ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΓΓΡΑΦΙΚΟ ΕΡΓΟ

Μακρόχρονη καταγραφή και μεθοδική διατύπωση των σκέψεων 

πρωτογενής πηγή Ο πνευματικός δημιουργός έχει αρχίσει να καταγράφει τις παρατηρήσεις και τις σκέψεις του από τα μέσα της δεκαετίας του '80 και οι προσπάθειες διαμόρφωσης και δια­τύπωσης των σκέψεων συνε­χίζονται από τότε επί πολλές ώρες καθη­μερινά και σχεδόν για τέσσερις δεκαετίες. Μετά από αύξηση του αριθμού των σελίδων και από τη διαίρεση των ζητημάτων ήταν πάντα απαραίτητο το συγγραφικό έργο να μοιράζεται σε ξεχωριστά βιβλία για προφανείς λόγους. Όχι μόνο για να μπορεί αυτό να παρουσιαστεί στους αναγνώστες, αλλά και για λόγους διευκόλυνσης των ερευνών και της κατανόησης και της συνε­κτικότητας των απόψεων. Η συγγραφή των βιβλίων και οι ιστοσελίδες δεν ήταν απλώς μια δραστηριότητα ενός ακόμα συγγραφέα για να περνάει ευχάριστα ο χρόνος του, για να παρουσιάζει τα βιβλία του και να υποστηρίξει τις απόψεις του ή για να ανα­δημοσιεύσει αυτά που έχουν γραφτεί από άλλους. Η συγγραφή των βιβλίων και οι ιστοσελίδες επίσης δεν είχαν ποτέ σε προτεραιότητα την εμπορική εκμετάλλευση και την ικανοποίηση των αναγνωστών. Η συγγραφή ήταν η καταγραφή και η μεθοδική διατύπωση των σκέψεων ενός φιλόσοφου / ερευνητή από τη δική του ερευνητική προσπάθεια για να επιτύχει αξιόπιστες απαντήσεις σε πολλά ερωτήματα σχετικά με τη ζωή και τον κόσμο και παράλληλα για να αποκαλύψει την αναξιοπιστία σε πολλές διαδεδομένες απόψεις και την ανάγκη επι­βεβαίωσης των πληροφοριών που βομβαρ­δίζουν το μυαλό μας.

Η ερευνητική σκέψη απευθείας για τα πράγματα που πέφτουν στη δική μας αντίληψη και με κάθε αφορμή, η προσπάθεια διατύπωσης των σκέψεων και η μάθηση ήταν στον τρόπο ζωής του συγγραφέα, χωρίς τους θεωρητικούς διαχω­ρισμούς και χωρίς τους χρονικούς περιορισμούς, που επιβάλλονται για εκπαι­δευτικούς και επαγ­γελματικούς σκοπούς. Έχει επανεξετάσει πολλές φορές τα γραπτά του και διαρκώς τα βελτιώνει με υπέρ­μετρη υπομονή, χωρίς να βιάζεται να τα εκδώσει. Η αμερό­ληπτη αναζήτηση της αλήθειας και η διατύπωση των σκέψεων ήταν γι' αυτόν συγχρόνως μια ήσυχη αντίδραση σε δια­δεδομένες προ­καταλήψεις, στην έλλειψη του ερευνητικού και φιλοσοφικού τρόπου ζωής και ένας αγώνας κατά της παρα­πλάνησης και της υπεροψίας. Της υπεροψίας και της υπέρ­μετρης εμ­πιστο­σύνης, τόσο αυτών των εκπαι­δευμένων που έχουν προ­ετοιμαστεί για να επιτύχουν καλύτερα στο έργο τους ως επαγγελματίες, συνήθως χωρίς να σκέφτονται τον κόσμο πιο πολύ­πλοκο, απ' όσο έχουν εκπαι­δευτεί θεωρητικά· όσο και πολλών ανθρώπων που έχουν αδια­φορήσει για την πνευματική τους καλ­λιέργεια και συχνά δεν μπορούν να εκφράσουν σωστά τις σκέψεις τους, ούτε και να καταλάβουν αυτά που ακούν ή διαβάζουν και την αδυναμία τους δεν την αντιλαμβάνονται. 

<·> Όπως λέει συντομευμένα ο συγ­γραφέας, όταν η αλήθεια είναι μια παγκόσμια παρα­τήρηση και απα­ραίτητη για να δοθούν απαντήσεις σε άλλες απορίες, τότε η αξιοπιστία της δεν εξαρτάται από ποιον εκφράζεται, αν είναι ένας ή μια πλειοψηφία ή αν είναι μια άποψη που εκφράζεται από την εξωτερική πολιτική της πιο ισχυρής χώρας. Γι' αυτό, ποιος είναι ο πνευματικός δημι­ουργός λίγη σημασία έχει. Μεγάλη σημα­σία έχει να εκτι­μήσουμε τις διατυ­πωμένες σκέψεις, τις παρα­τηρήσεις και τις εξηγήσεις όπως δίνονται.

 

Το σύνολο σχεδόν του συγγραφικού έργου σε ψηφιακή έκδοση / Περιγραφή

Το σύνολο σχεδόν του συγγραφικού έργου περιλαμβάνεται σε μια ψηφιακή έκδοση μαζί με το γραφικό περιβάλλον και χωρίς αυτό (σε οπτικό δίσκο, σε εικονικό ISO και σε άλλες μορφές διανομής). Στην ψηφιακή έκδοση συμ­περιλαμβάνονται αρχεία μορφο­ποιημένου κειμένου (όπως είναι τα PDF) με τα ζητήματα διαιρεμένα σε ξεχωριστά βιβλία, για την πιο προσεκτική ανάγνωση και μελέτη, όπως και για την εκτύπωσή τους χωρίς το γραφικό περιβάλλον.

Η τελευταία έκδοση της συλλογής φέρει τον τίτλο: «Ένα Πλήρες Σύμπαν σαν Κενός Χώρος και η Παγκόσμια Ηθική της Εσωτερικής Κατεύθυνσης (Κοσμονομία)» ©2020 ISBN 978-618-85170-0-4 Αυτή η έκδοση δεν είναι διαθέσιμη

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

1) Πρόκειται για δίσκο CD/DVD σε φυσική μορφή (ο πλαστικός όπως ξέρετε) στον οποίο τα αρχεία δεν μπορούν να σβηστούν, να αλλοιωθούν και να μετακινηθούν. Το συγγραφικό έργο και η παρουσίασή του είναι διαθέσιμα και ως εικονικός δίσκος σε μορφή ISO. Ο εικονικός δίσκος ISO είναι ένα μόνο αρχείο που είναι πιστό και πλήρες αντίγραφο του φυσικού δίσκου, αλλά αυτό το ψηφιακό αρχείο ISO μπορεί να διαβαστεί από ένα οποιοδήποτε μέσο αποθήκευσης χωρίς ο φυσικός δίσκος να εισαχθεί στη συσκευή ανα­παραγωγής. 1β) Μια κοινή μέθοδος συμπίεσης επίσης χρησιμοποιήθηκε για την πιο εύκολη αντιγραφή και μεταφορά της παρουσίασης, έτσι ώστε το σύνολο των αρχείων να εμφανίζεται ως ένα μόνο αρχείο.

2) Ο συγγραφέας έχει μέσα στον οπτικό δίσκο (ή και σε κάρτα μνήμης) αποθηκευμένα σχεδόν όλα τα συγγράμματά του, το κάθε ένα ξεχωριστά.

α) Μερικά από τα συγγράμματα δεν έχουν εκδοθεί και ο συγγραφέας τα επεξεργάζεται επί πολλά χρόνια χωρίς να τα έχει εκδώσει. Επίσης δεν είναι όλα τα συγγράμματα ολοκληρωμένα και κατάλληλα για εμπορική έκδοση.

β) Μερικά από αυτά τα συγγράμματα (τα τρία και πιο σημαντικά) έχουν εκδοθεί σε έντυπη μορφή και είχαν λάβει αριθμό ISBN (έτος 2000 από εκδόσεις Δωδώνη και έτη 2012, 2014).

γ) Μερικά από τα ψηφιακά συγγράμματα είχαν συμπεριληφθεί σε ψηφιακή έκδοση σε δίσκο CD (τα έτη 2009, 2010 και το 2012) που επίσης είχε λάβει αριθμό ISBN.

δ) Στην πρόσφατη και πλήρη έκδοση [ISBN 978-618-85170-0-4, ©2020]: Τα παλαιότερα συγ­γράμματα διατηρούνται όπως είχαν συγγραφεί

ε) και ορισμένα από τα παλαιότερα συγ­γράμματα επίσης περιέχονται τροποποιημένα, με βελ­τιώσεις, αυξημένα ή διαιρεμένα και περι­λαμβάνονται σε νέα αρχεία.

στ) Στην έκδοση του 2020 είχαν συμπεριληφθεί νεότερα συγγράμματα, που ποτέ δεν είχαν εκδοθεί ούτε σε έντυπη ούτε σε ψηφιακή μορφή. Το ένα ήταν η πραγματεία στην αγγλική γλώσσα σε δύο τόμους κάτω από τον τίτλο: Complete Universe, Dynamic Space, Wave Phenomena: How the natural laws and forces are applied. Υπότιτλος: The fundamental concepts for a rational Cosmology (Cosmonomy). Η ίδια πραγματεία στην ελληνική γλώσσα φέρει τον τίτλο: “Πλήρες” Σύμπαν, Δυναμικός Χώρος, Κυματικά Φαινόμενα. Υπότιτλος: Πώς εφαρμόζονται οι φυσικοί νόμοι και οι δυνάμεις. Οι θεμελιώδεις σκέψεις και σχέσεις για μια ορθολογική Κοσμολογία (Κοσμο­νομία). Η πραγματεία στην αγγλική γλώσσα έλαβε ISBN τον Ιανουάριο του 2021 ως ξεχωριστή έκδοση. Ένα νεότερο σύγγραμμα στην έκδοση του 2020 ήταν η "Εισαγωγή στην Κοσμονομία" (για τις ιστο­σελίδες) με Υπότιτλο: Η χρησιμότητα της γνώσης και η γνώση της χρησιμότητας.

3α) Το περιεχόμενο αυτής της έκδοσης (2024 easy reading) προβάλλεται διαφορετικά από την προηγούμενη έκδοση του 2020. Η διαίρεση των ζητημάτων παρέμεινε όπως ήταν, αλλά ο αριθμός των σελίδων με το γραφικό περιβάλλον περιορίστηκε. Τα συγγράμματα και οι περιλήψεις προσφέ­ρονται σε λίγα αρχεία για συνεκτική ανάγνωση, χωρίς γραφικό περιβάλλον και χωρίς διαμελισμό. Οι καθο­δηγητικές ιστοσελίδες έχουν βελτιωθεί και προσαρμοστεί για την καλύτερη εμφάνιση σε οθόνες διαφορετικών διαστάσεων και για την άνετη ανάγνωση, διατηρώντας την απλότητα και τη συμβατότητα του κώδικά τους.

β) Σε αυτή τη νεότερη έκδοση περιλαμβάνεται η εκτεταμένη πραγματεία Complete Universe, Dynamic Space, Wave Phenomena σε δύο τόμους στην αγγλική γλώσσα, όπως παραδόθηκε σε ψηφιακή μορφή  το 2021 και έλαβε το ISBN 978-618-85170-1-1 (set). Η ίδια πραγματεία σε δύο τόμους περι­λαμβάνεται σε ψηφιακή μορφή σαν μεταφρασμένη στην ελληνική γλώσσα, χωρίς αυτοί οι τόμοι να έχουν εκδοθεί και δημοσιευτεί. Μεγάλο μέρος της πραγματείας ήταν δια­τυπωμένο και διαιρεμένο σε τρεις τόμους και μεταφέρθηκε από αυτούς τους τόμους για τη βελτιωμένη έκδοση, που μεταφράστηκε στα αγγλικά.

γ) Σε αυτή τη νεότερη έκδοση περιλαμβάνεται ένα νεότερο σύγγραμμα που παρουσιάζει την κοσμολογική ερμηνεία πιο σύντομα, ανα­διαρθρωμένη και πιο συνεκτικά στην ελληνική γλώσσα με τα πιο βέβαια συμπεράσματα και με τους υπολογισμούς πιο προχω­ρημένους. Η ανα­διαρθρωμένη παρουσίαση της κοσμολογικής θεωρίας ξεκίνησε το Μάρτιο του 2021 σε δημόσια σελίδα του Facebook / Meta με την επιμέλεια να διαβαστεί και να κατανοηθεί από περισσότερους αναγνώστες σε σύντομα άρθρα και με την πάροδο του χρόνου. Η παρουσίαση ολοκληρώθηκε τον Απρίλιο του 2023. Ο τίτλος της είναι: Ένα (πλήρες) και σταθεροποιημένο Σύμπαν που φαίνεται σαν ελεύθερος χώρος. Το ψηφιακό βιβλίο με τη συλλογή αυτών των δημοσιεύσεων μεταφράστηκε στην αγγλική γλώσσα και περι­λαμβάνεται, αλλά εκκρεμούν μετα­φραστικές διορ­θώσεις.

4) Προηγούμενες ψηφιακές εκδόσεις της συλλογής: ©2009 ISBN 978-960-931414-5, ©2010 ISBN 978-960-93-2431-1, ©2012 ISBN 978-960-93-4040-3, ©2020 ISBN 978-618-85170-0-4

 

Το περιεχόμενο της έκδοσης στο Διαδίκτυο

«Ένα Πλήρες Σύμπαν σαν Κενός Χώρος και η Παγκόσμια Ηθική της Εσωτερικής Κατεύ­θυνσης (Κοσμονομία)»

1) Η έκδοση για το Διαδίκτυο είναι σχεδιασμένη όπως αυτή που προσφέρεται πλήρης για παρουσίαση χωρίς Διαδίκτυο. Η σχεδίαση και το γραφικό περιβάλλον δεν αλλάζουν.

2) Λείπουν ορισμένα από τα συγγράμματα με το περιεχόμενο καθαρό για ανάγνωση και εκτύπωση, χωρίς διακοπές και πλήρες, μετά από μακρο­χρόνια συγγραφή. Πολλές ξεχωριστές σελίδες και αποσπάσματα στο Διαδίκτυο προ­έρχονται από αυτά τα βιβλία, μερικά από τα οποία δεν είναι ολοκληρωμένα για κανονική έκδοση. Τα συγ­γράμματα που δεν προσφέ­ρονται ή προσφέρονται αποσπασματικά και περιληπτικά είναι:

<•> ΦΙΛΟΣΟΦΟΙ ΚΑΙ Η ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ. Υπότιτλος: Πνεύμα, θεός, ύλη και κόσμος στη φιλοσοφία.

<•> “ΠΛΗΡΕΣ” ΣΥΜΠΑΝ, ΔΥΝΑΜΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ, ΚΥΜΑΤΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ. Υπότιτλος: Οι θεμελιώδεις έννοιες και σχέσεις για μια ορθολογική Κοσμο­λογία (Κοσμονομία). Πώς εφαρ­μόζονται οι φυσικοί νόμοι και οι δυνάμεις. (2 τόμοι στην ελληνική γλώσσα).

<•> Η ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΘΙΚΗ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ (με τις αιώνιες αξίες και σε σύζευξη με τη σκέψη). Υπότιτλος: Οι φαντασιώσεις και τα ψέματα του ανθρώπου χωρίς αυτογνωσία.

<•> Η ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΘΙΚΗ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ. Υπότιτλος: Ο πλήρης κόσμος συμμετέχει πνευματικά στις εξελίξεις.

<•> Η ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΕΣΑ ΣΤΗ ΣΚΕΨΗ ΜΑΣ ΠΛΗΣΙΑΖΕΙ ΣΤΗ ΦΑΝΤΑΣΙΑ. Υπότιτλος: Ενημέρωση, γνώση και παραπλάνηση. (Το πλήρες βιβλίο)

<•> ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΜΙΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΘΙΚΗ ΜΕ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟ. Υπότιτλος: Η ζωή χωρίς αυτογνωσία είναι φυσιολογική, δεν είναι ηθική. (Το πλήρες βιβλίο)

<•> Η ΟΥΣΙΑ ΚΑΙ ΤΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ στη φιλοσοφία του Άρθουρ Σοπεγχάουερ.

3) Πολλά αποσπάσματα και ολόκληρες σελίδες από όλα τα συγγράμματα περιέχονται μαζί με γραφικό περιβάλλον σε μια ξεχωριστή έκδοση, που λειτουργεί σε υπολογιστές (επι­τραπέζιους, φορητούς κλπ) χωρίς σύνδεση στο Ίντερνετ, όπως οι ιστοσελίδες. Αυτές οι ιστοσελίδες προβάλ­λονται επίσης στο Διαδίκτυο και μέσα από αυτές προσφέρονται βιβλία, σύντομες και εκτε­ταμένες περιλήψεις και πολλές ξεχωριστές σελίδες του συγγραφέα, από ένα χρονικό διάστημα 38 ετών αδιάκοπης σκέψης και συγγραφής (1986-2024). Στο Διαδίκτυο είναι διαθέσιμες πολλές εκατον­τάδες ιστοσελίδες και λείπουν λίγες δεκάδες ιστοσελίδες ή αυτές δεν εμφανίζονται με το πλήρες περιεχόμενό τους. Ο αναγνώστης ενημερώνεται ότι αυτές οι σελίδες δεν είναι διαθέσιμες. Οι σελίδες και τα συγγράμματα που λείπουν ενδέχεται να προσφέρονται μόνο σε αναγνώστες που θα συνδεθούν ως μέλη. Σε ξεχωριστή σύνδεση για μέλη ο συγγραφέας ενδέχεται να απαντάει σε απορίες που δημιουργούνται, να δίνει διευκρινήσεις και να γράφει για να κάνει διάλογο και δημιουργική αντι­παράθεση απόψεων.

 

Η εκτέλεση της ψηφιακής έκδοσης χωρίς Ίντερνετ

«Ένα Πλήρες Σύμπαν σαν Κενός Χώρος και η Παγκόσμια Ηθική της Εσωτερικής Κατεύ­θυνσης (Κοσμονομία)»

Ο εικονικός δίσκος ISO είναι ένα μόνο αρχείο που είναι πιστό και πλήρες αντίγραφο του φυσικού δίσκου. Με αυτό το αρχείο, ο οπτικός δίσκος έχει αντικατα­σταθεί από ένα πιστό αντίγραφο που μπορεί να μεταφερθεί εύκολα στον υπολογιστή με κάποιον άλλο τρόπο, όπως με ένα USB Memory Stick. Αυτό το ψηφιακό αρχείο ISO μπορεί να διαβαστεί από ένα οποιοδήποτε μέσο αποθήκευσης, χωρίς ο φυσικός δίσκος να εισαχθεί στη συσκευή αναπαραγωγής. Μπορεί ακόμα να διανεμηθεί εύκολα. Η ανα­παραγωγή του εικονικού δίσκου έχει ακόμα το πλεονέκτημα ότι διαβάζεται αισθητά πιο γρήγορα και δεν ακούγεται ο θόρυβος από την περιστροφή του φυσικού δίσκου. Στις νεότερες εκδόσεις των Windows 8 και μετά, η εισαγωγή (ή μοντάρισμα) εικονικού δίσκου ISO file είναι δυνατή από το λειτουργικό χωρίς την εγκατάσταση κάποιου προγράμματος. Σε διαφορετική περίπτωση, για ανα­παραγωγή του εικονικού δίσκου στον υπολογιστή θα χρειαστεί ένα απλό πρόγραμμα που θα δημιουργεί εικονικά μια συσκευή ανα­παραγωγής (όπως είναι το Virtual DVD Drive).

ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ / ΜΕΤΑ­ΦΟΡΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙ­ΕΧΟΜΕΝΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΔΙΣΚΟ ΣΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ
Αν δυσκολευτείτε με την αναπαραγωγή του φυσικού ή του εικονικού δίσκου ISO, τότε μπορείτε απλά να αντιγράψετε όλο το περιεχόμενο του φυσικού δίσκου και να το μεταφέρετε μέσα σε ένα φάκελο στη συσκευή σας. Από εκεί θα μπορείτε να ανοίξετε μια οποιαδήποτε σελίδα και θα δείτε τις επιλογές για την περιήγηση.

ΑΠΟΣΥΜΠΙΕΣΗ ΤΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ISO
Αν το αρχείο εικονικού δίσκου ISO εμφανίζεται συμπιεσμένο (από κάποιο εγκατεστημένο πρόγραμμα, όπως λ.χ. το WinRar) τότε αυτό μπορεί να αποσυμπιεστεί. Με την αποσυμπίεση θα εξαχθούν όλα τα ξεχωριστά αρχεία της ψηφιακής έκδοσης, όπως αν κάνατε αντιγραφή και επικόλληση.

ΑΛΛΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΣΥΜΠΙΕΣΗΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑ­ΦΟΡΑ ΤΩΝ ΑΡΧΕΙΩΝ (ΟΠΩΣ ΣΕ ZIP)
Το σύνολο των αρχείων που χρειάζονται για την προβολή των ιστοσελίδων και των βιβλίων μπορούν να μεταφερθούν γρήγορα και σε άλλες μορφές συμπίεσης μέσω οποιασδήποτε κάρτας μνήμης.

 
Η διαίρεση των ζητημάτων - Τα πεδία έρευνας

Πώς έχουν διαιρεθεί τα ζητήματα.

<•> Σκέψεις από μια ορθολογική αρχή: Για το σχηματισμό της γνώσης, για το νόημα της αλήθειας και της γνώσης, για την αρχή των αισθήσεων, για τη διαφορά της σκέψης από τα αισθήματα, για την εκτίμηση της αξιοπιστίας, για τη διανοητική απροσδιοριστία. (ΓΝΩΣΗ & ΣΚΕΨΗ) >>>

<•> Διανοητική και κοσμολογική ηθική. Η ρυθμιστική δύναμη της σκέψης για την ανθρώπινη ζωή και συμπεριφορά. Η αξεχώριστη σχέση της σκέψης και της διάνοιας από την ανθρώπινη ζωή και συμπεριφορά. Η πνευματική σχέση του ανθρώπου με τον εαυτό του. (ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΣΤΡΟΦΗ) >>>

<•> Ζωή, άνθρωπος και κοινωνία. Πνευματικός προσανατολισμός: Η παγκόσμια ηθική απαλ­λαγμένη από το μανδύα της θρησκείας και η πνευματική επανάσταση για ένα ηθικό κράτος (χωρίς απατεώνες, χωρίς κερδοσκόπους και καταχραστές της εμπιστοσύνης, είτε ξεχωριστά ως άτομα είτε ομαδικά και με νομική κάλυψη). Ο πνευματικός προσα­νατολισμός (ηθική) για την κοινωνία και για το ρόλο του κράτους. (ΑΝΘΡΩΠΟΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΑ) >>>

<•> Κοσμολογική θεωρία με αφαίρεση άσκοπων πληροφοριών, αναγωγή των φυσικών φαινομένων στα πιο γενικά φαινόμενα, απλοποίηση των εννοιών. Ορθολογική ερμηνεία για τη δομή της ύλης και τη δομή του αστρονομικού κόσμου. Υπολογισμοί σύμφωνα με τις μετρήσεις της φυσικής, διερεύνηση ορίων, θεωρητικές παρατηρήσεις και διερεύνηση συμπτώσεων. Πώς εφαρμόζονται οι φυσικοί νόμοι και οι δυνάμεις. (ΚΟΣΜΟΣ & ΥΛΗ, ΚΟΣΜΟΣ & ΖΩΗ) >>>

<•> Αναδρομή σε παλαιότερες φιλοσοφικές προσπάθειες, απο­σπάσματα από φιλοσοφικά έργα, σχόλια και εκτιμήσεις μέσα από τη σύγχρονη γνώση και εμπειρία. Φιλοσοφία, θρησκεία και πίστη. (ΦΙΛΟΣΟΦΟΙ) >>>

 

Τα ζητήματα συνδεδεμένα μεταξύ τους

Η ΠΙΟ ΣΤΕΝΗ ΣΧΕΣΗ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ, ΤΗ ΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΜΕ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ

Διεπιστημονική γνώση και ενοποιημένη απάντηση, όχι μονόπλευρη, δηλαδή:
Ηθική / Ψυχολογική | Λογική | Πολιτική | Κοσμολογική

* Εξηγούνται πράγματα αξεχώριστα μεταξύ τους, εξαρτημένα ή με τον ίδιο σκοπό. Μια ενιαία απάντηση φανερώνει πώς συνδέονται μεταξύ τους διαφορετικά ζητήματα. Οι απαντήσεις δεν αφήνουν έξω από τη σκέψη τα εμπλε­κόμενα ζητήματα. Τι σημαίνει "ενοποιημένη απάντηση" πιο αναλυτικά στις ιστοσελίδες.

Οι απόψεις έχουν σχηματιστεί και οι απαντήσεις έχουν δοθεί με προ­ϋποθέσεις για γνώση που μπορεί να είναι βέβαιη με τη δική μας σκέψη και παρα­τήρηση, κυρίως με τη μέθοδο της απαγωγής σε άτοπο και λαμ­βάνοντας υπόψη την καταφατική και την αρνητική απάντηση (δηλαδή διαλεκτικά) και με μια μέθοδο αφαίρεσης ή υπο­βάθμισης άσκο­πων πληροφοριών (εκκινώντας από τα γενικά χαρακτηριστικά του κόσμου και όχι με εξαντλητική έρευνα ενός τυχαίου πράγματος). Στην τελική διατύπωση των σκέψεων ίσως δεν φαίνεται η εφαρμογή των κανόνων της λογικής, διότι τότε ο όγκος της συγγραφής θα έπρεπε να είναι πολ­λαπλάσιος και η ανάγνωση θα ήταν σαν ένα βαρετό παιχνίδι με γρίφους.

Το πιο σημαντικό αυτών των προσπαθειών ίσως είναι η αφαιρετική μέθοδος με την οποία οι σκέψεις ξεκινούν χωρίς να περι­ορίζονται σε κανένα μέρος του κόσμου (ορθολογική σκέψη) σε συνδυασμό με την αναζήτηση μιας επαρκούς αιτίας ή ενός επαρκούς σκοπού. Οι παρατηρήσεις και οι πληρο­φορίες επι­λέγονται για να συνο­ψίσουν κοινά και σταθερά γνωρίσματα πολλών πραγ­μάτων και μετά εξάγονται συμ­περάσματα που εξηγούν τα παράγωγα φαινόμενα, τις συμ­περιφορές και τα λιγότερο συχνά και τα περι­στασιακά φαινόμενα (σύμ­φωνα με γενικές και λογικές αρχές). Θα αποφύγουμε να μιλήσουμε και να εξηγήσουμε ανεπανά­ληπτα, σπάνια και μεμονωμένα φαινόμενα. Μιλάμε για κοινά χαρακτη­ριστικά του κόσμου και συχνά φαινό­μενα με τα οποία ένα πλήθος άλλων πραγμάτων δημιουρ­γούνται και υπάρχουν ή αναγκαστικά συνδέονται. Στις ιστοσελίδες και στα συγγράμματα δεν θα διαβάσετε απλώς πληρο­φορίες που συλλέχθηκαν και μετα­φέρθηκαν εδώ, δεν θα ενη­μερωθείτε για τις έρευνες κάποιων άλλων, δεν θα επανα­ληφθούν μαθήματα, δεν θα ενη­μερωθείτε για γεγονότα και δεν θα διαβάσετε διά­σπαρτες απόψεις όπως εκφράζουν όλοι σε μια συζήτηση.

 

Ο αριθμός των βιβλίων

Μια διευκρίνιση για τον αριθμό των βιβλίων.

Τα βιβλία που παρουσιάζονται δεν έχουν όλα εκδοθεί ή δεν είναι έτοιμα για να φτάσουν στα βιβλιο­πωλεία. Είναι τα βιβλία με την πληρέστερη ανάπτυξη των σκέψεων όπως έχουν προ­ετοιμαστεί από τον συγγραφέα και όπως αυτός έχει εκτιμήσει ότι θα δώσουν πειστικές απαντήσεις σε αναγνώστες με απαιτήσεις από τη λογική. Η σπουδαιότητα των συγγραμμάτων δεν μειώνεται από την οικονομική αδυναμία να διακινηθούν στα βιβλιοπωλεία και σε μεγάλο αριθμό αντιτύπων. Αντιθέτως, η οικονομική αδυναμία και η συγγραφική προσπάθεια με υποβαθμισμένη την εμπορική απήχηση επέτρεψαν τη μακρο­χρόνια ωρίμανση των σκέψεων, την ορθο­λογική πειθαρχεία τους και την πιο προσεκτική διατύπωσή τους, με την υπομονή που χρειαζόταν για ολοκληρωμένες απαντήσεις σε αλλη­λένδετα ζητήματα, τα οποία δεν μπορούν να απαντηθούν σωστά αν αυτά αποκοπούν και αφαιρεθούν από την έρευνα. Προσαρμογές και διορθώσεις στο περιεχόμενό τους εξακολουθούν να γίνονται μέχρι και την τελευταία στιγμή, ακόμα και μετά από την έκδοσή τους.

Ορισμένα βιβλία έχουν υπερβολική πυκνότητα λέξεων και μεγάλο αριθμό σελίδων. Αυτά τα βιβλία ενδέχεται να χωριστούν σε τόμους. Δύο τόμοι μπορούν να προσμετρηθούν ως ένα μόνο βιβλίο. Μερικά βιβλία έχουν μεταφραστεί στα αγγλικά και μπορούν να υπολογιστούν ως ξεχωριστά βιβλία ή τα μεταφρασμένα να αγνοηθούν στην καταμέτρηση. Ο 2ος τόμος της κοσμολογικής θεωρίας περιείχε τις πρώτες προσπάθειες με υπολογισμούς και επίσης μπορεί να αγνοηθεί, αφού δεν είναι ένα ώριμο και ολοκληρωμένο βιβλίο κατάλληλο για έκδοση. Μερικά από τα βιβλία έχουν μορφοποιηθεί σε μικρότερο ή σε μεγαλύτερο μέγεθος σελίδας (με τον ίδιο τίτλο και το ίδιο περιεχόμενο), επειδή αυτή η μετατροπή με τον ηλεκτρονικό υπολογιστή είναι σχετικά εύκολη. Αυτά τα βιβλία δεν συνυπολογίζονται στην απαρίθμηση των τίτλων. Επομένως, τα βιβλία αριθμητικά θα είναι περισσότερα ή λιγότερα αν μερικοί τόμοι μετρηθούν ως ξεχωριστά βιβλία ή αν ορισμένα αγνοηθούν επειδή αυτά δεν έχουν εκδοθεί κανονικά ή είναι τα ίδια βιβλία μεταφρασμένα σε άλλη γλώσσα.

 

Οι τίτλοι των βιβλίων (εκδοθέντων και μη)

«Ένα Πλήρες Σύμπαν σαν Κενός Χώρος και η Παγκόσμια Ηθική της Εσωτερικής Κατεύθυνσης (Κοσμονομία)». Το συγγραφικό έργο όπως έχει διαιρεθεί σε βιβλία και κάτω από ιδιαίτερους τίτλους.

1) Τίτλος: Η ΘΕΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ
Υπότιτλος: Θεωρία του Τελειωμένου Χρόνου και της Σχετικότητας της Ενέργειας. Ενιαία θεωρία περί χρόνου, χώρου, ύλης και διάνοιας. (©2000, ISBN 960-385-019-5)

2) Τίτλος: ΤΟ (ΠΛΗΡΕΣ) ΣΥΜΠΑΝ ΚΑΙ Ο ΔΥΝΑΜΙΚΟΣ (ΚΕΝΟΣ) ΧΩΡΟΣ
Υπότιτλος: Οι θεμελιώδεις σκέψεις και σχέσεις για την ερμηνεία της φύσης. ©2012, ISBN 978-960-9504-68-3, ©2023, ISBN 978-618-85170-4-2

3) Τίτλος: ΤΟ (ΠΛΗΡΕΣ) ΣΥΜΠΑΝ ΚΑΙ Ο ΔΥΝΑΜΙΚΟΣ (ΚΕΝΟΣ) ΧΩΡΟΣ
Υπότιτλος: Οι παγκόσμιες φυσικές σταθερές και τα μαθηματικά όρια στις φυσικές μεταβολές.

4) Τίτλος: ΤΟ (ΠΛΗΡΕΣ) ΣΥΜΠΑΝ, Η ΥΛΗ ΚΑΙ Η ΖΩΗ
Υπότιτλος: «Μεγάλα» Ερωτήματα - Σύντομες Απαντήσεις.

5) Τίτλος: Η ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΘΙΚΗ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ (με τις αιώνιες αξίες και σε σύζευξη με τη σκέψη).
Υπότιτλος: Οι φαντασιώσεις και τα ψέματα του ανθρώπου χωρίς αυτογνωσία. ©2014, ISBN 978-960-93-6089-0

6) Τίτλος: Η ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΘΙΚΗ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ
Υπότιτλος: Ο πλήρης κόσμος συμμετέχει πνευματικά στις εξελίξεις.

7) Τίτλος: ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΜΙΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΘΙΚΗ ΜΕ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟ
Υπότιτλος: Η ζωή χωρίς αυτογνωσία είναι φυσιολογική, δεν είναι ηθική.

8) Τίτλος: Ο ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΟΣΜΟΣ ΜΕΣΑ ΣΤΗ ΣΚΕΨΗ ΜΑΣ ΠΛΗΣΙΑΖΕΙ ΣΤΗ ΦΑΝΤΑΣΙΑ
Υπότιτλος: Ενημέρωση, γνώση και παραπλάνηση

9) Τίτλος: Η ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΘΙΚΗ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ
Υπότιτλος: Οι απαραίτητες σκέψεις

10) Τίτλος: ΦΙΛΟΣΟΦΟΙ ΚΑΙ Η ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ
Υπότιτλος: Πνεύμα, θεός, ύλη και κόσμος στη φιλοσοφία.

11) Τίτλος: COMPLETE UNIVERSE, DYNAMIC SPACE, WAVE PHENOMENA
Υπότιτλος: How the natural laws and forces are applied. The fundamental concepts for a rational Cosmology (Cosmonomy) ©2021, Set: 978-618-85170-1-1, 978-618-85170-2-8

12) Τίτλος: COMPLETE UNIVERSE, DYNAMIC SPACE, WAVE PHENOMENA
Υπότιτλος: Universe and matter, Spirit and life. Short answers to big questions ©2021, Set: 978-618-85170-1-1, 978-618-85170-3-5

13) Τίτλος: “ΠΛΗΡΕΣ” ΣΥΜΠΑΝ, ΔΥΝΑΜΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ, ΚΥΜΑΤΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ
Υπότιτλος: Πώς εφαρμόζονται οι φυσικοί νόμοι και οι δυνάμεις. Οι θεμελιώδεις έννοιες για μια ορθολογική Κοσμολογία (Κοσμονομία).

14) Τίτλος: “ΠΛΗΡΕΣ” ΣΥΜΠΑΝ, ΔΥΝΑΜΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ, ΚΥΜΑΤΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ
Υπότιτλος: Κόσμος και ύλη, Πνεύμα και ζωή.

15) Εισαγωγή στην Κοσμονομία (για τις ιστοσελίδες)
Υπότιτλος: Η χρησιμότητα της γνώσης και η γνώση της χρησιμότητας...

16) Τίτλος: ΕΝΑ (ΠΛΗΡΕΣ) ΚΑΙ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΣΥΜΠΑΝ ΠΟΥ ΦΑΙΝΕΤΑΙ ΣΑΝ ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΧΩΡΟΣ. Υπότιτλος: Η ορθολογική ερμηνεία για την ύλη ως ταλαντώσεις ενέργειας σε μια κοινόχρηστη ποσότητα, που υπάρχει ως δυναμικός χώρος

17) Τίτλος: A COMPLETE AND STABILIZED UNIVERSE SEEN LIKE FREE SPACE. Υπότιτλος: The rational interpretation of matter as oscillations of energy in a shared quantity, existing as dynamic space

18) Τίτλος: Η ΟΥΣΙΑ ΚΑΙ ΤΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ στη φιλοσοφία του Άρθουρ Σοπεγχάουερ.

* Τα παρουσιαζόμενα συγγράμματα δεν είναι όλα για ξεχωριστή έκδοση ή για πώληση στα βιβλιοπωλεία. Περισσότερες πληροφορίες για τα συγγράμματα είναι διαθέσιμες στις ιστοσελίδες.

* Αν χρησιμοποιηθούν αποσπάσματα και σκέψεις από την παρούσα ψηφιακή έκδοση και η προέλευσή τους δεν φαίνεται από ποιο ξεχωριστό βιβλίο είναι, τότε ως πηγή θα δηλώνεται η διεύθυνση της Κοσμονομίας στο Ίντερνετ και ο τίτλος της συνολικής έκδοσης:

«Ένα Πλήρες Σύμπαν σαν Κενός Χώρος και η Παγκόσμια Ηθική της Εσωτερικής Κατεύθυνσης».

 

Ένας αναγνώστης πού μπορεί να βρει τα παρουσιαζόμενα βιβλία; (2024)

Τα βιβλία που παρουσιάζονται δεν έχουν όλα εκδοθεί εκτυπωμένα, ούτε με ανάθεση σε έναν εκδότη και τα περισσότερα είναι σε ψηφιακή μορφή. Τα περισσότερα βιβλία που είναι σε ψηφιακή μορφή επίσης δεν έχουν εκδοθεί το καθένα ως ξεχωριστό, αλλά έχουν συμπεριληφθεί ως υποδιαιρέσεις μιας συνολικής έκδοσης όπως αυτή εδώ. Γι' αυτό το λόγο οι προσαρμογές, οι διορθώσεις και γενικά οι αλλαγές στο περιεχόμενο των συγγραμμάτων και στη μορφοποίησή τους ποτέ δεν σταμάτησαν. Ο πνευματικός δημιουργός έχει αρχίσει να καταγράφει τις παρατηρήσεις και τις σκέψεις του από τα μέσα της δεκαετίας του '80. Η ερευνητική σκέψη του και η προσπάθεια διατύπωσης και αποσαφήνισης συνεχίστηκαν ακατάπαυστα από τότε και το συγγραφικό έργο χρειάστηκε να διαιρεθεί σε ξεχωριστά βιβλία σύμφωνα με τα εξεταζόμενα ζητήματα. Έτσι τα συγγράμματα ποτέ δεν ετοιμάστηκαν για να εκδοθούν ως ολοκληρωμένες εργασίες. Η τροποποίησή τους είναι διαρκής, όπως αν η συγγραφή τους συνεχιζόταν επί μερικές δεκαετίες και γύρω από τα ίδια ζητήματα.

Ωστόσο, ορισμένα από αυτά τα συγγράμματα που περιείχαν το σύνολο των συμ­περασμάτων, με την πιο εύστοχη διατύπωση των σκέψεων που ήταν δυνατή και με τα ζητήματα σε μια εύλογη διαίρεση και μετά από πολύχρονη εργασία εκδόθηκαν σαν επετειακά σε περιορισμένο αριθμό αντιτύπων και για να φανεί μια πρώτη δημοσίευση ως σταθμός των προηγού­μενων προσπαθειών, και για να φαίνεται το χρονικό διάστημα που συγγράφηκαν ως τεκμήριο. Στο πρώτο βιβλίο που συγγράφηκε στο χρονικό διάστημα 1986 - 1998 και εκδόθηκε κανονικά στις αρχές του 2000, ο συγγραφέας ήδη είχε αντιληφθεί από τότε το μακρύ μέλλον στην ανάπτυξη των ζητημάτων και στον πρόλογο είχε σημειώσει: "Η έκδοση του βιβλίου οριοθετεί ένα σχετικό τέλος στην πολυ­ετή διαμόρφωση του παρόντος συγγραφικού έργου, ενώ αυτό βρίσκεται ακόμα σε εξέλιξη και οι ατέλειές του δεν είναι λίγες. Επομένως, επιτρέψτε μου να σας ζητήσω μια ευρύτερη ανοχή, όταν θα κάνετε τις διαπιστώσεις σας για την ποιότητα και την αξιοπιστία του. Δεν πρέπει να επισκιάσουν την ουσία των στοχασμών και να μην προσεχθούν οι βασικές θεωρητικές θέσεις, μεμονω­μένα και στο σύνολό τους, ως μια ενιαία πολυ­θεωρία με δυνατότητες εξέλιξης". Ο συγγραφέας επανα­λαμβάνει αυτή τη σημείωση μετά από είκοσι τέσσερα χρόνια!

 

Οι στόχοι και τι θα βρείτε σε γενικές γραμμές

Προσφορά στη σκέψη και στην έρευνα, όπως κάθε φιλοσοφική προσπάθεια. Σκέψεις και παρατηρήσεις που μπορεί να εκτιμήσει ο καθένας, χωρίς να είναι καθηγητής ή ερευνητής μέσα σε εργαστήριο, μέσα από αναμ­φισβήτητες γενικές αρχές και με συνηθισμένο λεξι­λόγιο.

Ενιαία θεωρία και ερμηνεία με αξιώσεις για την προέλευση, τους νόμους και τον προορισμό του κόσμου. Οι σκέψεις, η θεωρία και οι παρατηρήσεις που διατυπώνονται δεν συγκρούονται με την εμπειρία και δεν κινούνται στον κόσμο της φαντασίας, αδιαφορώντας για την πραγματικότητα και τις επιστημονικές μεθόδους. Αντιθέτως, έχουν ληφθεί υπόψη οι παρατηρήσεις από τη σύγ­χρονη επιστημονική έρευνα και όπου είναι δυνατό χρησιμο­ποιούνται οι αναμφισβήτητοι όροι της φυσικής. Μαζί με τις φιλοσοφικές σκέψεις ενθαρ­ρύνεται το ερευνητικό ενδιαφέρον σε μαθητές, φοιτητές ακόμα και για τους σύγχρονους φιλόσοφους. Δίνονται ιδέες για συζήτηση και επι­στημονική έρευνα και κυρίως δίνονται σοβαρές απαντήσεις και νέες λύσεις στα μεγάλα ζητήματα που απασχολούν τους φυσικούς όλου του κόσμου.

Ενιαία απάντηση η οποία συνδέει λογικά μεταξύ τους διαφορετικά ζητήματα, όπως είναι η ηθική, η διαχείριση της σκέψης και της γνώσης, το νόημα της πραγματικότητας και η σχέση του κόσμου με τη ζωή.

Διερεύνηση και επιδίωξη για τη διατύπωση των φυσικών φαινομένων με την απλούστερη διατύπωση (σχολικό επίπεδο). Διερευνώνται οι ενδεχόμενες σχέσεις μεταξύ ζωής, θεού και υλικής φύσης με συνέπεια και σε σύνδεση με τους φυσικούς νόμους.

Οι απαντήσεις και οι απόψεις με το φως που ρίχνει η τελευταία κοσμο­λογική ερμηνεία δίνουν την ευκαιρία να επεκταθούμε σε ορισμένα ζητήματα, τα οποία μέχρι τώρα έμοιαζαν αγεφύρωτα με την επιστήμη και τη φυσική. Παρακολουθούμε χαλαρά τις παλαιότερες φιλοσοφικές σκέψεις και θεωρίες και βλέπουμε που ήταν οι δυσκολίες της έρευνας και ποια προβλήματα λύνονται τώρα, τα οποία δεν μπόρεσαν να λύσουν οι παλαιότεροι φιλόσοφοι και ερευνητές. Επίσης, γίνεται αναφορά σε παραλείψεις, σε λάθη και σε ασυνέπειες άλλων απόψεων και κριτική σε προσπάθειες από το χώρο της επιστήμης και της φιλοσοφίας, πάντα με το πλεονέκτημα που προσφέρουν οι απαντήσεις στα μεγάλα ζητήματα της κοσμολογίας. 

Θεμελιώνεται και προβάλλεται ο διαχρονικός ρόλος της Ηθικής σε σύζευξη με τη λειτουργία της σκέψης, τόσο για την προσωπική ζωή όσο και για τις ανθρώπινες σχέσεις μέχρι και την οικονομία μίας χώρας. Αποκαλύπτεται ο ρόλος της λογικής σκέψης και της γνώσης για την παρα­πλάνηση, την εξαπάτηση και τη δημιουργία ανόητων ή σχετικών αξιών.

• Κατευθυντήριες απόψεις και γνώσεις για να σκεφτόμαστε δημιουργικά και ερευνητικά και όχι με τυφλή εμπιστοσύνη.

<•> Αν πρέπει να συνοψίσουμε ένα κοινό σκοπό για όλους τους επιμέρους στόχους και όλων των δημοσιευμένων ζητημάτων της Διαδικτυακής τοποθεσίας και για τη συνολική προσπάθεια του πνευματικού δημιουργού, τότε αυτός βρίσκεται μέσα στο παρακάτω ηθικό δίδαγμα:

Ο υλιστικός τρόπος ζωής στηρίζεται σε πολλές φαντασιώσεις και σε ψέματα, όχι στην αυτο­γνωσία και συμπίπτει με εγωκεντρικό τρόπο ζωής και νοοτροπία. Γι' αυτό συγκρούεται με την πραγματικότητα σαν σύνολο και φέρνει τη ζωή σε αδιέξοδα, με πολλές απο­γοητεύσεις και άσκοπα προβλήματα. Ο εγωισμός, η ανοησία και το παρα­νοϊκό πνεύμα είναι οι άλλες απόψεις του υλιστικού τρόπου ζωής και αντίληψης.

 

Πιο συγκεκριμένα υποστηρίζονται και διατυπώνονται οι κεντρικές απόψεις:
 • Προοπτική ερμηνείας και γνώσης της φύσης με την ανθρώπινη λογική και την παρατήρηση.

 • Δυνατότητα να αποκαλύψουμε άγνωστες σχέσεις στα πράγματα μέσα από την ανάλυση μερικών εννοιών και από την ανεύρεση κοινών στοιχείων στα πλησιέστερα της εμπειρίας μας.

 • Τον καθοριστικό ρόλο της σκέψης για την ανθρώπινη συμπεριφορά και την ψυχο­λογία. Από τη στιγμή, που η συμπεριφορά ενός ζώου σταματάει να ρυθμίζεται και να προσ­διορίζεται αποκλειστικά από τις πληροφορίες των αισθητηρίων οργάνων του, ανα­πόφευκτα η νόηση κάνει σκέψεις που διαστρεβλώνουν την αντίληψη της περι­βάλλουσας πραγματικότητας, όπως την εμφάνιζαν πιο άμεσα οι αισθήσεις. Σχεδόν όλες οι δραστηριότητες του ανθρώπου και η διάθεσή του δημιουργούνται και επη­ρεάζονται διαρκώς από τις πληροφορίες της μνήμης του και από τις σκέψεις του πάνω στις πληροφορίες αυτές. Και όχι μόνο αυτό, αλλά ως το σημείο να συμπεριφέρεται και να ενεργεί περισ­σότερο επηρεασμένος από το έσω του παρά από εκείνα, τα οποία αντι­λαμβάνεται πραγματικά έξω του. Την ψυχή χωρίς τη σκέψη, κοιτάξτε ποια είναι στα ζώα. Τη "σκέψη" χωρίς ψυχή, κοιτάξτε πως είναι στα κομπιούτερ.

 • Η αισθητικότητα είναι στην ουσία η περιορισμένη -σε εξωτερικές επιδράσεις- δια­νοητικότητα και όχι το αντίθετό της. Η αντίληψη πρέπει να αρχίζει από κάποια αφαίρεση, που γίνεται μόνη της (απρόσεκτα), γιατί αν όχι, τότε δε θα υπήρχαν μη αντιληπτά μέρη της πραγμα­τικότητας. Εάν η αφαιρετική δυνατότητα ονομάζεται διάνοια ή είναι μια διανοητική δρα­στηριότητα, τότε το ίδιο πρέπει να πούμε και για τη δυνατότητα της αισθητηριακής αντίληψης.

 • Ανάδειξη των εσωτερικών αξιών στη ζωή που συνοψίζονται με λέξεις όπως αμερο­ληψία, αυτο­γνωσία, αυτο­συγκράτηση, ανα­ζήτηση και ελευθερία της σκέψης.

 • Τη σύνδεση της καλοσύνης και της καλής πρόθεσης με την επιτυχημένη σκέψη, με τη γνώση και την επίγνωση της άγνοιας και με την αντίδραση στην αδικία. Για τη σκέψη χωρίς πράξη, έχουμε ακούσει ότι είναι άχρηστη. Για την πράξη χωρίς σκέψη και χωρίς καλή γνώση κοιτάξτε τη ζωή και ρωτήστε το Θεό!

 • Το ρόλο του ηθικού προσα­νατολισμού (στη ζωή των πολιτών) μέχρι και για την οικονομία μιας χώρας και για την οικονομική ανάπτυξη.

 • Την υποβάθμιση και την απόρριψη της ανθρωπο­κεντρικής και της εγωκεντρικής λογικής. Ποιο είναι το νόημα της γνώσης και της λογικής, όταν αυτά είναι τα μέσα για την ευχά­ριστη αυταπάτη και πως μπορεί τότε να είμαστε δίκαιοι, καλοί και ευτυχισμένοι;

 • Η ίδια η γνώση και η λογική δε εξασφαλίζουν το αλάθητο, ενώ αντιθέτως, η γνώση μπορεί να μας κάνει να λέμε περισσότερα από όσα πραγματικά γνωρίζουμε, να κατα­σκευάζει μισές αλήθειες και σκέψεις που θα ήταν καλύτερα να μην τις κάνουμε, ακόμα και να ξεχνάμε αυτά που μάθαμε !

 • Μερικές από τις κατευθυντήριες απόψεις για την πορεία της ζωής και για τις αξίες της είναι προ­καθοριστικές για την απόδοση, την επιτυχία και την εξέλιξη του ανθρώπου σε όλους τους χώρους και σε όλες τις δραστηριότητές του. Οι κατευθυντήριες απόψεις και οι εσωτερικές αξίες για την πορεία της ζωής μέχρι σήμερα υπο­βαθμίζονται και αντι­μετωπίζονται σαν μετα­φυσικά ζητήματα, διότι δεν ευνοούν τα σχέδια, τις επιθυμίες και τους στόχους των φιλό­δοξων και των "υλιστών" ανθρώπων...

 • Η πολιτική αποσπασμένη από ηθικές αξίες και πρότυπα και χωρίς ηθική πρόνοια για τα σχέδια της θα εξυπηρετεί μεροληπτικά τα συμφέροντα κάποιων ομάδων, θα παράγει και θα συντηρεί την αδικία.

 • Ανατροπή της ανορθολογικής ερμηνείας της δημιουργίας του κόσμου από τη θεωρία του Big Bang. Το Σύμπαν παραμένει πάντοτε το ίδιο, ενώ σχετικά γίνεται με τους τρόπους που επι­τυγχάνεται η ισορροπία και η συνολική σταθερότητα.

  Πολλοί ξεκινούνε από την ελάχιστη πραγματικότητα που αποτελεί η ύλη, αφαιρούν όλη τη πραγμα­τικότητα που είναι το Σύμπαν και μετά προσπαθούν να φτιάξουν το Σύμπαν από την αρχική ύλη, δηλαδή από το σχεδόν τίποτα μίας ποσότητας σωματιδίων που θα υπήρχε πιο τυχαία από τα μόρια της σκόνης. Ενώ αντιθέτως, θα έπρεπε να αρχίσουν από το τελειωμένο σύνολο, από το κοινό προϋπάρχον, από το ολοκληρωμένο Σύμπαν στο συνολικό κοινό Χρόνο, για να εξηγήσουν πως προκαλούνται οι μεταβολές και τα ίδια τα πράγματα σαν ξεχωριστά μέρη μέσα στο χρόνο, από το σχετικό μηδέν (του κενού χώρου). Το Σύμπαν ήταν πάντα ολο­κληρωμένο και σταθεροποιημένο εντός των ορίων ενός μέγιστου χρονικού διαστήματος και δεν δημιουργήθηκε ποτέ. Όχι μόνο αυτό δεν απουσιάζει, αλλά αντιθέτως, ο κόσμος που λείπει χρησιμεύει άμεσα για να υπάρχει το φως, η θερμότητα, τα ραδιο­κύματα και εξ αρχής η δομή της ύλης, με την οποία εμείς εμφα­νιζόμαστε σαν ξεχωριστοί μέσα στο χώρο και στο χρόνο! Ο κενός χώρος είναι το Σύμπαν που αναζητούν πριν από τη στιγμή του Big Bang και συμμετέχει στη δομή της ύλης με τα κυματικά φαινόμενα, τα οποία προκαλούνται από τη διατάραξη της ισορ­ροπημένης ενέργειάς του!

 • Αναρωτηθήκανε στο χώρο της σύγχρονης κοσμολογίας, πόσο ολοκληρωμένη μπορεί να είναι μία φυσική ερμηνεία του Σύμπαντος, όπως αυτή που ονειρεύονται, όταν δεν προσφέρει την ελάχιστη γνώση για να εξηγηθεί η παρουσία της ζωής μέσα στο Σύμπαν; Οι κοσμολογικές θεωρίες που έχουν διατυπωθεί με μαθηματικά και θεωρούνται οι επι­κρατέστερες δεν ανοίγουν κανένα δρόμο προς αυτή τη κατεύθυνση της φύσης και αυτό έπρεπε να τους προβληματίσει περισσότερο σαν φυσικούς, αντί να αφήνουν το πρόβλημα άλυτο ή προς απάντηση από τη θεολογία. Η ζωή και η ψυχή ξεκινάνε από τις μικρο­σκοπικές διαστάσεις και όχι με το συν­δυασμό χονδρο­ειδών υλικών σωμάτων. Καθόλου τυχαίο δεν είναι! Το Σύμπαν είναι αυτοτελές, διότι με απλά φιλοσοφικά λόγια είναι παρών, αμετάβλητο και “συμπαγές” στα όρια ενός μέγιστου συνολικού χρόνου - γι' αυτό και “ά-μεσα” υπαρκτό. Με άλλα λόγια, όλο το Σύμπαν υπάρχει ταυτοχρόνως και η α-μεσότητα συμπίπτει με την εσωτερικότητα. Η ανάπτυξη της φαινομενικά παράλογης και αντιφατικής ιδέας οδηγεί σε απίστευτα λογικές συνέπειες και ΑΝΟΙΓΕΙ ΤΟ ΔΡΟΜΟ ΓΙΑ TH ΦΥΣΙΚΗ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΖΩΗΣ. Η αρχή της ζωής και του συγχρονισμού στην αλλη­λεπίδραση πολλών σωματιδίων επι­τυγχάνονται με τους πιο γρήγορους τρόπους αλλη­λεπίδρασης και οι τρόποι αυτοί προ­ϋποθέτουν την ταυτόχρονη παρουσία του 100% ολο­κληρωμένου Σύμπαντος, το οποίο σε εμάς φαίνεται σαν απουσία του κενού χώρου...

 • Στη θεωρία του Τελειωμένου Χρόνου δεν είναι η ύλη που εξελίσσεται και εμφα­νίζεται η ζωή, ώσπου να επιτευχθεί ένας τελικός σκοπός και μία ανώτατη κατάκτηση. Αντιθέτως, ο σκοπός του κόσμου είναι πραγματο­ποιημένος, ο Θεός υπάρχει ανέκαθεν σαν κάτι τελειωμένο και μόνο με εσωτερική παρουσία, ενώ σχετικά μέσα στο χρόνο εμφα­νίζεται σαν ατελής και περι­ορισμένος. Είμαστε ο Θεός σε light version και σε ιδιαίτερες χωρο­χρονικές συνθήκες !

 • Από τις πιο μεγάλες ανατροπές και από τις πιο σημαντικές απόψεις που δια­τυπώνονται στις ηλεκτρονικές σελίδες, είναι η εμφάνιση της ζωής και της ψυχής σαν φαινόμενο αφαίρεσης του υλικού κόσμου και σαν νοητική διαδικασία διατήρησης των σταθερών και των κοινών στοιχείων των πραγμάτων με πρώτα αφηρημένα δεδομένα από τις αισθήσεις. Η ά-μεση σχέση της ύπαρξης με τον εαυτό της προϋπάρχει στο ολο­κληρωμένο, ά-μεσο και ταυτόχρονο Σύμπαν και αυτή η σχέση εμφανίζεται σχετικά έμ-μεσα από την απλή ύλη που είναι θεμελιωμένη στην παρουσία ενός δυναμικού χώρου, υπό τις συνθήκες που ερευνάει η επιστήμη.

 • Η θρησκεία να αποτελέσει μια τοπική παράδοση για εορταστικές εκδηλώσεις και σαν ένας φάρος για τον προσανατολισμό σε πνευματικές αξίες, χωρίς το ρόλο που ανήκει σε άλλες επιστήμες, όπως είναι η Ηθική, η Ψυχολογία, οι κοινωνικές επιστήμες, η Κοσμο­λογία. Να προτιμήσουμε το συγκρατημένο και λογικό χαρακτηρισμό "ένθεος άθρησκος", για την πίστη στο Θεό επάνω σε λογικά και φιλοσοφικά επιχειρήματα και στην επιστη­μονική γνώση, χωρίς τις εκτροπές της σκέψης και της συμπεριφοράς, που προκαλούνται από τη δια­στρεβλωμένη και τη λανθασμένη άποψη.

   

Συνοπτικές απόψεις για την ταυτότητα και το σκοπό του site

cn σήμα

Για πιο συντομευμένη άποψη σχετικά με ορισμένα ζητήματα τα οποία εκτι­μούνται πιο σημαντικά, κοιτάξτε στις επιλογές πιο κάτω. Στις παρα­κάτω επι­λογές μπορείτε να διαβάσετε συντομευμένα τις απόψεις που δίνουν ένα στίγμα για το σκοπό του site και για την ιδεολογία του πνευματικού δημι­ουργού.

 

<·> ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΜΕΡΟΛΗΠΤΗ ΣΚΕΨΗ >>>

<·> ΓΝΩΣΗ ΧΩΡΙΣ ΗΘΙΚΗ ΕΙΝΑΙ ΑΣΚΟΠΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΠΛΑΝΗΤΙΚΗ >>>

<·> ΘΕΜΕΛΙΑΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΧΕΣΗ ΤΗΣ ΣΚΕΨΗΣ ΜΕ ΤΗ ΓΝΩΣΗ >>>

<·> ΖΩΗ, ΣΚΕΨΗ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ >>>

<·> ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΤΗ ΘΡΗΣΚΕΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ >>>

<·> Η ΣΚΕΨΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΙΝΑΙ ΚΟΝΤΑ ΣΤΗ ΦΑΝΤΑΣΙΑ >>>

<·> Η ΠΙΟ ΑΞΙΟΠΙΣΤΗ ΘΕΣΗ ΣΤΟ ΖΗΤΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΑΡΞΗ ΤΟΥ "ΘΕΟΥ" >>>

<·> ΤΕΛΟΣ ΣΤΑ ΨΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΦΑΝΤΑΣΙΩΣΕΙΣ >>>

<·> ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΙ ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ, ΔΗΛΑΔΗ: >>>

<·> ΜΕΡΕΣ ΑΛΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΜΑΖΙ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ >>>

<·> ΓΙΑ ΣΚΕΠΤΟΜΕΝΟΥΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΑ >>>

<·> ΚΟΣΜΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΘΙΚΗ. ΣΥΝΟΨΙΖΟΝΤΑΣ... >>>

<·> ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ. Η ΜΟΝΗ ΕΛΠΙΔΑ...  >>>  

<

<•> ΣΥΝΤΟΜΕΥΜΕΝΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΜΙΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΘΙΚΗ ΜΕ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟ >>>

 

Σύντομο ιστορικό του συγγραφικού έργου

Πώς το πνευματικό έργο έχει μοιραστεί σε βιβλία στο πέρασμα του χρόνου >>>

" Η ΘΕΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ " μετά...

1986 - 1998 | 2000 - 2008 | 2008 - 2012 | 2012 - 2016 | 2016 - 2024

 

 

Κοσμολογία: Η συνοπτική απάντηση ήταν εύκολη

Τελικά δεν χρειαζόταν να ανατρέξουμε πίσω στο χρόνο και να βρούμε μια μοναδική πηγή και αρχή για όσα ακολούθησαν. Ο κόσμος ως ένα πλήρες σύνολο είναι η μοναδική αρχή για να εξηγήσουμε την ύπαρξη των νόμων. Τόσο απλά, χωρίς επιλογή επιμέρους στοιχείων, χωρίς καταφύγιο στη φαντασία, χωρίς την απελπισία που φέρνει η σκέψη για ένα άπειρο παρελθόν εξέλιξης. Όλες αυτές οι δυσκολίες εξαφανίζονται και μένει μόνο μία: Πώς το σύνολο επιτυγχάνει να ρυθμίζει τις επιμέρους εξελίξεις και να εφαρμόζονται οι νόμοι στα φαινόμενα... έτσι που το σύνολο να φαίνεται ελλιπές και πάντοτε ανολοκλήρωτο! Η απάντηση δεν μπορεί να δοθεί χωρίς καταλάβουμε πώς ο "κενός" χώρος συνδέεται κυματικά με τα δομικά στοιχεία

Τα πρώτα χαρακτηριστικά που εμφανίζουν την κοινή πραγματικότητα είναι γενικές έννοιες και όροι για την ύπαρξη και τη σύνδεση των ξεχωριστών πραγμάτων (στο χώρο και στο χρόνο). Από κανένα συγκεκριμένο πράγμα δεν καθορίζεται η πραγματικότητα την οποία μοιράζονται όλα. Με τις γενικές έννοιες γνωρίζουμε ήσυχα έναν κόσμο ο οποίος είναι άγνωστος για όσους ερευνούν με τα μάτια. Πολλά διαφορετικά φαινόμενα ανάγονται σε λίγα κοινά και πιο φανερά φαινόμενα και έτσι αυτά εξηγούνται. Όλα τα επιμέρους πράγματα έχουν καθολικά γνωρίσματα και θεμελιώδεις σχέσεις που επανα­λαμβάνονται. Τα προβλήματα της κοσμολογίας δεν ήταν αποκλειστικά στον τομέα της φυσικής, αλλά πρωταρ­χικά ήταν εννοιο­λογικά.

Με την ορθολογική σκέψη πλησίασαν οι φιλόσοφοι... Αν πολλοί νομίζουν ότι η σύγχρονη φυσική φανέρωσε πόσο διαφορετική είναι η φυσική πραγματικότητα, τότε μάλλον αυτοί δεν είχαν αναρωτηθεί μόνοι τους για την ουσία των πραγμάτων (έξω από τις λέξεις) και πιθανότερα δεν είχαν μελετήσει φιλοσοφικά έργα. "Η μεγαλύτερη συνεισφορά της Φιλοσοφίας στον ανθρώπινο πολιτισμό και στην πνευματική καλλιέργεια του ανθρώπου έχει επιτευχθεί με αυτή την παρατήρηση για την ασάφεια των συγκεκριμένων πραγμάτων και με την ανάδειξη των ικανοτήτων της σκέψης, όταν αυτή επικεντρώνεται στα νοήματα των λέξεων και ξεπερνάει τα στενά όρια μιας περιορισμένης εμπειρίας σε ένα τόπο και μια στιγμή".

 

Φανερές ανοησίες και φαντασιώσεις

Γράφονται και λέγονται τόσες πολλές ανοησίες και φαντασιώσεις κρυμμένες μέσα στις λέξεις (από αγράμματους και από επιστήμονες) που δεν χρειάζεται κάποιος να έχει την ανώτερη εκπαίδευση και επιστημονική ειδίκευση για να τα διαψεύσει. Μια μόνο λέξη στην οποία έχει εισαχθεί μια φαντασίωση και όχι ένα φανερό γνώρισμα του κόσμου ή με την οποία εισάγεται ένα όριο ενώ αυτό δεν το παρατηρούμε, είναι αρκετή για να αμφι­σβητήσουμε όλες τις σκέψεις που την χρησιμοποιούν. Οι ανοησίες και οι φαντασιώσεις δεν εξηγούνται αποκλειστικά από την άγνοια. Πιο συχνά εξηγούνται από τις ανάγκες των ανθρώπων να εκφράσουν τα αισθήματά τους, να εκμεταλ­λευτούν ευκαιρίες, να εντυπωσιάσουν, να εργαστούν και να παραπλανήσουν με κάποια προσδοκία.

 

Εξαπάτηση και κατάχρηση της Εμπιστοσύνης

Στην πολιτισμένη κοινωνία με το νόμο της ζούγκλας, όπου ο ένας άνθρωπος σκέφτεται πώς θα εξαπατήσει και πώς θα εκμεταλλευτεί τον άλλο για να ικανοποιήσει τις προσωπικές επιθυμίες του και με την ανοχή της Πολιτείας, ακόμα και το εκπαιδευτικό σύστημα έφτασε να εξυπηρετεί αυτόν το σκοπό: δηλαδή την εξαπάτηση και την προώθηση των προσωπικών συμφερόντων με τη δύναμη της Επιστήμης. Σε μια κοινωνία παρα­νοϊκών, φανατισμένων και εγωιστών ανθρώπων, όπου αυτοί εκπαιδεύονται και ειδι­κεύονται με το αξίωμα, ότι "για την επιβίωσή μου θα εκμεταλλευτώ την άγνοια και την αδυναμία σου", δεν μπορούμε να ελπίζουμε... Να σταματήσουμε να θεωρούμε ρεαλισμό, την επιπόλαιη αντίληψη των πραγμάτων, την ευπιστία, τη συνήθεια, την υπερεκτίμηση των ικανοτήτων μας και τον περιορισμό της πραγμα­τικότητας στις συναλλαγές και στη συν­εργασία των ανθρώπων.

Ζήτησες εμπιστοσύνη; Ανάλαβε τις ευθύνες σου!

Εμπιστεύθηκες; Μη λες ότι δεν ήξερες!

 

Εγωκεντρισμός και αυταπάτη

Η διάνοια δεν έχει σπουδαιότερη δυνατότητα από το να γνωρίζει, να διατηρεί τον εαυτό της σαν αυτοσκοπό και να διαμορφώνει την αυτογνωσία της. Η αυτογνωσία είναι το νόημα της ευτυχίας, η ουσία της λογικής και ο σκοπός της ηθικής. Ο εγωκεντρισμός και η αυταπάτη είναι από μόνα τους, χωρίς καμιά πράξη, η πιο μεγάλη καταστροφή και σχετίζονται άμεσα με την παράδοση στην τύχη. Ζωή χωρίς διανοητική δρα­στηριότητα είναι ανύπαρκτη και χωρίς διαμόρφωση αυτογνωσίας ήταν, είναι και θα είναι για πάντα και παντού μέσα στο Σύμπαν ανεπαρκώς αξιοποιημένη και παρα­συρμένη, με όποια δυνατότητα και αν τη φανταστούμε.

 

Διαβάστε χωρίς γραφικά. Κατεβάστε, απο­θηκέψτε κι εκτυπώστε

>>> Φιλοσοφικές σκέψεις και επιστημονικές πραγματείες 1986 - 2024 για τα όρια και την ουσία του κόσμου, για τη ζωή, τις ανθρώπινες σχέσεις και για την ανθρώ­πινη κοινωνία. Επιλογές αποσπα­σμάτων και σελίδων, σύντομες και εκτε­ταμένες περιλήψεις, βιβλία, από ένα χρονικό διάστημα 38 ετών αδιάκοπης σκέψης και συγγραφής. Κατεβάστε, απο­θηκέψτε, μεταφράστε κι εκτυπώστε χωρίς το γραφικό περι­βάλλον των ιστο­σελίδων >>> 

 

 

 

CD-ROMΈνα Πλήρες Σύμπαν σαν Κενός Χώρος και η Παγκόσμια Ηθική της Εσω­τερικής Κατεύθυνσης (Κοσμονομία)

©2020 ISBN 978-618-85170-0-4 (προηγούμενη έκδοση)

 

Η πιο προχωρημένη φυσική ερμηνεία (για τη δομή της ύλης και του κόσμου) έχει ξεκινήσει με το συνηθισμένο λεξιλόγιο και μέσα από αναμ­φίβολες γενικές αρχές, με σκέψεις και παρατηρήσεις που μπορεί να εκτιμήσει ο καθένας, χωρίς να είναι καθηγητής ή ερευνητής μέσα σε εργαστήριο. Επέτυχε να εισέλθει δημιουργικά στα ειδικά ζητήματα της Φυσικής κατευ­θύνοντας την έρευνα με τα σωστά ερωτήματα, δίνοντας ορθο­λογικές λύσεις και απαντήσεις, ξεκινώντας από τις απαραίτητες μαθηματικές σχέσεις και να ενοποιήσει πολλά ζητήματα, τα οποία συνήθως παρου­σιάζονται μέσα από τυχαίες παρα­τηρήσεις και ανα­καλύψεις και σαν να ήταν τα ζητήματα καθαρά ξεχωρισμένα στη φύση. Ξεπερ­νώντας κάθε προσδοκία αλλά και με μακρο­χρόνια προσπάθεια, τα ζητήματα δεν περι­ορίστηκαν στα φυσικά φαινόμενα και σε μια κοσμο­λογική ερμηνεία. Σε ξεχωριστά βιβλία και σε ξεχωριστές ενότητες έχουν διατυπωθεί οι απαραίτητες σκέψεις που εξηγούν τη δυνατότητα για γνώση και ποιες είναι οι προ­ϋποθέσεις της αξιοπιστίας. Τέλος, η βιολογική δυνατότητα αντίληψης, γνώσης και σκέψης συνδέεται αξεχώριστα με την ανθρώπινη συμπεριφορά και με μια παγκόσμια ηθική, που δεν νοείται χωρίς πνευματικό προσανατολισμό και χωρίς αμερόληπτη λογική. Περισ­σότερες από 5000 έντυπες σελίδες ~Α5 μοιρασμένες σε ξεχωριστά βιβλία με ανεξάντλητο, πολύ­πλευρο, πρωτότυπο και θεμελιακό περι­εχόμενο. Είναι ένας θησαυρός σκέψεων που με τις μικρό­τερες προσδοκίες θα μας βάλουν... να φιλο­σοφούμε για πολλά χρόνια.

 

Πιο αναλυτικές πληροφορίες για τα συγγράμματα >>>

 

 

> Προς χρήστες φορητών συσκευών με οθόνη μικρών διαστάσεων <

Go to Top