκφραστούν με τους γνωστούς τύπους της φυσικής και με μαθηματικές σχέσεις. Βρέθηκαν γρήγορα οι πρώτες σχέσεις και παρατηρήσεις για τη μαθηματική δια­τύπωσή της και η φιλοσοφική ερμηνεία επεκτάθηκε σε περισ­σότερες σελίδες. Αυτή χρειάστηκε να τυπωθεί σε ξεχωριστά βιβλία, κάτω από το γενικό τίτλο "το Πλήρες Σύμπαν και ο Δυναμικός Κενός Χώρος". Από την ανάπτυξη των απόψεων για μια παγκόσμια Ηθική με πνευμα­τικό προσα­νατολισμό (2012-14) φάνηκε κα­θαρά, η σύνδε­ση των ζητημάτων της ανθρώπινης συμ­περιφοράς με ζητήματα για την ανθρώπινη σκέψη και τη γνώση και πώς όλα αυτά σχετίζονται με πνευματικές αδυ­ναμίες και με φυσικούς περιορισμούς. Το σύνολο αυτών των απόψεων επίσης χρειάστηκε να διαιρεθεί σε ξε­χωριστά βιβλία.

 

Είναι κατανοητή, η δυσκολία να διαβάσει κάποιος από την οθόνη του Η/Υ τα ιδιαίτερα δύσκολα φιλο­σοφικά ζητήματα, τα οποία εκτείνονται σε πολλές σελί­δες. Για τη διευκόλυνση του σεβαστού αναγνώστη, προσφέρονται απο­σπάσματα, σελίδες, σύν­τομες και εκτεταμένες περι­λήψεις και βιβλία με επιλογές ξεχωριστών αρχείων κειμένου (τύπου PDF) καθαρά για ανάγνωση, για κατέβασμα και για εκτύπωση, χωρίς το γραφικό περι­βάλλον των ιστοσελίδων.

 

Η συγγραφική εργασία του προστατεύεται από τους νόμους της πνευματικής ιδιοκτησίας, ωστόσο δεν απαιτεί να ζητηθεί η δική του άδεια για την αναφορά, την αντι­γραφή και την ανα­δημοσίευσή τους, υπό το σαφή όρο να γίνεται υπόδειξη της πηγής και του δημιουργού και μη κερδο­σκοπική χρήση.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε και να αποστείλετε τις απόψεις σας μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε ένα από τα παρακάτω e-mails: e-mail

 

e-mails

 

Σας ευχαριστώ και εύχομαι να βρείτε ικανοποιητικές απαντήσεις και αν όχι αυτές, τότε οι δικές μου εργασίες να αποτελέσουν πηγή έμπνευσης και ενθάρρυνσης για τις δικές σας προσπάθειες!

 

Κ. Γ. Νικολουδάκης

 

 

 

printed bookspdf filescd-rom

ΤΟ (ΠΛΗΡΕΣ) ΣΥΜΠΑΝ & Ο ΔΥΝΑΜΙΚΟΣ (ΚΕΝΟΣ) ΧΩΡΟΣ 

ISBN 978-960-93-4040-3, ©2012 (Προηγούμενη έκδοση)

Το σύνολο των φιλοσοφικών κειμένων και της κοσμο­λογικής θεωρίας παρουσιάζονται με εντυπωσιακό γραφικό περιβάλλον, αλλά και χωρίς αυτό, και συμπεριλαμβάνονται σε οπτικό δίσκο. Ένα πολύτιμο CD-Rom που συμ­περιλαμβάνει 10 βιβλία σε ψηφιακή μορφή, με πρωτότυπο, πολύπλευρο και διαφωτιστικό περιεχόμενο (περισσότερες από 3000 έντυπες σελίδες Α5 συνολικά). Ένας θησαυρός σκέψεων που, με τις μικρότερες προσδοκίες, θα μας βάλει... να φιλοσοφούμε για πολλά χρόνια. Θα πεισθούν όλοι, ότι η φιλο­σοφία ακόμα δεν πέθανε και αντιθέτως ανα­βαθμίζεται και εκσυγχρονίζεται!

 

open book ΤΟ (ΠΛΗΡΕΣ) ΣΥΜΠΑΝ ΚΑΙ Ο ΔΥΝΑΜΙΚΟΣ (ΚΕΝΟΣ) ΧΩΡΟΣ ◄ Οι θεμελιώδεις σκέψεις και σχέσεις για την ερμηνεία της φύσης. 1ος τόμος.

Ενιαία θεωρία περί χρόνου, χώρου, ύλης. Όσα δεν σκέφτηκαν στη Φυσική και στη Φιλοσοφία... με το καθη­μερινό λεξιλόγιο. Κοσμολογική θεωρία που ξεκίνησε να αναπτύσσεται στη δεκαετία του '80 στη βάση της σκέψης, ότι το Σύμπαν ανά Μέγιστη Χρονική Περίοδο είναι πάντοτε το ίδιο και με όλους τους δυνατούς τρόπους. 

|| Σελ. 562 | 14,60x21,00cm (~A5) | Περιθ. Α2,0 - Δ2,0 - Π2,0 - 2,0 | ΙΟΥΝ.2014

  (ISBN 978-960-9504-68-3, ©2012, 1η έκδοση, σελ.596/Α5) Διαθέσιμο δωρεάν (σε Β5)  >>>

open book ΤΟ (ΠΛΗΡΕΣ) ΣΥΜΠΑΝ ΚΑΙ Ο ΔΥΝΑΜΙΚΟΣ (ΚΕΝΟΣ) ΧΩΡΟΣ ◄ Οι παγκόσμιες φυσικές σταθερές και τα μαθηματικά όρια στις φυσικές μεταβολές. 2ος τόμος.

Ενιαία θεωρία περί χρόνου, χώρου, ύλης. Η επέκταση και η εφαρμογή των θεμελιωδών σχέσεων που δια­τυπώθηκαν στον 1ο τόμο, για υπολογισμούς σύμφωνα με τις πληροφορίες της γνωστής φυσικής. Πώς η ταχύτητα του φωτός συνδέεται με την αρνητική αδράνεια του κενού χώρου και πώς ένα πλήθος κυματικών φαινομένων προκαλούνται με τους πιο γρήγορους ρυθμούς και αυτά εμφανίζονται σαν διαφορετικά μεταξύ τους και τελικά σχηματίζουν τα δομικά στοιχεία τα οποία λέγονται "ύλη".

|| Σελ. 302 | 14,60x22,00cm (~A5) | Στις 09/02/2013

 Διερεύνηση και υπολογισμοί

open book ΤΟ (ΠΛΗΡΕΣ) ΣΥΜΠΑΝ, Η ΥΛΗ ΚΑΙ Η ΖΩΗ ◄ «ΜΕΓΑΛΑ» ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ - ΣΥΝΤΟΜΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ. 3ος (αυτοτελής) τόμος.

Ενιαία θεωρία περί χρόνου, χώρου, ύλης και διάνοιας. Ξεπερνώντας την περιοχή της φυσικής... Μία από τις πιο μεγάλες ανατροπές που φέρνει η κοσμολογική θεωρία του "ολοκληρωμένου και σταθερο­ποιημένου -εντός μιας μεγάλης περιόδου- Σύμπαντος" είναι, ότι για πρώτη φορά, το φαινόμενο της ζωής συνδέεται με τους γνωστούς φυσικούς νόμους και δεν μένει "ξεκρέμαστο" και σαν ένα αγεφύρωτο άλμα μίας διχασμένης (υλικής-πνευματικής) φύσης. Η λέξη "κλειδί" είναι: συγχρονισμός των δομικών στοιχείων με τη δυναμική συμμετοχή του ολο­κληρωμένου Σύμπαντος, που πραγματοποιείται σχετικά μέσω του κενού χώρου. Η σχέση της ψυχής με τη νόηση και το συγχρονισμό των δομικών στοιχείων.

|| Σελ. 420 | 14,80x21,00cm (A5) | ΑΥΓ. 2013

 Υπό επεξεργασία...

open book ΦΙΛΟΣΟΦΟΙ ΚΑΙ Η ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ◄ Πνεύμα, θεός, ύλη και κόσμος στη φιλοσοφία. Σύντομη αναδρομή και σχολιασμός στις φιλοσοφικές προσπάθειες από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα. Μετά από τις τελευταίες σκέψεις και τις νεότερες απαντήσεις στα κοσμολογικά ζητήματα.

|| Σελ. 536 | 14,80x21,00cm (A5) | ΙΟΥΛ./2016

Ημιτελές

open book Η ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΘΙΚΗ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ (με τις αιώνιες αξίες και σε σύζευξη με τη σκέψη). Υπότιτλος: Οι φαντασιώσεις και τα ψέματα του ανθρώπου χωρίς αυτογνωσία ◄

ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΙΔΕΕΣ ΓΙΑ ΜΙΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΘΙΚΗ. Το βιβλίο εστιάζει σε μια εκσυγχρονισμένη Ηθική θεμελιω­μένη στην προτεραιότητα του πνεύματος προς τον εαυτό του και έχει την προοπτική ενός παγκόσμιου μανιφέστου. Σε αυτό συνοψίζονται όλες οι απαραίτητες σκέψεις σε τέσσερις ομάδες ζητημάτων, που θεμελιώνουν την Ηθική με πνευματικές αξίες, την ενοποιούν με τη Λογική και με τη διαχείριση της σκέψης, και με τους φυσικούς νόμους (δηλαδή ηθική που δεν αγνοεί την κοσμολογία). Αυτοτελές βιβλίο, που αργότερα βελτιώθηκε και διαιρέθηκε σε δύο τόμους. 

|| Σελ. 464+330 | 14,80x21,00cm (Α5) | Τόμοι 2 | Α2,0 - Δ2,0 - Π2,0 - 2,0 | Μάιος 2014

|| Σελ. 600 | 17,20x24,40cm (~Β5) | Μάιος 2014

ISBN 978-960-93-6089-0 | ©2014 | Περιλήψεις εδώ >>>

open book Η ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΘΙΚΗ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ. Υπότιτλος: Ο πλήρης κόσμος συμμετέχει πνευματικά στις εξελίξεις ◄ Συμπληρωματικός τόμος.

Η εκσυγχρονισμένη Ηθική με εσωτερικό προσανατολισμό (σε σύζευξη με τη σκέψη) στοιχειωδώς υπο­στηρίζεται με τις πιο απλές παρατηρήσεις για τους φυσικούς περιορισμούς στη ζωή και ενοποιείται με τους φυσικούς νόμους (δηλαδή ηθική που δεν αγνοεί την κοσμολογία). Η περίληψη του κοσμολογικού μέρους για το βιβλίο με τον τίτλο “Η παγκόσμια ηθική του εσωτερικού προσανατολισμού” συμπεριλήφθηκε σε ξεχωριστό βιβλίο. Αυτό το μέρος ξεχωρίστηκε ως δεύτερος τόμος για τεχνικούς λόγους σχετικούς με τον όγκο και το κόστος του βιβλίου. Συμπληρώνει την παγκόσμια ηθική με το ρόλο του πνεύματος για τον ίδιο τον εαυτό του, με σκέψεις και παρατηρήσεις για όσους δεν διστάζουν να ξεπερνούν τα αόρατα σύνορα μεταξύ των σχετικών ζητημάτων. 

|| Σελ. 220 | 14,80x21,00cm (Α5) | Α2,0 - Δ2,0 - Π2,0 - Κ2,0 | TNR11 | 2014

|| Σελ. 190 | 17,20x24,40cm (~Β5) | Α2,5 - Δ2,5 - Π2,1 - Κ2,5 | TNR11 | 2014

 Δεν είναι διαθέσιμο   

open book ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΜΙΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΘΙΚΗ ΜΕ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟ. Υπότιτλος: Η ζωή χωρίς αυτογνωσία είναι φυσιολογική, δεν είναι ηθική ◄

Θεμελιακές απόψεις και απαραίτητες σκέψεις για μια παγκόσμια Ηθική. Το πλήρες συγγραφικό έργο εκτείνεται σε πολλαπλάσιο αριθμό σελίδων. Η έκδοση του βιβλίου σε μεγάλο αριθμό αντιτύπων και γραμμένο στην ελληνική γλώσσα είναι δαπανηρή. Από την πλευρά του αναγνώστη, θα χρειαζόταν αρκετός χρόνος μέχρι να το διαβάσει και να το κατανοήσει συνολικά, και για να μη χαθεί η σκέψη του σε μερικές σειρές που τράβηξαν την προσοχή του. Το σύνολο των απόψεων για τη διαρκή σχέση μετα­ξύ ανθρώπινης ζωής, δράσης και σκέψης, ενοποιημένες ως μια εκσυγχρονισμένη Ηθική ανεξάρτητης από θρησκευτικές απόψεις, έχει την προοπτική ενός παγκόσμιου μανιφέστου. Οι θρησκείες υποβαθμίζονται από την παγκόσμια ηθική με πνευ­ματικό προσανατολισμό. Αλλά και οι υπερβολικές προσδοκίες από την Επιστήμη “φρενάρονται” από­τομα και απο­καλύπτεται, πώς οι πνευματικές αδυναμίες γίνονται πλεονεκτήματα για την εξαπάτηση και ανα­παρά­γουν την αδικία στις ανθρώπινες σχέσεις. 

|| Σελ. 240 | 14,80x21,00cm (Α5) | Α2,0 - Δ2,0 - Π2,0 - Κ2,0 | TNR11 | 2016

Η συντομευμένη διακήρυξη (70 σελ. Β5) >>>

open bookΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΕΣΑ ΣΤΗ ΣΚΕΨΗ ΜΑΣ ΠΛΗΣΙΑΖΕΙ ΣΤΗ ΦΑΝΤΑΣΙΑ. Υπότιτλος: Ενημέρωση, γνώση και παραπλάνηση ◄

Επιλογή και περιλήψεις για τη σχέση της πληροφορίας με τη ζωή, από το βιβλίο με τον τίτλο “Η παγκόσμια ηθική του εσωτερικού προσανατολι­σμού” και υπότιτλο “Οι φα­ντασιώσεις και τα ψέματα του ανθρώπου χωρίς αυτογνω­σία”. Η εισαγωγή για την παγκόσμια ηθική του πνευματικού προσα­νατολισμού. Η ανάπτυξη των επιστημών, η ευκολία της πληροφόρησης, η παγκόσμια εμπειρία και το εκπαιδευτικό σύστημα δεν εξαφάνισαν από τη ζωή την ανοησία και τις απερίσκεφτες απόψεις. Αντιθέτως, εξίσου ενίσχυσαν αντιδραστικές και ανώριμες απόψεις. Αντί για περισσότερη αμφιβολία καλ­λιέργησαν την ψευδαίσθηση της καλύτερης γνώσης, δελεάζουν το πνεύμα με ανταλ­λάγματα και ενθαρρύνουν τις βιαστικές εκτιμήσεις και προσπάθειες. Αποδεικνύεται ότι η γνώση πλησιάζει στη φαντασία και αυτά τα δύο σχεδόν συμπίπτουν, όταν οι σκέψεις εξωτερικεύονται με τον προφορικό λόγο. Σε αυτή τη διαπίστωση καταλή­γουμε όχι μόνο με περιγραφή για το πώς σχηματίζεται η γνώση, αλλά και από την κα­θημερινή εμπειρία για τη (μεγαλομανή) συμπεριφορά του ανθρώπου, η οποία ερμη­νεύεται από τα λάθη, τα ψέματα, την παράνοια και την ασυνεννοησία του.

|| Σελ. 142 | 17,20x24,40cm (~Β5) | Α2,5 - Δ2,5 - Π2,5 - Κ2,5 | TNR12 | 2015

Διαθέσιμο δωρεάν  >>>

open book Η ΘΕΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ◄ Υπότιτλος: Θεωρία του τελειωμένου χρόνου και της σχετικότητας της ενέργειας. Ενιαία θεωρία περί χρόνου, χώρου, ύλης και διάνοιας.

Το αρχικό φιλοσοφικό βιβλίο, το οποίο εκδόθηκε σε χίλια αντίτυπα τον Ιαν. του 2000 (εκδόσεις "Δωδώνη", αριθμός σελ. 448, ISBN 960-385-019-5). Στο βιβλίο αυτό, μεταξύ των άλλων κεντρικών ζητημάτων της Φιλοσοφίας, διατυπώνονται για πρώτη φορά μερικές θεμελιώδεις ιδέες, οι οποίες είναι σημαντικές για την έρευνα της φύσης και θα τις εκτιμήσει ένας αναγνώστης με τέτοιο ενδιαφέρον. Ο κόσμος περιγράφεται ορθολογικά και πολλά φυσικά φαινόμενα εξηγούνται από μια συνολική ποσότητα ενέργειας, η οποία ταυτίστηκε λογικά με τον κενό χώρο και από τις ταχύτατες αυξομειώσεις αυτής της κοινόχρηστης ενέργειας, οι οποίες ταυτίστηκαν λογικά με τα σωματίδια και την ύλη. Χωρίς υπολογισμούς και μαθηματικά, όπως κανένας φυσικός δεν τόλμησε ή δεν ενδιαφέρθηκε να σκεφτεί, κυρίως επειδή οι φυσικοί περιφρονούσαν ή αγνοούσαν τη μέθοδο του παραγωγικού συλλογισμού και της απαγωγής σε άτοπο, όπως οι μεγάλοι φιλόσοφοι την είχαν αντιληφθεί και αξιοποιήσει. Σε αυτό το βιβλίο βρίσκονται δια­τυπωμένες και προχωρημένες οι πρώτες σκέψεις για τα κεντρικά ζητήματα της φιλοσοφίας, τα οποία ανα­πτύχθηκαν περισσότερο και απο­σαφηνίστηκαν στα πιο πάνω ξεχωριστά βιβλία.

Υπάρχει ακόμα ένας μικρός αριθμός αντιτύπων


21,00x29,70cm (Α4), 17,60x25,00cm (Β5), 14,80x21,00cm (A5)

> SOFTWARE, ΑΔΕΙΕΣ ΚΑΙ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ < 

 

"ΜΕΓΑΛΑ" ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ - ΣΥΝΤΟΜΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ - ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΚΠΛΗΞΕΙΣ !

 

ΕΙΚΟΝΕΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ (σε περιορισμένο αριθμό)

Όσα δεν σκέφτηκαν στη Φυσική και στη Φιλοσοφία... με το κοινό λεξιλόγιο

10/03/2019

 

 

© Κώστας Γ. Νικολουδάκης

Επιμέλεια-Σχεδίαση 2004 - 2018 | Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.