← ΤΑ ΒΙΒΛΙΑ ← ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ

)

(

ΚΟΣΜΟΣ, ΥΛΗ & ΖΩΗ | ΣΚΕΨΗ & ΓΝΩΣΗ
Σκέψεις από την αρχή και για την αρχή...Γη

***comet

)

Για σκεπτόμενους δημιουργικά!

(

* ΜΕΝΟΥ |     | ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ |     | ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΟΥ! |     | ΚΟΣΜΟΣ & ΖΩΗ |     | ΚΟΣΜΟΣ & ΥΛΗ

 

ΓΝΩΣΗ & ΣΚΕΨΗ     |     ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΣΤΡΟΦΗ     |     ΑΝΘΡΩΠΟΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΑ     |     ΦΙΛΟΣΟΦΟΙ

 

Κόσμος, Ύλη και Ζωή | Σκέψη και Γνώση

 

circular title

Ορθολογικές σκέψεις και θεμελιακές δια­πιστώσεις για τη ζωή, για τον άνθρωπο, για τον κόσμο και για τη σχέση μεταξύ τους

 

 

(1986 - 2024)

 

εικονίδιο Διεπιστημονική γνώση, αδέσμευτη σκέψη και αμερό­ληπτη νοημοσύνη

Πώς η σκέψη και η γλώσσα συνδέονται με τη διαμόρφωση εμπειρίας και άποψης, αλλά και με την πλάνη.

Πώς η σκέψη και η γλώσσα συνδέονται συνολικά με τη συμπεριφορά, με αξιολογήσεις και με τον τρόπο ζωής, ατομικά και ομαδικά.

Πώς αυτά συνδέονται με τις ανθρώπινες σχέσεις και την κοινωνία.

Πώς αυτά συνδέονται με την έρευνα του κόσμου. Το νόημα της πραγματικότητας και η ανεπάρκεια κάθε γνώσης.

Απαντήσεις για τα όρια και την ουσία του κόσμου και ορθολογική εξήγηση της ζωής ως εσωτερικό φαινόμενο.

 

Ορθολογικές απαντήσεις που δεν αφήνουν έξω από τη σκέψη τα εμπλε­κόμενα ζητήματα. Συμπεράσματα από σκέψεις που ξεκίνησαν με τις πρώτες και πιο κοινές παρα­τηρήσεις, σύμφωνα με κανόνες της λογικής (κυρίως με τη μέθοδο της απαγωγής σε άτοπο και λαμ­βάνοντας υπόψη την κατα­φατική και την αρνητική απάντηση) και με μια μέθοδο υπο­βάθμισης άσκοπων και αναξιόπιστων πληρο­φοριών. Οι πιο πειστικές απαν­τήσεις πρωτογενής πηγή

χωρίς την εισαγωγή ανε­ξήγητων φαινομένων,

με ορθολογικές σκέψεις,

με παρα­τήρηση στην κοινή εμπειρία,

με τις απα­ραίτητες εξηγήσεις,

χωρίς τα νοήματα των λέξεων να ταυτίζονται με πράγματα

και με περισσότερες λεπτο­μέρειες για τους πιο απαιτητικούς ανα­γνώστες,

μετά από μια πολύ­χρονη προσπάθεια ερμηνείας, δια­τύπωσης και ανά­πτυξης των σκέψεων. Γενικές αλήθειες για χαρακτηριστικά και συμ­περιφορές πολλών πραγμάτων και της ζωής, οι οποίες μπορούν να εξαχθούν γρήγορα ως συμ­περάσματα χωρίς την εξαντλητική μελέτη των ξεχωριστών πραγμάτων. Αλήθειες οι οποίες εκφράζουν θεμελιώδη γνωρίσματα των πραγμάτων και φαινόμενα που επανα­λαμβάνονται συχνά ή είναι διαδε­δομένα και η αξιο­πιστία τους δεν εξαρτάται από το πρόσωπο που τις εκφράζει. Ορθολογικές σκέψεις (εκκινώντας από τα γενικά χαρακτηρι­στικά του κόσμου) που κατευθύνουν την έρευνα. Ένα πλήθος συμπερασμάτων και σημαντικών γνώσεων που παρουσιάζονται ως αποτελέσματα από τη σκέψη διαφορετικών προσώπων και διαφορετικών ειδικοτήτων και σε διαφορετικούς χρόνους μπορούν να περάσουν από τη σκέψη ενός μόνο προσώπου, όταν δώσει αρκετό χρόνο από τη ζωή του για να συλλογίζεται και να καταγράφει τους συλλογισμούς του με αμερόληπτη νοημοσύνη.

 

εικονίδιο  Πολλά τα ψέματα, οι μισές αλήθειες και οι φαντασιώσεις και όλα μαζί διαμορφώνουν αυταπάτες για τη ζωή μας (ατομικά, ομαδικά και παγκοσμίως)

Μη χάνετε χρόνο για απαντήσεις με εκ­φράσεις που δεν δείχνουν τίποτε στον πραγματικό κόσμο και με μαρτυρίες που δεν μπορείτε να επιβεβαιώσετε. Δεν έχετε πολύ χρόνο για να αντιληφθείτε τα πολλά ψέματα που σας έμαθαν σαν αλήθειες και τις μισές αλήθειες που με την απόκρυψη της άγνοιας είναι μισά ψέματα. Αμέτρητα τα ψέματα και τα παραμύθια που έχουμε ακούσει και έχουν ριζώσει στην ψυχή μας. "Μισές αλήθειες" δεν είναι μόνο τα λόγια που σκόπιμα αποκρύπτουν γεγονότα, συνέπειες και πλευρές των πραγμάτων. "Μισές αλήθειες" είναι και οι επιλεκτικές απόψεις των πραγμάτων και της ζωής έτσι όπως πιστεύουμε ότι εξυπηρετούμε το συμφέρον μας. Ζούμε με φαντασιώσεις και παρασυρμένοι από τις εικόνες και τα όνειρα μας όπως και με άχρηστες πληροφορίες. Ένα από τα πρώτα σημάδια είναι ότι ο φυσικός κόσμος λείπει από τη σκέψη και τη συνείδησή μας και όλη η σκέψη μας εξαντλείται σε μερικά πρόσωπα, στη ζωή τους και στις δράσεις τους· όπως αν όλος ο κόσμος ήταν η ζωή μερικών άλλων και οι αιτίες των γεγονότων αποκλειστικά από τη δική τους δράση, χωρίς τους νόμους της φύσης. Το πρώτο σημάδι είναι ότι ζούμε καταπιεσμένοι και σαν εργαλεία και με όλο το μυαλό μας στα πράγματα όπως τα φανταζόμαστε και ξεχνούμε ότι είμαστε θνητοί. Στο τέλος της παραπλάνησης, το πιο ασήμαντο πράγμα μπορεί να εγκατα­σταθεί μέσα στο μυαλό όλων ως το πιο σημαντικό στον κόσμο, όταν κάποιοι βρουν έναν επιτυχημένο τρόπο να το εκμεταλ­λευτούν, ενώ τα πιο σημαντικά ξεχνιούνται και υπο­βαθμίζονται, τόσο για τη ρύθμιση της ζωής όσο και για την επιστημονική έρευνα...

 

Δεν λέμε για ψέματα και φαντασιώσεις που μπορούν να φανερωθούν μόνο από κάποιον με ειδική γνώση και μετά από έρευνα και καλύτερη πληροφόρηση. Την αμφιβολία δεν την εκτοξεύει κάποιος που εμφανίζεται υπεροπτικά ως πιο αξιόπιστο πρόσωπο ή ως αρμόδιος και εκπρόσωπος και σας ζητεί να τον πιστέψετε. Το πρώτο σημάδι της υπέρμετρης βεβαιό­τητας, της παραπλά­νησης και μαζί της ανευθυνότητας είναι η καλλιέργεια της εμπιστοσύνης. Η αποθάρρυνση της αμφισβήτησης και ο φόβος μη γελοιο­ποιηθούμε λόγω της άγνοιάς μας είναι επίσης ένα κακό σημάδι. Κάποιοι γνωρίζουν καλύτερα και περισσότερο γύρω από ένα ζήτημα και εμφανίζονται με πλήρη βεβαιότητα και άνεση. Μια αμφιβολία μας θα είναι λογική όταν πραγματικά δεν γνωρίζουμε από δική μας έρευνα και μας ζητούν την εμπιστοσύνη (και μάλιστα εκείνοι που διδάσκουν ότι πρέπει να αποκτάμε τη βεβαιότητα μετά από έρευνα, αλλά εννοούν την έρευνα κάποιων άλλων... και όχι τη δική μας). Η ειδικότητά τους μάλλον χρησιμοποιείται σαν ασπίδα για να αποκρούουν την αμφισβήτηση και για να εμφανίζονται με επάρκεια γνώσης. Μιλάμε για πολλά ψέματα και φαντασιώσεις τα οποία έχουν εισέλθει στο μυαλό μας ακόμα και από την πρώτη ώρα της γέννησης και από την ανάγκη για προσαρμογή στο περιβάλλον. Μιλάμε για πολλά ψέματα και φαντασιώσεις που μπορούν όλοι να τα δια­πιστώσουν κοιτώντας απευθείας στα πράγματα και διαπιστώνοντας την ανεπάρκεια κάθε αιτιολογίας, τη διάψευση από τα αντίθετα αποτελέσματα, την πιθανότητα αποτυχίας και φυσικά την αδυναμία γρήγορης επι­βεβαίωσης του μεγαλύτερου ποσοστού πληροφοριών στη δική μας προσωπική εμπειρία. Μιλάμε για πολλά ψέματα και φαντασιώσεις τα οποία φανερώνονται από τα αναπάντητα ερωτήματα που δημιουργούν, σε απόψεις που δεν λαμβάνουν υπόψη τον κόσμο ως σύνολο και αποκρύπτουν τις άλλες απόψεις, που φανερώνουν αντίθετα απο­τελέσματα ή τη συμβολή πολλών άλλων επιδράσεων στο αποτέλεσμα. Και φυσικά, πολλές είναι οι σκοπιμότητες, οι προσδοκίες και τα συμφέροντα που εξυπηρετούνται ή προστατεύονται με ψέματα και φαντασιώσεις και αυτές οι σκοπιμότητες δεν είναι τόσο δύσκολο να ανιχνευτούν. Αντιθέτως εξηγούν εύκολα την υπέρμετρη βεβαιότητα και τη βιαστική εφαρμογή της γνώσης, όπως και γενικότερα την αχαλίνωτη δραστηριότητα των ανθρώπων.

 

 Η γνώση δεν λείπει. Μάθε να αμφιβάλλεις!

 

Τίποτα δεν είναι έτσι όπως ακριβώς φαίνεται και για όλους τους παρατη­ρητές. Σχεδόν τίπο­τα δεν είναι έτσι όπως το σκε­φτόμα­στε. Ακόμα πιο απί­θανο, ότι τα πράγ­ματα και τα γεγονότα είναι έτσι όπως τα εμφα­νίζουν όσοι τα περι­γράφουν ή ότι τα πράγματα θα γί­νουν έτσι όπως τα υπολο­γίζουμε. Ζούμε σε ένα κόσμο όπου ο ένας παρα­πλανά τον άλλο, αφού πρώτα έχει εμπι­στευθεί τυφλά τον παρανοϊκό εαυτό του και δεν αναζητά τον πνευματικό προορισμό του. Η αυξημένη αμφιβολία δεν ευνοεί τις συνεργασίες, ενώ οι άνθρωποι εύκολα δελεάζονται και παραδίδουν τον έλεγχο της ζωής τους όταν αποκτούν εμπι­στοσύνη. Όμως τα ψέματα, οι φαντασιώσεις, τα λάθη, οι υπερβολές, η απόκρυψη των απογοητευτικών χαρακτηριστικών της πραγματικότητας και η μεροληπτική λογική παράγουν αδικία, ακόμα και αν η πρόθεση λείπει και φέρνουν σουρεαλιστικές καταστάσεις στη ζωή. Αργά ή γρήγορα αυτά αποκα­λύπτονται, οι υπερβολικές προσδοκίες δια­ψεύδονται και η διάψευση μπορεί να είναι γελοία, μπορεί και δραματική.

 

 

ένα δάχτυλο δείχνειΗ ανάγνωση σελίδων με σκέψεις για το τι είναι η ανθρώπινη σκέψη, η αλήθεια, η γνώση, η αξιοπιστία και η πίστη και πώς το ανθρώπινο μυαλό περισσότερο φαντά­ζεται παρά γνωρίζει είναι η απαραίτητη εισαγωγή για όσους θέλουν να έχουν το δικό τους τρόπο να εκτιμούν το ποσοστό της αξιοπιστίας για όσα ακούν και διαβάζουν.

 


 

ΤΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΕΔΙΑ, Η ΔΙΑΙΡΕΣΗ ΤΩΝ ΖΗ­ΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙ­ΕΧΟΜΕΝΟ ΤΩΝ ΣΕΛΙ­ΔΩΝ

<•> Σκέψεις από ορθολογική αρχή: Για το σχη­ματισμό της γνώσης, για το νόημα της αλήθειας και της γνώσης, για την αρχή των αισθήσεων, για τη διαφορά της σκέψης από τα αισθήματα, για την εκτίμηση της αξιο­πιστίας, για τη διανοητική απροσ­διοριστία. (Γνώση και σκέψη). 

<•> Διανοητική και κοσμο­λογική ηθική. Η ρυθ­μιστική δύναμη της σκέψης για την ανθρώ­πινη ζωή και συμ­περιφορά. Η αξεχώριστη σχέση της σκέψης και της διάνοιας από την ανθρώπινη ζωή και συμ­περιφορά. Η πνευ­ματική σχέση του ανθρώπου με τον εαυτό του. (Πνευματική στροφή)

<•> Ζωή, άνθρωπος και κοινωνία. Πνευματικός προσα­νατολισμός: Η παγκόσμια ηθική απαλ­λαγμένη από το μανδύα της θρησκείας και η πνευματική επα­νάσταση για ένα ηθικό κράτος (χωρίς απατεώνες, χωρίς κερδο­σκόπους και κατα­χραστές της εμπι­στοσύνης, είτε ξεχωριστά ως άτομα είτε ομαδικά και με νομική κά­λυψη). Ο πνευμα­τικός προσανα­τολισμός (ηθική) για την κοινωνία και για το ρόλο του κράτους. (Άνθρωπος και κοινωνία)

<•> Κοσμολογική θεωρία με αφαίρεση άσκοπων πληροφοριών, ανα­γωγή των φυσικών φαινομένων στα πιο γενικά φαινόμενα, απλο­ποίηση των εννοιών. Ορθολογική ερμηνεία για τη δομή της ύλης και τη δομή του αστρονομικού κόσμου. Υπο­λογι­σμοί σύμφωνα με τις μετρήσεις της φυσικής, διερεύνηση ορίων, θεω­ρητικές παρατηρήσεις και διερεύνηση συμ­πτώσεων. Πώς εφαρ­μόζονται οι φυσικοί νόμοι και οι δυ­νάμεις. (Κόσμος και ύλη, κόσμος και ζωή).

<•> Αναδρομή σε παλαιότερες φιλοσοφικές προ­σπάθειες, απο­σπάσματα από φιλο­σοφικά έργα, σχόλια και εκτιμήσεις μέσα από τη σύγ­χρονη γνώση και εμ­πειρία. Φιλοσοφία, θρησκεία και πίστη. (Φιλόσοφοι)

 

Ιστορία με ψέματα και φαντασιώσεις - Ψέματα και φαντασιώσεις με Ιστορία!

"Ορισμένες απόψεις που επικρατούν παγκοσμίως και σε μια μεγάλη πλειο­νότητα ανθρώπων αποδεικνύονται εύκολα φαντα­σιώσεις ή λανθα­σμένες. Η επι­κράτηση αυτών των εξαπλω­μένων απόψεων δεν ερ­μηνεύεται όπως αν ήταν σχηματισμένες μετά από διερεύνηση, με γνώση και από λογική σκέψη. Έχουν σχηματιστεί με βιασύνη, από επιθυμία, εν­τυπωσιασμό, απερί­σκεφτη αντιγραφή και από τυφλή εμπι­στοσύνη. Για την επι­κράτηση ή την εξάπλωση ορισμένων από αυτών των απόψεων έχουν γίνει ιστορικοί αγώνες και εξα­κολουθούν οι προ­σπάθειες εκείνων που εκπροσωπούν ένα πληθυσμό ανθρώπων ή μεγάλες ομάδες με κοινά συμφέροντα και εμπειρίες. Όσοι αγωνί­ζονται για τα ομαδικά συμφέροντα ή χρειάζονται την υπο­στήριξη από ένα μεγάλο αριθμό ανθρώπων, ακόμα και αν έχουν αντίθετη άποψη εξα­ναγκάζονται να την κρύψουν (υπο­κριτικά ή με σεβασμό) για να μη χάσουν την πλεονεκτική θέση τους. Έτσι διαιωνίζεται η ονειρο­φαντασία με την οποία πολλοί έζησαν, έγραψαν μια ιστορία και μοίρασαν ελπίδες. Η ανά­πτυξη των επιστημών, η ευκολία της πληρο­φόρησης, η παγ­κόσμια εμπειρία και το εκ­παιδευτικό σύστημα δεν εξα­φάνισαν από τη ζωή την ανοησία και τις απερί­σκεφτες απόψεις. Αντι­θέτως, εξίσου ενίσχυσαν αντι­δραστικές και ανώ­ριμες απόψεις, αντί για περισ­σότερη αμφι­βολία καλ­λιέργησαν την ψευδαί­σθηση της καλύτερης γνώσης, δελεάζουν το πνεύμα με ανταλ­λάγματα και ενθαρ­ρύνουν τις βιαστικές εκτιμήσεις και προ­σπάθειες". (Η παγ­κόσμια ηθική του εσωτερικού προσα­νατολι­σμού, σελ.65-66)

 

 

www.kosmdownload files logia.gr

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ ΚΑΙ ΒΙΒΛΙΑ ΤΟΥ ΙΣΤΟ­ΤΟΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑ­ΘΕΣΙΜΑ ΓΙΑ ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΕ­ΒΑΣΜΑ. Διαβάστε πιο χαλαροί σε μια άλλη στιγμή, καθαρό κείμενο και χωρίς να χαθεί η σειρά των σελίδων. Απαντήσεις μετά από επίμονη έρευνα με αδέσμευτη σκέψη, με πολύ­πλευρη πληροφόρηση και με μακρο­χρόνια προσπά­θεια ερμηνείας, ορθής δια­τύπωσης και λογικής ανά­πτυξης των σκέψεων

 

 

cn σήμα

ΚΟΣΜΟΝΟΜΙΑ: ΤΕΛΟΣ ΣΤΑ ΨΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΦΑΝΤΑΣΙΩΣΕΙΣ  -

 

 

Ενοποιημένη Απάντηση, όχι μονόπλευρη, δηλαδή:

+Ηθική / Ψυχολογική    +Λογική    +Πολιτική    +Κοσμολογική

 

 

<•> Περισσότερα στα βιβλία

 

 

Οι μεγάλες παγίδες της εμπειρίας - Οι "μικρές εκρήξεις" του άτμητου χώρου...

   

*

Απαντήσεις για τον κόσμο, τη ζωή και για την ανθρώ­πινη κοινωνία, από σκέψεις που ξεκίνησαν με τις πρώ­τες και πιο κοινές παρα­τηρήσεις, σύμφωνα με κανόνες της λογικής και με μια μέθοδο υποβάθμισης άσκο­πων πληρο­φοριών. Αυτές έχουν μοιρα­στεί σε ξεχωριστά βιβλία μετά από μια πολύ­χρονη προ­σπάθεια ερμηνείας, δια­τύπωσης και ανά­πτυξης των σκέψεων και όλα τα βιβλία με την ψηφιακή μορφή τους συμ­περιλαμ­βά­νονται σε μια ενιαία έκδοση.

* Στις ιστοσελίδες, τα ζητή­ματα ΔΕΝ παρου­σιάζονται ολο­κληρω­μένα, με συνά­φεια, χωρίς περίσ­σιες σκέψεις και με την απο­τελεσμα­τική σειρά, που διευ­κολύ­νει την κατα­νόηση και με τις απαν­τήσεις στις απορίες που δημι­ουρ­γούνται.

 

 

 

planet Earth

Η 1η δημοσίευση

 

τριγωνομετρικές σχέσειςbang! 

 

 

Back To Topεπάνω στη σελίδα

 

 

"ΜΕΓΑΛΑ" ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ - ΣΥΝΤΟΜΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ - ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΚΠΛΗΞΕΙΣ !

 

ΕΙΚΟΝΕΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ (σε περιορισμένο αριθμό)

εκδόσεις σε δίσκους

ΤΑ ΒΙΒΛΙΑ

εξώφυλλα εκδόσεων

Όσα δεν σκέφτηκαν στη Φυσική και στη Φιλοσοφία... με το κοινό λεξιλόγιο

 

 

 

 

Ο εγω­κεντρισμός και η αυτα­πάτη είναι από μόνα τους, χωρίς καμιά πράξη, η πιο μεγάλη κατα­στροφή και σχετίζονται άμεσα με την παρά­δοση στην τύχη. Ζωή χωρίς διανοη­τική δραστη­ριότητα είναι ανύπαρκτη και χωρίς διαμόρ­φωση αυτο­γνωσίας ήταν, είναι και θα είναι για πάντα και παντού μέσα στο Σύμπαν ανε­παρκώς αξιο­ποιημένη και παρα­συρ­μένη, με όποια δυνατό­τητα και αν τη φαντα­στούμε. Τα ψέματα, οι φαντασιώσεις, τα λάθη και η μεροληπτική λογική παράγουν αδικία, ακόμα και αν η πρόθεση λείπει!

 

 

 

επιστημονικά όργανα

αισθητήρια όργανα

αράχνη

 

αισθητήρια όργανα

βέληΟ υλιστικός τρόπος ζωής στηρίζεται σε πολλές φαντα­σιώσεις και σε ψέματα, όχι στην αυτο­γνωσία και συμπίπτει με εγω­κεντρικό τρόπο ζωής και νοο­τροπία. Ο εγω­ισμός, η μερο­ληψία, η ανοησία και το παρα­νοϊκό πνεύμα είναι οι άλλες απόψεις του υλι­στικού τρόπου ζωής και αντί­ληψης

 

Back To Topεπάνω στη σελίδα

 

 

 

the-background Go to Top