← ΤΑ ΒΙΒΛΙΑ ← ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ

 

Μη λες ότι δεν ήξερες!


 Eng language

Η ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ... ΠΟΥ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΞΕΧΝΑΜΕ

???

 

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΚΟΠΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ SITE

 

 

ΤΑ ΠΙΟ ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΘΜΙΖΟΝΤΑΙ...

 

Η προβολή των ιστοσελίδων στη διεύθυνση kosmologia.gr ξεκίνησε τον Ιούνιο του 2009. Οι πρώτες προσπάθειες είχαν ξεκινήσει ακόμα παλαι­ότερα το 2004 στην τότε γνωστή υπηρεσία "Geocities" που πρόσφερε δωρεάν η Yahoo!. Μετά από 11 ολόκληρα χρόνια, οι ιστοσελίδες με όλα τα ζητήματα αναπτυγμένα μετα­φέρθηκαν σε μια νέα διεύθυνση κάτω από ένα νέο όνομα, που είναι πιο κατάλληλο για να αντι­προσωπεύσει το σύνολο των ζητημάτων: www.cosmonomy.eu

 

Στα 11 χρόνια που πέρασαν, οι (ερασιτεχνικές) ιστοσελίδες διαβά­στηκαν από μερικές χιλιάδες επι­σκέπτες κυρίως από τη χώρα μας, αλλά και από το εξωτερικό. Ανάμεσα στους αναγνώστες ήταν και γνωστά ονό­ματα της ελληνικής κοινωνίας, ανα­γνώστες μέσα από γνωστά εκπαι­δευτικά ιδρύματα του εξω­τερικού, στελέχη επιχειρήσεων που εμπνεύ­στηκαν από τις ιστο­σελίδες, συγγραφείς που ενθαρ­ρύνθηκαν για τη δική τους προσπάθεια και σκέ­φτηκαν καλύτερα τις δικές τους απόψεις, μαθητές και φοιτητές που χρειάστηκαν πληροφορίες για την εργασία τους, ακόμα και ανήλικοι ανα­γνώστες που τώρα είναι ώριμοι άνθρωποι και απόφοιτοι Πανε­πιστημίου. Μερικοί αναγνώστες πήραν σκέψεις για να ενισχύσουν ορισμένες δικές τους απόψεις ή ενοχλήθηκαν και δια­φώνησαν, χωρίς να φανερώσουν στις δημοσιεύσεις τους την επίσκεψή τους. Δεν ήθελαν να δώσουν σημασία στον πνευματικό δημιουργό ή δεν ήθελαν το όνομά τους να συνδεθεί με το όνομα ενός συγγραφέα που δεν είναι εύκολο να καθοριστεί η ιδεολογική του ταυτότητα - λόγω της έκτασης των σκέψεών του σε πολλά ζητήματα και με απόκλιση από τις ιδεολογίες που είναι συνηθισμένες. Οι ιστοσελίδες έβαλαν στην προσοχή λογικές σκέψεις που δεν εφαρμόζονται για κατασκευές και αγοραπωλησία πραγμάτων, όμως έχουν αποτέλεσμα απευθείας στην ψυχολογία μας, στις επιλογές μας, στις αξιο­λογήσεις μας, γενικότερα στη συμπεριφορά μας και στην ικανότητά μας να έχουμε γνώση και όχι αυταπάτες.

Η επιλογή του ονόματος (domain name) για τη νέα τοποθεσία cosmonomy.eu συνδυάστηκε με την ολοκλήρωση της μετάφρασης της κοσμολογικής θεωρίας στην αγγλική γλώσσα. Όμως τα ζητήματα που παρου­σιάζονται στις ιστο­σελίδες δεν περιορίζονται στην κοσμολογία. Περι­λαμβάνονται σκέψεις για την αρχή της γνώσης και για τη σχέση της ανθρώπινης ζωής με τη γνώση και τη σκέψη. Γι' αυτό η ονομασία «Κοσμονομία» είναι πιο κατάλληλη για να συμπεριληφθούν τα ζητήματα που σχετίζονται με τον ίδιο τον άνθρωπο ως «ερευνητή» αλλά και ως (υλικό) σώμα της φύσης που έχει επικοινωνία με τον εαυτό του και με άλλους ανθρώπους.

Αλλά και η κοσμολογία όπως την γνωρίζουμε από τους ξένους ερευ­νητές είναι μια επιστήμη στηριγμένη σε μερικές εικασίες που με απαγωγή εις άτοπο και ορθολογικά είναι σφαλερές. Δεν είναι μόνο η γνωστή εικασία της αρχικής Δημιουργίας του χωρο-χρόνου που έχει παρα­πλανήσει την έρευνα. Αγνοούν ακόμα ότι ξεκινούν με μια λανθασμένη αντί­ληψη για τον κόσμο ως σύνολο εξωτερικών και ξεχωριστών σωμάτων και με τη φαντασία ότι ο αστρονομικός κόσμος ρυθμίζεται μόνο από εξω­τερικές δυνάμεις και από (αόρατους) φυσικούς νόμους. Χωρίς καμία εξήγηση για το πώς οι φυσικοί νόμοι εφαρμόζονται σε ένα κόσμο τόσο απλωμένο στο χώρο και στο χρόνο. Αυτή η άγνοια έχει εμποδίσει την ορθο­λογική σκέψη στην έρευνα για την αρχή του Κόσμου, ενώ από την άλλη πλευρά, έχουν εκτιμηθεί υπερβολικά η συλλογή τυχαίων παρα­τηρήσεων και οι μαθηματικοί υπολογισμοί (χωρίς ερμηνεία των φυσικών φαινο­μένων ή με λανθασμένη ερμηνεία). Μια άλλη συνέπεια είναι ότι οι κοσμο­λογικές θεωρίες περιγράφουν τον κόσμο καθαρά ως ποσότητες ύλης ΧΩΡΙΣ Ο ΚΟΣΜΟΣ ΝΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ ΩΣ ΟΡΓΑ­ΝΩΜΕΝΟ ΣΥΝΟΛΟ. Έτσι αναζητούν πώς επιτυγχάνεται η οργά­νωση και ο συγχρονισμός σε μια χαοτική ποσότητα ύλης και δημο­σιεύονται με σοβαρότητα πολλές απίθανες και παράλογες σκέψεις. Μια άλλη λογική συνέπεια (της περιγραφής των πραγμάτων ως εξωτερικών μεταξύ τους και χωρίς ταυτόχρονη σύνδεση με ένα κοινό σύνολο), είναι η πλήρης αποξένωση της ζωής ως ψυχολογικό φαινόμενο από την ύλη και η αδυναμία να εξηγηθεί πώς η ζωή εμφανίζεται από το συνδυασμό των δομικών στοιχείων. Αυτή η ανορθολογική κοσμο­λογία όπως έχει παρου­σιαστεί τα τελευταία 100 χρόνια δεν είναι η κοσμο­λογία όπως έχει ανα­πτυχθεί ορθολογικά (σε τρεις δεκαετίες) από τον δημιουργό της Κοσμονομίας. Με την ονομασία «Κοσμονομία» υπαινίσ­σομαι επίσης μια διαφορά από τη γνωστή Κοσμολογία που θυμίζει τη διαφορά ανάμεσα στην Αστρο­νομία και την Αστρολογία.

Όλα αυτά τα ζητήματα που φαίνονται σαν άσχετα από την καθημερινή ζωή μας είναι τα πιο σημαντικά και αυτό αποκαλύπτεται πρωτότυπα και προκλητικά με τις πιο ισχυρές σκέψεις και όπως κανένας δεν εξηγεί στη σύγχρονη εποχή. Μια γνωστή λέξη συνοψίζει πώς τα ζητήματα για την αρχή της γνώσης και του Κόσμου συνδέονται με τη ζωή μας και είναι τα πιο σημαντικά: Η λέξη «Ηθική». Η επιλογή αυτής της συνηθισμένης λέξης ίσως εμποδίζει την κατανόηση της Ηθικής όπως παρουσιάζεται εδώ με την ερευνητική σκέψη και τον πνευματικό προσα­νατολισμό απα­ραίτητα για την ανθρώπινη ζωή. Στις ιστοσελίδες και στα βιβλία παρου­σιάζονται όλες αυτές οι σκέψεις με ασταμάτητη προσπάθεια για να κατανοηθούν και να απαν­τηθούν όλες οι απορίες που δημι­ουργούνται. Η Κοσμονομία είναι η επιστήμη που έλειπε για να μην παρου­σιάζεται η φαντασία ως γνώση, η πληροφορία ως αξιόπιστη και γενικά για να μην παρου­σιάζεται η αύξηση της γνώσης ως λιγότερη άγνοια και η γνώση το ίδιο χρήσιμη για όλους.

 

 

Οι στόχοι της προσπάθειας και τι θα βρείτε σε γενικές γραμμές >>>

-

.

.

.

ΣΥΝΕΧΕΙΑ >>>

 

 

>>> <<< 

"ΜΕΓΑΛΑ" ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ - ΣΥΝΤΟΜΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ - ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΚΠΛΗΞΕΙΣ !

 

ΕΙΚΟΝΕΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ (σε περιορισμένο αριθμό)

εκδόσεις σε CD/DVD

εξώφυλλα

Όσα δεν σκέφτηκαν στη Φυσική και στη Φιλοσοφία... με το κοινό λεξιλόγιο

 

 

 

Ζήτησες εμπιστοσύνη; Ανάλαβε τις ευθύνες σου!
 Εμπιστεύθηκες; Μη λες ότι δεν ήξερες!

Η γνώση δεν λείπει. Μάθε να αμφιβάλλεις!

Η ζωή είναι δική σου. Η σκέψη είναι δική σου;

 

 

επιστημονικά όργανα

 

αισθητήρια όργανα

σκέψη

Εξακολουθούν να γίνονται τροποποιήσεις στα κείμενα και στη σχεδίαση των ιστοσελίδων

 

Ανακαλύπτεις τώρα τη Φιλοσοφία; Τι είναι Φιλοσοφία. Φιλοσοφία & πραγματικότητα ► >>>►

 

 

the-background Go to Top