← ΤΑ ΒΙΒΛΙΑ ← ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ

)

(

ΚΟΣΜΟΣ, ΥΛΗ & ΖΩΗ | ΣΚΕΨΗ & ΓΝΩΣΗ
Σκέψεις από την αρχή και για την αρχή...Γη

***comet

)

Για σκεπτόμενους δημιουργικά!

(

* ΜΕΝΟΥ |     | ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ |     | ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΟΥ! |     | ΚΟΣΜΟΣ & ΖΩΗ |     | ΚΟΣΜΟΣ & ΥΛΗ

 

ΓΝΩΣΗ & ΣΚΕΨΗ     |     ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΣΤΡΟΦΗ     |     ΑΝΘΡΩΠΟΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΑ     |     ΦΙΛΟΣΟΦΟΙ

   

 


Gr Eng lang


“ΠΛΗΡΕΣ” ΣΥΜΠΑΝ,

ΔΥΝΑΜΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ, ΚΥΜΑΤΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ

 

 

circular title

Υπότιτλος: Πώς εφαρ­μόζονται οι φυ­σικοί νόμοι και οι δυ­νάμεις. Οι θεμε­λιώδεις σκέψεις για μια ορθο­λογική Κο­σμολογία (Κοσμο­νομία).

 

Η κοσμο­λογική ερμη­νεία χωρίς γραφικό περι­βάλλον

 

(Ενοποιημένη θεωρία περί χρόνου, χώρου, ύλης και διάνοιας 1986 - 2021)

 

Η πλήρης και ορθολογική απάντηση στα ερωτήματα για το πώς η φύση λειτουργεί και ποια είναι τα όριά της, με παρα­τηρήσεις στα πιο βέβαια φυσικά φαινόμενα πέρα από κάθε προσδοκία με τη γλώσσα που όλοι μπορούν να καταλάβουν. Η πλήρης και σαφής απάντηση στα ερωτήματα για την αρχή και τα όρια της φύσης, χωρίς παραμύθια, χωρίς ποιητικές εκφράσεις και χωρίς εισαγωγή φανταστικών ιδιοτήτων. Αντιθέτως, τα πιο πολύπλοκα φαινόμενα έχουν εξηγηθεί από τα πιο απλά και γενικά. Ο θρίαμβος του ορθο­λογισμού και ίσως η μεγαλύτερη έρευνα που έχει επιτευχθεί από ένα μόνο πρόσωπο για την επίλυση των κοσμολογικών προ­βλημάτων. Πώς λειτουργεί η φύση ως σύνολο, πώς οι νόμοι εφαρμόζονται και από πού ξεκινούν και αν η φύση έχει όρια, αυτά τα ερωτήματα δεν μπορούσαν να απαντηθούν μόνο με γνώση της φυσικής και της αστρονομίας, όπως αποδεικνύεται και εξηγείται. Για να δοθούν αυτές οι απαντήσεις συνοπτικά, δεν χρειάζεται η καλή γνώση κάθε συγκεκριμένου πράγματος. Η φύση ως σύνολο δεν λειτουργεί μόνο με διαδικασίες που είναι περιστασιακές από τόπο σε τόπο και από μέρα σε μέρα. Έχει νόμους και διαδικασίες που είναι παγκόσμιες, δηλαδή για ολόκληρη τη φύση (άρα και με διάρκεια στο χρόνο). Η απαραίτητη γνώση για την κοσμολογική έρευνα περιλαμβάνει αναπόφευκτα μερικά ζητήματα της λογικής των σκέψεων και των κανόνων του συλλογισμού και της έκφρασης. Η εξήγηση θεμελιωδών φυσικών φαινομένων είναι ήδη μέσα στις πιο γενικές έννοιες και σε λογικά συμπεράσματα. Η γνώση για τη φύση στο σύνολό της δεν είναι γνώση ενός συγκεκριμένου πράγματος. Οι πρώτες έννοιες και παρατηρήσεις που ξεκινούν την κοσμολογία ως επιστήμη και κατευθύνουν την έρευνα είναι για βασικές ιδιότητες των πραγμάτων και για προϋποθέσεις της ύπαρξής τους.

 

Εάν δεν είστε φυσικοί: Μην περιμένετε να μάθετε τις πειστικές απαντήσεις από ιστορικές αναδρομές, από παρουσιάσεις ανεξήγητων φαινομένων και από εκείνους που επιλύνουν τα πιο δύσκολα προβλήματα της ανθρώπινης φαντασίας, αλλά παρα­δέχονται ότι αγνοούν πώς λειτουργεί η φύση. Προς το παρόν μην περιμένετε ότι θα μάθετε τις πειστικές απαντήσεις από ένα βιβλίο ή από κάποια άλλη εκπαι­δευτική ή ψυχα­γωγική παρα­γωγή. Aπό αξιόπιστες ιστο­σελίδες, από αναρίθμητα βιβλία και από τη φοίτησή σας σε εκ­παιδευτικά ιδρύματα βεβαίως θα αποκτήσετε γνώση με κάθε λεπτο­μέρεια και για ένα πλήθος πραγμάτων. Η εκπαιδευτική προετοιμασία θα είναι χρήσιμη και απαραίτητη. Όμως, τη σύντομη γνώση για το πώς η φύση λειτουργεί και συντηρείται, αυτή την εποχή δεν θα τη βρείτε πουθενά αλλού. Αν δεν επιλέξετε να βεβαιωθείτε με τυφλή εμπι­στοσύνη, ακούγοντας τι λένε κάποιοι ειδικοί, τότε προ­ετοιμα­στείτε ψυχολογικά και εκπαι­δευτικά· μην περι­μένετε να μάθετε τις απαντήσεις εντελώς ξεκού­ραστα.

"Αυτή η θεωρία δεν πρέπει να εκτιμηθεί όπως αν ήταν απο­κλειστικά μια θεωρία καθηγητών φυσικής, ούτε όπως αν ήταν απο­κλειστικά μια φιλο­σοφική θεωρία. Οι καθηγητές της φυσικής της ανώτερης εκπαίδευσης θα αντι­ληφθούν, ότι στη κοσμο­λογική θεωρία εφαρ­μόζονται μαθη­ματικά χαμηλού εκπαι­δευτικού επιπέδου και ανεπαρκή. Οι καθηγητές της φιλο­σοφίας, θα αντι­ληφθούν ότι είναι μια κουραστική θεωρία και με ανάμιξη της φυσικής, ενώ αυτή δεν χρειαζόταν. Ούτε οι μεν, ούτε οι δε θα έχουν καταλάβει αυτήν την κοσμο­λογική θεωρία".

 

| Σελίδες 592 | 21.00×29.70cm (A4) | L3.5 – R3.5 – T2.5 – B3.0 | TNR12 | ©2021

| Σελίδες 148 | 21.00×29.70cm (A4) | L3.5 – R3.5 – T2.5 – B3.0 | TNR12 | ©2021

 

>>> Ένα δίτομο επιστημονικό βιβλίο 592+148 σελίδων Α4 με την πιο πλήρη ερμηνεία για τη φύση, δωρεάν μόνο για εκπαι­δευτική και ενημερωτική ανάγνωση. Όχι για οποιαδήποτε εμπορική έκδοση, χωρίς προηγούμενη συνεννόηση με τον συγγραφέα. Διαβάστε πιο χαλαροί σε μια άλλη στιγμή, καθαρό κείμενο και χωρίς να χαθεί η σειρά των σελίδων. Εάν προτιμάτε, εκτυπώστε τα βιβλία ολόκληρα ή επιλεγμένο περι­εχόμενό τους με το δικό σας εκτυπωτή ή σε ένα κατάστημα εκ­τυπώσεων. Το βιβλίο είναι διαθέσιμο και στην αγγλική γλώσσα (552+144 σελίδες).

 

 

(

(ΠΛΗΡΕΣ) ΣΥΜΠΑΝ - ΔΥΝΑΜΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ - ΚΥΜΑΤΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ

)

 

Η κοσμολογία ανάποδα: Με τον κόσμο παρών ως πλήρες σύνολο (και σταθερής ενεργειακής ποσότητας) που φαίνεται σαν κενός χώρος

atom>>>► Οι θεμελιώδεις σκέψεις και σχέσεις για την ερ­μηνεία της φύσης. Οι παγκόσμιες φυσικές σταθερές και τα μαθηματικά όρια στις φυσικές μεταβολές. Πώς ένα πλήθος κυματικών φαινομένων, από τη ταλάντωση του κενού χώρου με τους πιο γρήγορους ρυθμούς της φύσης (και με την επι­βράδυνσή τους), παράγουν περιοδικές κινήσεις και δυνάμεις και σχη­ματίζουν τα δομικά στοιχεία του κόσμου. Τα φυσικά φαινόμενα με τον κόσμο παρών και ολόκληρο, όχι με τη φαντασία όπως αν ο κόσμος έλειπε.

 

-

ΚΟΣΜΟΛΟΓΙΑ - ΠΛΗΡΕΣ ΣΥΜΠΑΝ, ΥΛΗ, ΧΩΡΟΣ & ΧΡΟΝΟΣ

-

   

Η ΚΟΣΜΟΛΟΓΙΑ

ΞΕΦΕΥΓΕΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑΣ 

 

Η φυσική ερμηνεία για τη δομή του Σύμπαντος και της ύλης δεν περι­λαμβάνει μόνο πολλές λύσεις θεωρητικών προ­βλημάτων και απαντήσεις για τους περί­εργους. Οι συνέ­πειές της δεν περι­ορίζονται στην ερευνητική περιοχή της φυσικής και της αστρο­νομίας.

 

 

 

 

>>>► Κατεβάστε, αποθηκέψτε και αν θέλετε εκτυπώστε

  Διαθέσιμο  

 

pdf620 σελ. Α4

Η κοσμολογική θεωρία (Θεμελιακές σκέψεις και συμπεράσματα σε 166 μαθήματα ©2023)

 

 

 

   

 ΠΡΩΤΟ ΒΙΒΛΙΟ

pdf592 σελ. Α4

ΠΛΗΡΗΣ ΚΟΣΜΟΣ, ΔΥΝΑΜΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ, ΚΥΜΑΤΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ

ΤΑ ΨΗΦΙΑΚΑ ΒΙΒΛΙΑ

Πραγματεία για τη δομή της ύλης και του Σύμπαντος. Πώς εφαρμόζονται οι φυσικοί νόμοι και οι δυνάμεις

ΔΕΥΤΕΡΟ ΒΙΒΛΙΟ

pdf148 σελ. Α4

ΖΩΗ ΚΑΙ ΥΛΗ (Σύντομες απαντήσεις στα μεγάλα ερωτήματα)

 

Προς το παρόν όχι διαθέσιμα

 

 

21,00×29,70cm (Α4), 17,60×25,00cm (Β5), 14,80×21,00cm (A5)

 

 

  

 

ΤΑ ΠΙΟ ΦΑΝΕΡΑ ΣΗΜΑΔΙΑ ότι προ­σφέρονται σωστές απαν­τήσεις και σκέψεις που διευ­κολύνουν μια θεωρητική έρευνα >>>

-

 

Ενοποιημένη Απάντηση, όχι μονόπλευρη, δηλαδή:

+Ηθική / Ψυχολογική    +Λογική    +Πολιτική    +Κοσμολογική

 

 

<•> Τέλος στα ψέματα και στις φαντασιώσεις... Περισσότερα στα βιβλία

©2010, ISBN 978-960-93-2431-1 | ©2012, ISBN 960-93-4040-3 | ©2012, ISBN 960-9504-68-3

 

 

 

ΚΟΣΜΟΛΟΓΙΑ - ΠΛΗΡΕΣ ΣΥΜΠΑΝ, ΥΛΗ, ΧΩΡΟΣ & ΧΡΟΝΟΣ

   

*

Μία από τις πιο μεγάλες ανα­τροπές που φέρνει η κοσμο­λογική θεωρία του "ολο­κληρωμένου και στα­θερο­ποιημένου -εντός μιας μεγάλης περιόδου- Σύμπαντος" είναι, ότι για πρώτη φορά, το φαινόμενο της ζωής συνδέεται με τους γνωστούς φυσικούς νόμους... Η λέξη "κλειδί" είναι: συγχρονισμός των δομικών στοιχείων με τη δυναμική συμμετοχή του ολο­κληρωμένου Σύμ­παντος, που πραγ­ματο­ποιείται σχετικά μέσω του φυσικού χώρου.

* Στις ιστοσελίδες, τα ζητή­ματα ΔΕΝ παρου­σιάζονται ολο­κληρω­μένα, με συνά­φεια, χωρίς περίσ­σιες σκέψεις και με την απο­τελεσμα­τική σειρά, που διευ­κολύ­νει την κατα­νόηση και με τις απαν­τήσεις στις απορίες που δημι­ουρ­γούνται.

   

planet Earth

Η 1η δημοσίευση

τριγωνομετρικές σχέσειςbang! Οι μεγάλες παγίδες της εμπειρίας - Οι "μικρές εκρήξεις" του άτμητου χώρου...

 

 

 

 

Back To Topεπάνω στη σελίδα

 

 

 

 

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ left hand ΕΠΟΜΕΝΗ ΤΑ ΒΙΒΛΙΑ 

 

"ΜΕΓΑΛΑ" ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ - ΣΥΝΤΟΜΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ - ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΚΠΛΗΞΕΙΣ !

 

 

 

 

ΕΙΚΟΝΕΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ (σε περιορισμένο αριθμό)

 

εκδόσεις σε δίσκους

ΤΑ ΒΙΒΛΙΑ

εξώφυλλα εκδόσεων

Όσα δεν σκέφτηκαν στη Φυσική και στη Φιλοσοφία... με το κοινό λεξιλόγιο

 

 

 

 

 

Τα πρώτα χαρακτηριστικά που εμφανίζουν την κοινή πραγματικότητα είναι γενικές έννοιες και όροι για την ύπαρξη και τη σύνδεση των ξεχωριστών πραγμάτων (στο χώρο και στο χρόνο). Από κανένα συγκεκριμένο πράγμα δεν καθορίζεται η πραγματικότητα την οποία μοιράζονται όλα. Με τις γενικές έννοιες γνωρίζουμε ήσυχα έναν κόσμο ο οποίος είναι άγνωστος για όσους ερευνούν με τα μάτια. Πολλά διαφορετικά φαινόμενα ανάγονται σε λίγα κοινά και πιο φανερά φαινόμενα και έτσι αυτά εξηγούνται. Όλα τα επιμέρους πράγματα έχουν καθολικά γνωρίσματα και θεμελιώδεις σχέσεις που επανα­λαμβάνονται. Τα προβλήματα της κοσμολογίας δεν ήταν αποκλειστικά στον τομέα της φυσικής, αλλά πρωταρ­χικά ήταν εννοιο­λογικά.

 

 

 

επιστημονικά όργανα

αισθητήρια όργανα

αράχνη

 

αισθητήρια όργανα

βέληΟ υλιστικός τρόπος ζωής στηρίζεται σε πολλές φαντα­σιώσεις και σε ψέματα, όχι στην αυτο­γνωσία και συμπίπτει με εγω­κεντρικό τρόπο ζωής και νοο­τροπία. Ο εγω­ισμός, η μερο­ληψία, η ανοησία και το παρα­νοϊκό πνεύμα είναι οι άλλες απόψεις του υλι­στικού τρόπου ζωής και αντί­ληψης

 

Back To Topεπάνω στη σελίδα

 Αν η Ηθική του εσωτερικού / πνευματικού προσα­νατολισμού δεν είναι Επιστήμη >>>>

 

 

the-background Go to Top