← ΤΑ ΒΙΒΛΙΑ ← ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ

)

(

ΚΟΣΜΟΣ, ΥΛΗ & ΖΩΗ | ΣΚΕΨΗ & ΓΝΩΣΗ
Σκέψεις από την αρχή και για την αρχή...Γη

***comet

)

Για σκεπτόμενους δημιουργικά!

(

* ΜΕΝΟΥ |     | ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ |     | ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΟΥ! |     | ΚΟΣΜΟΣ & ΖΩΗ |     | ΚΟΣΜΟΣ & ΥΛΗ

 

ΓΝΩΣΗ & ΣΚΕΨΗ     |     ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΣΤΡΟΦΗ     |     ΑΝΘΡΩΠΟΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΑ     |     ΦΙΛΟΣΟΦΟΙ

   

 


Gr Eng lang


“ΠΛΗΡΕΣ” ΣΥΜΠΑΝ,

ΔΥΝΑΜΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ, ΚΥΜΑΤΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ

 

 

circular title

Η κοσμολογική ερμηνεία ανα­διαρθρωμένη σε μια νέα υπο­διαίρεση: Ένα (πλήρες) και σταθερο­ποιημένο Σύμπαν που φαίνεται σαν ελεύθερος χώρος.

 

Παρουσίαση της κοσμολογικής θεωρίας χωρίς γραφικό περι­βάλλον σε 166 μαθήματα

 

(Η ορθολογική ερμηνεία για την ύλη ως ταλαντώσεις ενέργειας σε μια κοινόχρηστη ποσότητα, που υπάρχει ως δυναμικός χώρος)

 

Η κοσμολογική ερμηνεία ανα­διαρθρωμένη σε μια νέα υπο­διαίρεση, με τα πιο βέβαια συμπεράσματα, με επέκταση των υπο­λογισμών και μαζί με εξαγωγή συμπερασμάτων που έλειπαν από την προηγού­μενη πραγματεία είναι μια νεότερη έκδοση. Μεγάλο μέρος της κοσμολογικής ερμηνείας που είναι δια­τυπωμένο και διαιρεμένο σε τρεις τόμους μεταφέρθηκε από αυτούς τους τόμους στη βελτιωμένη έκδοση που μεταφράστηκε στα αγγλικά. Η παρουσίαση της κοσμο­λογικής θεωρίας ξεκίνησε το Μάρτιο του 2021 στο ελληνικό Facebook με την επιμέλεια να διαβαστεί και να κατανοηθεί από περισσότερους αναγνώστες σε σύντομα άρθρα και με την πάροδο του χρόνου. Η παρουσίαση ολοκληρώθηκε τον Απρίλιο του 2023 και βασίστηκε στην προ­ηγούμενη πραγματεία. Η συλλογή όλων των δημοσιεύσεων είναι σε αυτό το ψηφιακό βιβλίο. Πολλά αποσπάσματα της κοσμολογικής ερμηνείας έχουν μεταφερθεί σε μια νέα υπο­διαίρεση μαζί με εξαγωγή συμ­περασμάτων που έλειπαν και με εστιασμένους υπο­λογισμούς, που ήταν απαραίτητοι για να φανεί η συμφωνία των φυσικών διαδικασιών όπως εξηγήθηκαν με τα μεγέθη του φυσικού κόσμου

 

| Σελίδες 620 | 21,00×29,70cm (A4) | Α3,5 – Δ3,5 – Π3,0 – Κ3,0 | TNR12 | ©2023

 

 

>>> Ένα επιστημονικό βιβλίο 620 σελίδων Α4 με την πιο πλήρη ερμηνεία για τη φύση, δωρεάν μόνο για εκπαι­δευτική και ενημερωτική ανάγνωση. Για οποιαδήποτε εμπορική έκδοση απαιτείται η ενημέρωση του συγγραφέα και συνεννόηση μαζί του ή με τον εκπρόσωπό του. Διαβάστε πιο χαλαροί σε μια άλλη στιγμή, καθαρό κείμενο και χωρίς να χαθεί η σειρά των σελίδων. Εάν προτιμάτε, εκτυπώστε τα βιβλία ολόκληρα ή επιλεγμένο περι­εχόμενό τους με το δικό σας εκτυπωτή ή σε ένα κατάστημα εκ­τυπώσεων. 

 

 

(

(ΠΛΗΡΕΣ) ΣΥΜΠΑΝ - ΔΥΝΑΜΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ - ΚΥΜΑΤΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ

)

 

Η κοσμολογία ανάποδα: Με τον κόσμο παρών ως πλήρες σύνολο (και σταθερής ενεργειακής ποσότητας) που φαίνεται σαν κενός χώρος

atom>>>► Οι θεμελιώδεις σκέψεις και σχέσεις για την ερ­μηνεία της φύσης. Οι παγκόσμιες φυσικές σταθερές και τα μαθηματικά όρια στις φυσικές μεταβολές. Πώς ένα πλήθος κυματικών φαι­νομένων, από τη ταλάντωση του κενού χώρου με τους πιο γρήγορους ρυθμούς της φύσης (και με την επι­βράδυνσή τους), παράγουν περιοδικές κινήσεις και δυνάμεις και σχη­ματίζουν τα δομικά στοιχεία του κόσμου. Τα φυσικά φαινόμενα με τον κόσμο παρών και ολόκληρο, όχι με τη φαντασία όπως αν ο κόσμος έλειπε.

 

-

ΚΟΣΜΟΛΟΓΙΑ - ΠΛΗΡΕΣ ΣΥΜΠΑΝ, ΥΛΗ, ΧΩΡΟΣ & ΧΡΟΝΟΣ

-

   

Η ΚΟΣΜΟΛΟΓΙΑ

ΞΕΦΕΥΓΕΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑΣ 

 

Η φυσική ερμηνεία για τη δομή του Σύμπαντος και της ύλης δεν περι­λαμβάνει μόνο πολλές λύσεις θεωρητικών προ­βλημάτων και απαντήσεις για τους περί­εργους. Οι συνέ­πειές της δεν περι­ορίζονται στην ερευνητική περιοχή της φυσικής και της αστρο­νομίας.

 

 

 

 

>>>► Κατεβάστε, αποθηκέψτε και αν θέλετε εκτυπώστε

  Διαθέσιμο  

 

pdf620 σελ. Α4

Η κοσμολογική θεωρία (Θεμελιακές σκέψεις και συμπεράσματα σε 166 μαθήματα ©2023)

 

 

 

   

 ΠΡΩΤΟ ΒΙΒΛΙΟ

pdf592 σελ. Α4

ΠΛΗΡΗΣ ΚΟΣΜΟΣ, ΔΥΝΑΜΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ, ΚΥΜΑΤΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ

ΤΑ ΨΗΦΙΑΚΑ ΒΙΒΛΙΑ

Πραγματεία για τη δομή της ύλης και του Σύμπαντος. Πώς εφαρμόζονται οι φυσικοί νόμοι και οι δυνάμεις

ΔΕΥΤΕΡΟ ΒΙΒΛΙΟ

pdf148 σελ. Α4

ΖΩΗ ΚΑΙ ΥΛΗ (Σύντομες απαντήσεις στα μεγάλα ερωτήματα)

 

Όχι διαθέσιμα

 

 

21,00×29,70cm (Α4), 17,60×25,00cm (Β5), 14,80×21,00cm (A5)

 

 

 

 

 

 

 

ΤΑ ΠΙΟ ΦΑΝΕΡΑ ΣΗΜΑΔΙΑ ότι προ­σφέρονται σωστές απαν­τήσεις και σκέψεις που διευ­κολύνουν μια θεωρητική έρευνα >>>

-

 

Ενοποιημένη Απάντηση, όχι μονόπλευρη, δηλαδή:

+Ηθική / Ψυχολογική    +Λογική    +Πολιτική    +Κοσμολογική

 

 

<•> Τέλος στα ψέματα και στις φαντασιώσεις... Περισσότερα στα βιβλία

©2010, ISBN 978-960-93-2431-1 | ©2012, ISBN 960-93-4040-3 | ©2012, ISBN 960-9504-68-3

 

 

 

ΚΟΣΜΟΛΟΓΙΑ - ΠΛΗΡΕΣ ΣΥΜΠΑΝ, ΥΛΗ, ΧΩΡΟΣ & ΧΡΟΝΟΣ

   

*

Μία από τις πιο μεγάλες ανα­τροπές που φέρνει η κοσμο­λογική θεωρία του "ολο­κληρωμένου και στα­θερο­ποιημένου -εντός μιας μεγάλης περιόδου- Σύμπαντος" είναι, ότι για πρώτη φορά, το φαινόμενο της ζωής συνδέεται με τους γνωστούς φυσικούς νόμους... Η λέξη "κλειδί" είναι: συγχρονισμός των δομικών στοιχείων με τη δυναμική συμμετοχή του ολο­κληρωμένου Σύμ­παντος, που πραγ­ματο­ποιείται σχετικά μέσω του φυσικού χώρου.

* Στις ιστοσελίδες, τα ζητή­ματα ΔΕΝ παρου­σιάζονται ολο­κληρω­μένα, με συνά­φεια, χωρίς περίσ­σιες σκέψεις και με την απο­τελεσμα­τική σειρά, που διευ­κολύ­νει την κατα­νόηση και με τις απαν­τήσεις στις απορίες που δημι­ουρ­γούνται.

   

planet Earth

Η 1η δημοσίευση

τριγωνομετρικές σχέσειςbang! Οι μεγάλες παγίδες της εμπειρίας - Οι "μικρές εκρήξεις" του άτμητου χώρου...

 

 

 

 

Back To Topεπάνω στη σελίδα

 

 

 

 

ΠΙΣΩ left hand ΕΠΟΜΕΝΗ  ΑΡΧΙΚΗ 

 

"ΜΕΓΑΛΑ" ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ - ΣΥΝΤΟΜΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ - ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΚΠΛΗΞΕΙΣ !

 

 

 

 

ΕΙΚΟΝΕΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ (σε περιορισμένο αριθμό)

 

εκδόσεις σε δίσκους

ΤΑ ΒΙΒΛΙΑ

εξώφυλλα εκδόσεων

Όσα δεν σκέφτηκαν στη Φυσική και στη Φιλοσοφία... με το κοινό λεξιλόγιο

 

 

 

 

 

Τα πρώτα χαρακτηριστικά που εμφανίζουν την κοινή πραγματικότητα είναι γενικές έννοιες και όροι για την ύπαρξη και τη σύνδεση των ξεχωριστών πραγμάτων (στο χώρο και στο χρόνο). Από κανένα συγκεκριμένο πράγμα δεν καθορίζεται η πραγματικότητα την οποία μοιράζονται όλα. Με τις γενικές έννοιες γνωρίζουμε ήσυχα έναν κόσμο ο οποίος είναι άγνωστος για όσους ερευνούν με τα μάτια. Πολλά διαφορετικά φαινόμενα ανάγονται σε λίγα κοινά και πιο φανερά φαινόμενα και έτσι αυτά εξηγούνται. Όλα τα επιμέρους πράγματα έχουν καθολικά γνωρίσματα και θεμελιώδεις σχέσεις που επανα­λαμβάνονται. Τα προβλήματα της κοσμολογίας δεν ήταν αποκλειστικά στον τομέα της φυσικής, αλλά πρωταρ­χικά ήταν εννοιο­λογικά.

 

 

 

επιστημονικά όργανα

αισθητήρια όργανα

αράχνη

 

αισθητήρια όργανα

βέληΟ υλιστικός τρόπος ζωής στηρίζεται σε πολλές φαντα­σιώσεις και σε ψέματα, όχι στην αυτο­γνωσία και συμπίπτει με εγω­κεντρικό τρόπο ζωής και νοο­τροπία. Ο εγω­ισμός, η μερο­ληψία, η ανοησία και το παρα­νοϊκό πνεύμα είναι οι άλλες απόψεις του υλι­στικού τρόπου ζωής και αντί­ληψης

 

Back To Topεπάνω στη σελίδα

 Αν η Ηθική του εσωτερικού / πνευματικού προσα­νατολισμού δεν είναι Επιστήμη >>>>

 

 

the-background Go to Top