← ΤΑ ΒΙΒΛΙΑ ← ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ

)

(

ΚΟΣΜΟΣ, ΥΛΗ & ΖΩΗ | ΣΚΕΨΗ & ΓΝΩΣΗ
Σκέψεις από την αρχή και για την αρχή...Γη

***comet

)

Για σκεπτόμενους δημιουργικά!

(

* ΜΕΝΟΥ |     | ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ |     | ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΟΥ! |     | ΚΟΣΜΟΣ & ΖΩΗ |     | ΚΟΣΜΟΣ & ΥΛΗ

 

ΓΝΩΣΗ & ΣΚΕΨΗ     |     ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΣΤΡΟΦΗ     |     ΑΝΘΡΩΠΟΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΑ     |     ΦΙΛΟΣΟΦΟΙ

 

<•> Προς χρήστες φορητών συσκευών (όπως smart­phones, tablets, ipad) με οθόνη μικρών διαστάσεων

 

 

Αυτή η διαδικτυακή τοποθεσία σχεδιάστηκε για τη δημοσίευση μεγάλου αριθμού σελίδων με περι­εχόμενο αναπτυγ­μένες σκέψεις πάνω σε δύσκολα ζητήματα και με νέες απόψεις. Αυτά τα σημαντικά ζητήματα δύσκολα περιο­ρίζονται σε μικρό αριθμό σειρών ή σελίδων. Αν θέλουμε να κατα­νοήσουμε και να πεισθούμε με λογική, τότε η ανάγνωση από πολλές εκατον­τάδες ιστο­σελίδες και από την οθόνη δεν είναι απαραίτητη. Αν και μια ιστο­σελίδα μπορεί να περιέχει περισ­σότερες από μία τυπωμένες σελίδες μεγέθους Α4, πάλι χρειάζεται μεγάλος αριθμός ιστοσελίδων. Η ανάγνωση από τις ιστοσελίδες είναι για πολλούς ανα­γνώστες κουραστική και δυσκολεύει την κατανόηση. Ακόμα πιο αποθαρ­ρυντικό είναι όταν η σειρά των ιστο­σελίδων χάνεται και η συνοχή των σκέψεων διακόπτεται. Γι' αυτό εδώ, οι ιστο­σελίδες περιορίστηκαν στον ελάχιστο αριθμό και οι σελίδες με τα αναπτυγμένα ζητήματα προσφέρονται καθαρές σε λίγα αρχεία ανάγνωσης, ως επιλεγμένες σελίδες ή ως περιλήψεις και ως ψηφιακά βιβλία. Για κάθε ενδια­φερό­μενο που απαιτεί να διαβάσει με καθαρό μυαλό, με υπομονή και με τα δικά του σημάδια πάνω στις σελίδες, προτείνεται να ανοίξει τα λίγα αρχεία ανάγνωσης με το γραπτό κείμενο και έχει την επιλογή για το κατέβασμα ή την εκτύπωση αυτών των αρχείων.

 

 

>>>► Κατεβάστε, αποθηκέψτε και εκτυπώστε

pdf εικονίδιοΤο σύνολο των δημο­σιευ­μένων σκέψεων και όλα τα ζητήματα εμ­φανίζονται στο web site ενο­ποιημένα. Διαβάστε πιο χαλαρά σε μια άλλη ώρα και χωρίς να χάσετε τη σειρά των σελίδων. Εκτυπώστε τα διαθέσιμα βιβλία και τις περιλήψεις με το δικό σας εκτυπωτή ή σε ένα κατάστημα εκτυ­πώσεων  

 

 

cn σήμα

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΚΑΙ ΤΟ ΣΚΟΠΟ ΤΗΣ

 

 

Ενοποιημένη Απάντηση, όχι μονόπλευρη, δηλαδή:

+Ηθική / Ψυχολογική    +Λογική    +Πολιτική    +Κοσμο­λογική

 

 

 

 

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ SITE left hand ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ

 

 

"ΜΕΓΑΛΑ" ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ - ΣΥΝΤΟΜΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ - ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΚΠΛΗΞΕΙΣ !

 

ΕΙΚΟΝΕΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ (σε περιορισμένο αριθμό)

εκδόσεις σε CD/DVD

ΤΑ ΒΙΒΛΙΑ

εξώφυλλα

 

 

 

Γράφονται και λέγονται τόσες πολλές ανοησίες και φαντασιώσεις κρυμμένες μέσα στις λέξεις (από αγράμματους και από επιστήμονες) που δεν χρειάζεται κάποιος να έχει την ανώτερη εκπαίδευση και επιστημονική ειδίκευση για να τα διαψεύσει. Μια μόνο λέξη στην οποία έχει εισαχθεί μια φαντασίωση και όχι ένα φανερό γνώρισμα του κόσμου ή με την οποία εισάγεται ένα όριο ενώ αυτό δεν το παρατηρούμε, είναι αρκετή για να αμφι­σβητήσουμε όλες τις σκέψεις που την χρησιμο­ποιούν. Οι ανοησίες και οι φαντασιώσεις δεν εξηγούνται αποκλειστικά από την άγνοια. Πιο συχνά εξηγούνται από τις ανάγκες των ανθρώπων να εκφράσουν τα αισθήματά τους, να εκμεταλ­λευτούν ευκαιρίες, να εντυπω­σιάσουν, να εργαστούν και να παρα­πλανήσουν με κάποια προσδοκία.

 

 

 

επιστημονικά όργανα

αισθητήρια όργανα

αράχνη

 

αισθητήρια όργανα

αράχνηΟ υλιστικός τρόπος ζωής στηρίζεται σε πολλές φαντα­σιώσεις και σε ψέματα, όχι στην αυτο­γνωσία και συμπίπτει με εγω­κεντρικό τρόπο ζωής και νοο­τροπία. Ο εγω­ισμός, η μερο­ληψία, η ανοησία και το παρα­νοϊκό πνεύμα είναι οι άλλες απόψεις του υλι­στικού τρόπου ζωής και αντί­ληψης

 

Back To Topεπάνω στη σελίδα

 

 

the-background Go to Top